Поглинання електромагнітного випромінювання

Поглинання електромагнітного випромінювання — процес втрати енергії потоком електромагнітного випромінювання внаслідок взаємодії з речовиною. Кількісні характеристики процесу поглинання вивчає фотометрія. Залежність поглинання від частоти задає спектр поглинання.

Альтернативним до поглинання процесом є розсіяння електромагнітного випромінювання, частковим випадком якого є відбивання електромагнітних хвиль на границі розділу середовищ.

У класичній фізиці поглинання зумовлене вимушеними коливаннями електричних зарядів в змінному полі електромагнітної хвилі за тієї умови, коли існує канал дисипації енергії цих коливань, зумовлений, наприклад, тертям. У квантовій фізиці поглинання відбувається порціями, квантами внаслідок переходів квантової системи між різними квантовими станами.

Поглинута енергія може перейти в тепло, бути випроміненою в процесі фотолюмінесценції, спричинити фотохімічні реакції тощо.

Див. також ред.

Джерела ред.

  • Яворский Б.М., Детлаф А.А. (1972). Курс физики. Том III. Волновые процессы, оптика, атомная и ядерная физика. Москва: Высшая школа.