Відкрити головне меню

Офіційний перелік регіонально рідкісних тварин Харківської області

Перший Перелік регіонально рідкісних видів тварин для Харківської області був затверджений рішенням Харківської обласної ради від 25 вересня 2001 р.

Червона книга
Харківської області
Kharkiv province physical map.svg
Біорегіон
Біогеографічний екорегіон Голарктика
Екозона Палеарктика
Місцевість
Континент Європа
Країна Україна Україна
Територія Харківська область
Фауна більшого обсягу
За географією Фауна України
За екологією фауна лісів, фауна степів, фауна прісних вод
Геологічний вік сучасна фауна
Особливості
Видовий обсяг 386 видів

У 2012 році за ініціативи вчених Харківського національного університету ім. Каразіна був складений новий «Перелік видів тварин, які підлягають особливій охороні на території Харківської області» з огляду на останнє видання Червоної книги України (2009 р.), міжнародні переліки рідкісних тварин (МСОП, Європейські червоні списки, Додатки до Боннської, Бернської та Вашингтонської конвенцій, тощо) та зміни, що відбулися у фауні регіону. До регіонального «Переліку» були включені ті види тварин, які постійно або тимчасово перебувають у природних умовах на території Харківської області та занесені до Червоної книги України, не занесені до Червоної книги України, але є рідкісними для Харківської області або перебувають під загрозою зникнення, занесені до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи, Європейського червоного списку, а також ті, що підпадають під дію міжнародних конвенцій, ратифікованих Україною. У порівнянні з попередніми подібними переліками, з «Переліку» 2012 року було виведено види, що наразі відсутні на території області або, за даними ретельних обліків, можуть вважатися такими, що не перебувають під загрозою зникнення. Водночас, до «Переліку» додано низку нових об'єктів фауни Харківщини, відомості про які було отримано у ході спеціальних досліджень.

У лютому 2013 року на підставі нового «Переліку видів тварин, які підлягають особливій охороні на території Харківської області» була видана «Червона книга Харківської області. Тваринний світ». Координацію робіт щодо підготовки цього видання здійснювала обласна комісія з питань Червоної книги та Державне управління охорони навколишнього природного середовища у Харківській області.

До Червоної книги Харківщини занесено 386 видів тварин ― представників класів: звичайні губки (2 види), покритороті (3 види), гідроїдні (2 види), п'явки (4 види), двостулкові (3 види), черевоногі (10 видів), зяброногі раки (8 видів), щелепоногі (3 види), павукоподібні (6 видів), губоногі (1 вид), комахи (199 видів), непарноніздрьові (1 вид), променепері риби (18 видів), амфібії (5 видів), рептилії (10 видів), птахи (75 видів), ссавці (36 видів).

Червона книга Харківської областіРедагувати

Види тварин наведені в таблицях у послідовності, в якій вони представлені у виданні «Червона книга Харківської області. Тваринний світ» (2013 р.).

Губки, мохуватки, жалкі, кільчасті червиРедагувати

      Вид, включений до Червоної книги України (2009 р.)

з/п
Вид Охоронні категорії[A 1] Родина Ряд Клас Тип
зображення українська
назва
біноміальна
назва
ЧКХО ЧКУ МСОП /
ЄС / БЕ
1.   Бодяга ставкова Spongilla lacustris
(Linnaeus, 1758)
ВР - Бодягові
Spongillidae
Гаплосклери
Haplosclerida
Звичайні губки
Demo-
spongiae
Губки
Porifera

2.   Бодяга річкова Ephydatia fluviatilis
(Linnaeus, 1759)
ВР -
3.   Мохуватка гребінчаста Cristatella mucedo
Cuvier, 1798
ВР - Кристателіди
Cristatellidae
Плюматели
Plumatellida
Покритороті
Phylacto-
laemata
Мохуватки
Bryozoa

