Козацька війна під проводом Степана Разіна 16701671[1] років — значна частина Громадянської війни 1676—1682 рр. Збройний спротив московським урядовим військам, який протягом декількох років чинили донські, астраханські та яїцькі козацькі загони на території Московського царства. Продовженням війни став Стрілецький бунт 1682 року. Увійшла в радянську історіографію як Селянська війна 16701671 рр. під проводом Степана Разіна. Закінчилася полоном та стратою керівника козацько-ординського війська Степана Разіна та тимчасовою перемогою урядових військ над козаками.

Козацька війна
під проводом Степана Разіна 16761681 рр.
Козацькі війни
Штурм Астрахані військами Степана Разіна
Штурм Астрахані військами Степана Разіна

Штурм Астрахані військами Степана Разіна
Дата: 16761681
(за "государевою грамотою" 16701671)
Місце: Московське царство, Дон, Надволжя, район Казані
Результат: страта отамана Разіна, продовження Громадянської війни
Сторони
Велике Військо Донське, селяни
Московське царство
Командувачі
Степан Разін
Юрій Долгоруков
Юрій Барятинський
Григорій Ромодановський

Джерела та хронологічні перекоси щодо дат повстання

ред.

Найбільш достовірним першоджерелом разинського періоду вважаються записки голландського мандрівника і мореплавця Яна Стрейса (Стрюйса) «Три подорожі до Московії». Інші існуючі записи, на думку багатьох дослідників, є компіляціями цих записок в вільному переказі. Традиційно період перебування Стрейса у Московії датують 16471673 рр., а першим видання його записок — 1676 рік. Однак на оригіналі записок стоїть дата — 1677: J. Jansen Struys «Voyagien door Moscovien, Tartaryen, Oost-Indien, en andere deelen der Werelt. Met Privilegien, t'Amsterdam, Anno 1677»[2]. Твір є поденними нотатками, що були складені Стрейсом під час його подорожей 1647—1673 рр., однак до них докладено дванадцять вкладних гравюр і карта Каспійського моря, датовані саме 1677 роком[3]. Тобто Ян Стрейс плавав по Московії і відповідно вперше видав книгу аж ніяк не раніше 1677 року.

У записах про свою останню подорож Ян Стрейс докладно описує прибуття до Московії та рух по Волзі на кораблі «Орел» у складі війська для придушення повстання Разіна. Відразу кидається в очі, що в записках чомусь відсутні точні дати (немає року: тільки місяць і число). Перекладачі самі додумали за автора роки і відбили їх в дужках в кінці заголовків до кількох глав: мовляв, події відбувалися у 1669 році. Проте недоречність редакторської правки стає очевидною при першому ж вивченні документа. Так, описуючи місто Астрахань, Ян Стрейс пише:

  Тоді місто не було таким гарним і великим, як в даний час; на цілу третину він був розширений покійним царем*... Після його смерті він ще збільшився, так що в даний час як за величиною, так і за красою він належить до визначних містах в Московії.  

Ян Стрейс описує свою подорож після смерті царя Олексія, що відразу відсуває датування подорожі Стрейс років на десять вперед. Коментатор тексту змушений виправдовуватися: «*Тобто Олексієм Михайловичем, якого в іншому місці Стрюйс називає недавно померлим тому, що твір його було написано незабаром після смерті царя (1676 г.), і видано вперше у 1677 році під назвою: Vogagien door Moscovien, Tartarien, Oost-Indien. Amsterdam»[4].

Записки Стрейса написані у вигляді щоденника, як було загальноприйнято в той час, від першої особи і в теперішньому часі. Незрозуміло, навіщо автору писати про якогось недавно померлого царя Олексія через десять років після подорожі (якщо би все відбувалося у 1669 році). Якщо йти цією логікою, то при наступному перевиданні він мав би писати: «давно після смерті царя». Разінське повстання всполошило всю Європу. Отже, інформація про події була актуальна відразу ж після подорожі Стрейса. Той факт, що «Записки Стрейса» були видані у 1677 році може свідчити тільки про те, що він описував події 1676—1677 рр. і відразу ж після прибуття в Амстердам (вже після повернення у складі посольства Кленка) їх опублікував. Саме тому автор говорить у тексті про «недавно померлого царя Олексія». Під час своєї попередньої подорожі Стрейс застав царя ще живим, а в третю подорож 1676—1677 років, де описується Разін, цар Олексій розглядається як недавно померлий, тому що він, дійсно, вже помер. І помер нещодавно.

 
Степан Разін, стрілецький воєвода. Гравюра, бл. 1671 р.

Давайте подивимось на час першого видання книги Йоганна Юстуса Марція[5]. Дослідник питання А. Г. Маньков пише: «Перше видання було здійснено в Віттенберзі в 1674—1675 рр., у 1679 р. книга перевидається в Лейпцигу, у 1683 р. — знову в Віттенберзі, і, нарешті, знову в Лейпцизі у 1698 р. Мабуть, перші два видання — це фантомні відображення двох реальних видань в тих же друкарнях, там просто підправили дати. Йдеться про книгу-доповідь очевидця по гарячих слідах, яка була вперше видана в 1683 році. Саме доповіддю в оригіналі він і називався. Потім історики зметикували, що для доповіді трохи запізно і вирішили придумати легенду. Мовляв, насправді це не доповідь, а наукова дисертація за матеріалами якогось Марція. Мовляв, десять років матеріал збирали, а потім вирішили нарешті написати дисертацію у виконанні І. Ю. Шурцфлеша[6] — тобто, досить сумнівна історія».

Аналогічна історія з часом написання і третього важливого джерела по повстанню Разіна: записок шведа Людвига Фабрициуса. Насправді, записки могли бути написані не раніше 1679 року. Згідно шведським реляціям, Фабрициус був в Росії у якості шведського посланника з 1679 по 1700 р. З цього випливає, що Фабрициуса до 1679 року в Росії взагалі не було. Значить, астраханські події Козацької війни, учасником яких він став, відбувалися аж ніяк не раніше 1679 року.

Особливо показовою є історія особистого лікаря московського царя Олексія Михайловича, англійця Самуїла Коллінза (Samuel Collins, 1619—1669). Відпрацювавши у царя в 1659—1666 рр. він отримує 28 червня 1666 р. за власним проханням звільнення від царської служби, а у 1685 році видає книгу, присвячену своєму перебуванню при дворі Олексія Михайловича. При цьому в заголовку рукопису значиться дата останнього листа своєму другові як A. D. 1671. 8 min. Детально описавши життя російського двору до 1671 року, він ані словом не обмовився про козацькі або селянської війни. Розуміючи всю незручність ситуації, лжеісторікі «прибирають» Коллінза від російського двору якраз до повстання Разіна, а до кульмінаційного, за їх версією, моменту 1669—1671 рр. взагалі «хоронять». При цьому численні документи, датовані Коллінзом після 1666 року, приписують його тезкам, також лікарям: Самуїлу Коллінзу другому (1618—1710), лейб-медику короля Карла II Стюарта, автору праці "А System of Anatomy… " (П. В. Киреєвський), і Самуїлу Коллінзу третьому (1617—1685).[7] Самуїл Коллінз був, звичайно ж, один. Він служив лікарем у царя Олексія і втратив свою посаду не за власним бажанням, а після приходу у 1674 році в Аптекарський приказ Артамона Матвєєва, якому віддані царю лікарі були як раз не потрібні. І звісно ж, найголовний парадокс полягає у тому, що С. Коллінз ані слова не сказав про повстання Разіна. Більш того, смерті царевичів Олексія і Симеона також чомусь залишилися їм непоміченими. Проте, будучи лікарем царського двору, він був просто зобов'язаний засвідчити ці події. Так само, як і згадати про страшну війну, очевидцем якої він начебто став. Однак Коллінз чомусь мовчить. Напевно тому, що всі ці події (повстання Разіна та смерть обох царевичів) відбувалися вже після його віддалення від російського двору — інших пояснень цьому парадоксу історики не знаходять.

Для повноти картини слід почитати листи Сильвестра Матвєєва Симеону Полоцькому, який, будучи в Києві у 1671—1672 рр., жодним словом не згадав про козацьке повстання Степана Разіна. Але ж козацькою війною була охоплена, в тому числі, і Слобідська Україна, хвилювання там спостерігалися навіть ще кілька років після страти Разіна.

Важко також зрозуміти логіку листів Якова Рейтенфельса, який за офіційною версією був у Москві в 1671—1674 рр., але при цьому детально описує смерть і похорони царя Олексія Михайловича. У листі № 5 він пише про «нині царя Федора Олексійовича». І лише потім, у листі № 6 він докладно описує страту Разіна. Що цілком відповідає сучасним поглядам істориків, згідно яким разинська війна відбувалася у 1676-82 роках.

Варто згадати також і «Записки Айрманна про Прибалтику і Московії 1666—1670». Ці записки були вперше виявлені і видані лише в 1937 році, тому вони не були фальсифіковані. Так ось, автор, перебуваючи у Москві в 1669—1670 рр., навіть не згадав про «селянську війну» і заворушення в столиці. Коментатор Ч. Р. Левінсон виправдовується, мовляв, «Росія, що стояла на порозі селянської війни під проводом Степана Разіна, залишалися поза інтересами Айрманна», записки якого укладають «переважно опис побутового порядку». Однак при цьому Айрманн досить докладно описує історію самозванця Тимошки Анкудінова середини 17-го століття. Значить, дипломата цікавило не лише побутове життя росіян. Навряд чи б він пропустив найяскравіші події повстання Разіна, сучасником яких він нібито став. Однак Айрманн мовчить, повністю випускаючи зі своєї уваги ці події.

Для повноти картини наведемо уривок від російського історика С. М. Соловйова: «У 1677 дізналися в Москві, що по Дону і річці Ведмедиці в козачих юртах завелися жити старці і попи і всякі парафіяльні люди в пустелях, друковані книги, церковну службу і євангельське письмо хулять, образам божим не вклоняються, багато людей з донських містечок до себе підмовляють і хрестять вдруге… Почали в цій пустелі люди жити після разинського злодійства».

«Ось так, просто взяли і завелися у 1677 році в козацьких землях старовіри — як миші під підлогою, — коментує романівського історика дослідник Олександр Кас. — А зрозуміти, від чого це сталося і чому саме з 1677 року, Сергій Михайлович полінувався. Хоча навіть він не заперечує зв'язки між заворушеннями старовірів 1677 року і Разінськими подіями. У розряді 1677—1679 років тільки й говориться про небувалі досі заворушеннях старовірів у союзі з разінцями. Так в архівах РДАДА матеріали про разінські заворушення зберігаються в каталозі 1673—1687 рр.[8] Очевидно, що у 1667—1671 рр. ніякого повстання Разіна не було: джерела відкидають ці події на десять років вперед».

Передумови повстання

ред.

У 1662 р. Степан Тимофійович Разін стає отаманом та очолює військовий похід козаків на Перекоп проти кримчаків. Кампанія закінчилася для них дуже вдало: козаки повернулися на Дон із багатою здобиччю та полоненими. За свою сміливість і відвагу Степан Разін стає широко відомим на Дону.[9].

Сучасник отамана, Й. Ю. Марций з Тюрінгії, пише: «Як я дізнався, родом він був козак і раніше не був відомий в Москві як зловмисник або злочинець, але, навпаки, відомий як людина віддана і, судячи зі справ, нічим не провинився…». Таким чином до певних подій Разін не тільки залишався вірним присязі, а й взагалі нічим ганебним себе не заплямував.

Дві «офіційних версії» повстання

ред.

Сучасні дослідники схиляються до думки, що історія Громадянської війни, відомої нам, як «повстання Разіна» була суттєво спотворена Романовими. Пильне вивчення документів того часу лише посилює цю підозру. Ключовий момент: справжніх документів з боку повстанців, практично не збереглося. Вважається, ніби їх вціліло всього 7 або 6, із застереженням, що тільки один з документів — оригінальний[10]. Втім, автентичність навіть цього «єдиного» вельми сумнівна. Таким чином, абсолютно всі відомості про так зване «повстання Разіна» потрапили до нас не тільки через фільтр радянської цензури, але й царської канцелярії.

Радянська версія: «Селянська війна»

ред.

Начебто страта брата Фрола (або старшого брата Івана) у сполученні з усе сильнішими спробами позбавити козацтво завойованих вольностей начебто мала значний вплив на волелюбного Степана Тимофійовича. Ядром народного руху Разіна стало донське і волзьке козацтво, серед якого було багато незадоволених боярським урядом і московськими порядками. Радянська наука трактувала повстання разінців виключно як прояв классової боротьби селян («що фактично були перетворені на рабів») проти диктатури поміщиків, бояр і монастирів. Дослідники навіть знаходили у підтвердження такої позиції записки іноземців, що «дають багато для розуміння класової природи руху Разіна і його міжнародного значення» (Б. Н. Тихомиров)[11].

Після повалення повстання під керівництвом Івана Болотнікова, було видано збірку законів, що мав назву «Уложення» 1649 р., тридцять чотири статті з якого приділялися виключно суду над селянами. Феодал мав право карати своїх кріпаків, ставлячи їх за борги на «правіж» — суд прирікав боржників селян і міську бідноту до побиття на площі батогами. Останні, буцімто, рятувалися від гноблення, втікаючи у просторі степи на Дону, де з другої половини 17-ст. утворилося донське козацтво. Згодом перетворилося на значну силу, з якою довелося рахуватися царському уряду. Не розглядаючи варіант династичного конфлікту, радянські ідеологи пояснюють події тих часів виключно «посиленням феодального гніту, що приводило до чисельних бунтів та повстань», серед яких «найбільшими були повстання бідноти в Москві», зокрема «Соляний бунт» 1648 р. і «Мідний бунт» 1662 р.[12]

Н. І. Костомаров пише:

…Становище селян погіршилося: вільні переходи були остаточно знищені, і селянин, нарівні з холопом, був відданий на повне свавілля власника. Жителі посадських і чорних волостей були не в кращому становищі.

Проте правда полягає в тому, що козаків мало хвилювали проблеми селян. Для станичників різниця між селянином (посполітієм) і козаком (людиною військовою) була суттєвою. Козаки ніколи б не стали братися за шаблі та йти проти царя через надумані Костомаровим (а, можливо, і радянськими історіографами) селянські проблеми.

Романівська версія: «Злодій з ватагою розбійників»

ред.

За сучасним трактуванням, відоме «Повстання Разина», насправді, було масштабною війною між двома державами, що утворилися після Великої Смути на початку XVII століття. Мабуть, це не зовсім так. У 1613 році Михайло Романов став царем Московії. Спочатку Московський улус Золотої Орди під керівництвом Романових завоював територію, яку заселяли ільменці та кривичі — себто, споконвічні білоруські землі та північну частину Волги — насамперед, Великий Новгород. Інші ординські державні утворення утворили іншу державу зі столицями в Астрахані та Тобольську. Там були, ймовірно, і свої царі, які за своїм походженням належали до старої Ординської династії.

Саме так бачили війну Разіна з урядовими військами її сучасні свідки навіть в Європі. Так, В.Буганов пише:

Повстання в Московії, очолене Разіним, викликало великий резонанс в Європі, особливо Західної … Іноземці-інформатори… нерідко дивилися на події в Московії вельми своєрідно — як на боротьбу за владу, за престол… Називали повстання «татарським заколотом»[13].

У записках Йоганна Юстуса Марція, повідомляється, що «страхом була охоплена не одна Московія — вся Європа деякий час жила в очікуванні того, який оборот візьмуть ці події».

