Поверхневі явища (рос. поверхностные явления, англ. surface phenomena, нім. Oberflächenerscheinungen f pl) — фізичні та хімічні явища на межі двох фаз, які обумовлені тим, що, на відміну від об'єму фази, поблизу поверхні розділу молекули оточені іншими молекулами нерівномірно і взаємодіють не тільки одна з одною, але й з молекулами суміжної фази.

Загальний опис ред.

До поверхневих явищ належать адгезія, адсорбція, капілярні явища, когезія, змочування, тертя, поверхнева хімічна реакція та ін.

В результаті поверхневих явищ склад і структура рідкої фази у тонкому граничному прошарку безпосередньо біля твердого тіла відрізняються від об'ємних характеристик (на віддаленні від твердої поверхні).[1]

Поверхневі явища пов'язані з поверхневим натягом і обумовлені викривленням рідинної поверхні розділу називають капілярними явищами (див. капілярність).

Регуляторами поверхневих явищ виступають поверхнево-активні речовини (ПАР), які впливають на поверхневу енергію та поверхневу активність. Особливо велику роль відіграють ПАР у колоїдних системах. Термодинамічна нестійкість цих систем обумовлює явища коалесценції та коагуляції при зближенні частинок, якому перешкоджає т.зв. розклинювальний тиск. Ці уявлення покладені в основу теорії стійкості колоїдів ДЛФО (Дерягіна, Ландау, Фервея, Овербека).

П.я. мають велике значення при флотації, масляній агрегації, брикетуванні, механохімічній активації, приготуванні бурових розчинів, висококонцентрованих водовугільних суспензій, а також у процесах, пов'язаних зі змочуванням і капілярними явищами, хімічному захисті від корозії, в металургії, при руйнуванні гірських порід, контактних взаємодіях, електричних і електрохімічних явищах на поверхні твердих тіл.

Дисоціативна поверхнева реакція ред.

Реакції на поверхні, що відбуваються з розривом хімічних зв'язків. Дисоціативні поверхневі реакції записуються рівнянням

2* + C2H5* = H* + *CH2CH2*

де* позначає поверхневий центр.

Це реакція зворотна до асоціативної реакції на поверхні.

Див. також ред.

Примітки ред.

Література ред.

  • Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. — Д. : Донбас, 2007. — Т. 2 : Л — Р. — 670 с. — ISBN 57740-0828-2.
  • Фундаментальні уявлення про структуру рідини на твердій поверхні як базові в технологіях переробки мінеральної сировини: (тези доп.) / В. С. Білецький та ін.. // Сучасні проблеми науки та освіти: матеріали 4-ї Міжнар. міждисциплінар. наук.-практ. конф., 30 квіт.-10 трав. 2003 р., Ялта, АР Крим. — Х., 2003. — С.20.
  • Глосарій термінів з хімії // Й.Опейда, О.Швайка. Ін-т фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка НАН України, Донецький національний університет — Донецьк: «Вебер», 2008. — 758 с. — ISBN 978-966-335-206-0