Податок на додану вартість

непрямий податок, який входить в ціну товарів (робіт, послуг) та сплачується покупцем, але його облік та перерахування до державного бюджет

Пода́ток на до́дану ва́ртість (ПДВ) — це непрямий податок, який входить в ціну товарів (робіт, послуг) та сплачується покупцем, але його облік та перерахування до державного бюджету здійснює продавець (податковий агент).

Основою для розрахунку ПДВ виступає додана вартість — знов створена вартість підприємством за рахунок його власних факторів виробництва (землі, капіталу, робочої сили, підприємництва). Відповідно, додана вартість складається з: 1) ренти, оренди; 2) амортизації; 3) заробітної плати; 4) прибутку.

Облік ПДВ та визначення сум цього податку нерозривно пов’язані з такими основними поняттями:

 • Податкове зобов’язання — загальна сума податку на додану вартість, одержана платником ПДВ в звітному періоді (в складі вартості проданих покупцеві товарів, робіт, послуг)[1]
 • Податковий кредит — сума ПДВ, на яку платник цього податку має право зменшити податкове зобов’язання звітного періоду, визначена за правилами, встановленими Податковим кодексом України[2]
 • Бюджетне відшкодування — відшкодування від’ємного значення ПДВ платнику цього податку (за умови підтвердження правомірності бюджетного відшкодування)[3]

Залежно від того, чи набуває різниця між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту звітного періоду позитивного або від’ємного значення, у платника ПДВ виникає:[4]

 • обов'язок сплати ПДВ до бюджету (позитивне значення)
 • право на бюджетне відшкодування (від’ємне значення)

ПДВ є не тільки потужною складовою надходжень до державного бюджету, але й виступає інструментом стимулювання експорту. Експорт обліковується за ставкою 0% і експортери за підсумками своєї діяльності мають право на відшкодування ПДВ державою. В Україні відшкодування ПДВ довгі роки було одним з найбільш болючих питань. Але в 2017 році була запущена система автоматичного відшкодування ПДВ[5] і це майже повністю вирішило проблеми повернення ПДВ експортерам.

Історія виникнення ред.

Першим описав механізм дії ПДВ французький спеціаліст Моріс Лоре у 1954 р. Він обґрунтував переваги ПДВ перед іншими універсальними акцизами — податком з обороту і податком з продажу. У 1967 р. ПДВ вперше запроваджується у Данії, 1968 р. — у Франції та Німеччині, у 1969 — у Нідерландах та Швеції. На сьогодні ПДВ стягується у 140 країнах світу. Серед розвинутих країн ПДВ немає лише у США, де стягується податок з продажів[джерело?].

ПДВ в Україні ред.

ПДВ — загальнодержавний податок в Україні. Податковий кодекс України містить окремий розділ (Розділ V) під назвою «Податок на додану вартість» (статті 180–211):

Розміри ставок податку визначає Податковий кодекс України. Ставки податку встановлюються від бази оподаткування в таких розмірах:

 • а) 20 відсотків[6];
 • б) 14 відсотків
 • в) 7 відсотків
 • г) 0 відсотків.

ПДВ — найзначніший за обсягом з усіх податків, які нараховуються в Державний бюджет. Він становить 39,7% від загальних надходжень до держбюджету за 2008 рік (35,7% в 2007 році) і є найбільшим за обсягом джерелом доходів держави.

В Україні податок на додану вартість був введений в дію 1 січня 1992 року Законом «Про податок на добавлену вартість» від 20.12.1991. Закон діяв лише до червня 1993 року — і був замінений декретом КМУ «Про податок на добавлену вартість» від 26 грудня 1992 року. Згодом, 3 квітня 1997 року, було прийнято Закон України «Про податок на додану вартість», який набув чинності 1 липня 1997. Цей закон втратив чинність на підставі нового Податкового Кодексу України від 02.12.2010 року, який набув чинності з 01.01.2011р.

Платниками податку є як фізичні, так і юридичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність в Україні. Обов'язковою для оподаткування є діяльність на суму, яка перевищує 1000000 гривень за 12 попередніх календарних місяців[7]. Податковим кодексом України визначено перелік суб'єктів, які у своїй діяльності можуть застосовувати касовий метод податкового обліку[8].