  
4.   Мохуватка клубчаста Plumatella fungosa
(Pallas, 1768)
ВР - Плюмателіди
Plumatellidae
5.   Мохуватка повзуча Plumatella repens
(Linnaeus, 1758)
ВР -
6.   Гідра довгостебла Hydra oligactis
Pallas, 1766
ВР - Гідріди
Hydridae
Антомедузи
Antho-
medusae
Гідроїдні
Hydrozoa
Жалкі
Cnidaria

  
7.   Гідра зелена Hydra viridissima
Pallas, 1766
Chlorohydra viridissima
(Pallas, 1766)[1]
ВР -
8. зображення П'явунка черепашача Placobdella costata
(Fr. Müller, 1846)
ВР - Плоскі п'явки
Glossi-
phoniidae
Хоботні п'явки
Rhynchob-
dellida
П'явки
Hirudinida
Кільчасті черви
Annelida

9. зображення Псевдотрохета п'ятикільчаста Fadejewobdella quinqueannulata
(Lukin, 1929)
РД ВР[2] - Глоткові п'явки
Erpobdellidae
Безхоботні п'явки
Arhynchob-
dellida
10.   П'явка медична Hirudo medicinalis
Linnaeus, 1758
РД ВР[3]  NT [4]
ЄС I
БЕ 3
Медичні п'явки
Hirudinidae
11.   П'явка аптечна Hirudo verbana
Carena, 1820
РД ВР[5] -

М'якуниРедагувати

Тип: М'якуни Mollusca

з/п
Вид Охоронні категорії[A 1] Родина Ряд Клас
зображення українська
назва
біноміальна
назва
ЧКХО ЧКУ МСОП ЄС /
БЕ
12.   Беззубка вузька[en] Pseudanodonta complanata
(Rossmässler, 1835)[6]
РД  VU [7]  NT  Перлівцеві
Unionidae
Уніоноіди
Unionoida
Двостулкові
Bivalvia

13.   Перлівниця товста[en] Unio crassus
Philipsson, 1788[8]
РД  EN [9]  VU 
14.   Мускуліум озерний[en] Musculium lacustre
(Müller, 1774)
РД  LC [10]  LC  Кулькові
Sphaeriidae
15.   Лунка річкова Theodoxus fluviatilis
(Linnaeus, 1758)
РД  LC [11]  LC  Лунки
Neritidae
Неритоїди
Neritoida
Черевоногі
Gastropoda

  
16.   Дернівка тірольська[en] Vallonia enniensis
(Gredler, 1856)[12]
ВРР  DD [13]  NT  Дернівки
Valloniidae
Стебель-
чатоокі

Stylom-
matophora
17. зображення Агатівка широка[en] Cochlicopa nitens
(M. von Gallenstein, 1848)
РД  LC [14] Агатівки
Cochlicopidae
18.   Вертиго широкий[en]
(завиток широкий)
Vertigo antivertigo
(Draparnaud, 1801)
РД -  LC  Завитки
Vertiginidae
19.   Вертиго вузький[en] Vertigo angustior
Jeffreys, 1830
ВРР  NT [15]  VU 
20.   Трункателіна ребриста[en] Truncatellina costulata
(Nilsson, 1823)
ВРР -  LC  Трунка-
телініди

Trunca-
tellinidae
Черевоногі
Gastropoda

21.   Русинка тендітна[en] Ruthenica filograna
(Rossmässler, 1836)
ВРР - Веретенівки
Clausiliidae
22.   Лацініарія зубата[en] Laciniaria plicata
(Draparnaud, 1801)
НВМ -
23.   Кришталівка стиснута[en] Vitrea contracta
(Westerlund, 1871)
ВРР - Склівки
Zonitidae
24.   Блискучка зеленкувата[en] Perpolita petronella
(L. Pfeiffer, 1853)
РД -

