Перепис населення Білорусі (2009)

Перепис населення Білорусі (2009) — другий перепис населення Республіки Білорусь після розпаду СРСР (перший був у 1999 році). Збір персональних даних проводився з 14 по 24 жовтня. Відповідно до закону Республіки Білорусь «Про перепис населення», основними принципами її проведення є: наукова обґрунтованість; періодичність; загальність та одномоментність; конфіденційність персональних даних; доступність та відкритість підсумкових даних; єдність програми перепису населення, а також методів її проведення та обробки персональних даних на всій території країни[1]. Офіційно метою проведення перепису було оголошено отримання інформації про населення Республіки, необхідної для розробки державних прогнозів соціально-економічного розвитку країни, поточних розрахунків та прогнозування чисельності та складу населення, вивчення розміщення та використання трудових ресурсів, здійснення наукових досліджень[1][2].

Програма перепису ред.

Рада Міністрів 29 квітня 2008 року постановою № 765 ззатвердила наступну програму перепису (перелік питань, з яких здійснюється збір персональних даних)[3].

Питання основних демографічних характеристик:
 • прізвище ім'я по батькові;
 • дата народження, кількість повних років;
 • стать;
 • родинні чи інші відносини з особою, записаною першою у домогосподарстві;
 • стан у шлюбі (для осіб віком 15 років та старших);
 • місце народження.
Питання міграційної активності:
 • безперервність проживання у міському поселенні чи сільській місцевості цього адміністративного району;
 • період прибуття у цей населений пункт;
 • місце попереднього проживання;
 • проживання більше 1 року безперервно в будь-якій іншій країні у період з 2005 року до 13 жовтня 2009 р.;
 • країна, де проживав респондент до дати прибуття Республіку Білорусь у постійне місце проживання;
 • місяць та рік прибуття до Республіки Білорусь;
 • причина прибуття Республіку Білорусь у постійне місце проживання;
Громадянство.
Національність (за самовизначенням та бажанням респондента, для дітей - за визначенням батьків) .
Питання, що стосуються володіння мовами :
 • рідна мова;
 • мова, якою респондент зазвичай розмовляє вдома;
 • іншу(і) мову(и), якою(і) вільно володіє респондент.
Питання, що стосуються освіти :
 • рівень освіти (для осіб віком 10 років та старших), наявність наукового ступеня;
 • вміння читати та писати;
 • навчання у закладі освіти (для осіб віком 6-60 років);
 • відвідування дитиною дошкільного закладу (для дітей віком 3-7 років, які не відвідують школу).
Джерела засобів для існування, наявні в 2009 році .
Питання, що стосуються зайнятості (для осіб віком 15 років і старше) :
 • робота в останній тиждень до початку перепису (з 7 по 13 жовтня 2009 року) );
 • місце знаходження роботи;
 • основна продукція, що виробляється (послуги, що надаються) організацією (наймачем), в якій (на якого) працював респондент;
 • повна назва організації (наймача) чи її підрозділи, у якій працював респондент, чи своєї справи;
 • посада, зайняття або виконувана робота;
 • ким є на роботі респондент (статус зайнятості);
 • пошук роботи респондентом протягом останнього місяця до початку перепису (з 13 вересня по 13 жовтня 2009 року) ), здатність

приступити до неї у найближчі 2 тижні.

Кількість народжених дітей (для жінок віком 15 років та старше) .
Питання житлових умов:
 • місце проживання;
 • тип житлового приміщення;
 • період будівництва будинку;
 • матеріал зовнішніх стін будинку;
 • розмір загальної площі одноквартирного житлового будинку чи квартири;
 • всі наявні види благоустрою у житловому приміщенні;
 • число домогосподарств, що проживають у житловому приміщенні, та їх склад (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, ставлення до особи, записаної першою у домогосподарстві, причини та тривалості тимчасової відсутності);
 • власник житлового приміщення;
 • кількість житлових кімнат, які займає домогосподарство;
 • наявність у домогосподарства або одного з його членів у власності іншого житлового приміщення;
 • наявність у домогосподарстві комп'ютера, підключення до Інтернету.

Щодо осіб, які тимчасово проживають в Білорусії ред.

Для осіб, що тимчасово проживають на території Республіки Білорусь, програма було дещо іншою:

 • адресу у період проходження перепису;
 • прізвище, ім'я, по батькові;
 • стать;
 • дата народження;
 • країна народження;
 • громадянство;
 • країна постійного проживання;
 • ціль приїзду в Республіку Білорусь.

Проведення перепису ред.

