Відкрити головне меню

Пайови́й інвестиці́йний фо́нд (ПІФ) — це інвестиційний фонд, активи якого належать інвесторам на правах спільної часткової власності, та перебувають в управлінні компанії з управління активами (КУА) і враховуються окремо від результатів її господарської діяльності.

Пайовий інвестиційний фонд:

 • Не є юридичною особою, створюється компанією з управління активами шляхом продажу (розміщення) інвесторам випущених нею інвестиційних сертифікатів
 • При підписанні договорів купівлі або продажу активів фонду КУА діє від свого імені
 • КУА веде облік результатів діяльності фонду окремо від власної господарської діяльності та інших ІСІ.
 • Мінімальний обсяг активів — 1 250 мінімальних заробітних плат, з 01.12.2006 р. — 500 000 грн.

Пайові фонди, залежно від структури свого портфеля, діляться на фонди акцій, фонди облігацій і змішані фонди. Інвестор, виходячи з оцінки ризиків і довгостроковості інвестування самостійно визначає в якому з фондів купувати паї.

Обов'язки сторін:

 • володіють активами ПІФа пайовики.
 • управляє активами ПІФа компанія, що управляє (УК).
 • аналізує ринок, складає портфель інвестицій ПІФа аналітик (зазвичай службовець УК).
 • купує і продає цінні папери на біржі за дорученням компанії, що управляє, брокер (зазвичай службовець УК)
 • зберігає активи ПІФа спецдепозитарій.
 • реєструє і веде облік паїв реєстратор, чию роль часто виконує спецдепозитарій.
 • перевіряє правильність ведення обліку і звітності компанії, що управляє, аудитор
 • контролюють всіх учасників схеми державний орган Федеральна служба по фінансових ринках.

Переваги:

 1. ПІФи дозволяють уникнути зайвих ризиків, властивих інвестуванню в ринкові інструменти; облігації, акції, валюту. Керівник може купити багато різних цінних паперів, так, щоб зниження вартості одних відшкодовувалося зростанням вартості інших. Одній людині знадобилося б декілька сотень тисяч доларів, щоб створити такий набір цінних паперів (його називають «портфелем цінних паперів» або «інвестиційним портфелем»). При цьому частка засобів пайовика в пайовому фонді буде розподілена по всьому набору цінних паперів, який придбає компанія, що управляє.
 2. у ПІФи можна вкладати зовсім невеликі суми.
 3. пай відкритого пайового фонду можна продати у будь-який момент.
 4. професійне управління об'єднаними засобами інвесторів здійснюється із залученням висококваліфікованих фахівців. Вони аналізують ситуацію на ринку цінних паперів і вирішують, які папери в цей час варто купити, а які — продати.
 5. компанія, що управляє, не може розпоряджатися засобами пайовиків безконтрольно і довільно. Розпорядження майном пайовика знаходиться під контролем спеціалізованого депозитарію, який повинен дати свою згоду на будь-яку операцію із засобами пайовиків.

Недоліки:

 1. компанія, що управляє, не дає ніяких гарантій прибутковості. Тобто, при украй несприятливій кон'юнктурі ринків існує вірогідність, що вартість вашого паю зменшиться.

Існує декілька видів пайових інвестиційних фондів. Їх можна об'єднати в дві групи за такими ознаками:

 • За структурою інвестиційного портфеля:
  1. Фонди акцій і змішані фонди, які більше підійдуть тим, хто зацікавлений в нарощуванні своїх активів і готовий при цьому ризикнути ними. Змішані фонди інвестують майно в акції і облігації. У змішаних фондах ризики, як правило, урівноважені, а прибутковість часто виявляється вищою, ніж у фондах з консервативною стратегією.
  2. Фонди облігацій, які передбачають вкладення майна фонду в облігації, забезпечуючи стабільний, безризиковий, але не чималий дохід (для консервативних інвесторів).
  3. Індексний ПІФ копіює який-небудь індекс, тобто УК не ухвалює самостійних рішень при виборі цінних паперів
  4. Портфель галузевого або секторного Піфа складається з цінних паперів певного сектора економіки.
 • По термінах придбання і погашення паїв:
  1. Паї відкритих фондів можуть отримуватися і погашатися у будь-який час.
  2. Паї інтервального Піфа можна купувати, обмінювати і гасити тільки в певні фіксовані проміжки часу кілька разів в рік.
  3. Закриті фонди, як правило, створюються під певні проекти, паї можуть погашатися у разі ухвалення відповідного рішення на загальних зборах пайовиків, або при реалізації проекту.

Див. такожРедагувати

ПосиланняРедагувати