Таким чином, війна між Московським та Астраханським царствами 1676—1681 рр. була настільки гучна, що за нею з хвилюванням і страхом стежили у всій Європі. Так автор першої спеціальної роботи, присвяченій першоджерелам про повстання С. Разіна В. І. Веретенников справедливо зазначає, що «дуже мало подій і подій значних в історії Росії XVI і XVII ст. привернули до себе таку увагу Європи, як це мало місце у відношенні повстання Разіна»[14].

Втім, не всі країни Європи тряслися від жаху при згадці Разіна. Так, шведська корона відкрито підтримувала бунт козацького війська і навіть агітувала за них всю Європу, що очікувано викликало протест у Москві. Шведському послу навіть виразили протест у Кремлі за те, що в Ризі під час повстання Разіна друкувалися «авізо» (повідомлення), в яких принижувалась царська гідність, «і такі повні брехні Куранти поширювалися підданими шведського короля у всій Європі»[15].

Щоб запровадити власну інтерпретацію подій, Романови навіть створили ту саму «государеву зразкову» Грамоту (тобто зразок, що містить офіційну версію) повстання[16].

Похід «за зипунами»

ред.

Згідно государевій «Грамоті», вважається, що Разін почав з того, що навесні 1667 року організував під своїм командуванням загін («ватагу») з 600 чоловік, який пійшов від Царицина вгору по Дону, захопив Яїцьке містечко, зробивши його своїм опорним пунктом. Утім, офіційна версія про те, що потім козаки під проводом Разіна пішли у грабіжницький похід на Волгу і Каспій «за зипунами», не звернувши уваги на «грізну заборону уряду Олексія Михайловича відстати від злодійства», сьогодні вже не витримує критики.

  Зипу́н — старовинний російський верхній селянський одяг. Являє собою каптан без коміра, зшитий з грубого доморобного сукна яскравих кольорів зі швами, оздобленими контрастними шнурами.  

Уявити собі козацтво, яке ходить на персів по селянські кафтани, насправді, дуже важко. За думкою Олександра Каса, «за зипунами» є трансформацією козацького кличу «За панами!».

Проте нам розповідають байку, мовляв, крикнув отаман: „Братики мої, ходімо зі мною на синє море зипуни добувати!“ і всі, кутаючись у рвані сорочки, вирішили, що кращої справи для них і не знайти, та за перськими сорочками вирушили. Невже козаки були настільки бідними, що одягнути себе не могли? Нісенітниця якась.

— каже він.

Перський похід

ред.

Проте у 16681669 рр. разінці, дійсно, піддали спустошливому набігу Каспійське узбережжя від Дербента до Баку, розбивши флот іранського шаха. Похід на персів виявився для козаків надзвичайно успішним: з багатою здобиччю і полоненими наприкінці серпня 1669 року вони повертаються на Дон. Про скарб Степана Разіна почали ходити легенди. Ще один момент його походу відображений в російській фольклорі — серед бранців була дочка перського Менед-хана, що стає наложницею Степана. Легенда про те, що отаман пізніше її вбиває, визиває у дослідників скепсис[17][18]. Джерела спростовують цю широко розповсюджену версію, що потрапила в наукову і художню літературу. Хан Мамед, якому, на відміну від сина, вдалося уникнути разінського полону, пізніше звертався до московського уряду тільки з приводу повернення йому сина Шабин-Дебея. Про дочку ж ні в одному документі, в жодній відповіді персам немає згадки[19].

 
Василь Суриков, Каспійський похід

У серпні 1669 року на зворотному шляху з багатою здобиччю струги Разіна зупинилися перед устям Волги. Шлях з Каспійського моря був перекритий царськими човнами та великим військом помічника Астраханського воєводи князя Львова. Гарнізон Астрахані був приведений у бойову готовність. Разін з військом у тисячу шабель вирішив йти, як і прийшов — волзькими вузькими протоками, прориваючись з боями через стрілецькі заслони. Але тут, начебто, прийшла рятівна грамота від самого царя Олексія Михайловича. Цар не хотів битися з непокірним отаманом, хоча сила й була на боці влади. Слава про щасливого козака вже прокотилася по всьому півдню. Розправа над Разіним відштовхнула б від Москви і без того не дуже їй віддане козацтво. Донцям зачитали «государеву грамоту», якою цар сповіщав що їм робиться прощення, якщо вони здадуть зброю, відпустять полонених, видадуть служивих людей, що перейшли до них під час походу і будуть надалі йому вірно служити. Разін погодився віддати тільки гармати і відпустити служивих астраханців, що самі побажають залишитися в місті.

Інші умови примирення буцімто виклав боярин і воєвода астраханський, князь Прозоровський: всіх козаків переписати поіменно; здати всі гармати, захоплені в російських землях, а також і струги; повернути товар перських купців, пограбованих поблизу Астрахані, перш за все коней-Аргамак — подарунок шаха перського царю московському; звільнити деяких знатних бранців. Почався торг. Разін був виверткий; недарма його, ще молодого козака, посилав військовий отаман і до калмицьких, і до татарських мурз, і в саму Москву зі станицею (тобто депутацією). І тепер він сказав Прозоровському так: «Зроду такого не бувало на Дону, щоб вільних козаків переписувати. Це діло Боже, тільки у Бога все людці полічені. А щодо товарів, здобутих шаблею, то іх роздування (дуван — розділ видобутку) вже відбулося, і назад їх взяти у козаків неможна. Також і полонені — за них нашими головами сплачено, інші наші брати самі в полон узяті». Проте слова словами, а й заплачено і подаровано було князям-воєводам чимало без. Прозоровський був особливо жадібний, зазіхнувши навіть на отаманову соболью шубу, в якій Разін приходив на переговори навіть у серпневу спеку. Отаман скинув шубу з плеча на руки воєводі зі словами: «На тобі шубу, щоб не було шуму».

Нарешті Разін і Прозоровський домовилися: козаки залишать собі лише кілька стругів і мале число гармат для оборони під час шляху степом на Дон, але зобов'язуються надіслати їх потім в Царицин. З іншими вимогами, начебто Разін погодився: головне, шлях вгору по Волзі був відкритий, а там Разіну не вперше було порушувати клятви і договори, навіть кріплені хресним цілуванням. Після цього разінцям був улаштований в Астрахані урочистий прийом. Сам отаман «вільно гуляв по місту, одягнений у розкішну перську сукню» (напевно здобув собі разом ів зипунами?). Його козаки також хизувалися в багатих убраннях. З'являючись на вулицях міста, С. Т. Разін нерідко роздавав бідноті золоті і срібні монети. Був щедрий і з правителями міста. Незабаром разінці залишили Астрахань і повернулися на Дон, залишившись у Кагальницкому містечку.

З сучасних позицій така версія початку повстання виглядає дуже карикатурно. Зрозуміло, що Разін завжди вільно гуляв містом Астрахань, бо був, як мінімум, воєводою воєводою Астраханського царства, яке очолював один з братів Черкаських. Цю думку, висловлює, зокрема, дослідник Олег Павлюченко[20]. До речі, за свідченням сучасника Разіна, секретаря шведського посольства в Персії Е. Кемпфера, Степан Тимофійович був високоосвіченим царським вельможею і знав вісім мов. Кемфер називає Разіна боярином, що якось дисонує з традиційним для романівської та потім радянської історіографії образом козака-розбійника.

Проте щодо причин повстання, вони є значно більше ґрунтовні та глибокі.

Фактор царевича Олексія

ред.
 
Царевич Олексій Олексійович

Відкидуючи романівські та радянські кліше щодо повстання селянсько-козацької бідноти «за справедливого царя» проти далеких московських бояр, сучасні дослідники вважають події 1676—1682 рр. (надалі датування наводиться, згідно офіційній версії з государевої «Грамоти»; проте до всіх дат варто додавати +7-10 років) Громадянською війною за московський престол, що загалом тривала не менше 6 років[21]. З московської сторони воєводою був князь Долгорукий, ставка якого до певного часу містилася в Арзамасі. Воєводою астраханського війська, ядром якого стало донське і волзьке козацтво, був Степан Тимофійович Разін.

«Латинський заколот»

ред.

Події беруть початок незабаром після смерті московського царя Олексія Михайловича у січні 1676 р. В результаті битви між двома боярськими партіями — Наришкіних та Милославських — перемогає остання, яка робить ставку на царевну Софію Олексіївну. Вона стає регентшою свого 14-літнього брата, царевича Федора. Це традиційна версія істориків, які воліють між тим мовчати, що для цього заколотникам прийшлося відлучити від престолу та земного життя старшого брата Софії, царевича Олексія Олексійовича, виславши того у Соловецький монастир. За офіційною версією, той помер ще за часів життя свого батька, проте у якійсь чудовий спосіб «воскрес» під час саме повстання Степана Разіна.

 
Симеон Полоцький (1890)

Саме царевича Олексія, який був улюбленцем батька і відрізнявся видатними здібностями та любов'ю до православ'я, Олексій Михайлович бачив своїм спадкоємцем. У випадку, якби він зійшов на престол, Європу чекало б продовження політики царя Олексія щодо жорсткої централізації влади монарха. Він вже був повнолітнім, тож діяти потрібно було рішуче і швидко. Новим воєводою призначено прозахідного Юрія Долгорукого (до цього головними воєводами були Григорій Долгорукий, Григорій Черкаський і Богдан Хитрово). «Латинська» партія на чолі з Наришкіними висилає Олексія Олексійовича до Соловецького монастиря[21], що визиває різкий протест старої ординської знаті.

Роль патріарха Никона

ред.

Звістка про те, що царевич Олексій був насильно відсторонений від престолу та пострижений у ченці, невдовзі доходить до Астрахані. Скоріше за все — завдяки духівнику Олексія та Федора Олексійовичів, Симеону Полоцькому. Новина розноситься від Астрахані до Тобольська, як гуркіт грому — усі вотчини дуже стурбовані тим, що діється у Москві. Від нової влади відвертається частина бояр разом зі стрілецько-козацьким військом. Одними з перших непокору виявив воєвода Степан Тимофійович Разін, який починає визвольну боротьбу проти засилля іноземців та латинської крамоли.

Дізнавшись про постриг Олексія Олексійовича, отаман відправляє листи патріарху Никону в Ферапонтов монастир, про що свідчать також і романівські історики[22]:

  Чутка про нього доходить до південної околиці держави, де в цей час піднімається разінський рух; сам Разін шле до Ферапонтова монастиря своїх агентів, запрошуючи Никона прибути до свого табору...  
 
С. Д. Милорадович, «Чорний собор». 1885 р.

Останнім часом низка істориків спростовує розхожу версію, ніби-то ще цар Олексій Михайлович наприкінці свого правління раптом, через наклеп, відправив в опалу свого головного соратника, духовного наставника і друга Никона, заточивши його у монастир. Відомо, як монарх ставився до свого духовного наставника:

Під час польсько-литовських походів (1654—1656) Олексія Михайловича Никон залишався заступником царя в Москві. До нього на твердження надходили найважливіші державні справи, причому у формулі вироків ім'я Никона ставилося на місці царського: «святійший патріарх вказав і бояри приговорили». Від государева і свого імені він оголошує розпорядження наказам і розсилає грамоти до воєвод у справах цивільного і навіть військового управління…[9]

Тобто, патріарх Никон завжди був відданий царю і заміщав його в усіх справах в лиху годину західних походів до Європи. За думкою Олександра Каса, дуже малоймовірно, щоб цар Олексій втратив довіру до свого духівника в кінці життя, коли навпаки всі царі (і не тільки царі) стають максимально побожними. Швидше за все, найважчі для патріарха часи настають згодом, вже після смерті монарха у 1676 році. Саме тоді, усунувши Никона з патріархів, його звинувачують у всіх смертних гріхах. Це, до речі, й не заперечує більшість істориків[22]:

  Після смерті Олексія Михайловича настає в житті Никона найважчий час. Вороже ставився до нього Патріарх Іоаким, який піднімає проти нього цілу справу за різноманітними звинуваченнями, що з'явилася результатом помилкових наклепів. Никон, без суду і слідства, переводиться у суворіше ув'язнення — до Кирило-Білозерського монастиря, де він прожив з червня 1676 до серпня 1681 р...  
 
Патріарх Никон, пам'ятник у Великому Новгоророді

Ймовірно, саме у червні 1676 року і відбулося реальне відлучення патріарха Никона. «Все логічно: 30 січня 1676 року помирає цар Олексій Михайлович; і через півроку в опалу відправляється його головний фаворит, — припускає О.Кас. — А патріархом стає митрополит Новгородський, витончений інтриган Іоаким, що користується милістю старшої доньки царя Софії та родини Милославських»[23]

Новий контекст «Соловецького сидіння»

ред.

Успішні Кримський та Каспійський походи значно підвищили авторитет Разіна у Війську Донському, він стає там найвпливовішою людиною. І хоча формально старшим у донців був хрещений батько Разіна, Корнила Яковлєв, саме Степан Тимофійович звертається від імені представників ординської знаті із запитом до Никона як духовного авторитета та арбітра. Невдовзі отаман отримує від нього недвозначну відповідь. Патріарх оголошує діючу владу у Москві незаконною і благословляє отамана на похід проти неї під гаслом: «За старе благочестя!», тобто за справжню стару православну віру і давню царську династію. Головний напрямок військ Разіна на початку повстання — Соловецький монастир[21]. Радянська історіографія ніколи не могла пояснити, з чого б це козаки рушили саме туди. Втім зрозуміло, що Разін йшов до Соловків не на прощу. Військо отамана прагнуло звільнити заточеного у монастирі Олексія Олексійовича — законного спадкоємця московського трону. Вони розуміють, що його постриг був насильницьким, а після благословення легендарного патріарха на війну, вона взагалі стає священною.

 
Соловецький монастир

У свою чергу, романівські історики в життєописі Разіна недаремно двічі згадують Соловецький монастир. Похід отамана до православної святині з шляхетною місією звільнення царевича не можна було приховати: ці події залишилися не тільки у пам'яті сучасників, але й, напевно, у письмових свідченнях, вилучених владою вже пізніше. Фантомом цих подій, безумовно, є і так зване Соловецьке повстання (або сидіння) — за поширеною версією, збройний опір ченців Спасо-Преображенського Соловецького монастиря з 1668 по 1676 рр. церковним реформам.

Хронологічний перекос: ті самі 10 років

ред.

За словами М.Костомарова, монастир відігравав важливу роль в історії розколу: в ньому старообрядці близько 10 років захищалися від царських військ. За своєю віддаленістю від центру країни цей монастир постійно був місцем ув'язнення опальних. Але тим не менш, завдяки щедрості царів і приватних осіб, Соловецький монастир завжди відрізнявся багатством і гостинністю до численних прочан, що стікалися до нього щорічно з усіх кінців Росії[24].

Проте, коли ченці не погодилися у 1657 році служити по надісланим їм новим службовим книгам, запечатавши їх у монастирській казенній палаті, у Москві терпіли це 10 років, після чого вирішили придушити вільнодумство. На Великому Московському соборі було оголошено анафему старообрядництву (тобто стародавнім богослужбовим чинам) і всім тим, хто його дотримується. Незабаром, 23 липня 1667 р. влада призначила настоятелем монастиря прихильника реформ отця Йосипа, який мав провести реформу в Соловецькому монастирі. Проте монахи на загальному соборі відмовилися прийняти його в якості настоятеля і прогнали з монастиря, обравши замість Йосипа настоятелем архімандрита Никанора. Відкрита відмова від прийняття реформ була сприйнята московською владою як бунт, на придушення якого було кинуто військо.

