Очисні́ робо́ти (рос. очистные работы, англ. stoping, second working, нім. Abbau m, Abbauarbeiten f pl, Gewinnung f, Gewinnungsarbeiten f pl) — сукупність гірничих робіт, що виконуються у підземній очисній виробці з метою видобування корисної копалини.

На в у г і л ь н и х шахтах комплекс процесів і операцій включає: руйнування товщі з відділенням вугілля від вибою та навантаження його на транспортний механізм, доставку до транспортної виробки, кріплення очисної виробки, управління гірничим тиском.

На р у д н и х шахтах О.р., як правило, включають: відбійку — відокремлення руди від масиву і її дроблення; доставку рудної маси до транспортних виробок; повторне дроблення руди; іноді — закладення або кріплення очисного простору.

До очисних робіт належать роботи з видобування корисної копалини в частині родовища, де виконані підготовчі й нарізні роботи.

ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА ОЧИСНИХ РОБІТ — опис способів виконання та взаємне поєднання у часі і просторі процесів виймання корисних копалин в очисному вибої та транспортування, а також кріплення і провітрювання виробки. Визначається гірничо-геологічними умовами.

Очисні роботи включають такі основні виробничі процеси:

Виробки, утворені при очисному видобуванні руди, називають очисними виробками або очисним простором. До них належать: воронки, компенсаційні й вирубні камери, відрізні щілини, видобувні камери, траншеї.

Див. також ред.

Джерело: Положення про проектування гірничодобувних підприємств України та визначення запасів корисних копалин за ступенем підготовленості до видобування.

Література ред.

  • Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. — Д. : Донбас, 2007. — Т. 2 : Л — Р. — 670 с. — ISBN 57740-0828-2.
  • Технологія підземної розробки пластових родовищ корисних копалин. Підручник для вузів / В. І. Бондаренко, О. М. Кузьменко, Ю. Б. Грядущий та ін. — Д.: Національний гірничий університет, 2005. — 708 с.