Зяброногі раки, щелепоногі, павукоподібні, губоногіРедагувати

      Вид, включений до Червоної книги України (2009 р.)
Тип: Членистоногі Arthropoda
№ з/п Вид Охоронні категорії[A 1] Родина Ряд Клас
зображення українська
назва
біноміальна
назва
ЧКХО ЧКУ МСОП /
ЄС
25.   Танімастикс ставковий Tanymastix stagnalis
(Linnaeus, 1758)
ВР ВР[16] - Бранхіподиди
Branchipodidae
Зяброноги
Anostraca
Зяброногі раки
Branchiopoda

26. зображення Дрепанозурус дволикий Drepanosurus birostratus
(Fisher, 1851)
ВР ВР[17] - Хіроцефаліди
Сhirocephalidae
27. зображення Хіроцефал Жадіна Chirocephalus shadini
(Smirnov, 1928)
ВР -
28. зображення Стрептоцефал грізнорогий Streptocephalus torvicornis
(Waga, 1842)
ВР -
29.   Щитень весняний[en] Lepidurus apus
(Linnaeus, 1758)[18]
ВР - Щитні
Triopsidae
Щитні
Notostraca
30.   Щитень літній[en] Triops cancriformis
(Bosc, 1801)[19]
ВР -
31. зображення Лінкей короткохвостий[nl] Lynceus brachyurus
Müller, 1776
ВР - Лінцеіди
Lynceidae
Диплостраки
Diplostraca
32. зображення Цизикус чотиривусий Cyzicus tetracerus
(Krynicki, 1830)
ВР - Цизициди
Cyzicidae
33. зображення Гемідіаптом Рилова Hemidiaptomus rylowi
Charin, 1928[20]
ЗК ЗК[21] - Діаптомиди
Diaptomidae
Каланоїди
Calanoida
Щелепоногі
Maxillopoda

  
34. Гемідіаптом угорський Hemidiaptomus hungaricus
Kiefer, 1933
ЗК -
35. зображення Гмеліна маленька Gmelina pusilla
G. O. Sars, 1896
ВР ВР[22] - Бокоплавові
Gammaridae
Бокоплави
Amphipoda
36.   Ерезус чорний[de] Eresus kollari
Rossi, 1846
РД - Ерезіди
Eresidae
Павуки
Araneae
Павукоподібні
Arachnida

  
37. Мустелікоза половинчаста Mustelicosa dimidiata
(Thorell, 1875)
РД - Павуки-вовки
Lycosidae
38. Гнафоза кримська[en] Gnaphosa taurica
Thorell, 1875
РД - Гнафозіди
Gnaphosidae
39. зображення Гнафоза засмучена[en] Gnaphosa lugubris
(C. L. Koch, 1839)
РД -
40.   Кзістікус монгольский Xysticus mongolicus
Schenkel, 1963[23]
РД - Павуки-краби
Thomisidae
41. зображення Іленус прикрашений Yllenus vittatus
Thorell, 1875
РД - Павуки-скакуни
Salticidae
42.   Мухоловка звичайна Scutigera coleoptrata
(Linnaeus, 1758)
РД РД[24] - Скутигери
Scutigeridae
Скутигери
Scutigeromorpha
Губоногі
Chilopoda

КомахиРедагувати

      Вид, включений до Червоної книги України (2009 р.)
      Вид, включений до першого Переліку регіонально рідкісних видів для Харківської області (2001 р.)
Тип: Членистоногі Arthropoda | Клас: Комахи Insecta

з/п
Вид Охоронні категорії[A 1] Родина Ряд
зображення українська
назва
біноміальна
назва
ЧКХО ЧКУ МСОП
/ ЄС / БЕ
43. зображення Лютка дрібнозубчаста[en] Chalcolestes parvidens
(Artobolevsky, 1929)
НВ  LC [25] Лютки
Lestidae
Бабки
Odonata

