Пам'ятки української мови

Па́м'ятки украї́нської мо́ви — писемні пам'ятки, що використовуються для вивчення історії української мови і її говорів та дослідження історії української літературної мови. При дослідженні історії української мови використовуються переважно (але не тільки) тексти, написані або переписані на півдні Київської Русі[1].

Пам'ятки української мови
Зображення
Мова твору або назви українська
Зображення пам'ятної дошки
CMNS: Пам'ятки української мови у Вікісховищі

Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН України, а тепер і Інститут української мови НАН України здійснював серію публікацій староукраїнських текстів XIV — XIX ст. Тексти видаються за спеціальними правилами видання пам'яток, писаних українською мовою та церковнослов'янською української редакції[2][3]. Серед «Пам'яток української мови»: актові документи і грамоти, художня література, публіцистична література, полемічна література, наукова література та ін. Кожне видання, як правило, супроводжується вступним археографічними і лінгвістичними дослідженнями. Подаються словнички давніх і малозрозумілих лексем, списки скорочень, література, покажчики власних і географічних назв, ілюстрації. Рукописні тексти публікуються у транслітерації, друковані — факсимільне[4].

У 2015 році вийшло перше у вітчизняній медієвістиці найповніше зібрання пам'яток української мови найдавнішого періоду (Х — ХІІІ ст.) — «Хрестоматія з історії української мови Х–ХІІІ ст.», яке підготував В. В. Німчук в НАН України[5].

До пам'яток української мови також належать українські народні пісні. Зокрема, найдавніша Українська народна пісня «Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш?» є пам'яткою і найдавнішим зразком живої народної мови й зразком найстарішої власне української книжної епічної поезії.[6]


Література ред.

Х — ХІІІ ст. ред.

XIV — XV ст. ред.

XVI—XVII ст. ред.

XVIII — XIX ст. ред.

 • Ділова і народно-розмовна мова XVIII ст. Матеріали сотенних канцелярій і ратуш Лівобережної України / підгот., передмова В. А. Передрієнко ; Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР . — Київ: Наукова думка, 1976 . — 416 с. : іл. — (Пам'ятки української мови: серія актових документів і грамот).
 • Приватні листи XVIII ст. / Підг. до видан. В. А. Передрієнко; Відп. ред. М. А. Жовтобрюх. АН Української РСР. Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні. — К.: Наукова думка, 1987. — 176 с. — (Пам′ятки української мови. Серія приватних листів).
 • Лікарські та господарські порадники XVIII ст. [Архівовано 8 червня 2019 у Wayback Machine.] / підгот. В. А. Передрієнко ; відп. ред. В. В. Німчук. — К. : Наукова думка, 1984. — 127 с. — (Серія наукової літератури «Пам'ятки української мови XVIII ст.» / АН УРСР, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні).
 • Словник української мови / П. П. Білецький-Носенко ; підгот. до вид. В. В. Німчук. — К. : Наукова думка, 1966. — 422 с. — (Пам'ятки української мови / АН УРСР, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні).
 • Гисторія…Г.Граб'янки. Летописъ краткій… / упоряд., вступ.ст., коммент., покажч. В. М. Мойсієнко ; відп.ред. В. В. Німчук ; НАН України, Ін-т укр. мови. — Житомир: [б.в.], 2001. — 277 с. — (Пам'ятки української мови XVIII ст. Серія козацьких літописів). ‒ ISBN 966-7057-97-6.
 • Тимченко Є. Матеріали до словника писемної та книжної української мови XV—XVIII ст. У 2 кн. / Є. Тимченко ; підгот., упоряд., ред. В. В. Німчук, Г. І. Лиса ; НАН України, Укр. Вільна Акад. Наук у США. — К., Нью-Йорк, 2002. — Кн. 1. — 512 с. — (Пам'ятки української мови. Серія словників). ‒ ISBN 966-7252-25-6.
 • Тимченко Є. Матеріали до словника писемної та книжної української мови XV—XVIII ст. У 2 кн. / В. В. Німчук, Г. I. Лиса (підготували до видання). — К., Нью-Йорк, 2003. — Кн. 2. — 512 с. — (Пам'ятки української мови . Серія словників). ‒ ISBN 966-7252-25-6.
 • Псалтир: переклад новою українською літературною мовою П. С. Морачевського (1865) / Підгот. вид. Л. А. Гнатенко; Дослід. Л. А. Гнатенко, В. В. Німчука; Відп. ред. Л. А. Дубровіна. Національна академія наук України, Український комітет славістів, Національна бібліотека України їм. В. І. Вернадського; Інститут української мови. — К.: НБУВ, 2015. — 200 с. — (Пам'ятки української мови XIX ст., Серія канонічної літератури). ‒ ISBN 978-966-02-7487-7.

Джерела ред.

Див. також ред.

Примітки ред.

 1. Пам'ятки української мови [Архівовано 22 липня 2019 у Wayback Machine.] // Українська мова : енциклопедія / НАН України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні, Інститут української мови ; ред. В. М. Русанівський [та ін.]. — К. : Українська енциклопедія, 2000. — ISBN 966-7492-07-9.
 2. Німчук В. В. Правила видання пам'яток, писаних українською мовою та церковнослов'янською української редакції [Архівовано 31 липня 2019 у Wayback Machine.] / НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Інститут української мови. — Ч. 1. — К., 1995. — 34 с.
 3. Пещак М. М., Русанівський В. М. Правила видання пам'яток української мови XIV—XVIII ст. — К.: Вид-во АН УРСР, 1961.
 4. Пам'ятки української мови [Архівовано 24 серпня 2019 у Wayback Machine.] // Українська мова : енциклопедія / НАН України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні, Інститут української мови ; ред. В. М. Русанівський [та ін.]. — К. : Українська енциклопедія, 2000. — ISBN 966-7492-07-9.
 5. Українська мова Х–ХІІІ ст.: хрестоматія [Архівовано 25 липня 2023 у Wayback Machine.] / НАН України
 6. Мушинка М. «Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш?» (Нове про історію дослідження і місце найдавнішого запису української народної пісні // Народна творчість та етнографія. — 2000. — № 2–3. — C. 3–16.