Поздовжня електромагнітна хвиля

Поздовжня електромагнітна хвиля - електромагнітна хвиля, для якої напруженість електричного поля паралельна напрямку розповсюдження.

Поздовжня електромагнітна хвиля не існує у вакуумі, але може розповсюджуватися на певних частотах у середовищі.

Згідно з четвертим рівнянням Максвела

,

де - хвильовий вектор, - напруженість електричного поля, - вектор електричної індукції, - діелектрична проникність.

Умова вимагає, щоб . Така вимога реалізується лише на певних частотах ω.

Класичним прикладом поздовжньої електромагнітної хвилі є поширення плазмових коливань у плазмі, плазмони в металах. Можливість виникнення поздовжніх електромагнітних хвиль виникає також поблизу частот оптичних переходів у діелектриках.

Поздовжні електромагнітні хвилі можливі також на границі розділу середовищ із різними діелектричними проникностями.