Атомні частки парахора Π при розрахунку методом Мак-Гоуена (Дж1/4•см5/2•моль−1)
Елемент Π Елемент Π Елемент Π
Al 1,07 I 1,76 S 1,19
As 1,46 Ir 1,51 Se 1,37
B 0,89 Mn 1,46 Sb 1,72
Bi 1,96 N 0,75 Si 1,25
Br 1,35 Nb 1,58 Sn 1,71
C 0,89 Np 1,83 Ta 1,60
Cd 1,46 O 0,64 Tc 1,57
Cl 1,10 Os 1,60 Te 1,73
Cr 1,42 P 1,24 Ti 1,60
F 0,60 Pb 1,96 U 1,90
Ga 1,21 Po 1,81 V 1,55
Ge 1,44 Pt 1,67 W 1,56
H 0,47 Pu 1,80 Xe 1,64
Hg 1,49 Re 1,60 Zn 1,16

Парахор (англ. parachor) — емпiрична величина (Р) для органiчної речовини, що визначається її будовою i не залежить вiд температури, описується формулою:

Р = М σ1/4/(ρl — ρv),

де М — молекулярна маса, σ — поверхневий натяг, ρl та ρv — густина рiдини та пари відповідно. Парахор є адитивною величиною, що дозволяє розраховувати його за інкрементами, якi припадають на певний атом, зв'язок i т.п.


ЛітератураРедагувати

  • Глосарій термінів з хімії // Й. Опейда, О. Швайка. Ін-т фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України, Донецький національний університет. — Донецьк: Вебер, 2008. — 758 с. — ISBN 978-966-335-206-0
  • O. Exner. «Conception and Significance of the Parachor.» Nature, 1 December 1962, vol. 196, pages 890-1.