Уряд прийняв у 1667 р. суворі заходи, розпорядившись конфіскувати всі вотчини і майно монастиря. Проте ченці не підкорилися. Прибулі на Соловки наступного року царські полки і приступили до облоги монастиря. Бойові дії різної інтенсивності тривали майже 10 років (знову ті самі «десять років», що й у випадку з повстанням Разіна) і завершилися лише у 1676 році падінням Соловецького монастиря. Незважаючи на чудові фортифікаційні якості монастиря, а також військову підготовку частини монахів (на 1657 рік монастир налічував 425 ченців) і запас харчів на випадок несподіваної шведської блокади (який тримали тут після війни зі шведами 1656—1658 рр.), історія про 10-річну облогу монастиря царським військом, звісно ж, красивий міф.

Визволення царевича Олексія

ред.

За думкою дослідників, Соловецкое повстання, дійсно, мало місце в 1676 році, і приводом для нього стали латинський переворот і ув'язнення царевича в монастирі. Як пише член-кореспондент Петербурзької академії наук, дійсний статський радник М. І. Костомаров, «після поразки Разіна, число козаків в Соловках ще більш зросло»[25]. «Що ж робили донські козаки на Соловках? Невже переплутали кінці світу і після бунту забули де хата рідна?» — питає О.Кас я робить логічний висновок: очевидно, що повстання на Соловках і повстання Разіна — це події одночасні, безпосередньо пов'язані між собою. Повсталі в Соловецькому монастирі розкольники і козаки Степана Разіна — це одні і ті ж самі православні сили, що виступили за збереження старого благочестя.

Помилкове тлумачення тих подій радянською історіографією ґрунтується ще на трудах російського марксиста Георгія Плеханова, який писав:

…Хвилювання досягло Соловецького монастиря, де знайшло готовий матеріал у вигляді невдоволення проти Никоновської реформи. Козаки Разіна були прийняті щиро; вони усунули ченців і бельців від справ, обрали начальниками своїми Фаддейку Кожевника та Івашку Сарафанова, вчили не коритися церкві та не визнавати царя[26].

По-перше треба додати: не коритися церкві нового латинського обряду, під керівництвом прозахідного патріарха Іоакима та царя, незаконно посадженого на трон кланом Наришкіних. Проте ченців умовляти було й не потрібно, адже відлучений від престолу царевич Олексій перебував саме на Соловках.

Цікаві паралелі виникають при беспесередньому вивченні хронік «Соловецького сидіння», що закінчилося однієї сніжної ночі, коли 50 стрільців на чолі зі Степаном Келіним за підтримки ченця Феоктиста через потайний хід дісталися до монастирської брами і відчинили її. Захисники монастиря «кинулися, було зі зброєю на стрільців, але загинули в нерівному бою, поранивши тільки чотирьох чоловік»[27]. Чи не йдеться тут про звільнення козаками Степана Разіна царевича Олексія? В цьому випадку Феоктист предстає не зрадником, як вважалося весь цей час, а, навпаки — героєм, що врятував життя насліднику престола. Згідно цієй реконструкції, отаман залишає для захисту ченців — на випадок вірогідної помсти з боку царської влади — загін донців у монастирі (про який пізніше і згадує Костомаров), а сам з військом на чолі з царевичем Олексієм рушає до патріарха Никона. Це і є формальний початок повстання.

 
Вид на Кирило-Білозерський монастир з боку Сіверського озера

Священна війна

ред.

Після звільнення законного престолонаслідника Степан Тимофійович прямує свої пструги до Кирило-Білозерського монастиря, де під надзором перебуває опальний патріарх Никон. За словами історика 19-ого століття Д. Л. Мордовцева (який називав серед причин заслання патріарха, зокрема, наругу над Никоном продажних бояр), що посилається на архівні документи і листування Разіна з Никоном, отаман писав: «Я пройшов тепер всю Русь з кінця в кінець, від Черкаська до Соловків: всюди лише сльози і ридання…». Йдеться, вочевидь, про іноземне свавілля, що спіткало Русь після Латинського перевороту[28].

По землях Московії лунає клич, що у Кремлі переворот, і ані царя Федора, ані нову церкву на чолі з Іоакимом визнавати не можна, бо влада «під каблуком Софії». Звістка про шляхетний подвиг донського отамана і чудне спасіння царевича Олексія Олексійовича у всіх на вустах. Вибухнувши, як грім серед ясного неба, вона не тільки розкрила підступність московських бояр-царедворців, але й сполошила багато кого у Європі.

Напевно, саме тоді нова московська влада у відповідь страчує брата Степана Разіна. Починається громадянська війна, яку радянські історики потім назвуть «селянською» (рос. крестьянской). Проте таку назву вона отримала зовсім не за ідеї Маркса: у той час селян називали холопами, або рос. мужиками. Це просто калька з іноземних джерел: «крестьянин» (від слова «християнин») — це поборник православ'я на Русі. Тому назва рос. Крестьянская война, що у радянську історіографію перекочувала із закордонних джерел, лише підкреслює релігійне підґрунтя повстання Разіна.

  Тепер вони стали всюди стверджувати, що син царя зовсім не помер, але втік від тих підступів, які готувалися на його голову, і — цілий і неушкоджений — знаходиться при Разіні. Так і пішов слух, що бояри, ненависть до яких була непримиренна, намагалися захопити в свої руки всю владу, задумали вбити царевича. Разін ...переконує всіх, хто хоче мститися, а не коритися боярам, ​​сходитися до нього і віддати їм за їхнє беззаконня, усвідомлюючи, що це єдиний шлях вивести державу з його розбещеного стану і відновити в правах істинного спадкоємця престолу. Й.Ю. Марцій  

Все, що описує Йоганн Марцій, можливо лише за умови, якщо московський цар Олексій Михайлович помер. Інакше прибирати царевича Олексія немає жодного сенсу, бо влада у батька-царя як була, так і залишиться. Відновлення в правах самозванця на роль померлого спадкоємця престолу теж неймовірно: не можна прийти з козаками до Москви і сказати батькові: ти, мовляв, не того за сина приймаєш. Навіть якщо б повстання Разіна почалося не у 1667 році, а у 1670-му (після «офіційної смерті» царевича Олексія), то і тоді цілковита нісенітниця виходить. Олексій Михайлович в будь-який момент міг би засвідчити смерть свого сина, показавши всім могилу в Архангельському соборі. Більш того, царевича Олексія багато хто знав в обличчя — фігура була знаменита. Тож, якщо царевич несправжній, ніхто не повірить в цей маскарад — самі повстанці такого отамана-обманщика і розтерзають, коли все розкриється.

Але дивна річ, Степану Разіну повірили всі: від стрільців до церковних діячив. Не було жодного випадку, щоб хтось засумнівався в наявності у Разіна живого царевича, як і підтримки патріарха Никона. Факт використання повстанцями імені царевича Олексія Олексійовича, який втік від свавілля московських бояр, підтверджується багатьма джерелами. Окремі «прелесні листи» (від слова «спокушати», рос. прельщать — своєрідні грамоти або прокламації із закликом до повстання) писалися Разіним від імені Олексія Олексійовича, в низці захоплених повстанцями селищ, народ охоче «цілував хрест» Олексія Олексійовича[29]. Царевич постійно виходить до народу, його повсюдно впізнають.

Ось фрагмент листа одного з разінських отаманів до інших отаманів. Оригінал, звичайно, не зберігся, до нас дійшов лише список «слово в слово», зроблений у романівському таборі для передачі в Москву:

Так просимо б вам, породеть за будинок пресвяті богородиці і за Великого Государя, і за батюшку, за Степана Тимофійовича, і за всю православну християнську віру»[30]. Ось ще один приклад. В. І. Буганов цитує грамоту від великого війська Донського в місто Харків: «У нинішньому, у 179 році, жовтня о 15-й день, за указом Великого Государя… (далі дається повний титул царя) і по грамоті єво, Великого Государя, вийшли ми, велике Військо Донське, з Дону… йому, Великому Государю на службу… щоб нам всім від них, зрадників бояр, в кінець не погинуть»[31].

У романівських списках з грамот Разіна, ім'я Великого Государя або не згадано зовсім, або замінено на ім'я самого Олексія Михайловича.[32] Таким чином, згідно з грамотами Разіна, цар Олексій Михайлович, який сидів в Москві, нібито, наказав своєму синові Олексію йти війною на самого себе або навіть гірше: вирішив особисто відправитись воювати… із самим собою. Проте, якщо припустити, що події відбуваються не у 1670-71, а у 1676-77 рр., все стає на свої місця. Разінці виступають під прапором війни за Великого государя проти зрадників бояр у Москві. І захищають від них не московського царя Олексія Михайловича (який нещодавно помер), а незаконно відстороненого від влади його сина — царевича Олексія. Про те саме йдеться навіть у государевій «зразковій грамоті» щодо повстання:

Злодійськими «прелесними листами», ніби, син наш, государя благовірний царевич і великий князь Олексій Олексійович … нині живий і ніби по нашому Великого Государя Указом, йде з низу Волгою до Казані і під Москву для того, щоб побити на Москві і в городах бояр наших і думних і ближніх і наказових людей … ніби за зраду[33].

Перший етап повстання (1677-80)

ред.
 
Боголюбов О. П., Хресний хід на Волзі в Ярославлі

Про місце початку постання Я. Стрейс пише:

Як би там не було, в 1667 році він виявив свою злобу на Волзі. … З Ярославля (?) І Вологди (?), Які перші відчули його лють, він відправився з тим, щоб опанувати Яїком, де залишив сильний гарнізон.

Питання в дужках вставлені коментатором-перекладачем П. О. Горченко в 1880 році, який просто не знав, як це коментувати і обмежився лише знаками питання. Справа в тому, що всі джерела, посилаючись на «зразкову грамоту», розповідають про рух Разіна саме з півдня на північ, уздовж Волги. Нібито зародилося повстання десь в районі низовий Дону. Але, Стрейс говорить зовсім про інше: Разін почав повстання з Вологди та Ярославля.

Перша перемога: Ярославль та Вологда

ред.

Саме Вологда і Ярославль стали першими містами, що добровільно перейшли на сторону Разіна, відкрито підтримавши повстання. Все пояснюється досить просто: дорога до Кирило-Білозерського та Соловецького монастирів, куди було відправлено на заслання патріарха Никона і царевича Олексія, проходить саме через Ярославль і Вологду. Звідти отаман вперше і почав визвольний похід, туди і повернувся після звільнення царевича і патріарха, пустивши вперед два струга.

  … Для цього він скористався іменами царевича Олексія Олексійовича … і патріарха Никона, позбавленого сану і засланого в віддалений Білозерський монастир. Спорядили два судна; одне покрили червоною, інше — чорним сукном, і розпустили слух, що на першому їде царевич, а на іншому — патріарх Никон; що царевич не помер, а врятувався від злості батька і бояр, Степан Тимофійович йде піднести його на престол … "[34]  

Все так (окрім покійного батька): на пструзі з прибраною червоним шовком кормою, знаходився Олексій Олексійович; на другому судні, шовкова прикраса якого була чорною, перебував патріарх Никон. Символи старого благочестя та древнього православ'я прямували до Астраханського ханства — майбутньої ставки царевича.

Байки про взяття Царицина

ред.
 
Отаман Стенька Разін радиться з товариством на козацькому колі

Класик російської історіогравфї Н. І. Костомаров, виявляється, був людиною з великим почуттям гумору. «У 1667 … Стенька поплив вгору по Дону, грабуючи багатих козаків і розоряючи їх будинки. Добравшись до того місця, де Дон зближується з Волгою, він заклав там стан. … Після цього Стенька відправився до Царицина, але не взяв його, а тільки налякав воєводу, який беззаперечно виконав всі його вимоги, видав ковадло, хутра та ковальську снасть», — пише він[25]. Пізніше, однак, історик все ж таки наводить деякі подробиці падіння міста: «Царицин був узятий внаслідок зради жителів … Разін зміцнив Царицин і, зібравши колі, оголосив козакам свій намір — йти вгору по Волзі під государеві міста виводити воєвод або йти до Москви проти бояр».

Вочевидь, розуміючи всю утопічність подібного обігу подій, С. М. Соловйов намагається слідом за ним все ж таки якось пояснити падіння Царицина:

Стенька плив повз Царицина, воєвода наказав стріляти по злодійським судам: жодна гармата не вистрілила, запалом весь порох виходив. Воєвода обімлів від страху, і коли зайшов до нього осавул від Разіна, то він виконав всі його вимоги: віддав ковадло, міхи, ковальську снасть. Налякавши Царицинського воєводу, Стенька поплив далі…[35]

Годі було й чекати якихось ґрунтовних досліджень щодо повстання у радянські часи, коли найвідоміші дослідники XIX століття дозволяли собі пасажі на кшталт "ковадла, хутра та «чаклунства». Далі починаються неймовірні безкарні ходіння разінського війська:

…він проплив повз Чорного Яру, зустрів, розбив і висік московського воєводу Беклемишева, увійшов у Каспійське море і звідти рікою Яїком досяг Яїцького містечка … Літо Разін просидів в Яіцькому містечку, а у вересні відправився до гирла Волги і тут погромив татар, потім пограбував турецькі судна на Каспійському морі … Навесні 1668 р. Стенька пішов у море, … 4 вересня 1669 р. зі своїми козаками вирушив з Астрахані на Дон. … В Чорний Яр і Царицин прислали грамоту, щоб там не продавали козакам вина і не впускали їх до міста. Виконати це у тамтешніх воєвод не було коштів. Разін увійшов у Царицин, ледь не вбив воєводу Унковського, випустив з в'язниць колодників, відкрив кабаки[36].

 
Астрахань. Конрад Декер, XVII ст.

Тобто, ходить Степан Разін з військом повз Астрахані цілих три роки, до Царицина та Астрахані, як до себе додому, періодично заглядає. Нікого не чіпає, тільки «московського воєводу Беклемишева» висік всенародно. За офіційною версією, ці міста отаманом ще не взяті — вони будуть захоплені лише у червні 1670 року. Романівські історики чомусь не знаходять нічого дивного в тому, що астраханські стрільці сидять на гарматах та мирно дивляться, як розбійники повз їх фортеці всі три роки безкарно по Волзі плавають.

Лише у 1670 (1680) р. починаються каральні походи московських воєвод. Перше зіткнення сталося з князем Львовим біля Чорного Яру. Але і тут невдача вийшла. Ось що пише Костомаров: «Стенька з річки, а кінні козаки з суші напали на стрільців, які розташувалися на грошовому острові в 7 верстах від Царицина. 500 стрільців було вбито, понад трьохсот Стенька взяв на свої судна в якості веслярів. „Ви б'єтеся за зрадників, — говорив він їм, — а ми б'ємося за государя“. Після цього Разін звернувся до стрільців, висланих Прозоровським, під начальством князя Львова. Їх було близько 3 тисяч, і всі вони передалися своєму батюшці-визволителю Степану Тимофійовичу… 24 червня Астрахань була вже в руках козаків». Ми бачимо, що царські частини поголовно переходять на сторону Разіна. Астрахань теж впала без єдиного пострілу.

Але Костомаров приховав подробиці цього «бою». Ось як описує його безпосередній учасник подій Людвіг Фабрициус:

Тим часом Стенька вийшов в поле, побудував широко розгорнутий фронт… Прості воїни … з розгорнутими прапорами під барабанний бій відразу ж перейшли до ворога. Там вони стали цілуватися і обніматися і домовилися стояти один за одного душею і тілом, щоб, знищивши зрадників-бояр і скинувши з себе ярмо рабства, стати вільними людьми[37].

Йдеться, вочевидь не про братання з ворогом, а про приєднання до загону Разіна стрільців княза Львова заради спільного визвольного походу проти зрадників у Москві.

