Перекладна література

Перекладна література — це сукупність текстів, спочатку написаних однією мовою, а потім перекладених на інші.

Загальна характеристикаРедагувати

Поділ літератури на перекладну та оригінальну в більшості випадків не надто принциповий для літератури наукової (хоча в деяких гуманітарних наукових дисциплінах в різних країнах домінують різні наукові школи і підходи, так що перекладна монографія може сильно відрізнятися від написаної всередині даної країни на її мові). Однак для художньої літератури поділ на перекладну та оригінальну може мати дуже важливе значення: зокрема, співвідношення перекладних і оригінальних творів у загальній кількості видань (як за кількістю назв, так і за тиражами) — важливий показник стану національної культури.

В деякі епохи в декількох національних культурах перекладна література відіграє чи не більше важливу роль, ніж оригінальна — і це не показник слабкості національної культури, а, навпаки, симптом її бурхливого зростання і значних суспільних змін: звідси випливає необхідність швидкого освоєння і передачі різнопланового нового досвіду, а це якнайшвидше реалізувати за рахунок переказів і перекладень, ніж за рахунок оригінальної творчості письменників, яким потрібно більше і очевидний приклад такої ситуації — переклад творів переважно з грецької мови в княжі часи і переклад творів з латини у часи козаччини.

Див. такожРедагувати

ДжерелаРедагувати

 • Історія української культури. — К.: Либідь, 1994. — 656 с.
 • Ukraine. A Concise Encyclopaedia. V. 1-2. Toronto. 1988.
 • Огієнко І. Українська культура. К: Абрис. 1990. — С. 169—170.
 • Оліфіренко В. Підручник з української літератури: історія і теорія. — Донецьк: Східний видавничий дім. 2003. — 324 с.
 • Білецький В. С. Українська національна еліта XVII—XVIII ст.: Феофан Прокопович // Схід. — № 9-10(18-17). — 1997. — С.53-56.
 • Володимир Білецький НАУКА І ОСВІТА В УКРАЇНІ-РУСІ // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. т.13 — Донецьк: Український культурологічний центр. — 2006. http://vesna.org.ua/txt/index.htm
 • Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні (Х — поч. ХХ ст.): Нариси / [ред. кол. Ярмаченко М. Д. та ін.]. — К.: Рад. шк., 1991. — 381 с.
 • Марина Дубина. Метод спроб і помилок: перекладна література в Україні, 11.01.2016 — Кафедра періодичної преси, Інститут журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка

ЛітератураРедагувати

 • Гольденберг, Л. Українські переклади зарубіжної літератури (1945-1960) // Всесвіт. — 1960. — №10. — 136-144 с.
 • Доценко Р. Під знаком Миколи Лукаша // Україна. – 1988. – Ч. 50.
 • Зорівчак Р. Іван Франко як перекладознавець // Теорія і практика перекладу: Респ. міжвід. наук. зб. – 1981. – Вип. 5. – С. 3–16.
 • Коротка історія німецько-українського перекладу та перекладознавства (у руслі світових тенденцій) : конспект лекцій / О. Д. Огуй ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2008. - 39 с. - Бібліогр.: с. 36-39.
 • Меженко Ю., Яшек М. Чужомовне письменство в українських перекладах // Життя й революція. – 1929. – № 4. – С. 191–202; № 5. – С. 163–174; № 6. – С. 147–158; № 7/8. – С. 232–255.
 • Новикова М. Перекладацький світ Григорія Кочура // Кочур Г. Третє відлуння: Поетичні переклади. – Київ, 2000.
 • Переводи і наслідування / О. Шухевич.– Львів: Наклад В. Шухевича, 1883.(PDF-файл)
 • Прогресивна західноєвропейська література в перекладах на українську мову // Микола Лукаш: Моцарт українського перекладу. — Вінниця : Нова книга, 2009. — 190-232 с.
 • Український художній переклад та перекладачі 1920 - 30-х років : матеріали до курсу "Історія перекладу" : навч. посіб. / Л. В. Коломієць ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Київ. ун-т, 2013. - 559 с.
 • Філософія мови: українська перекладна література (на матеріалі перекладів "Одіссеї" Гомера) : монографія / Павло Содомора. - Львів : Сполом, 2012. - 134 с.
 • Чужомовне письменство на сторінках західноукраїнської періодики (1914–1939): Бібліогр. покажч. / За заг. ред. О. Лучук, Т. Лучука; Наук. ред. Р. Зорівчак; Редкол.: Б. Якимович (голова) та ін. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 194 с. – (Українська біобібліографія. Нова серія. Ч. 13).

ПосиланняРедагувати