Персональні данні збирали станом на 0 годин 14 жовтня 2009 (момент рахунку населення) [4]. З 1 по 30 жовтня переписувачам було надано право на безкоштовний проїзд на всіх видах міського пасажирського транспорту (крім таксі) у межах району, міста обласного підпорядкування, міста Мінська, в якому вони проводили перепис [2] .

Публікація результатів перепису ред.

Статистичні збірники ред.

Результати перепису опубліковано у вигляді 8-томного видання:

1 том: «Основні організаційні та методологічні положення перепису населення Республіки Білорусь 2009 року» (Белстат )

2 том: «Населення Республіки Білорусь: його чисельність та склад» (Белстат, опублікували достроково, 7 грудня 2010 замість 21 січня 2011)

3 том: «Національний склад населення Республіки Білорусь » (дата випуску – 24 лютого 2011 р.)

4 том: «Освітній рівень населення Республіки Білорусь» (дата випуску – 23 березня 2011 р.)

5 том: «Число та склад домашніх господарств Республіки Білорусь. Житлові умови домогосподарств» (дата випуску – 21 червня 2011 р.)

6 том: «Соціально-економічні характеристики населення Республіки Білорусь» (дата випуску – 27 липня 2011 р.)

7 том: «Міграція населення Республіки Білорусь» (дата випуску – 23 серпня 2011 року)

8 том: «Просторове представлення результатів перепису населення Республіки Білорусь у 2009 році» (дата випуску — 23 серпня 2011 р.)

Статистичні бюлетені ред.

«Загальна кількість населення, його склад за віком, статтю, станом у шлюбі, рівнем освіти, національностями, мовою та джерелами засобів для існування» :

Численность и размещение населения Республики Беларусь

«Національний склад населення» :

«Кількість населення, які здобувають освіту у навчальних закладах» ( опубліковано на сайті Белстату )

«Населення національних меншин за статтю, віком, одруженням, освітою, джерелами засобів для існування, лінгвістичними ознаками» (опубліковано на сайті Белстату )

«Міграція населення Республіки Білорусь» (дата випуску – 1 березня 2011 р.)

«Зайняте населення Республіки Білорусь за рівнем освіти та місцем знаходження роботи» (дата випуску – 3 лютого 2011 р.)

«Кількість та склад домашніх господарств Республіки Білорусь» (дата випуску – 1 березня 2011 р.)

«Умови для життя населення Республіки Білорусь» (дата випуску – 1 квітня 2011 р.)


«Розподіл зайнятого населення Республіки Білорусь по видам економічної діяльності» (дата випуску – 3 травня 2011 р.)

«Розподіл зайнятого населення Республіки Білорусь за видами ремесла» (дата випуску – 3 травня 2011 р.)

«Люди, які тимчасово проживають (перебувають) на території Республіки Білорусь» (дата випуску — 3 травня 2011 р.)

Вихідні регламентні таблиці ред.

На сайті Белстату розміщені наступні регламентні таблиці:

Чисельність та розміщення населення Республіки Білорусь
Територія чисельність
населення
угруповання міст, селищ міського типу
за чисельністю населення
угруповання сільських населених пунктів за чисельністю населення угруповання
адміністративних районів за чисельністю населення
угруповання
сільських рад за чисельністю населення
Республіка Білорусь [1] [2] [3] [4] [5]
Брестська область [6] [7]
Вітебська область [8] [9]
Гомельська область [10] [11]
Гродненська область [12] [13]
місто Мінськ [14] [15]
Мінська область [16] [17]
Могилевська область [18] [19]
Демографічні характеристики населення
Територія населення
за віком та статтю
населення
за статтю, віку та
році народження
чоловіки та
жінки у стані
шлюбу та
віку

(чол. )

чоловіки та жінки у стані шлюбу та віком (На 1000 жит. )
Республіка Білорусь [20] [21] [22] [23]
Брестська область [24] [25] [26] [27]
Вітебська область [28] [29] [30] [31]
Гомельська область [32] [33] [34] [35]
Гродненська область [36] [37] [38] [39]
місто Мінськ [40] [41] [42] [43]
Мінська область [44] [45] [46] [47]
Могилевська область [48] [49] [50] [51]

Мапи ред.

 
Частка білорусів у населення первинних адміністративно-територіальних одиниць
 Частка поляків у населенні первинних адміністративно-територіальних одиниць  Частка росіян у населенні первинних
адміністративно-територіальних одиниць
 Первинні адміністративно-територіальні
одиниці з етнічної більшості

Примітки ред.

Див. також ред.