Фабрициус продовжує: «Потім вони виступили. Наш генерал князь Семен Іванович Львів був залишений в живих, бо він, як було сказано вище, подарував Стеньке рік тому образ Діви Марії. Подібні подарунки дуже цінуються у московитів. Той, хто робить такий подарунок, вважається батьком, який прийняв подарунок, — сином»[36]. Князь Львов, який, згідно поширеній версії, виступив від Астрахані для знищення Разіна, виявляється, за рік до цього дарував Степану Тимофійовичу ікону Божої Матері, побратавшись з отаманом.

Після цієї події до «розбійникові» стали стікатися і вставати під знамена Разіна не тільки прості люди, а й знатні:

Перед самим виступом на Астрахань несподівано прибув польський дворянин Вонзовський, який рік тому був узятий козаками в полон і з часом так спокусився розгульним життям, що поступив на службу до цих розбійників[36].

Загін Разіна блокував Волгу і тим самим перекрив найважливішу господарську артерію Московського царства. У відповідь, як повідомляють історики, московський уряд заборонив постачати на Дон хліб. Хоча, зважаючи на те, що житницею була Кубань (територія Війська Донського), з якою у донців були налагоджені стосунки, ці заходи навряд чи були ефективними.

Взяття Астрахані (офіційна версія)

ред.

Близько 9000 козаків рушили з-під Царицина до Астрахані назустріч воєводському війську. Для допомоги разінцям в Астрахані донцями було споряджене військо на чолі з Федором Шелудяком, що командував кінними загонами козаків. Супротивники зустрілися під Чорним Яром. Ще до початку битви більшість астраханських стрільців перейшло на сторону повстанців. Лише невелика група офіцерів і писарів (близько 80 чоловік) після замішання намагалися втекти, але були оточені.

Перемога разінців сколихнула Астрахань. 11 червня 1670 року Разін підійшов до міста. Боярин Прозоровський намагався організувати оборону. Були заряджені усі гармати, біля міських воріт складені купи каменів. Він також полагався на корабель «Орел» (до екіпажу якого належав також і згаданий вище Ян Стрейс), проте даремно: капітан корабля Давид Бутлер одержав від Разіна лист з погрозами. На зборах офіцерів корабля було вирішено, що «краще буде пуститися у втечу, приймаючи в увагу, що, не одержуючи жалування, вони вважають себе звільненими від державної служби». У ніч на 12 червня 1670 року п'ятнадцять чоловік команди на невеликому човні залишили корабель.

 
Взяття Астрахані Степаном Разіним.
Гравюра до книги Я.Стрейса, Амстердам 1681 р.

22 липня 1670 року Разін послав в Астрахань депутатів з вимогою здачі міста. Прозоровський розірвав листа, не дочитавши його до кінця, а депутатів наказав стратити. На інший же день близько 300 човнів разінців підійшли до стін міста. В Астрахані почалися пожежі.

У ніч на 24 липня почався штурм кремля, всередині якого спалахнуло повстання. З боку Житньої вежі до стін були приставлені сходи і разінці, майже не зустрічаючи опору, опанували фортечну стіну та увірвалися до кремля. Почалася розправа над боярами і дворянами.

Колишній капітан корабля «Орел» Давид Бутлер так описав «суд» над переможеними: «Проводир сидів на вулиці, схрестивши ноги на турецький манер, перед будинком митрополита… Після опитування московського полковника його скинули з високої вежі, називаної Розкат. З цієї вежі також скинули живим воєводу… Його молодший піддячий і інші начальники, чи офіцери, великі і малі, були перебиті чи скинуті у воду». Усього було страчено 441 людину.

Захопивши Астрахань, Разін рушив далі, в місті ж було створене козацьке самоврядування — «велике коло» (загальні збори), в якому значну роль грав один з найближчих сподвижників Степана Разіна Федір Шелудяк. Майно воєводи, великих бояр, початкових людей, купців і духівництва було перевезено на Ямгурчеєв бугор. Кожен астраханець одержав частину з цього майна.

Другий етап повстання (1680-82)

ред.

Сучасні дослідники пояснюють безкарність перебування Разіна протягом трьох років в Астрахані та Царицині тим, що вони присягнули на вірність царевичу Олексію і патріарху Никону з доброї волі, ставши головними ставками разінців ще у 1667 (1677) році. Степан Тимофійович розміщує там протягом трьох років свої гарнізони.

Згідно Фабрициусу, разінці беруть Астрахань без бою:

Сходи були підставлені до стін і з радістю прийняті обложеними. Перш за все, був узятий Кремль. Воєводу, тобто правителя міста, князя Івана Семеновича Прозоровського скинули з високої вежі, що височіла посеред Кремля. Його брата, помічника правителя міста, і всіх початкових людей, кого тільки змогли зловити, повісили, порубали в шматки і скинули в воду[37].

Слід зауважити: кара торкнулася тільки воєвод і деяких іноземних офіцерів. Ніяких погромів відзначено не було. Свою заслужену кару знайшов князь Прозоровський — за три роки він мав час визначитися, на чиєму він боці. Разін звинувачував воєводу у зраді царю, а за зраду государю на Русі завжди карали смертю.

А ось як описується ставлення до Разіна астраханського духовенства: «Митрополит мовчав; в день іменин царевича Федора Олексійовича він навіть покликав або допустив до себе на обід Степана і всіх старших козаків»[25]. Дуже важливий момент. Астраханський митрополит приймає Разіна хлібом-сіллю, вони разом святкують іменини Федора Олексійовича. Але до чого тут царевич Федір? Змістивши дати повстання з царювання Федора Олексійовича на десять років назад, романівські історики були змушені постійно якось виправдовувати появу царя Федора в документах. Тут вони все списали на іменини. Інша справа, що мова йде про чинного царя, на честь якого звучить гасло разінського війська: «За государя проти зрадників!»[33].

Історики традиційно кажуть, що Разін вважав Романових незаконними правителями, називаючи їх «злодіями та зрадниками» (рос. "ворами и изменниками")[38].

  Разинська сторона «в разі, якщо під їх контроль потрапляла якась територія, протидію собі, своїм заходам з боку представників ворожого табору... кваліфікували як "злодійство", а їх документи - як "злодійські"»[39]  

Проте разинці постійно підкреслювали, що вони воюють проти бояр ЗА царя. Митрополит Астрахані і рятівник справжнього православ'я Разін клянуться звільнити царя Федора Олексійовича і Росію від ярма продажних бояр і іноземців. Починається друга фаза Громадянської війни — похід козацько-ординського війська до православної столиці. Це 1680 рік.

Підготовка до московського походу

ред.

Весь цей час козаки, маючи за ціль похід на Москву, збирають військо та забезпечують собі надійний тил. Окрім вільних черкасів по Хопру та Дону, отаман піднімає на боротьбу з московським урядом втікачів (приплив яких на Дон після звістки про перехід на сторону повстанців Ярославля, Царицина та Астрахані суттєво збільшився), посадських людей і суднових працівників («ярижек»), які припливали з товарами з землеробських районів та Слобідської України. Місцем зосередження повстанських сил став Симбірськ, точніше, його

Почавши московський похід і рухаючись вгору по Волзі, Разін не зустрічає жодного опору при взятті Саратова, а також низки другорядних фортець. Пересуваючись по нещодавно звільненим землям, отаман поступово збільшує своє військо за рахунок місцевих козацьких гарнізонів, які охоче стають під прапори Разіна. У той час, як Степан Разін розгортає наступ на столицю, його брат Фрол забезпечує безпеку тилу повстанців.

Микола Костомаров пише: «У перших числах вересня Разін дійшов до Симбірська. У той же час його агенти розсіялися по всій державі, збуджуючи народ, і під Симбірськом військо Разіна стало значно збільшуватися. До нього приходили селяни-втікачі, черемиси, чуваші, мордва»[25].

Битва за Симбирськ (офіційна версія)

ред.

Наприкінці вересня від далеких загонів повстанців почали приходити новини про те, що на схід по головному шляху до Симбірська, який вже певний час знаходився під облогою Разіна, рухається потужна московська армія. Це було військо князя Юрія Барятинського, який повертався з кіннотою, гарматами та двома полками добре підготовлених мушкетерів — ветеранів війни з Польщею. Отаман розумів: якщо він хоче зберегти за собою шанс на перемогу в Симбірську, потрібно перехопити це військо перш, ніж воно посилить гарнізон міста. Не знімаючи облогу міста, він залишає біля чверті війська біля стін Кремля, в той час як іншу його частину відправляє до берега річки Свіяги, щоб зустріти там армію Барятинського[40].

Ось як подавалися у підручниках наступні події.

  Попри цю довгу чергу перемог, військо Степана Разіна до тих пір не пройшло перевірку звичайним зустрічним боєм. Іноземні офіцери царської армії сподівалися, що ті будуть не в змозі здійснити елементарний піхотний маневр. Проте селянсько-козацька армія численно переважала супротивника. Навіть при тому, що військо повстанців багато разів розділялось, вони все ще кількісно переважали московську армію у співвідношенні приблизно чотири до одгого.

Бій за Симбирськ тривав недовго. Зброя повстанців була в більшій мірі саморобною: від застарілих стрілецьких піщалей до вил та луків. Не маючи можливість діяти яким-небудь іншим способом, Разін кинув всі свої сили в лобову атаку на позиції війська князя Барятинського, очоливши її особисто. Солдати дали кілька мушкетних залпів по атакуючим повстанцям, за ними настав смертельний град картечі, випущеної із гармат. По свідченню очевидців, Разін зібрав своїх людей та провів ще одну атаку яка закінчилася таким же результатом, як і перша. Разін був поранений мушкетною кулею і його довелося винести з поля бою.Через кілька хвилин повстанці кинулися тікати. Тоді кіннота князя Барятинського кинулася вперед, намагаючись відрізати повстанські війська від річки, куди вони відступали. Через кілька годин це переслідування перетворилося в бійню. В той час як кіннота знищувала втікавших повстанців, піхота розбила загін, який оточував Кремль. Степан Разін разом з кількома сотнями своїх товаришів, дібрався до своїх стругів та поплив вниз по річці, в той час, як інші повстанці розсіялись по околицям. Стенька не зміг успішно завершити облогу Симбірська восени 1670 р., був поранений 4 жовтня 1670 р. й повернувся на Дон, де він закріпився в Кагальницькому містечку.

 

Про те саме пише і Костомаров:

1 жовтня між Барятинським і Разіним відбулося перша битва, а через три дні друга. Стенька був розбитий вщент, кинув напризволяще селян, чувашів і черемисов, а сам з козаками поплив вниз по Волзі…

Альтернативний опис подій: перемога Разіна

ред.

Перши сумніви у викладеній версії визиває навіть Енциклопедичний словник Брокгауза і Ефрона:

  Тим часом діяльність розісланих Разіним агентів була особливо успішною в межах теперішніх губерній Нижегородської, Тамбовської, Пензенської; вона проникала в Москву, Новгород і навіть до Білого Моря. ... Бунт спалахнув на всьому просторі між Окою і Волгою: в селах селяни винищували поміщиків і кацапів і йшли в козаки; в містах жителі приставали до бунтівників і вводили козацький устрій. ... Від Симбірська бунт поширився головними чином у двох напрямках: на захід — за нинішніми губерніях Симбірської, Пензенської і Тамбовської, і на північний захід — по губ. Симбірської і Нижегородської. ... Майже всюди козаків зустрічали з розпростертими обіймами. ... Повстання між тим відгукувалося і в інших слобідських полках...[41]  

Оце розмах — вся Московія запалала і вийшла на боротьбу під гаслами Разіна. Відразу ж після Симбірська, де нібито, Степана Тимофійовича наголову розбили, війна набуває просто гігантських масштабів. Так, може, не було ніякої поразки Разіна під Самбірськом, а, навпаки, була чергова нищівна перемога?

“19 вересня навколишні російські селяни, татари і мордва спільно з разінським загоном опанували Саранськом. Загони Харитонова і В. Федорова без бою зайняли Пензу. Вся Симбірська черта виявилася в руках разінців. … У вересні-жовтні з'явилися повстанські загони в Тульському, Єфремівському, Новосільскому та ін. повітах. В цей же час відзначені заворушення селян і в повітах, в які разінці не зуміли проникнути (Коломенський, Юр'єв-Польський, Ярославський, Каширський, Боровський)»[42].

Яку ж тоді перемогу здобув Барятинський під Симбірськом, якщо вся «Симбірська черта» опинилася в руках повстанців? Військовою мовою це означає, що лінія фронту прорвана на всьому своєму протязі. Більше укріпрайонів на шляху до Москви у Долгорукова не залишилося. Про яку перемогу над Разіним йдеться, якщо очаги повстання відзначають рядом з Москвою і виникає пряма загроза втрати столиці? Таким чином, поразка Разіна під Симбірськом — зухвала брехня. Зверніть увагу, як виправдовуються історики: мовляв, просто хвилювання селян, Разін тут ні до чого. І потужну фортецю Саранськ брали теж не разінці, а незрозумілі мордва і татари та, як водиться, місцеві селяни з вилами і косами. Весь народ піднявся — місто за містом бере, а Разін у біга подався …. Навіщо ж тоді Степан Тимофійович все це затівав, якщо в розпал боротьби з підготовленим ворогом раптом ретирувався на Дон? Вочевидь, це абсолютно не так. Звичайно ж, отаман нікуди не тікав, був постійно з військом та особисто керував походом до самої Москви.

Збереглися листи і листівки за підписом Разіна, які він розсилав в усі куточки Росії, нібито, після поразки. У них даються заклики бити бояр-зрадників, а також суворі вказівки козацьким старшинам. Якщо Разін відійшов від справ і на Дону загорає, то всі ці листи є нісенітницею. Поки лист з-під Алатиря доїде до Дону, кілька місяців пройде, а поки відповідь повернеться, і зовсім півроку мине. Ні про яке оперативне управління в цьому разі не може йти мова. Звісно ж, Разін постійно знаходився в складі власної армії і давав письмові накази своїм полковникам. Ті, в свою чергу, відправляли головнокомандувачу донесення про оперативну обстановку на фронтах. Географія бойових дій, насправді, була величезна — без оперативної віддачі письмових наказів не обійтися.

Взяття разінцями Самари, Саранська, Казані та Пензи

ред.

У січні-лютому 1681 року «Латинська партія» зазнала ряд нищівних поразок і відступила у бік Москви. Разін не відстає від ворога, переслідуючи по п'ятах ар'єргард військ супротивника. Це в корені суперечить усталеним історичним догмам, за якими заколотників розбили під Симбірськом. Проте останні дослідження, так чи інакше, спонукають до їх ревізії. Наприклад, «Польські джерела з історії Селянської війни» свідчать про наступне: «Нещодавно Франц Вольф з 15 тисячами чоловік був розгромлений під Симбірськом і сам був [уже мертвим] повішений за ноги… Мета цього заколоту: скинути старого патріарха Остафія, який сам був родом з Орші, а на його місце поставити Никона, створити нові держави в Астрахані»[43].

Цікаву «перемогу» здобули урядові армії під Симбірськом, якщо генерала Франца Вольфа було там повністю розгромлено, а його самого повстанці підвісили за ноги. Під Симбірськом переміг хто завгодно, проте не царське військо. Дуже важливим є зауваження щодо мети повстання — це зовсім не грабіж, а скинення патріарха. Вказаний у джерелі Остафій, напевно, є діючим у 1667—1671 рр. (тобто під час традиційного періоду «Селянської війни») патріархом Іоасафом. Тобто, мета всієї війни, згідно польських джерел (втім, не тільки їх) — це зміна діючого патріарха на Никона і звільнення Царя з рук бояр-зрадників.

