Поляризовність — характеристика діелектричних властивостей речовини, коефіцієнт пропорційності між вектором поляризації та напруженістю електричного поля.

Загальні дані ред.

Позначається грецькою літерою α, безрозмірнісна величина.

Загалом поляризовність є тензорною величиною

 

де   - вектор поляризації,   - напруженість прикладеного поля,   - тензор поляризовності. Тензор поляризовності симетричний

 .

Для ізотропних речовин та для кристалів високої симетрії тензор поляризовності зводиться до скаляра, і тоді можна записати

 .

Тензор поляризовності зв'язаний із тензором діелектричної проникності співвідношенням

 ,

де   - символ Кронекера [1]. У випадку ізотропного середовища

 

Поляризовність молекули ред.

Оскільки вектор поляризації створюється, зокрема, наведеними електричними дипольними моментами, то поняття поляризовності можна ввести також щодо молекул чи атомів. Поляризовність молекули - це наведений у ній дипольний момент

 .

Для складних молекул наведений дипольний момент не обов'язково направлений паралельно прикладеному електричному полю.

Атом-атомна поляризовність ред.

Величина (π), що використовується в теорії збурень як міра зміни електронної густини (q) атома s викликана зміною електронегативності (кулонівського інтеграла — αr) атома r:

π = δqs / δ αr.

Див. також ред.

Формула Клаузіуса-Моссотті

Примітки ред.

  1. Формули на цій сторінці записані в системі СГС (СГСГ). Для перетворення в Міжнародну систему величин (ISQ) дивись Правила переводу формул із системи СГС в систему ISQ.

Література ред.