Пам'ятки української мови

Па́м'ятки украї́нської мо́ви — писемні пам’ятки, що використовуються для вивчення історії української мови і її говорів та дослідження історії української літературної мови. При дослідженні історії української мови використовуються переважно (але не тільки) тексти, написані або переписані на півдні Київської Русі[1].

Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН України, а тепер і Інститут української мови НАН України здійснював серію публікацій староукраїнських текстів XIVXIX ст. Тексти видаються за спеціальними правилами видання пам’яток, писаних українською мовою та церковнослов’янською української редакції[2][3]. Серед «Пам’яток української мови»: актові документи і грамоти, художня література, публіцистична література, полемічна література, наукова література та ін. Кожне видання, як правило, супроводжується вступним археографічними і лінгвістичними дослідженнями. Подаються словнички давніх і малозрозумілих лексем, списки скорочень, література, покажчики власних і географічних назв, ілюстрації. Рукописні тексти публікуються у транслітерації, друковані — факсимільне[4].

У 2015 році вийшло перше у вітчизняній медієвістиці найповніше зібрання пам’яток української мови найдавнішого періоду (ХХІІІ ст.) — "Хрестоматія з історії української мови Х–ХІІІ ст.", яке підготував В. В. Німчук в НАН України[5].

ЛітератураРедагувати

Х — ХІІІ ст.Редагувати

XIV — ХV ст.Редагувати

XVI—ХVII ст.Редагувати

XVIII — ХIX ст.Редагувати

 • Ділова і народно-розмовна мова XVIII ст. Матеріали сотенних канцелярій і ратуш Лівобережної України / підгот., передмова В. А. Передрієнко ; Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР . – Київ : Наукова думка, 1976 . – 416 с. : іл. – (Пам'ятки української мови : cерія актових документів і грамот).
 • Приватні листи XVIII ст. / Підг. до видан. В. А. Передрієнко; Відп. ред. М. А. Жовтобрюх. АН Української РСР. Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні. – К.: Наукова думка, 1987. – 176 с. – (Пам′ятки української мови. Серія приватних листів).
 • Лікарські та господарські порадники XVIII ст. / підгот. В. А. Передрієнко ; відп. ред. В. В. Німчук. - К. : Наукова думка, 1984. - 127 с. - (Серія наукової літератури "Пам'ятки української мови XVIII ст." / АН УРСР, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні).
 • Словник української мови / П. П. Білецький-Носенко ; підгот. до вид. В. В. Німчук. - К. : Наукова думка, 1966. - 422 с. - (Пам'ятки української мови / АН УРСР, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні).
 • Гисторія...Г.Граб'янки. Летописъ краткій... / упоряд., вступ.ст., коммент., покажч. В. М. Мойсієнко ; відп.ред. В. В. Німчук ; НАН України, Ін-т укр. мови. - Житомир : [б.в.], 2001. - 277 с. - (Пам'ятки української мови XVIII ст. Серія козацьких літописів).
 • Тимченко Є. Матеріали до словника писемної та книжної української мови XV – XVIII ст. У 2 кн. / В.В. Німчук, Г.I. Лиса (підготували до видання). – К., Нью-Йорк, 2002. – Кн. 1. – 512 с. – (Пам'ятки української мови . Серія словників).
 • Тимченко Є. Матеріали до словника писемної та книжної української мови XV – XVIII ст. У 2 кн. / В.В. Німчук, Г.I. Лиса (підготували до видання). – К., Нью-Йорк, 2003. – Кн. 2. – 512 с. – (Пам'ятки української мови . Серія словників).
 • Псалтир: переклад новою українською літературною мовою П. С. Морачевського (1865) / Підгот. вид. Л. А. Гнатенко; Дослід. Л. А. Гнатенко, В. В. Німчука; Відп. ред. Л. А. Дубровіна. Національна академія наук України, Український комітет славістів, Національна бібліотека України їм. В. І. Вернадського; Інститут української мови. – К.: НБУВ, 2015. – 200 с. – (Пам'ятки української мови XIX ст., Серія канонічної літератури).

ДжерелаРедагувати

Див. такожРедагувати

ПриміткиРедагувати

 1. Пам'ятки української мови // Українська мова : енциклопедія. — К. : Українська енциклопедія, 2000. — ISBN 966-7492-07-9.
 2. Німчук В. В. Правила видання пам’яток, писаних українською мовою та церковнослов’янською української редакції / НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; Інститут української мови. – Ч. 1. – К., 1995. – 34 с.
 3. Пещак М. М., Русанівський В. М. Правила видання пам'яток української мови XIV–XVIII ст. — К.: Вид-во АН УРСР, 1961.
 4. Пам'ятки української мови // Українська мова : енциклопедія. — К. : Українська енциклопедія, 2000. — ISBN 966-7492-07-9.
 5. Українська мова Х–ХІІІ ст.: хрестоматія / НАН України