Подивимося ще раз на напрям Разінського повстання після уявної «поразки». «Розгромлені» разінці без бою беруть Самару і Саранськ. Слідом, згідно іноземним свідченням, на милість повсталих здалася Казань. Потім напрямок бунту різко відвертає від Волги і рухається на північний захід, через Нижегородську губернію та Алатир, тобто строго у напрямку до Москви! «Вступивши в головний притон заколоту — нинішню Пензенську губернію, — Долгорукий отримав указ з Москви з'єднатися з князем Юрієм Барятинським, який йшов з Симбірська, де він розбив Степана, в Алатирський повіт»[41].

Ще один аргумент про неспроможність версії романовських істориків. Якщо під Самбірському мала місце перемога над Разіним, то князю Барятинському слід було б тут же рушити вниз по Волзі, щоб звільнити від розбійників інші міста — до самої Астрахані. Але він чомусь спішно рухається прямо у в зворотному напрямку — на Москву. Йому на допомогу поспішає князь Долгорукий, якого тільки що казаки вибили з-під Пензи. Дії «царських» воєвод більше схожі на боягузливі метання розрізнених загонів, ніж на поведінку представників законної влади. Під ногами «просвітницьких армій» фактично горіла російська земля. Куди вони не з'являться — всюди повстають люди.

Відступ Барятинського під Алатир. Розгром ставки Долгорукова в Арзамасі

ред.

Алатирський повіт розташований на північному заході від Симбірська, строго у напрямку до Москви. Програвши битву під Симбірськом, Барятинський зібрав розрізнені частини вцілілих мушкетерів та чекає тут на князя Долгорукова, який був змушений відступати на Алатир від Пензи, щоб прикрити Москву зі сходу. Але лобова атака Разіна відкинула Долгорукова ще далі на захід до Арзамаса, де полки нового ладу виявилися під загрозою повного оточення: «Князь Юрій Долгорукий стояв в Арзамасі в той час, коли заколотники брали Макар'ївський монастир. Заколот охоплював його з півдня, півночі та сходу»[42].

Як ми бачимо, Долгорукий не зміг утримати Арзамас. Падіння Макар'ївського монастиря, що на північ від Арзамаса, робить сидіння там Долгорукого з військової точки зору просто безглуздим. Він, фактично, виявився під загрозою повного оточення і відсікання від Москви. Про розгром Долгорукова під Арзамасом ми знаходимо інформацію в листі отаманів Степану Разіну: «Великого війська Донського і Єїцького і Запорізького від отаманів Михайла Харитоновича, та від Максима Дмитровича, та від Михайла Китаевіча, та від Семена Нефедьєва, та від Артемія Чірскова, та від Василя Шилова, та від Кирили Лаврентьєва, та від Тимофія Трохимовича у Челнавськой отаманом молотцом і всьому великому війську. Послали ми до вас козаків Лисогірських Сидора Леденьова та Гаврилу Болдирєва для собранья і Ради великого війська. А ми нині в Танбове листопада о 9-й день у скопі, у нас військової сили із 42 000, а гармат у нас 20, а зілля у нас півп'ятаста і больши пуд. … А писав до нас з Орзамасу донський отаман, що наші козаки князч Юрія Долгарукова побили з усім його військом, а у нього було гармат 120, а зілля 1500»[44].

З листа випливає, що у визвольному поході беруть участь козацькі сили Донського, Яїцького і Запорізького військ у повному складі разом зі своїми отаманами, тобто всі козацькі сили від Дніпра до Уралу! Згідно з листом, князь Долгоруков Арзамас не втримав — був повністю розбитий, з усім військом, залишивши на полі бою всю свою зброю і припаси. Більш того, під керуванням разінців вже знаходиться Тамбов — головний оборонний рубіж на східній засечной лінії. Отамани пишуть листа в «Велике військо» Степану Разіну, що хочуть прибути до загальновійськову раду. Все вірно — вони є лише окремими підрозділами об'єднаних православних сил. Йдеться, що тільки в одному Тамбові знаходилися 42 000 козаків, які у розгромі Долгорукова навіть не брали участь. З царським воєводою під Арзамасом спокійно впорався інший отаман. При цьому тільки під Арзамасом Долгоруков залишив на полі бою 120 гармат (!).

Остання битва повстанців

ред.
Докладніше: Битва під Муромом

Якщо провести на карті тих часів умовну лінію від Симбірська до Москви, ми побачимо на ній всю географію бойовтх дій. Це напрямок: Симбірськ—Алатир—Арзамас—… Далі Москва. Саме тому історики зупинилися на Симбірську, бо після Симбірська військо Разіна рушило на Москву. Але на Московський похід Разіна було накладено строге табу.

Як фортеця Муром стала селом Мурашкино

ред.

Після Арзамаса на шляху до Москви по лінії Симбірськ—Арзамас—Москва знаходиться останнє місто — Муром. Це і є легендарне Мурашкино, де, нібито, другий раз розбили повстанців — вже остаточно. Але історія цієї битви настільки туманна, що подробиць не залишилося зовсім. Просто йдеться про те, що під Мурашкино була якась вирішальна битва з бунтівниками, але вже без Разіна.

На ототожнення Мурома з Мурашкино зазначає, зокрема, В. І. Лебедєв: «21 вересня Долгоруков виступив з Мурома, сподіваючись досягти Алатиря, проте повстання бушувало вже всюди, і він був змушений 26 вересня зупинитися в Арзамасі. Повстанці наступали на це місто з декількох сторін»[45]. Тобто Долгоруков виступив на Алатир саме з Мурома, де і перебувала його ставка після відступу.

Далі відступати було не можна — після Мурома до Москви більше не було великих фортець. У чистому полі у іноземних солдатів шансів проти разінських сил не було, а Муромські ліси якнайкраще нівелювали перевагу разінців у кавалерії. Наявність повноводної річки Оки і жовтневе бездоріжжя дозволили Долгорукому тимчасово зупинити наступаючого ворога і перевести дух після багатоденного відступу. Саме тут, під Муромом і відбулася генеральна битва, яка за своїми масштабами ще не мала аналогів у світовій історії.

Разін з патріархом vs. царь Федір

ред.

Вирішальна битва відбулася у лютому 1681 року в районі долини річки Оки під Муромом. Про цю баталію російська історіографія підозріло мовчить, хоча згадки в іноземних джерелах збереглися і дуже яскраві. Нижче представлений дивовижний документ, який романівські історики відразу ж обізвали «Фантастичною розповіддю». Втім у книзі історика А. Г. Манькова «Іноземні звістки про повстання Степана Разіна» він займає найбільш значуще місце з усіх наведених джерел[46]. Маньков з подивом пише: «На це видання до сих пір не звернуто увагу істориків. Текст брошури являє собою лист (донесення) якоїсь довіреної особи свому господарю … Таким чином, оцінюючи джерело в цілому, слід підкреслити, що перед нами документ, який свідчить про величезні масштаби Селянської війни».

Відразу кидається в очі, що Разін зовсім не на Дону, а керує боєм. Більш того, армія, яку він розгорнув у вирішальній битві, налічувала 100 000 осіб — це аж ніяк не розрізнені зграї селян. Розглянемо цей документ ретельно (слова у тексті, що не піддаються перекладу, збережені в тому вигляді, як вони подані в оригіналі 1671 р.)[36]:

  Довгий час ми тут щодня перебували в страху ... Не тільки нас, іноземців, терзали ці побоювання, бо кількома днями раніше збільшилося військо бунтівника Разіна, яке розташувалося на рівнині під столичним містом цієї країни настільки великим числом, що вірним підданим Великого Государя уява малювала лише один можливий кінець — неминуче падіння величі цієї держави, поки зовсім недавно на Congrawize, або Раді, в Москві не було вирішено, щоб генерал Долгоруков дав їм [бунтівникам] бій ... в 13-й день лютневих календ 16 70/71 ... по рівнині на шість миль, а вона тягнеться долиною на шістдесят миль від Москви до Wrackoza, де її споріднені своєю щедрістю плодоносні потоки, звиваючись, впадають в Ambonine океан, радісно прийняті (після довгої подорожі по колу) знову в утробу своєї матері  

З цього повідомлення ми робимо висновок, що мова йде саме про долину річки Оки, яка унікальна саме тим, що, беручи свій початок біля витоків Волги, вона по колу огинає Москву з півдня і на сході знову впадає в Волгу, що точно відповідає опису джерела. Інших таких річок «під столичним містом» Москвою немає. Далі йде опис кровопролитного бою[36]:

  З таким озброєнням рушили ці загони — правий — під командуванням генерала Долгорукова, а інший — під командуванням царя — назустріч ворогові, чиї сили, які переважали на 20 000 вершників і піхотинців, просувалися, відчуваючи себе впевнено, також двома загонами, правий очолював великий бунтівник Степан Разін, а інший — патріарх Demainzone, активний пособник цієї згубної смути; їх підтримувала потужна артилерія  

Як ми бачимо, патріарх в рядах разінців — зовсім не вигадка. Він не тільки існує, а й є одним з головних полководців у стані повстанців. Більш того, його називають «посібником смути». Армію Разіна і патріарха підтримує потужна артилерія. Цікаво, звідки у повсталих селян таке озброєння, куди ділися «застаріли стрілецькі піщалі, віли і луки»? Нарешті автор подає опис дводенної грандіозної битви з масовим застосуванням артилерії і кінноти[36]:

  ... До десятої години в жахливому гуркоті стрілянини праві фланги (одному надає хоробрість то, що він виступає на стороні уряду, а іншому, без сумніву, — його чисельність) настільки зблизилися, що стрімкий наліт і сильна атака кінноти бунтівників, що тривала годину, змушують генерала Долгорукова відступити ... Цар, який також бере участь в бою, побачивши, що корона знаходиться в небезпеці, припинив наполегливу сутичку з Demainzone і завдав переслідувачеві, бунтівникові Разіну, такий сильний удар з тилу, що розгромив його вершників і зім'яв піхоту. Неправильно зрозумівший його раптовий круговий маневр патріарх, думаючи, що зміною позиції він має намір вдарити йому у фланг, розвернувся в протилежну сторону, готуючись його зустріти; армія сильно розтягнулася по рівнині перш, ніж він зміг виправити це безрозсудне перестроювання. Бунтівник Разін, позбавлений допомоги, не мав позиції для гідного відступу і не міг знайти порятунку втечею; але (з нечуваною рішучістю) прорвався (як син відчаю) скрізь піхоту царя (the buryings of the Czar's Infantry) на свою первісну позицію і, з'єднавшись з патріархом, скомандував <потім> відступ, щоб поповнити свої поріділі роти. У цьому бою Великий Государ втратив п'ять прапорів: три — кінних військ і два — піхотних; бунтівники — тринадцять, а їх шеренги повернулися безжально побитими...  

Виявляється, крім патрірха, в битві бере участь сам цар! Але з біографії Олексія Михайловича, нам щось про це нічого не відомо. Вочевидь, мова йде про царя Федора, який, дійсно, міг бути присутнім у стані іноземної інфантерії для додання «армії нового зразку» Долгорукова більшої легітимності. Продовжимо читати документ[36]:

  ... Вони вдарили всім своїм військом їм в тил і добилися великого успіху, завдавши величезних втрат убитими, поки бунтівник Разін знову не зустрів їх у фронт і з новою люттю продовжував битися від дванадцяти годин до трьох з настільки змінним успіхом, сер, що його тут важко описати. Але, без сумніву, бій був таким спекотним, що ці армії билися врукопашну, а деякі полки зовсім перемішалися між собою ... Убитих в армії Государя було понад 7000 ... Бунтівників було вбито більше 16 000, а 24 000 баламутів, які брали участь в цій навалі, було взято в полон, а також захоплено понад 300 возів і знарядь ... Але на пам'яті людства не було здобуто більшої перемоги над стотисячним військом. Відданий Вам, Москва, 15 лютого 70/71  

Перед очима постає картина небувалого битви. Можливо, саме тому фальсіфікатори історії обходили стороною це унікальне джерело? Тим не менш, документ пройшов серйозну правку. Зверніть увагу на дату року — це явна вставка, з поправкою на старий і новий календарі. Цікаво, чому після «Відданий Вам» немає імені автора. За стилем написання листа (написано англійськими літерами, явно офіцером-фронтовиком і присвячено англійському королю), дуже схоже на листи Патріка Гордона. Та ж характерна стилістика, яку важко сплутати з чимось іншим. Мабуть це і є уривки з безповоротно загублених щоденників П. Гордона.

Хто отримав перемогу

ред.

Згідно з листом, бій йшов з перемінним успіхом і ніхто не був повністю переможений. Однак далі автор пише, що вдалося захопити в полон самого Разіна, і його чекає люта кара. Це дуже схоже на подальшу вставку. Ні хід бою, ні втрати з боку армії Разіна, не говорять про беззаперечну перемогу Долгорукова. Проста арифметика, якщо з 100 000-ного війська Разіна відняти 16 000 загиблих і 24 000 полонених, то все одно залишається близько 60 000. Бій ішов в рукопашну, тобто до останнього солдата, ніхто не відступав.

Незрозуміло також, що сталося з патріархом і його армією. Про те, що підсумок цієї битви для армії Долгорукова був не настільки веселковим, ми знаходимо безліч інших незалежних свідчень зі збірки того ж А. Г. Манькова[47].

  «А той посланець проти заколотників московський генерал Долгоруков вимагає стотисячну армію, а інакше не вирішується здатися на очі ворогові. Але [царський] двір не в силах зібрати таку армію, оскільки тяглий люд не хоче вносити на це пятину, посилаючись на свою неспроможність. Москва"  

Як ми бачимо, російські люди вперше відмовляються утримувати царське військо і не платять податі. Долгорукову для придушення заколоту потрібно не менше 100 000 солдатів, тоді як, за офіційною версією, кількість війська Разіна становила у різні часи від 1000 до 8000 чоловік, що відразу ж ставить під сумнів цю офіційну версію.

Погані вісті з Москви. У Московії і особливо у столиці, Москві, справи йдуть дуже погано, як про це йдеться в листах, отриманих звідти. Повідомляється, що між бунтівником Разіним і царською армією відбувся жорстокий бій, в якому царське військо було зовсім розбите і звернено до втечі, а воєвода Долгоруков узятий в полон і відправлений до фортеці. Франкфурт на Майні

30 січня повідомили, що положення в цій країні [Московії] стає гірше з кожним днем, і бунтівник Разін просувається все далі. Все, що не кориться йому добром, він підпорядковує вогнем і мечем, і став настільки сильний, що людям здається неможливим йому протистояти. Велика частина їх [московитів] кращого війська розбита, розгромлена і захоплена їм в полон, і доля надзвичайно йому [Разіну] сприяє. Його військо налічує зараз понад 30 000 чоловік. Здебільшого це добре навчені солдати, яких добре оплачують і годують. Все життя в країні призупинилося. Вільно

"Кривавий результат московського заколоту. З різних місць на московитської кордоні з достовірністю повідомляють, що згаданий бунтівник Разін перебив безліч московських знатних людей, разом з якими загинули також деякі хоробрі німці: полковник Мюнхгаузен, полковник Квеле, полковник Штрассбург. До сих пір ще не знають, що стало з іншими добре відомими людьми. Все ще продовжують повідомляти про те, що армія великого князя московського абсолютно розбита … "

"Поки більшість листів звідти [з Московії] сходяться на тому, що положення в країні дуже важке. Після того як безліч сильних військ, посланих проти заколотника, потрапили до нього в руки, цар настільки злякався, що не збирається більше посилати проти нього «війська». Отримано також звістка, ніби в Москву недавно було доставлено багато убитих і поранених, в тому числі дуже знатних людей, і ніби воєвода Долгоруков узятий в полон і майже вся його армія розбита. Тому в Білій Русі вважають, що справа московитів майже зовсім програно. Лютий, 1671 р "

«Чутки про перемогу великого князя московського над його бунтівними підданими не були вірні. В останніх листах з цієї країни <Московії> стверджується, що вождь повсталих продовжує домагатися таких успіхів, що є підстави побоюватися справжнього перевороту, тим більше що, як кажуть, багато бояр з числа найбільш знатних людей королівства теж повстали. Лютий 1671 р.»