Об'єктом оподаткування є продаж товарів (робіт, послуг) на митній території України (здійснюване як резидентами, так і нерезидентами), завезення товарів і послуг (в тому числі в вигляді оренди чи лізингу) та вивезення товарів та послуг за межі митної території України.

Не є платниками ПДВ філії, оскільки відповідно до Цивільного Кодексу України вони не є ні юридичними особами, ні суб'єктами підприємницької діяльності.

Існує також перелік видів операцій, які не належать до об'єкта оподаткування, серед яких:

 • надання послуг зі страхування
 • виплата заробітної плати, інших грошових виплат, дивідендів
 • випуск, розміщення і продаж цінних паперів
 • передача основних фондів у формі внесків у статутні фонди юридичних осіб в обмін на їхні корпоративні права

Існують також операції, які не оподатковуються ПДВ, наприклад, продаж вітчизняних книг, ремонт установ освіти та охорони здоров'я, послуги освіти та охорони здоров'я, передача земельних ділянок, послуги з транзитних перевезень територією України та ін.

Базою податку на додану вартість є фактична (договірна) ціна товару чи послуги.

У випадку, якщо звичайна ціна (ціна даного товару чи послуги за умови його продажу стороннім особам — які не мають жодних відносин з постачальником) перевищує фактичну більш ніж на 20%, то базою оподаткування є звичайна ціна.

Якщо товар чи послуга є імпортованою, то базою є договірна ціна, але не менша за митну вартість.

Слід мати на увазі, що до бази оподаткування включено всі податки — в тому числі й акцизний та митний збори.

Існує чотири можливих ставки оподаткування — звичайна (20%), знижена (14%), знижена (7%) і нульова (0%).

14% ставка діє для певних видів сільськогосподарської продукції:

 • пшениця і суміш пшениці та жита (меслин);
 • ячмінь;
 • кукурудза;
 • соєві боби, подрібнені або неподрібнені;
 • насіння свиріпи або ріпаку, подрібнене або неподрібнене;
 • насіння соняшнику, подрібнене або неподрібнене).[9]

7% ставка діє для різноманітних культурно-мистецьких заходів:

 • постачання послуг з показу (проведення) театральних, оперних, балетних, музичних, концертних, хореографічних, лялькових, циркових, звукових, світлових та інших вистав, постановок, виступів професійних мистецьких колективів, артистичних груп, акторів та артистів (виконавців), кінематографічних прем’єр, культурно-мистецьких заходів;
 • постачання послуг із показу оригіналів музичних творів, демонстрації виставкових проєктів, проведення екскурсій для груп та окремих відвідувачів у музеях, зоопарках та заповідниках, відвідування їх територій та об’єктів відвідувачами;
 • постачання послуг із розповсюдження, демонстрування, публічного сповіщення і публічного показу фільмів, адаптованих відповідно до законодавства в україномовні версії для осіб з порушеннями зору та осіб з порушеннями слуху.
 • постачання послуг із тимчасового розміщування (проживання), що надаються готелями та подібними засобами тимчасового розміщування (клас 55.10 група 55 КВЕД ДК 009:2010).
 • операцій з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України:
  • лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів;
  • медвиробів, які внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення або відповідають вимогам відповідних технічних регламентів, що підтверджується документом про відповідність, та дозволені для надання на ринку та/або введення в експлуатацію і застосування в Україні;
  • лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, дозволених для застосування в межах клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.[10]

Нульова ставка оподаткування застосовується щодо:

 • експортованих товарів та супутніх експорту послуг;
 • поставок для заправки або постачання морських (океанських) суден, що використовуються для діяльності, здійснюваної за межами територіальних вод України;
 • поставок для заправки або постачання повітряних суден, що виконують міжнародні рейси для навігаційної діяльності чи перевезення пасажирів або вантажів за плату;
 • поставок для заправки або постачання космічних кораблів;
 • поставок товарів і послуг магазинами безмитної роздрібної торгівлі, що перебувають в митній зоні;
 • послуг з перевезення пасажирів чи вантажів з митної території України за кордон.