44.   Стрілка списоносна[en] Coenagrion hastulatum
(Charpentier, 1825)
РД  LC [26] Стрілки
Coenagrionidae
45.   Негаленія красива[en] Nehalennia speciosa
(Charpentier, 1840)
ВР  NT [27]
46.   Дозорець-імператор Anax imperator
Leach, 1815
ВБ ВР[28]  LC [29] Коромисла
Aeshnidae
47.   Дозорець звичайний[en]
(дозорець малий)
Anax parthenope
(Selys, 1839)
РД  LC [30] Бабки
Odonata

  
48.   Дідок жовтоногий[en] Gomphus flavipes
(Charpentier, 1825)
РД  LC [31]
БЕ 2
Дідки
Gomphidae
49.   Зеленотілка металічна[en] Somatochlora metallica
(Vander Linden, 1825)
РД  LC [32] Бабки металеві
Corduliidae
50.   Білоноска червонувата[de] Leucorrhinia rubicunda
(Linnaeus, 1758)
ВР  LC [33]
51.   Білоноска болотяна[en] Leucorrhinia pectoralis
(Charpentier, 1825)
РД  LC [34]
БЕ 2
Бабки
Odonata

  
52.   Тонкочеревець сплющений[pl] Sympetrum depressiusculum
(Selys, 1841)
НВ  VU [35]
53.   Тонкочеревець чорний[en] Sympetrum danae
(Sulzer, 1776)
ВР  LC [36]
54.   Тонкочеревець перев'язаний Sympetrum pedemontanum
(Müller in Allioni, 1766)
РД ВР[37]  LC [38]
55.   Огнівка тріскуча[en] Psophus stridulus
(Linnaeus, 1758)
РДМ - Саранові
Acrididae
Прямокрилі
Orthoptera

  
56.   Пилкохвіст український Poecilimon ukrainicus
Bey-Bienko, 1951
ЗК ВР[39] - Листові коники
Phaneropteridae
57.   Дибка степова Saga pedo
(Pallas, 1771)
РД РД[40]  VU [41]
ЄС V
БЕ 2
Коники справжні
Tettigoniidae
58. зображення Коник Фрівальдського Pholidoptera frivaldszkyi
(Herman, 1871)
ЗК -
59.   Афелохірус літній[ru] Aphelocheirus aestivalis
(Fabricius, 1794)
РД - Афелохейриди
Aphelocheiridae
Напівтвердокрилі
Hemiptera

  
60.   Клоп-фімата товстоногий[en]
(фімата красипес)
Phymata crassipes
(Fabricius, 1775)
РД - Редувіїди
Reduviidae
61.   Яла овальна Jalla dumosa
(Linnaeus, 1758)
РД - Щитники
Pentatomidae
62. зображення Вільпіанус підмаренників Vilpianus galii
(Wolff, 1802)
РД -
63. зображення Менакарус піщаний Menaccarus arenicola
(Scholtz, 1847)
РД - Напівтвердокрилі
Hemiptera

  
64.   Диродерес щитовидний[en] Dyroderes umbraculatus
(Fabricius, 1775)
РД - Щитники
Pentatomidae
65.   Пікромерус двозубчастий[en] Picromerus bidens
(Linnaeus, 1758)
РД -
66.   Пінтеус звичайний[en] Pinthaeus sanguinipes
(Fabricius, 1781)
РД -
67.   Троїлюс крилоплечий[en] Troilus luridus
(Fabricius, 1775)
РД -
68.   Стрибун приморський[en] Cicindela maritima
Dejean, 1822
РД - Туруни
Carabidae
Твердокрилі
Coleoptera

  
69. зображення Стрибун Зальберга Cicindela sahlbergi
G. Fischer, 1824
РД -
70. зображення Омогліміус Гермара[en] Omoglymmius germari
(Ganglbauer, 1891)
РД  DD [42] Різодіди
Rhysodidae
71.   Красотіл пахучий Calosoma sycophanta
(Linnaeus, 1758)
ВР ВР[43] ЄС V Туруни
Carabidae
72.   Турун Щеглова Carabus stscheglowi
(Mannerheim, 1827)
РДМ РД[44] - Твердокрилі
Coleoptera