"У листах, подученний з цієї країни <Московії>, підтверджується успіх вождя бунтівників, який, крім Астрахані і Казані, опанував майже п'ятдесятьма іншими важливими містами. До цього додають, що Долгоруков — командувач військами великого князя, — видужавши після небезпечної хвороби, збирає сильну армію, щоб виступити проти заколотників, число яких досягло 200 000 чоловік. Кажуть ще, що перський король знаходиться в згоді з ними <бунтівниками> і обіцяв послати їм допомогу з боку Каспійського моря "

"Важке становище в Москві. Що стосується положення в Москві то воно надзвичайно погане, так як заколотник Разін розбив воєводу Долгорукова, генерал-лейтенанта Ромодановського, генерала Нащокина і майже всіх знатних московських панів, які вирушили в похід і змусив утікати всю їхню армію. Січень, 1671 р "

«Всі польські дворяни, що знаходяться в Московії, теж повинні були піти на виручку [царському війську], але назад їх повернулося так мало, немов їх водили на забій»

Населення Священної Римської Імперії стрімко скорочувалася — поповнення армії «нового зразка» обходилося європейцям дорогою ціною. Не дарма в іноземних джерелах порівнювали рекрутські набори нових дворян з тим, що їх «водили на забій». В Європу поверталися одиниці. Про те, наскільки важко давалася російська служба іноземцям, можно зрозуміти з Фабрициуса, який пише: «Тим часом з Астрахані було послано 4000 чоловік, щоб блокувати Степана на Яїку до весни … з 4000 чоловік назад повернулося близько 400». Тобто з походу на Урал, де особливих бойових дій історкиами не відзначено, назад до Європи повернувся лише кожен десятий чоловік — 3600 навічно залишилися в яїцьких степах. Про перевагу військ нового іноземного ладу над старим неварто й казати.

Окрім підбірки А. Г. Манькова, свідчення щодо облоги Москви підтверджуються також польськими джерелами: «З Риги пишуть, що Стенька Разін, московського царя, так порушив плебс, що до заколоту приєдналося вже триста тисяч. Проти нього залишився Долгорукий, воєначальник, який спалює села, міста, замки, охоплені заколотом. Однак цими своїми діями Долгорукий підлив масла у вогонь. Обурення так посилився, що цар закрився в столиці … Від Астрахані до столиці протягом майже двохсот миль утворилася, почитай, пустеля через цей заколот. Винищено чотириста тисяч чоловік»[43].

Дуже не хотілося фальсифікаторам історії розкривати не аби які масштаби Громадянської війни: к весні під Разіним майже вся Європейська частина Московського царства, його величезна армія становить не одну сотню тисяч воїнів. Польські джерела відверто свідчать про саме військо повстаців повністю «розбило прозахідні армії і підійшло до столиці», де сховалися рештки війська Долгорукова. Серед іноземців панує паніка, вхід до столиці козацько-ординських сил очікується зі дня на день.

«Число заколотників збільшилося до двохсот тисяч … заколотом охоплено настільки багато землі, що зайнявся вже в 12 милях від самої Москви»[48].

Настрої у Москві

ред.

Штурмувати Москву російсько-ординські сили не планували, чекали на переговори. «Голландський Меркурій» повідомляє, що обороняти столицю західники збиралися на вулицях міста, де спішно зводяться зміцнення: «Степан Разін, московський бунтівник, який виступив проти царської величності, припустився помилки, коли він забарився з походом на Москву; бо тепер весь дерев'яний місто з вулиці на вулицю перекрито заставами»[49].

Ось виявляється, як було того часу: Разін — під стінами Москви, а іноземні частини перегородили барикадами все місто. Нічого подібного російські історики не розповідали. В тому, що ця картина була недалекою від істини, можна переконатися, читаючи іншого очевидця подій. Ось як Юстас Марций описує настрої в таборі іноземців: «[Разін] найняв і розіслав розвідників, які повинні були повідомляти, що діється в Москві. Крім цього, він відібрав найзапекліших негідників, які повинні були таємно ходити по російських землях і, де тільки зможуть, влаштовувати пожежі. Він сподівався повним руйнуванням поставити царя в безвихідне становище і, в той же час, посіяти нові заколоти. Страхи ніде в цей час не були такі великі, як в Москві. Особливо двір мав підстави для таких побоювань, оскільки тут таємно зважували всі відомості про понесені втрати і заколоти, що виникали всюди. Нащадки навряд чи повірять тому, що одна людина за такий короткий час зайняла таку територію і спустошила такі області, що на просторі у 260 німецьких миль все прийшло в повний безлад… Приходив час останніх випробувань, несучи Царю свідоцтва слабкості його долі, а Разіну — свідчення його зліту. Настрої простого народу були різні і в Москві: частина почала розбігатися, радіючи повстанню, інші з жахом дивилися на насування загрози … Незабаром були покликані війська і число захисників сильно збільшено, щоб городяни не виявилися здобиччю Разіна або, опинившись без захисту, при його наближенні з переляку самі не відчинили б йому ворота»[50].

Багато жителів столиці радіють швидкому приходу разинских військ. Фактично іноземні найманці ледь стримують городян, щоб ті «з переляку» самі не відкрили ворота отаману. Ворота перед розбійниками зазвичай закривають на всі засуви, а відкривають перед визволителями. Але ж настрої в Москві були цілком певними: «Коли одну людину, вже в літах, спитали, що треба робити, якщо Стенька підступить до стін міста Москви, відповів, що треба вийти йому назустріч з хлібом, сіллю (це, як відомо, є в Росії знаком дружелюбності і приязні). Ту людину було схоплено і повішено»[51].

Йоганн Ю. Марций, що представляє табір іноземців, дуже яскраво описує безвихідь положення: «… Передчуття лиха погіршилося, коли стало відомо, що прихильники бунтівників з факелами вже в місті і, насолоджуючись помстою, в своѐм нестримному гніві вже зробили кілька підпалів. Мені самому було видно, як недалекі все від смерті, особливо ж царські сановники, — адже саме їх Разін звинувачував у всіх бідах і багатьох з них вимагав видати, так що на них чекала вірна смерть, якби відважний Долгоруков, сам більш ніж будь-хто інший, який перебував під загрозою, не виручив всіх»[50].

Відомо, що Разін висував Царю якісь умови миру, головним з яких було видати бояр-зрадників. Ці умови мали характер ультимативних, які слід негайно обговорити на переговорах. Це підтверджує, зокрема, і Й.Марций, вважаючи ці переговори рятівними для іноземців, бо іншого виходу з пастки не було[50].

Мирна угода з повстанцями

ред.

Таким чином, розгромивши у лютому 1681 р. військо Юрія Долгорукова, Степан Тимофійович підійшов до столиці, зупинивши свої армії у 12 милях від Москви. Для ординських військ Разіна вона була символом православної релігії, резиденцію царів, що були помазаниками Божими, тобто Єрусалимом, штурмувати який для отамана було справою богопротивною. Більш того, в руках у змовників-бояр у ролі заручника залишався останній козир — діючий цар Федір Олексійович. Саме тому стара боярська знать і запропонувала боярам-західникам вступити у переговори. При цьому Разіним завжди підкреслювалося, що вони будуть вестися не з боярамі-зрадниками, а тільки з царем.

Тому Велике православне військо вирішило чекати акту повної капітуляції і готувалося до урочистого в'їзду в православну столицю. З півдня до неї підійшло підкріплення: частини під командуванням князя Василя Борисовича Шереметєва. Участь латинських бояр-змовників, здавалося, була вирішена — Громадянська війна ними була де-факто програна.

Умови старої боярської знаті

ред.

«Всі ще продовжують повідомляти про те, що армія Великого Князя Московського абсолютно розбита, і що бунтівник запропонував йому шість наступних умов. Якщо Великий Князь хоче уникнути подальшого переслідування, він повинен:

 • Визнати [Разіна] Царем Казані і Астрахані.
 • Відновити [на престолі] патріарха
 • Виплатити 20 мільйонів грошима
 • Видати десятьох зі своїх Князів
 • Виставити портрет [Разіна]
 • Щорічно виплачувати певну данину»[52].

Степан Тимофійович, який вів ці переговори від всіх русько-ординських сил, висунув такі умови не випадково, проте їх зміст був принципово спотворений при перекладі тлумачами. Зокрема, виявлена правка оригіналу у першому пункті, скоріше за все, означає, що замість «Разін» в оригіналі стояло ім'я царевича Олексія. Саме старший син царя Олексія Михайловича, Олексій Олексійович міг бути визнаний Царем Казані та Астрахані, бо це титули Великого Князя всія Русі, яким він і був по крові. Разін не міг претендувати на Великокняжий титул ні за яких умов, це утопія.

У другому пункті в місце «Відновити [на престолі] патріарха», слід читати «Відновити Никона патріарха». Перші два пункти абсолютно зрозумілі в руслі даної реконструкції, бо і царевич Олексій Олексійович, і патріарх Никон, справді були в стані Разіна. Але це повністю перекреслює офіційну версію повстання з «государевої грамотою», тому небезпечні імена затерлі, зробивши більш безпечні вставки.

«Всі, хто приїжджає з Москви підтверджують [відомості] про повстання. Глава його велить себе титулувати „Князь Степан Разін, отаман“. Він, можна сказати, тримає у своїх руках обидва великих Царства — Астраханське і Казанське і бере одне місто за іншим. …Всіх тамтешніх німців і шведів він взяв на службу, і з їх числа, так само як і з колишніх полонених поляків, наблизив до себе найрозумніших, призначив їх державними радниками і, таким чином, заснував справжню державу. Його армія зараз налічує понад 100 000 осіб. Він вимагає [видати йому] Московського генерала Долгорукова і ще 14 інших знатних людей, а інакше він має намір їх сам захопити»[53].

Увагу тут заслуговує згадка про 14 прізвищ разом з Долгоруковим, яких просив видати Степан Разін. Вони випливуть під час Бунту стрільців у 1682 році, повністю підтвердивши правильність даної реконструкції цього періоду.

Очевидна і правка у п'ятому пункті: «Виставити портрет [Разіна]». Насправді на Русі в той час портретів не було. Втім були парсуни, що писалися, як правило, з людей царської крові або з патріархів. В даному випадку, мабуть, Степан Тимофійович вимагає виставити по монастирях парсуни невинно убієнного, як вважали разінці, царя Олексія Михайловича. Ці парсуни були нещадно знищені «просвєтітєлями», оскільки покійний монарх був для Європи втіленням тиранії — останнім «грізним» царем. Саме тому оригінальних зображень царя Олексія збереглося так мало.

Від московських бояр переговори з табором Разіна проводив В. В. Голіцин, який спішно прибув з Європи і ще не заплямував себе кров'ю. Це перша поява Голіцина на історичній сцені.

Історичні паралелі з Русько-турецькою війною (1677—1881)

ред.

У традиційній історії вищезгадані переговори, на думку російського дослідника А.Каса відбилися у 1681 році як Бахчисарайська мирна угода. Згідно Радянської історичної енциклопедії, «Бахчисарайський мирний договір 1681 р. завершив війни 1670-х рр.. Росії з Туреччиною і Кримським ханством… Договір був укладений у Бахчисараї 13 січня. Його основні умови: перемир'я на 20 років; межа між Росією і Туреччиною проходь по Дніпру … Київ, Васильків, Трипілля, містечка Дідівщина і Радомишль за Росією. Туреччина визнала возз'єднання Лівобережної України і Києва з Росією, а запорізьких козаків — її підданими»[54].

Олександр Кас в історичній праці «Останні роки Імперії» висунув дуже цікаве припущення, зауваживши, з якою разючою хронологічною точністю переплітаються події Російсько-турецької війни 1677—1681 рр. і т. зв. «Селянської війни» С. Т. Разіна (нібито 1667—1671).

 • 1677 — Початок Російсько-турецької війни
 • 1677 (1667) — Початок Селянської війни
 • Кінець 1677 р. — «бунтівні козаки» входять в Київ, всім іноземцям дарується життя і навіть грошову допомогу. Це результат Андруссовского перемир'я листопада 1677 р.
 • Кінець 1677 (1667) р. — Разін без бою входить до Царицина, ніяких розправ не спостерігається. Далі він безперешкодно плаває в Яїк через Астрахань без єдиного пострілу. У наявності укладення перемир'я Московського царя з козацько-ординським військом.
 • 1678—1679 р. — Перерва в Російсько-турецькій війні.
 • 1678—1679 (1668—1669) р. — Разінське повстання тимчасово призупинено, історики «відправляють» Степана Тимофійовича у круїз по Персії, про нього нічого не чутно більше року.
 • II половина 1679 р. — Початок інтенсивних бойових дій під Києвом. Ромодановський штурмує Дніпро і терпить повну поразку.
 • II половина 1679 (1669) р. — Відновлення війни. Разін бере Царицин і Астрахань.
 • 1679 (1669) р. — Андрусівський договір, за яким московська держава поділяється на три незалежні держави: Московське царство (цар Федір Олексійович), Слобідська Україна і Крим (царевич Сімеон Олексійович), Поволжя і Сибір (царевич Олексій Олексійович).
 • 1680 р. — У Поволжя спішно перекидається преторіанська піхота. «Повсталі» донські козаки разом з Військом Запорозьким та Яїцьким козацтвом проривають Бєлгородську черту і спрямовують армію до Москви. Погромам піддаються московські слободи на півдні від Столиці. Хвилювання під Тулою і Коломною, нібито «разінських агентів» — це відображення повстання «бунтівних козаків» з півдня. Традицыйно ці яскраві події закарбувалися як похід на Москву Васьки Уса, який нібито попалив Московські посади від великої туги за царською службою.
 • 1680 (1670) р. — Разін відправляється у Московський похід вгору по Волзі. Йому на зустріч з під Пензи виходить князь Долгоруков — це і є преторіанська інфантерія, що була спішно відправлена ​​в Поволжя. Війська Разіна стрімко наближаються до Москви зі сходу. Вони виходять на рубежі р. Оки під Муромом.

«Простежується вражаюча синхронність, — каже А.Кас. — Це події однієї і тієї ж гігантської війни. Її масштаби були настільки величезні, що ооманівські історики спробували розбити ці події на окремі відрізки, звузили і розкидали їх в часі. Можна стверджувати, що Громадянська війна 1677—1681 рр. — це найбільша війна в історії людства на той час. З обох сторін у ній брало участь до мільйона осіб. Старо-ординські сили взяли верх».[55]

«Татарське посольство» до Москви

ред.

«Шертная грамота кримського Хана Мурат-Гірея, вчинена пред Россійськимі посланцями» згадує і наступний важливий пункт Бахчисарайського договору: «… та за минулі три роки казна наша без 'убавкі кь нам' надіслати, і надалі від нинѣшняго 1091 року казну нашу … посилати ж без 'убавкі»[56].