Розрахунок бази оподаткування = собівартість + прибуток + податки і збори.

База оподаткування при ввезенні придбаних іноземних товарів = митна вартість + транспортні витрати + страхування + інші витрати.

Податкове зобов'язання платника податку — загальний ПДВ, що нарахована платником податків і включена до робіт, послуг, які надаються у звітному періоді. Податковий кредит — сума податку на додану вартість, що сплачена платником податку у звітному періоді, у зв'язку з придбанням товарів, вартість яких належить до валових витрат виробництва і основних фондів чи нематеріальних активів, що підлягають амортизації. Термін сплати ПДВ — 12 або 40 днів.

Невід'ємно з податковим кредитом пов'язане поняття відшкодування ПДВ.

Бюджетне відшкодування ПДВ — сума, що підлягає поверненню платнику податку з бюджету у зв'язку з надмірною сплатою податку. Єдиною підставою для формування податкового кредиту, є наявність у платника податку — покупця товарів( робіт, послуг) податкової накладної, зареєстрованої в ЄРПН.

Відшкодування ПДВ здійснюється згідно ст.200 Податкового кодексу України у хронологічному порядку відповідно до черговості внесення до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування. Технічно відшкодування реалізується Системою електронного адміністрування ПДВ.

За 2016 рік було відшкодовано 94.4 млрд грн. ПДВ[11]

СМКОР ред.

СМКОР – це автоматизована система моніторингу відповідності податкової накладної/розрахунку коригування критеріям оцінки ступеня ризиків.[12] Система працює в автоматизованому порядку та зупиняє реєстрацію ПН/РК, які відповідають критеріям ризиковості операцій або критеріям ризиковості платника ПДВ. Зазначені критерії затверджені постановою КМУ від 11 грудня 2019 року «Про затвердження порядків з питань зупинення ПН/РК в ЄРПН».[13]  Це основний документ яким визначено механізм зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН, організаційні та процедурні засади діяльності комісій з питань зупинення реєстрації ПН/РК, права та обов'язки їх членів.

СМКОР працює з 2017 року[14]. Її основне завдання упередження формування та розповсюдження схемного податкового кредиту по ланцюгу постачання до реального сектору економіки, на меті якого є мінімізація сплати податків.

Таблиці податкових ставок ред.

Країни ЄС ред.

Країна Стандартна
ставка
Знижена
ставка
Абревіатура Назва
  Австрія 20% 12% або 10% USt. Umsatzsteuer
  Бельгія 21% 12% або 6% BTW
TVA
MWSt
Belasting over de toegevoegde waarde
Taxe sur la Valeur Ajoutée
Mehrwertsteuer
  Болгарія 20% 9% DDS = ДДС Данък Добавена Стойност
  Данія 25% moms Merværdiafgift
  Німеччина 19% 7% MwSt./USt. Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer
  Греція[15] 23% 13% або 6,5%
(знижений на 30% до 13%, 6% і 3% на островах)
ΦΠΑ Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
  Ірландія 21% 13.5%, 4,8% або 0% CBL
VAT
Cáin Bhreisluacha
Value Added Tax
  Іспанія 18% 8% або 4% IVA Impuesto sobre el valor añadido
  Італія 22% 10%, 6%, або 4% IVA Imposta sul Valore Aggiunto
  Кіпр 15% 5% ΦΠΑ Φόρος Προστιθεμένης Αξίας
  Латвія[15] 22% 12% PVN Pievienotās vērtības nodoklis
  Литва 21%[15] 9% або 5% PVM Pridėtinės vertės mokestis
  Люксембург 17%[16] 3%, 8%, або 14% TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée
  Мальта 18% 5% TVM Taxxa tal-Valur Miżjud
  Нідерланди 21% 6% або 0% BTW Belasting over de toegevoegde waarde
  Польща 23% 8%, 5% або 0% PTU/VAT Podatek od towarów i usług
  Португалія[15] 23% 13% або 6% IVA Imposto sobre o Valor Acrescentado
  Румунія 19% 9% TVA Taxa pe valoarea adăugată
  Словаччина 20% DPH Daň z pridanej hodnoty
  Словенія 22% 9.5% DDV Davek na dodano vrednost
  Угорщина 27% 18%, 5% ÁFA általános forgalmi adó
  Фінляндія 22% 17% або 8% ALV
Moms
Arvonlisävero
Mervärdesskatt
  Франція 20% 5.5% або 2,1% TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée
  Швеція 25% 12% або 6% Moms Mervärdesskatt
  Чехія[15] 21% 10% DPH Daň z přidané hodnoty
  Естонія 18% 5% km käibemaks