  
73. зображення Турун сибірський Carabus sibiricus haeres
Fischer von Waldheim, 1823
РД -
74. зображення Турун золотисто-облямований Carabus aurolimbatus
Dejean, 1829
РДМ -
75. зображення Плавунчик Захаренка Haliplus zacharenkoi
Gramma et Prisny, 1973
РД - Плавунчики
Haliplidae
76.   Вертячка сутінкова[de] Orectochilus villosus
(O. F. Müller, 1776)
РД - Вертячки
Gyrinidae
Твердокрилі
Coleoptera

  
77.   Карапузик великий[de] Pachylister inaequalis
(Olivier, 1789)
РД - Карапузики
Histeridae
78.   Мертвоїд похмурий Silpha tristis
Illiger, 1798
РД - Мертвоїди
Silphidae
79.   Стафілін волохатий Emus hirtus
(Linnaeus, 1758)
РДС РД[45] - Жуки-хижаки
Staphylinidae
80.   Восковик-пістряк мінливий[es]
(пістряк восьмицятковий)
Gnorimus variabilis
(Linnaeus, 1758)
РДР  NT [46] Пластинчастовусі
Scarabaeidae
Твердокрилі
Coleoptera

  
81. зображення Жук-самітник Osmoderma barnabita
Motschulsky, 1845
ВР ВР[47]  NT [48]
БЕ 2
82.   Бронзівка велика зелена Protaetia aeruginosa
(Linnaeus, 1767)[49]
ВР  NT [50]
83.   Жук-олень
(рогач звичайний)
Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)
ВР РД[51]  NT [52]
БЕ 3
Рогачі
Lucanidae
84.   Езалюс скарабеоїдес[de] Aesalus scarabaeoides
(Panzer, 1794)
РДМ  NT [53]
85.   Акмеодера несправжня
(златка Дегенера)
Acmaeodera degener
Scopoli, 1763
РДМ - Златки
Buprestidae
86.   Евритирея дубова Eurythyrea quercus
Herbst, 1780
РДР -
87. зображення Златка коренева мідна Sphenoptera cuprina
Motschulsky, 1860
РРС -
88. зображення Діцерка амфібія Dicerca amphibia
Marseul, 1865
РДР - Твердокрилі
Coleoptera

  
89. зображення Златка Форманека Phaenops formaneki formaneki
Jakobson, 1913
РСН -
90. зображення Златка золотиста в'язова Anthaxia senicula senicula
(Schrank, 1789)
РД -
91. зображення Златка Тюрка Anthaxia tuerki
Ganglbauer, 1886
РДР -
92. зображення Златка вогняночерева соснова Chrysobothris igniventris
Reitter, 1895
ВР -
93.   Златка дрокова вузькотіла Agrilus antiquus
Mulsant et Rey, 1863
ВР -
94. зображення Златка гострокрила вузькотіла Agrilus guerini
Lacordaire, 1835
РД -
95. зображення Златка мідна вузькотіла[ru] Agrilus mendax
Mannerheim, 1837
РД -
96. зображення Ізоріпіс мелязоїдес Isorhipis melasoides
(Laporte de Castelnau, 1835)
РД  LC [54] Еукнеміди
Eucnemidae
Твердокрилі
Coleoptera


  
97. зображення Ковалик дібровний[ru] Lacon querceus
(Herbst, 1784)
РД  NT [55] Ковалики
Elateridae
98.   Світляк звичайний[en] Lampyris noctiluca
(Linnaeus, 1767)
РД - Світляки
Lampyridae
99. зображення Каптурник мінливий Lichenophanes varius
(Illiger, 1801)
РД  NT [56] Каптурники
Bostrichidae
100.   Дерместоїдес червоногрудий[nl] Dermestoides sanguinicollis
(Fabricius, 1787)
РД - Строкатки
Cleridae
Твердокрилі
Coleoptera