Що це за «скарбниця», яку повинен буде надсилати Московський цар Кримському хану, стає зрозуміло із літописа Самовидця. Умови укладення перемир'я описуються там наступним чином: «У Воскресіня Христово посол Його Царської Величності, на прізвище Тяпкин, повернув від Турецького Монарха, з яким і Татарській посол в кількадесять коней ішов до Його Царської Величності, бо Турецькій Монарх злецив Ханові Кримському зачинати згоду чинити з Його Царською Величністю. Про яку так трактувавши з оним Тяпкіним у Криму та постановивши, яку данину має давати Його Царська Величність турчинові через руки ханські і на тому присягши у Криму, і до Його Царської Вечічності поїхали по підтвердження тієї Згоди»[57].

Говорячи сучасною мовою, московське царство зобов'язали визнати поразку і виплачувати постійну данину. З послом Василем Тяпкіним до Москви відправляється якийсь «татарський посол з величезним почтом». Зверніть увагу, дата підписання договору зовсім не 13.01.1681, як стверджує Радянська енциклопедія, а день Християнської Пасхи —Воскресіння Христового. Це строго узгоджується з нашим хронологічним ланцюжком: у лютому Разін розгромив Долгорукова під Муромом, в березні підійшом до Москви. В цей же час укладається мир на «татарських» умовах, а на початку квітня делегація вирушає до царя у Москву «по підтвердження угоди».

Якщо навіть гіпотеза О.Каса не підтвердиться, така схема, як бачимо, була поширеною для тих часів. Отже, після підписання з боку князя Голицина грамот у таборі Разіна, Степан Тимофійович, згідно цій реконструкції, відбув з делегацією до Москви, щоб зустрітися з царем Федором Олексійовичем та затвердити всі умови угоди. Старе благочестя і древнє православ'я поверталися до Москви. Знатні бояри повинні були знову заняти свої місця у Думі. Кліку змовників на чолі з Одоєвським, Ромодановським і Долгоруковим чекала люта кара. Їх цей сценарій ніяк не влаштовував, і вони почали діяти.

Кінець повстання

ред.

Згідно з повідомленнями І. Ю. Марція і інших очевидців, всіх іноземців врятував князь Долгоруков, при чому врятував «несподіваним чином, коли його самого вважали першою і невідворотною жертвою» повстання. Аналізуючи, як Долгоруков міг врятувати становище, коли його армію було повністю розбито, а ворог стояв під стінами Москви, і населення було повністю на боці повсталих, дослідники сходяться на думці: тільки хитрістю і підступністю.

Підступний план князя Долгорукова

ред.

М. І. Костомаров прямо говорить: «Невідомі подробиці взяття Стеньки, але сучасні іноземці та малоросійська літопис кажуть, що він був узятий обманом»[58]. Дуже стисло: «узятий обманом» — вочевидь, подробиці виявилися настільки неприємними, що історик вирішив їх опустити. Згодом з'явилася історична казка, мовляв, домовитий (слово ж яке!) донський козак Корнило Яковлев схопив Степана та Фрола Разіних у Кагальнику та привіз до Москви.

Слабкість офіційної версії арешту

ред.

Традиційна версія арешту Разіна настільки неймовірна і має стільки трактувань (які суперечать одне одному), що не може вважатися серьйозною. Цікаво, як козаки Яковлева могли захопити отамана, який мав за собою десятки тисяч шабель? Незрозуміло й навіщо все це «домовитому» козакові, ще й хрещеному батьку Степана Тимофійовича та бойовому товаришу Тимофія Разіна.

Козацьке коло в штабі Разіна було обраним і перевіреним не одною спільною битвою, воно б просто не дозволило полонити легендарного отамана з його братом. Довезти їх з'вязаними до Москви через тисячі кілометрів земель, що контролювались повстанцями, через сотні козацьких роз'їздів, було просто нереально.

Розуміючи всю утопічність такої версії, Микола Костомаров вдається все до тієї ж казки про чаклунство Разіна: «Обох братів привезли спочатку в Черкаськ, де Степана помістили в церковному притворі на ланцюгу, в надії, що сила святині знищить його чари і йому не вдасться втекти»[59]. Якщо офіційна історія виправдовує свої викладки чарівництвом, то навряд чи іх слід сприймати серйозно. Проте до останнього залишилося незрозумілим: у чому ж складався «обман Долгорукова».

Захоплення отамана під Москвою

ред.
 
Страта Степана Разіна. Поштова марка

Обман, про який говорять багато джерел, полягав у тому, як змовники скористалися тим, що Цар погодився вислухати Разіна і запросив його до Кремля. За результатами попередніх домовленостей у квітні 1681 року в столицю рушає урочистий кортеж Степана Тимофійовича. Він їде з важливою місією — звільнити Царя з-під латинської опіки і заарештувати зрадників. Відповідно до даної реконструкції, це і є ті самі «Татарські посли», що виїхали з Тяпкіним (та Голіциним) у квітні 1681 року.

Степан Тимофійович був упевнений у правоті своєї справи і нікого не боявся, але трапилася зрада: «Ніякої біди немає, — відповів Сенька. — Нас приймуть з почестями; найбільші панове вийдуть назустріч подивитися на нас!» … За кілька верст від Москви поїзд зупинився. З Разіна зняли його багате плаття і одягли в лахміття. З Москви привезли великий віз з шибеницею"[60]. Тому казки про провезення Разіна в ланцюгах на шибениці від самого Дону — очевидна брехня, оскільки ланцюги одягли вже перед самою Москвою.

Отаман іде до Москви у складі великого посольства з повною упевненістю, що його чекає урочистий прийом. Про це йдеться, зокрема, у повідомленнях іноземців: «Весь довгий шлях він тішився надією, що буде говорити з самим Великим Государем і перед ним усно захистить справу свою. Стеньке завжди здавалося, що є багато, про що треба розповісти Государю, а тому важливо це знати»[61].

Долгоруков прекрасно розумів: якщо Разін в'їде в Москву як переможець, в цей же день обрубки його тіла будуть кинуті московським собакам. Тому перед самою Москвою загін Разіна було знищено, а самого отамана переодягли в лахміття і оголосили розбійником. Ось що пише Йоганн Марцій про втілення цього брутального плану:

«А оскільки спочатку з ним обходилися ласкаво і майже так, як якщо б він був вільний, то стараннями Корнили в супроводі численного загону — насправді це була варта — вдалося привезти його [Разіна] до столиці рутенів Москви. Він не досяг ще міста, коли назустріч були вислані дві тисячі варти, щоб охороняти його міцніше: вони схопили його»[62].

Інсценування «військової перемоги» Долгоруковим

ред.

Таким чином, арешт отамана було здійснено перед самою столицею. Разін їхав до Царя, не підозрюючи ніякого підступу, але підлість Долгорукова не знала меж і законів. Загін Степана Тимофійовича перед самою Москвою потрапляє в засідку, всю свиту вбивають, а Степана Тимофійовича беруть у полон. В цьому і полягає «великий обман» боярина Долгорукова. Обман настільки мерзенний і ганебний, що подробиці арешту Разіна досі намагаються не висвітлювати.

Долгоруков вирішив обіграти своє диявольське діяння, як перемогу у вирішальній битві, тому в'їзд полоненого Разіна в Москву обставили як ціле театральне дійство: «Він був доставлений до Москви, випередчаючи його йшли 400 піших воїнів з розгорнутими прапорами і запаленими факелами. За ними слідував загін козаків на чолі з командиром, що арештував цього злочинця. Він [Разін] перебував на возі у вигляді ешафота, де стояла шибениця…»[63].

Прапори розгорнули, щоб інсценувати перемогу над величезною армією, нібито в чесному бою. Звідси і поповзли чутки про неймовірну, абсолютно несподівану перемогу, коли, здавалося, іноземців вже ніщо не могло врятувати. У багатьох повідомленнях так і говориться, що спочатку Долгорукова розбили, справу повністю програно. І раптом в Москву в'їжджає тріумфатор Долгоруков з Разіним на ешафоті, якого схопили зрадницьки, коли він їхав до Царя на уклін.

Страта Степана Разіна

ред.
 
Страта Степана Разіна. Англійська гравюра

Майже відразу по в'їзду в столицю Разіна було наказано стратити. Місце страти було обгороджено трьома кордонами німців, на страту допускалися тільки іноземні офіцери — жодного російського. Напевно, Долгоруков з боярами не хотіли, щоб ешафот став для отамана трибуною, з якої Степан Тимофійович міг розповісти і про дивну загибель царя Олексія Михайловича, і про його живого сина, царевича Олексія, і про патріарха Никона, що підтримав сотні тисяч людей, які взялися за зброю, і про звірства іноземних вояків у російських містах. Тому кару провели швидко і скромно — були тільки свої. Є свідчення, що страта була приведена у виконання навіть не на Красній площі, а на болоті, затишній місцевості на околиці Москви.

Згідно з повідомленнями Марція, від Разіна вимагали зізнань у злочинах, але марно:

На допитах Разін так твердо переносив тортури, що, незважаючи на безліч викриваючих його доказів і свідчень, не міг розглядатися як викритий і засуджений на підставі власних своїх показань … вирішено було, що в інтересах Держави треба поспішити зі стратою і покласти край ходили в народі толкам про причини і витоки цих подій, щоб не будити ненависті до двору і нову загрозу для Царя…[62]

В тому, що відбувалося, логіка відсутня. Якщо Разін заарештований, а його армія розбита, то треба провести слідство спокійно і без поспіху. Потім запросити якомога більше народу московського і показово покарати ненависного розбійника. Однак, зі стратою поспішають, йдеться про «ненависть до двору і нову загрозу». Так переможці не вчиняють, тим більше, якщо мова йде про спійманого розбійника. Навіть під тортурами Степан Тимофійович провини не визнав, оскільки провини просто не було: він чесно виконував свій обов'язок, згідно присяги царю Олексію Михайловичу — захищав православ'я і старе благочестя, вирізав окупантів і проганяв агентів єзуїтів. Він прагнув звільнити царя Федора Олексійовича і відновити в правах патріарха Никона, жадав покарати ненависних зрадників і очистити Русь від латинської зарази.

Втім ця правда змовникам була зовсім не потрібна, тому кати і поспішали зі стратою: «Як тільки він [Разін] прибув, його піддали тортурам, і, будучи засудженим до смерті, він був знову підданий тортурам і страчений перед палацом, причому на дошці були перераховані всі його злочини з 1663 року, і це було прочитано вголос. Його руки, ноги і голова були насаджені на палі на міських площах, а тулуб викинуто»[63].

Страта Степана Тимофійовича була зустрінута в народі вкрай негативно. Багато хто не вірив у смерть знаменитого отамана-рятівника: "Хоча немає ніяких сумнівів в тому, що страта протікала зазначеним чином, більшість досі не хоче вірити, що це був справжній головний бунтівник Разін, оскільки сам [казнѐнний] перед смертю сказав: « ви думаєте, що вбили Разіна, але справжнього ви не зловили, і є ще багато Разіна, які помстяться за мою смерть» (207; С. 130). Простий народ також зовсім незадоволений згаданої стратою, вважаючи, що життя [Разіна] принесла б більше користі, ніж його смерть, і що ця його смерть викличе тільки нові жорстокі тиранства "(207; С. 134).

Як видно з європейських повідомлень, життя цієї людини викликала захоплення серед російського народу, його страта була зустрінута з глибоким жалем. Разін вмирав в повній впевненості, що віддає життя за праве діло, і перемога все одно виявиться за його прихильниками. Як покаже час, він мав рацію. Та й як могло бути інакше, якщо головним девізом Разіна був порятунок віри і Царя? Іноземці вже усвідомили, що війну в Московії виграти неможливо, російський народ не прийняв латинське просвітництво. Всі чекають нового тиранства Бояр-змовників — тепер влада можна утримати лише найжорстокішими репресіями. І вони не змусили себе довго чекати.

Спочатку по всьому Разинський заставах були розіслані царські листи про прощення Разіна і його прихильників. А через кілька днів Долгоруков завдав кілька раптових ударів по дезорганізовані частинам народних військ і відкинув ворога від столиці. Всі ці перемоги можна пояснити тільки віроломством західників. Удару ніхто не чекав — сам Цар Федір підписав прощення і гарантував мир. Всі ці «перемоги» супроводжувалися страшними бузувірство, про які ми розповіли в попередньому розділі — одна різанина в селі Лисково чого вартий. Звірства фашистів в Хатині в порівнянні з діями німецьких карателів Долгорукова здадуться м'якими. За Русі поповзла страшна звістка, що батюшки Степана Тимофійовича не стало. Всі розуміли, що тепер мова йде про геноцид російського народу. Тому на боротьбу з окупантами піднімаються все, хто міг тримати зброю, від монашки Олени Арзамаської до сивого старих.

Після розправи над разінців в Верхньому Поволжі, відбулися каральні походи на південний схід від Москви в бік Астрахані. Західники діяли блискавично. Ось як описує невідомі «подвиги» просвітителів 1681 року іноземний очевидець з корабля «Цариця Естер»:

А тим часом Його Величність Государ повелів Князю Костянтину Щербатову виступити в Тамбов і втихомирити лютували там заколотників, що милістю Божою і було скоєно. І так за допомогою шибениць, багать, плахи, кривавих розправ (понад страти одинадцяти тисяч, проізведѐнной руками катів) і того, що в боях винищили не менше ста тисяч чоловік, всі, хто прийшов в коливання і збунтувалися землі були знову приведені до покори (206; С. 113).

Сто тисяч в Поволжі, сто тисяч в Тамбовської губернії — західники вирізали населення під корінь, як безжальна диявольська машина.

Налагодити більш-менш організований опір ординської партії вдалося тільки під Самбірському, де в кровопролитній битві Федір Шелудяк сильно поплескав німців Долгорукова, але був змушений відступити до Астрахані. Саме ця поразка під Самбірському згодом віднесуть як поразку Разіна. Але це фальсифікація, справа була вже після блискучого Московського походу.

Таким чином влітку 1681 року ініціатива перейшла до прозахідної партії. Звістка про настільки несподіваною зміні ситуації була зустрінута в Європі з величезним подивом. Всі знали, що Долгоруков розбитий, а ситуація в Москві — близька до катастрофи. Тим більш несподівана була звістка про затримання і страти Разіна. Багато хто не могли повірити в такий поворот подій.

З Гамбурга, 4 серпня 1671 року. Нам пишуть … з Москви, що там були четвертовані три ватажка бунтівників, але що Степан Разін, їх вождь, якого вважали одним з цих трьох, ще пручається і продовжує лютувати і в помсту за страту [своїх спільників] розправився з двома московитсько вельможами, що ходить серед його бранців (207; С. 139).

Листи з Москви від 16 липня знову підтверджують звістка про смерть відомого ватажка бунтівників Степана Разіна, але при цьому повідомляють, що його армія не перестала бути бунтівної і тиранства чи не більше, ніж раніше.

Підступне вбивство Степана Разіна переповнило чашу терпіння російського народу. Влітку 1681 року війна продовжилася з новою силою. Знищення Разіна давало змовникам лише тимчасову перемогу. Весь радянський народ вийшов на боротьбу з латиніста, а перемогти цілий народ неможливо. Коли під диявольськими тортурами Разін не промовив ні стогону і поводився гідно святих мучеників, навіть багато іноземців захопилися незвичайним мужністю цієї людини. Захопилися і жахнулися, вони зрозуміли, з яким народом їм доводиться воювати. Багато з них вже тоді усвідомлювали, що повернутися додому живими їм не судилося.

Невдалі пологи» Цариці Агафії і «Несподівана» смерть патріарха Никона

ред.