Решта світу ред.

Країна Стандартна
ставка
Знижена
ставка
Місцева назва
  Австралія 10% 0% GST = Goods and Services Tax
  Аргентина 21% 10.5% або 0% IVA = Impuesto al Valor Agregado
  Білорусь 20% ПДВ = Падатак на дададзеную вартасць
  Боснія і Герцеговина 17% PDV = Porez na dodatu vrijednost
  Венесуела 11% 8% IVA = Impuesto al Valor Agregado
  Велика Британія 20% 5% або 0% VAT=Value Added Tax
  В'єтнам 10% 5% або 0% GTGT = Gia Tri Gia Tang
  Гаяна 16% 14% VAT = Value Added Tax
  Джерсі 3% 0% GST = Goods and Sales Tax
  Домініканська Республіка 6% 12% або 0% ITBIS = Impuesto sobre Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios
  Ісландія 24.5% 14%3 VSK = Virðisaukaskattur
  Індія4 12.5% 4%, 1%, або 0% VAT = Valued Added Tax
  Ізраїль 15.5%5 Ma'am = מס ערך מוסף
  Казахстан 13% ҚCҚ = Қосымша салық құны, ҚCҚ = Қосылған құнға салынатын салық, ҚҚС = қосылған құн салығы
  Канада 6% або 14%1 4.5% GST = Goods and Services Tax, TPS = Taxe sur les produits et services
  КНР2 17% 6% або 3% 增值税
  Ліван 10% TVA = Taxe sur la valeur ajoutée
  Північна Македонія 18% 5% ДДВ = Данок на Додадена Вредност
  Малайзія6 5% GST = Goods and Services Tax
CBP = Cukai Barang dan Perkhidmatan
  Мексика 16% 0% IVA = Impuesto al Valor Agregado
  Молдова 20% 5% TVA = Taxa pe Valoarea Adăugată
  Нова Зеландія 15% GST[en] = Goods and Services Tax
  Норвегія 25% 14% або 8% MVA = Merverdiavgift (неформально moms)
  Парагвай 10% 5% IVA = Impuesto al Valor Agregado
  Перу 19% IGV = Impuesto General a la Ventas
  Росія 20% 10% або 0% НДС = Налог на добавленную стоимость
  Сальвадор 13% IVA = Impuesto al Valor Agregado
  Сербія 18% 8% або 0% PDV = Porez na dodatu vrednost
  Сінгапур 9% GST = Goods and Services Tax
  Таїланд 7% VAT = Value Added Tax, ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  Тринідад і Тобаго 15%
  Туреччина 18% 8% або 1% KDV= Katma değer vergisi
  Україна 20% 14%, 7% або 0% ПДВ= Податок на додану вартість з 01.07.1997р
  Уругвай 23% 14% IVA = Impuesto al Valor Agregado
  Філіппіни 12%7 RVAT = RVAT або Reformed Value Added Tax, локально відомий як Karagdagang Buwis
  Хорватія 22% 0% PDV = Porez na dodanu vrijednost
  Чилі 19% IVA = Impuesto al Valor Agregado
  Еквадор 12% IVA = Impuesto al Valor Agregado
  Швейцарія 7.6% 3.6% або 2,4% MWST = Mehrwertsteuer, TVA = Taxe sur la valeur ajoutée, IVA = Imposta sul valore aggiunto, VAT = Value Added Tax
  Шрі-Ланка 15% VAT = Valued Added Tax
  ПАР 14% 0% VAT = Valued Added Tax
  Південна Корея 10% 부가세 = 부가가치세
  Японія 8% Consumption tax = 消費税

Note 1: Деякі канадські провінції стягують у розмірі 14% так званий harmonized sales tax (буквально «гармонізований податок на продажі») — комбінацію федерального і провінційного ПДВ. У інших, федеральний податок на продажі стягується у розмірі 6%, а провінція може стягувати свій, окремий, податок на продажі. Як правило, для нового житла повертається частина податку, що фактично зменшує податок до 4,5%.