  
101. зображення Шкіроїд сажисто-чорний Dermestes (Montandonia) fuliginosus
Rossi, 1792
РД - Шкіроїди
Dermestidae
102.   Плоскотілка червона Cucujus cinnaberinus
(Scopoli, 1763)[57]
Cucujus cinnabarinus
(Scopoli, 1763)[58]
РД ВР[58]  NT [57]
БЕ 2
Плоскотілки
Cucujidae
103.   Комбоцерус гладкий Combocerus glaber
(Schaller, 1783)[59]
РД - Грибовики
Erotylidae
104. зображення Грибовик видовжений Triplax elongata
Lacordaire, 1842
РД  LC [60] Твердокрилі
Coleoptera

  
105. зображення Грибовик чорноголовий Triplax melanocephala
(Lacordaire, 1804)
РД  LC [61]
106. зображення Пліснявоїд зубчастогрудий Dapsa denticollis
(Germar et Kaulfuss, 1816)
РД - Пліснявоїди
Endomychidae
107. зображення Сонечко облямоване Coccinula sinuatomarginata
(Faldermann, 1837)
РДМ - Сонечка
Coccinellidae
108.   Сонечко вісімнадцятикрапкове[en] Myrrha octodecimguttata
(Linnaeus, 1758)
РД - Твердокрилі
Coleoptera

  
109.   Сонечко двадцятиплямисте[no] Sospita vigintiguttata
(Linnaeus, 1758)
РД -
110. зображення Грибоїд десятикрапковий Mycetophagus decempunctatus
Fabricius, 1801
РД  LC [62] Грибоїди
Mycetophagidae
111.   Грибоїд тополевий[nl] Mycetophagus (Philomyces) populi
Fabricius, 1798
РД  LC [63]
112. зображення Тінелюб бородатий Melandrya barbata
(Fabricius, 1787)
РД - Тінелюби
Melandryidae
Твердокрилі
Coleoptera

  
113. зображення Тінелюб витончений Phryganophilus auritus
Motschulsky, 1845
РД -
114.   Тінелюб чотириплямистий[nl] Dircaea quadriguttata
(Paykull, 1798)
РД -
115. зображення Тінелюб дубовий Hypulus quercinus
(Quensel, 1790)
РД -
116.   Метекус парадоксальний[pl] Metoecus paradoxus
(Linnaeus, 1760)
РД - Віяловусі
Rhipiphoridae
Твердокрилі
Coleoptera

  
117.   Псевдоцістела вусачева[de] Pseudocistela ceramboides
(Linnaeus, 1761)
РД - Чорнотілки
Tenebrionidae
118.   Вусач-тесляр[de] Ergates faber
(Linnaeus, 1761)[64]
РД  LC [65] Вусачі
Cerambycidae
119.   Акімерус Шеффера[en] Akimerus schaefferi
(Laicharting, 1784)
РД -
120.   Вусач-короткокрил великий
(коротконадкрил великий)
Necydalis major
Linnaeus, 1758
РД - Твердокрилі
Coleoptera

  
121.   Вусач мускусний Aromia moschata
(Linnaeus, 1758)
ВР ВР[66]  LC [67]
122.   Bусач-червонокрил Келлера Purpuricenus kaehleri
(Linnaeus, 1758)
ВР ВР[68]  LC [69] Вусачі
Cerambycidae
123.   Вусач альпійський Rosalia alpina
(Linnaeus, 1758)
ВР ВР[70]  LC [71]
БЕ 2
124.   Плосковусач бронзовий Callidium aeneum
(De Geer, 1775)
РД  LC [72] Твердокрилі
Coleoptera

