Преса

друковані засоби масової інформації (періодичні друковані видання), які виходять під постійною назвою, з періодичністю один і більше номер
(Перенаправлено з Періодична преса)

Преса — друковані засоби масової інформації (періодичні друковані видання), які виходять під постійною назвою, з періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року. Під пресою розуміють газети, журнали, альманахи, збірки, бюлетені, рідше книги, листівки, що мають певний наклад. «Пресою» розмовно також називають журналістів. Термін «преса» походить від назви першої масової газети «La Presse», що вийшла в Парижі у 1836 році.

Приготовані до інтерв'ю мікрофони

Парламентські видання ред.

Особливим видом преси є друковані парламентські видання, які діють у формі парламентської газети та парламентського журналу. Головною метою їхньої діяльності є об'єктивне і своєчасне висвітлення діяльності парламенту та його органів; офіційне оприлюднення прийнятих законів, нормативно-правових актів та іншої офіційної інформації; роз'яснення з боку авторитетних правників прийнятих законів або законопроєктів, які ще знаходяться на стадії обговорення чи будуть найближчим часом подані на розгляд парламенту; а також підняття та розгляд актуальних проблем державотворення, правотворення та соціально-економічних перетворень, які мають місце у країні тощо.[1]

Див. також ред.

Примітки ред.

 1. Нестерович В.Ф. (2015). Роль друкованих парламентських видань у забезпеченні діалогової комунікації між парламентами та громадськістю. Віче. № 13. с. 34—38.

Література ред.

 • Періодика Західної України 20 — 30-х рр. ХХ ст. : Матеріали до бібліогр. Т. 4 / ред.: М. М. Романюк; НАН України. Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника. Наук.-дослід. центр періодики. — Л., 2001. — 322 c.
 • Періодика Західної України 20 — 30-х рр. ХХ ст. : Матеріали до бібліогр. Т. 5 / ред.: М. М. Романюк; НАН України. Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника. Наук.-дослід. центр періодики. — Л., 2003. — 386 c.
 • Періодичні видання Волинської губернії ХІХ — початку ХХ ст.: історико-бібліографічне дослідження / І. В. Мілясевич; НАН України. Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника. Н.-д. центр періодики. — Л., 2004. — 376 c.
 • Нестерович В. Ф. Вплив громадськості на прийняття нормативно-правових актів через засоби масової інформації / В. Ф. Нестерович. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2014. № 2. С. 96-103.
 • Нестерович В. Ф. Роль друкованих парламентських видань у забезпеченні діалогової комунікації між парламентами та громадськістю / В. Ф. Нестерович. Віче. 2015. № 13. С. 34-38.
 • Українська легальна преса Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1917—1939, 1941—1944 рр. / І. З. Павлюк; НАН України. Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника. Наук.-дослід. центр періодики. — Л. : «Каменяр», 2001. — 286 c. — (Сер. «Період. вид. регіонів України»).
 • Українська періодика: історія і сучасність: Доп. та повідомл. п'ятої Всеукр. наук.-теорет. конф. 27-28 листоп. 1998 р. / ред.: М. М. Романюк; НАН України. Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника. Н.-д. центр періодики. — Л., 1999. — 600 c.
 • Українська періодика: історія і сучасність: Доп. та повідомл. шостої Всеукр. наук.-теорет. конф., 11 — 13 трав. 2000 р. / ред.: М. М. Романюк; НАН України. Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника. Н.-д. центр періодики. — Л., 2000. — 560 c.
 • Українська періодика: історія і сучасність: Доп. та повідомл. дев'ятої Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 28 — 29 жовт. 2005 р. / ред.: М. М. Романюк; Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника НАН України. Н.-д. центр періодики. — Л., 2005. — 676 c.
 • Українська преса (1990—1995 рр.) / уклад.: Ю. О. Романишин; Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника. — Л., 2004. — 268 c.
 • Українська преса Північної Буковини (1870—1918 рр.) / М. М. Романюк; НАН України. Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника. Наук.-дослід. центр періодики. — Л., 1998. — 198 c.
 • Українська преса Північної Буковини як джерело вивчення суспільно-політичного життя краю (1870—1940 рр.) / М. Романюк; НАН України. Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника. Наук.-дослід. центр періодики. — Л. : Фенікс, 2000. — 588 c. — Бібліогр.: 1259 назв.
 • Українське пресознавство на порозі ХХІ століття / М. Романюк; НАН України. Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника. Н.-д. центр періодики. — Л., 2000. — 110 c. — Бібліогр.: 157 назв.
 • Українські часописи Північної Буковини (1870—1940 рр.): Іст.-бібліогр. дослідж. / М. М. Романюк, М. В Галушко; НАН України. Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника. Н.-д. центр періодики. — Л., 1999. — 425 c. — (Період. вид. регіонів України).
 • Українські часописи повітових міст Галичини (1865—1939 рр.): Іст.- бібліогр. дослідж. / О. Дроздовська; НАН України. Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника. — Л., 2001. — 364 c. — (Період. вид. міст України).

Посилання ред.