Note 2: Ці податки не стягуються в Гонконзі і Макао, що є фінансово незалежними спеціальними адміністративними регіонами.

Note 3: У жовтні 2006 року, уряд повідомив, що починаючи з березня 2007, понижена ставка складатиме 7%. Пониженою ставкою обкладатимуться велика частина продуктів харчування, обігрів, номери в готелях, друкарські видання, і (з 1 березня 2007) харчування в ресторанах.

Note 4: В 2 з 28 індійських штатів ПДВ не стягують.

Note 5: ПДВ в Ізраїлі поступово знижується. У березні 2004 року він був понижений з 18% до 17%, у вересні 2005 — до 16,5%, 1 липня 2006 — до 15,5%. Планується подальше зниження ПДВ в найближчому майбутньому, але воно залежатиме від складу Кнесета.

Note 6: Приймаючи бюджет на 2005 рік, уряд повідомив, що ПДВ буде введений в січні 2007. Повідомляється, що товари першої необхідності і дрібні бізнеси будуть звільнені від сплати ПДВ або обкладатися по пільговій схемі. Рівень ПДВ ще не оголошений.

Note 7: 1 січня 2006 президент Філіппін отримав право підвищити ПДВ 12%. ПДВ був підвищений до 12% 1 лютого.

Note 8: 13 листопада 2006 року Чи прем'єр-міністр Сянь (Lee Hsien) повідомив про підвищення ПДВ до 7% починаючи з 1 липня 2007. Додаткові деталі будуть оголошені 15 лютого 2007.[1]

Note 9: Впродовж декількох років штат Джерсі готується до введення податку на продажі для покриття великого бюджетного дефіциту. Розмір ПДВ складатиме 3%. ПДВ, можливо, не стягуватиметься на місцеві продукти харчування (тобто продукти живлення, звільнені від п'ятивідсоткового «острівного податку») і дитячий одяг.

Note 10: З 1 січня 2014 року розмір ПДВ становитиме 17%.

Див. також ред.

Примітки ред.

 1. пп. 14.1.179 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України
 2. пп. 14.1.181 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України
 3. пп. 14.1.18 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України
 4. ст. 200 Податкового кодексу України
 5. До чого дійшов прогрес: в Україні запущена автоматична система відшкодування ПДВ. РБК-Украина (рос.). Процитовано 30 березня 2019.
 6. Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики[недоступне посилання з липня 2019]
 7. Розд. 5, ст. 181 Податкового кодексу України
 8. Умови обрання платником ПДВ касового методу податкового обліку[недоступне посилання з липня 2019]
 9. Аграріям повернули ПДВ – тепер 20%. fbc.ua. Процитовано 18 вересня 2021.
 10. Хто зможе скористатися ставкою ПДВ 7% у 2021 році. devisu.ua. Процитовано 18 вересня 2021.
 11. Інформація щодо платників податків, яким здійснено відшкодування ПДВ у 2016 році
 12. Окремі питання зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування (документи необхідні для відновлення реєстрації призупинених податкових накладних/розрахунків коригування). berez-gromada.gov.ua (ua) . Процитовано 9 листопада 2023.
 13. Постанова КМ України від 11.12.2019 № 1165 "Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригув. tax.gov.ua. Процитовано 9 листопада 2023.
 14. https://krliman.gov.ua/upload/files/o_1c1q237q6ov37kr6p87ivtvga.pdf
 15. а б в г д Federation of International Trade Associations. Архів оригіналу за 20 травня 2011. Процитовано 12 липня 2011.
 16. Value Added Tax (VAT). Administrative Guide - Luxembourg.

Джерела ред.

Посилання ред.