  
125. зображення Кліт тропічний Clytus tropicus
(Panzer, 1795)
ВР  LC [73]
126.   Вусач-товстун вербовий Lamia textor
(Linnaeus, 1758)
РД - Вусачі
Cerambycidae
127. зображення Вусач-коренеїд елегантний Dorcadion elegans
Kraatz, 1873
РД -
128.   Вусач-коренеїд хрестоносець Dorcadion equestre
(Laxmann, 1770)
ВР ВР[74] - Твердокрилі
Coleoptera

  
129.   Скрипун ільмовий[en] Saperda punctata
(Linnaeus, 1767)
ВР  NT [75]
130.   Агапантія Кірбі[en] Agapanthia kirbyi
(Gyllenhal, 1817)
РДМ -
131. зображення Апсіс білосмужковий Apsis albolineata
(Fabricius, 1792)
РДМ - Довгоносики
Curculionidae
132. зображення Баріпейтес Лебедєва Barypeithes lebedevi
Roubal, 1926
РД - Твердокрилі
Coleoptera

  
133. зображення Довгоносик гострокрилий[ru] Eusomus (Euidosomus) acuminatus
Boheman, 1840[76]
РДМ -
134. зображення Скосар асфальтово-чорний[ru] Otiorhynchus asphaltinus
Germar, 1824
РДМ -
135. зображення Філобіус Якобсона[ru] Phyllobius jacobsoni
Smirnov, 1913
РД -
136. зображення Полідрузус прикрашений Polydrusus ornatus
Gyllenhal, 1834
РДМ -
137. зображення Птохус-порося[ru] Ptochus porcellus
Boheman, 1834
РДМ -
138. зображення Савроматес Арнольді Sauromates arnoldii
Korotyaev, 1992
РД -
139.   Клеон чотирисмугий[ru] Stephanocleonus tetragrammus
(Pallas, 1781)
РД -
140.   Красик веселий Zygaena laeta
(Hübner, 1790)
РД ЗК[77] - Красикові
Zygaenidae
Лускокрилі
Lepidoptera

  
141.   Коконопряд осиковолистний[de] Phyllodesma tremulifolia
(Hübner, 1810)
РД - Коконопряди
Lasiocampidae
142.   Ендроміс березовий
(шовкопряд березовий)
Endromis versicolora
(Linnaeus, 1758)
ВР ВР[78] - Шовкопряди березові
Endromidae
143.   Сатурнія руда Aglia tau
(Linnaeus, 1758)
ВР ВР[79] - Сатурнії
Saturniidae
144.   Сатурнія велика
(павиноочка грушева)
Saturnia pyri
(Denis et Schiffermüller, 1775)
ВРМ ВР[80] ЄС E Лускокрилі
Lepidoptera

  
145. зображення Сатурнія середня
(сатурнія тернова)
Saturnia (Eudia) spini
(Denis et Schiffermüller, 1775)
ЗК ЗК[81] -
146.   Шовкопряд салатний[de] Lemonia dumi
(Linnaeus, 1761)
ВР - Жовті шовкопряди
Lemoniidae
147.   Шовкопряд кульбабовий Lemonia taraxaci
(Denis et Schiffermüller, 1775)
ВР ВР[82] -
148.   Бражник дубовий Marumba quercus
(Denis et Schiffermüller, 1775)
РДМ РД[83] - Бражникові
Sphingidae
Лускокрилі
Lepidoptera

  
149.   Бражник скабіозовий Hemaris tityus
(Linnaeus, 1758)
РД РД[84] -
150.   Бражник прозерпіна Proserpinus proserpina
(Pallas, 1772)
РД РД[85]  DD [86]
ЄС V
БЕ 2
151.   Головчак Прото Muschampia proto
(Ochsenheimer, 1808)
ВР  LC [87] Головчаки
Hesperiidae
152.   Головчак Морфей
(товстоголовка Морфей)
Heteropterus morpheus
(Pallas, 1771)
РД  LC [88] Лускокрилі
Lepidoptera

