Пара́граф (від грец. παράγραφος ’написане поряд‛) — частина тексту всередині розділу книги, статті або документа, що містить закінчене положення або правило і має самостійне значення.[1][2] Звичайно позначається знаком § з порядковим номером, наприклад, § 2 або скороченням пп. Зазвичай на параграфи діляться розділи в навчальних, наукових та виробничих виданнях. Параграф може складатися з одного або кількох абзаців тексту.

Параграфом називають також само правило, настанову чи положення, викладене в певному розділі статуту, програми або нормативно-правового акту. Крім того, параграфом називається сам знак §.

Символ параграфа ред.

Докладніше: Символ параграфа

Символ параграфа (§) — друкарський символ, який вживається для позначення параграфа в документах, походить від скорочення ss від лат. signum sectiōnis ’знак розділу‛ або від готичного написання латинської літери C (ℭ).

У педагогіці ред.

У педагогіці параграф підручника — це закінчена норма засвоєння навчального матеріалу обсягом на один урок,[3] параграф є цілісною системою компонентів змісту, що забезпечують розв'язання завдань конкретного уроку.[4]

В HTML ред.

У мові розмітки вебсторінок HTML параграфом називають елемент <p>, що використовується для позначення абзаців тексту. Назва виникла через помилку в перекладі з англійського оригіналу, що закріпилася в термінології.[5]

Цікаві факти ред.

  • Англійське слово англ. paragraph належить до т.зв. фальшивих друзів перекладача і має значення абзац, а не параграф.
  • У медицині розлад письма у формі неправильного написання окремих слів або літер чи заміни одних літер іншими має назву параграфія[6] і походить від того ж самого грецького грец. παράγραφος ’написане поряд‛.

Див. також ред.

Примітки ред.

  1. Словник української мови: в 11 томах. — Том 6, 1975. — С. 61.
  2. Словник іншомовних слів /за ред. О. С. Мельничука — Київ: Головна редакція «Українська радянська енциклопедія» (УРЕ), 1974 — 776 с.
  3. Смагін І. Підходи до визначення дидактичної відповідності підручника з історії для старшокласників у процесі оцінювання навчальної літератури // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини — Умань: ПП Жовтий О. О., 2013. — Випуск 44. — 358 с. — С. 126.
  4. Пометун О. І. Організація діяльності учнів на уроках історії у 5 класі загальноосвітньої школи за новим підручником // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць. — К.: Педагогічна думка, 2013, — Вип. 13 [Архівовано 2015-04-18 у Wayback Machine.]. — 270 с. — С. 218
  5. Див., напр., 9.3.1 Параграфы: элемент P // Спецификация HTML 4.01, також див. Параграф#Цікаві факти
  6. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. — К., 2005.