Періодизація історії Японії

стаття-список у проєкті Вікімедіа
Період Особливості Час Примітка Японська назва
1 Палеоліт Докерамічний період 33000-10000 рр. до Р.Х. Японія є півостровом; Перші люди заселяють Японію 旧石器時代
2 Джьомон Поява шнуркової кераміки 10000-300 рр. до Р.Х. Японський неоліт;формування Японського архіпелагу 縄文時代
3 Яйой Поява безвізерункової кераміки 300 р. до Р.Х.-250 р. по Р.Х. Бронзова доба; міграції з Кореї та Китаю; початок обробки металів; перші протодержавні утворення 弥生時代
4 Ямато Перша держава 250-794 рр. 大和時代
4.1 Кофун Поява курганів 250-538 рр. Держава Ямато в регіоні Кінай 古墳時代
4.2 Асука Поява буддизму 538-710 рр. Регенство принца Шьотоку; переворот Тайка 飛鳥時代
4.3 Нара Створення централізованої держави 710-794 Впровадження законів ріцурьо 奈良時代
5 Хей'ан Розквіт культури аристократії 794-1185 Правління родини Фудзівара 平安時代
6 Камакура Перший самурайський уряд 1185-1333 Створення сьогунату родом Мінамото 鎌倉時代
7 Муроматі Другий самурайський уряд 1336-1573 Створення сьогунату родом Асікага 室町時代
7.1 Нанбокутьо Війна двох династій 1336-1392 南北朝時代
7.2 Сенгоку Епоха "воюючих країн" 1392-1573 戦国時代
8 Азуті-Момояма Правління Оди Нобунаги і Тойотомі Хідейосі 1573-1603 安土・桃山時代
9 Едо Третій самурайський уряд 1603-1867 Створення сьогунату родиною Токугава 江戸時代
10 Мейдзі Поява вестернізованої Японії 1868-1912 明治時代
11 Тайсьо Демократичні перетворення 1912-1926 大正時代
12 Сьова Друга світова війна 1926-1989 昭和時代
12.1 Післявоєнна Японія Союз з США 1952-1989 戦後の日本
13 Хейсей Пошуки лідерства у Східній Азії 1989-2019 平成時代