Головною небезпекою для прозахідної партії тепер були Царевич АлексейАлексеевіч і патріарх Никон. Існування законного спадкоємця не дозволяла їм знищити Царя Федора і звести на трон свого Імператора. Та й з Царем Федором у змовників стали виникати великі проблеми. До літа 1681 року його, будучи вже дорослою людиною, почав усвідомлювати весь жах того, що відбувається. Деякі листи Разіна і Никона до Царя всѐ-таки дійшли. Фѐдор починає виявляти бажання вийти з-під опіки Бояр, але в липні 1681 роки для західної партії і зовсім грянув грім — у Царя народився спадкоємець. Зайвий претендент на імперський престол плутав всі карти змовникам. Потрібно було терміново вирізати всю царську зворотному випадку шанси звести Петра на престол ставали нездійсненними. І змовники почали действовать. Наладіть більш-менш організований опір ординської партії вдалося тільки під Самбірському, де в кровопролитній битві Федір Шелудяк сильно поплескав німців Долгорукова, але був змушений відступити до Астрахані. Саме ця поразка під Самбірському згодом віднесуть як поразку Разіна. Але це фальсифікація, справа була вже після блискучого Московського походу.

Таким чином влітку 1681 року ініціатива перейшла до прозахідної партії. Звістка про настільки несподіваною зміні ситуації була зустрінута в Європі з величезним подивом. Всі знали, що Долгоруков розбитий, а ситуація в Москві близька до катастрофи. Тим більш несподівана була звістка про затримання і страти Разіна. Багато хто не могли повірити в такий поворот подій.

З Гамбурга, 4 серпня 1671 року. Нам пишуть … з Москви, що там були четвертовані три ватажка бунтівників, але що Степан Разін, їх вождь, якого вважали одним з цих трьох, ще пручається і продовжує лютувати і в помсту за страту [своїх спільників] розправився з двома московитсько вельможами, що ходить серед його бранців (207; С. 139).

Листи з Москви від 16 липня знову підтверджують звістка про смерть відомого ватажка бунтівників Степана Разіна, але при цьому повідомляють, що його армія не перестала бути бунтівної і тиранства чи не більше, ніж раніше.

Підступне вбивство Степана Разіна переповнило чашу терпіння російського народу. Влітку 1681 року війна продовжилася з новою силою. Знищення Разіна давало змовникам лише тимчасову перемогу. Весь радянський народ вийшов на боротьбу з латиніста, а перемогти цілий народ неможливо. Коли під диявольськими тортурами Разін не промовив ні стогону і поводився гідно святих мучеників, навіть багато іноземців захопилися незвичайним мужністю цієї людини. Захопилися і жахнулися, вони зрозуміли, з яким народом їм доводиться воювати. Багато з них вже тоді усвідомлювали, що повернутися додому живими їм не судилося.

Амністія всім православним захисникам оголошується урочисто, починаються гоніння на іноземців. Цар наближає до себе свого рідного дядька Великого Князя Івана Михайловича. Останній нічого спільного зі змовниками з Латинської партії не мав, оскільки був їх лютим противником. Людвіг Фабрициус пише:

Тим часом дядько Царя провів генеральний огляд. А серед іноземців на керівних посадах у російських військах, було багато таких, що отримали свої високі чини, швидше, за вподобанням, ніж по заслугах. Їм довелося піти у відставку. Інші полковники були навіть розжалувані знову у прапорщики. Тут почалися великі нарікання і стогін. Кожен шукав допомоги у своїх добрих покровителів. Однак дядько Царя був знатний і могутній, робив все, як йому заманеться. Він був багатий приблизно підполковником і вселяв молодому царю все, що хотів…[64].

Повстання знову спалахнуло восени 1681 року, після загибелі патріарха Никона (і відлучення царевича Олексія від земного життя). Хвилювання спостерігаються повсюдно від Дунаю до Білого моря. Рушійною силою була регулярна армія Московського царства — козаки-ординці.

Пройшовши вогнем і мечем по волзьких містах вгору, військо йде на Москву. Війська Разіна всюди зустрічають з відкритими обіймами, як законну владу. Опір надають тільки царські війська (основу яких складають найманці з Європи) на чолі з московськими воєводами, що належать до оточення Софії Олексіївни. Втім військо Степана Тимофійовича всюди здобуває нищівні перемоги.

Усунення з трону царевича Федора

ред.

Після смерті батька Софії, як старшій сестрі, їй вдалося увійти в довіру до брата Федора. Але царевича ревно оберігав наставник від духовенства Симеон Полоцький. Розвиваючи цю версію, дослідник стверджує, що наступним кроком майбутньої царівни Софії було відсторонення від престолу найстаршого з царевичів, Олексія Олексійовича.

Втім, щоб підібратися до брата Федора, Софії з боярами-соратниками потрібно було позбавитися іншого духовного авторитета: Симеона Полоцького. Той користувався великою повагою у духовенства і тому був недосяжний для майбутньої цариці. Втім, згодом вдається прибрати і його: благовірний Симеон раптово помирає в 1680 році[65].

Тут повстанців наздоганяє звістка про смерть царя Федора Олексійовича. До Москві підходять козацькі полки, що знаходить в подальшому в романівський історіографії відображення, як «Стрілецький бунт».

У всіх стрілецьких повстаннях, до речі, одним з основних місць дії є Воскресенський Новоєрусалимський монастир. Саме тут був похований святий патріарх Никон. Про те, що Никон був визнаний святим, говорять ікони з патріархом, що збереглися до наших днів. Пізніше, за часів Петра Московська церква змінить своє ставлення до Никона і святими стануть зовсім інші діячі. Але на той час прах Никона з почестями забирають з Воскресенського монастиря — патріарха канонізують.

Наслідки повстання

ред.

У стані Разіна були не самозванці, а реальні царевич Олексій і патріарх Никон. Разін дійсно хотів звільнити царя, але не Олексія Михайловича, а Федора Олексійовича. Причиною повстання були не розбій з метою наживи, а релігійно-патріотичні мотиви. Разін боровся не проти царя, а за царя; боровся проти бояр-змовників, узурпували царську владу в результаті латинського перевороту 1676 року. Разін боровся не за наживу, а за віру, зганьблену в Москві. Він виступав за відновлення в правах звільненого ним царевича Олексія, якого насильно постригли в монастир і ліщіли титулу великого князя.

Масштаби розправи над повсталими були величезні, в деяких містах було страчено понад 11 тисяч осіб[66]. Всього було знищено більше 110 тисяч повстанців.

Разінці не добилися своєї мети: знищення дворян та кріпосницького права. Але повстання Степана Разіна показало, що московське суспільство було розколоте. Досягнення компромісу виявилося неможливим.

Проте зміни відбулися в житті донських козаків. У 1671 році вони були вперше приведені до присяги на вірність цареві. Це стало початком перетворення козацтва в опору царського престолу в Московському царстві.

Див. також

ред.

Примітки

ред.
 1. Буганов В.И. "Разин и разинцы. Документы, описания современников". Москва, изд-во Наука, 1995. с. 247.
 2. ThePrintsCollector Antique Print-Title Engraving-Arrows in Chest-Tied to TREE-RARE-Struys-Kip-1676: Posters & Prints. www.amazon.com. Процитовано 4 червня 2020.
 3. "Три путешествия" автора Стрейс Ян Янсен - Стр. 2. RuLit. Процитовано 4 червня 2020.
 4. Ян Стрейс. Три путешествия: по Италии, Греции, Лифляндии, Московии, Татарии, Мидии, Персии, Ост-Инду, Японии и различным другим странам, 1647-1673 (PDF). ОГИЗ : Соцэкгиз; Москва; 1935 г. Архів оригіналу (PDF) за 4 червня 2020.
 5. Маньков А. Г. Іноземні звістки про повстання Степана Разіна. М., Наука, 1975.
 6. С. S. Schurzfleisch. Epitomes Historicae a Sleidano coeptae series. Wittebergae Saxonum. 1678, p. 18.
 7. Забелин И. Е. Список и указатель трудов, исследований и материалов, напечатанных в повременных изданиях Имп. Общ. Истории и Древностей Российских при Моск. Университете за 1815—1884 годы. М., 1889.
 8. Каталог фондів РДАДА, Центральні накази XVI — початок XVII ст. — с. 102. «Справи про придушення народних виступів на підвідомчих наказом територіях, в т.ч. про покарання учасників "обурення романовських селян" 1648 р., повстанців С. Т. Разіна 1673-1687 рр.
 9. а б Портрет степана разина – Исторический портрет. Разин Степан. Камышловский краеведческий музей (ru-RU) . 29 березня 2019. Процитовано 3 травня 2020.
 10. Там же. с. 8, 14.
 11. Б. Тихомиров. (М.-Л., 1933, стор. 64). Джерела з історії разінщіни. Проблеми джерелознавства, сб. 1.
 12. Вплив повстання Степана Разіна на Україну : (з історії спіл. боротьби рос. і укр. народів проти феод.-кріпосн. гніту). Електронна бібліотека Інституту історії України. 1947. Процитовано 12.12.2017. {{cite web}}: |first= з пропущеним |last= (довідка)
 13. Буганов В.И. "Разин и разинцы. Документы, описания современников". Москва, изд-во Наука, 1995. с. 326.
 14. В. І. Веретенников. Про іноземні, сучасні разинському повстанню, джерела для його історії. Наукові записки науково-дослідної кафедри історії європейської культури. Т. II, стор. 171-177 — 1927.
 15. проф. Бахрушин С. В., проф. Сказкин С. Д. «Історія дипломатії». Електоронная версія під редакцією В. П. Потьомкіна, Дипломатія в XVII ст.
 16. Там же,. с. 31.
 17. Загадки известной песни: Действительно ли Стенька Разин утопил персидскую княжну. Культурология. Процитовано 3 червня 2020.
 18. Топил ли Стенька Разин персидскую княжну?. История Российского государства. Яндекс-Дзен.
 19. Бросал ли Разин персидскую княжну за борт?. shkolazhizni.ru. Процитовано 3 червня 2020.
 20. СТЕПАН РАЗИН. Реальная ИСТОРИЯ. Межпотопная ЦИВИЛИЗАЦИЯ. AISPIK.
 21. а б в Крушение Империи Русских Царей. 1675-1700. Алексан (Иван Чибисов) / Проза.ру. proza.ru. Процитовано 6 червня 2020.
 22. а б НИКОН МОСКОВСКИЙ - Древо. drevo-info.ru (рос.). Процитовано 6 травня 2020.
 23. Строим последовательную версию истории 16-18 веков - Александр Кас. litresp.ru. Процитовано 1 травня 2020.
 24. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Костомаров Николай. Москва. Из-во "Олма-Пресс", 782 с.: ил. 2004.
 25. а б в г Н. І. Костомаров. "Бунт Стеньки Разіна" (Монографія, т. II).
 26. Плеханов Г.В. История русской общественной мысли. С. 5.823, 282.
 27. Чумичёва О. В. (М.: ОГИ, 2009). Соловецкое восстание 1667—1676 годов.
 28. Д.Л. Мордовцев. «За чиї гріхи?».
 29. «Селянська війна», т. II, ч. 2. с. 168, 186.
 30. "Крестьянская война в России под предводительством Степана Разина". Сборник документов. Москва, Академия Наук, 1954-1970: Том 2, част. 1, с.252, документ 207.
 31. Там же. с. 27—28.
 32. Там же. документ 60 в томі 2, частина 2.
 33. а б Сборник документов (1954-1970). "Крестьянская война в России под предводительством Степана Разина". Москва: Тома 1-4, Академия Наук.
 34. Е.Князев. История России. XVII – первая половина XIX века. 2-е изд., испр. и доп.: Москва, Юрайт, 2019 г.
 35. Соловйов Сергій Михайлович. Історія Росії з найдавніших часів, глава 5.
 36. а б в г д е ж Там же.
 37. а б Записки іноземців про повстання Степана Разіна. Т1. Л., Наука, 1968.
 38. Там же. с. 29.
 39. Буганов В.И. "Разин и разинцы. Документы, описания современников". Москва, изд-во Наука, 1995. с. 13.
 40. Иоганн Марций о Степане Разине
 41. а б Енциклопедичний словник Брокгауза і Ефрона. Степан Разін.
 42. а б Степанов І. В. Селянська війна в Росії в 1670-1671 рр., Т. 1-2 (ч. 1). Л., 1966-1972.
 43. а б Польские источники по истории Крестьянской войны подпредводительством С. Т. Разина. Советские архивы, № 6 1986.
 44. Селянська війна під проводом Степана Разіна. Збірник документів. Т. II. Ч.1. М., 1957. с. 65. 91, 252.
 45. Лебедєв В. І. Селянська війна під проводом Степана Разіна, т. 1-3. М., 1954-1962.
 46. А.Г. Маньков. «Повествование о величайшей на памяти человечества победе, или полній разгром великого бунтовщика Степана Разина и его стотысячной армии Великим царем России и его прославленным генералом Долгоруковым». М. 1975 г.
 47. А.Г. Маньков. «Записки иностранцев о восстании Степана Разина», Т1. Л., Наука, 1968.
 48. Богданов А.П. Царь Фѐдор Алексеевич. М., 1998: Издательство Университета Российской Академии Образования. с. 111.
 49. Н.И. Костомаров. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Книга II. Москва, 1995: Издательство «Сварог». с. 131.
 50. а б в Иностранные известия о восстании Степана Разина. Материалы и исследования. Под редакцией А.Г. Манькова. Ленинград, 1975: Издательство «Наука». с. 71—72.
 51. Записки иностранцев о восстании Степана Разина. Под редакцией А.Г. Манькова. Ленинград, 1968: Издательство «Наука». с. 110.
 52. Там же. с. 125.
 53. Там же. с. 120.
 54. Советская историческая энциклопедия. Том 2 Баал – Вашингтон. Главный редактор Е.М. Жуков. М.,1962: Государственное научное издательство «Советская Энциклопедия». с. 179.
 55. Александр Кас. Крушение империи русских царей. Часть 1, глава 9. с. 8—9.
 56. Полное собраніе законовъ Россійской Имперіи. Томъ II. Съ 1676 по 1688. С.-П., 1830: Типографія II Отдѣленія Собственной Его Императорскаго Величества Канцеляріи. с. 291.
 57. Літопис Самовидця. Видання підготував кандидат філологічних наук Я.I. Дзира. АН УРСР. Киев, 1971. с. 184—185.
 58. В.П. Загоровский. Изюмская черта. Воронеж,1980: Издательство Воронежского университета. с. 104.
 59. Н.И. Костомаров. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Книга I. Издательство «СВАРОГ». Москва, 1995. с. 104.
 60. Н.И. Костомаров. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Книга II. Москва, 1995: Издательство «Сварог». с. 104.
 61. Записки иностранцев о восстании Степана Разина. Под редакцией А.Г. Манькова. Ленинград, 1968: Издательство «Наука». с. 113.
 62. а б Иностранные известия о восстании Степана Разина. Материалы и исследования. Под редакцией А.Г. Манькова. Издательство «Наука». Ленинград, 1975. с. 73—74.
 63. а б Там же. с. 139.
 64. Записки иностранцев о восстании Степана Разина. Под редакцией А.Г. Манькова. Ленинград, 1968: Издательство «Наука». с. 70.
 65. Полоцкий Симеон Емельянович (Ситнианович-Петровский). www.rulex.ru. Процитовано 6 травня 2020.
 66. § 34. Крестьянская война под предводительством Степана Разина. Раздел «Поражение крестьянской войны» — С. 173. // История СССР / Под ред. Б. А. Рыбакова. М., 1989. — ISBN 5-09-003116-9

Література

ред.
 • А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. Конец XVI—XVIII век («История России» учебник 7 кл.)
 • Буганов В. И. Разин и разинцы. — М., 1995.
 • Восстание Степана Разина. Письма очевидцев
 • Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Книга II. Н. И. Костомаров. Издательство «Сварог». Москва, 1995, С. 120