  
153.   Головчак кома Hesperia comma
(Linnaeus, 1758)
РД  LC [89]
154.   Поліксена Zerynthia polyxena
(Denis et Schiffermüller, 1775)
ВБ ВР[90]  LC [91]
БЕ 2
Косатцеві
Papilionidae
155.   Мнемозина Parnassius mnemosyne
(Linnaeus, 1758)
РД ВР[92]  NT [93]
БЕ 2
156.   Подалірій Iphiclides podalirius
(Linnaeus, 1758)
ВБ ВР[94]  LC [95] Лускокрилі
Lepidoptera

  
157.   Махаон Papilio machaon
Linnaeus, 1758
ВБ ВР[96]  LC [97]
158.   Жовтюх мирмідона
(жовтюх-шапранець)
Colias myrmidone
(Esper, 1781)[98]
ЗК  EN [99] Біланові
Pieridae
159.   Жовтюх хризотема[en] Colias chrysotheme
(Esper, 1781)
ВР  VU [100]
160. зображення Синявець римнус
(хвостюшок Еверсмана)
Neolycaena rhymnus
(Eversmann, 1832)
РД НО[101]  LC [102] Синявцеві
Lycaenidae
Лускокрилі
Lepidoptera

  
161.   Синявець Вікрама Pseudophilotes vicrama
(Moore, 1865)
ВР  NT [103]
162.   Синявець Телей Maculinea teleius
(Bergsträsser, 1779)
Phengaris teleius
(Bergsträsser, 1779)[104]
ВР  VU [105]
БЕ 2
163.   Синявець піренейський Plebeius (Agriades) pyrenaica
(Boisduval, 1840)[106]
ВР ВР[107]  LC [108]
164.
  
Синявець Буадюваля
(синявець ероїдес,
синявець балканський)
Polyommatus boisduvalii
(Herrich-Schäffer, 1844)[109]
Polyommatus eros
(Ochsenheimer, 1808)
ЗК ЗК[109]  NT [110] Лускокрилі
Lepidoptera

  
165.   Люцина Hamearis lucina
(Linnaeus, 1758)
ВБ ВР[111]  LC [112] Ріодініди
Riodinidae
166.   Сонцевик фау-біле Nymphalis vaualbum
(Denis et Schiffermüller, 1775)
НВ НО[113]  LC [114] Сонцевики
Nymphalidae
167.   Перлівець Іно Brenthis ino
(Rottemburg, 1775)
РД  LC [115]
168.   Рябець великий Euphydryas maturna
(Linnaeus, 1758)
ВР  VU [116]
БЕ 2
Лускокрилі
Lepidoptera

  
169.   Пасмовець тополевий
(стрічкарка тополева)
Limenitis populi
(Linnaeus, 1758)
ВР ВР[117]  LC [118]
170.   Прочанок болотяний[en] Coenonympha tullia
(O. F. Müller, 1764)
ВР  VU [119] Сатири
Satyridae
171.   Сатир залізний Hipparchia statilinus
(Hufnagel, 1766)
РД РД[120]  NT [121]
172.   Стрічкарка орденська малинова Catocala sponsa
(Linnaeus, 1767)
ВР РД[122] - Совки
Noctuidae
Лускокрилі
Lepidoptera

  
173.   Стрічкарка блакитна Catocala fraxini
(Linnaeus, 1758)
ВР ВР[123] -
174.   Стрічкарка вербова[en] Catocala electa
(Vieweg, 1790)
ВР -
175.   Стрічкарка рожева[en] Catocala pacta
(Linnaeus, 1758)
НВ -
176.   Катефія білострічкова[en] Catephia alchymista
(Denis et Schiffermüller, 1775)
РД - Совки
Noctuidae
Лускокрилі
Lepidoptera

  
177. зображення Аритрура мишаста
(совка мишоподібна)
Arytrura musculus
(Ménétriés, 1859)
РД -
178.   Совка чубаткова[en]
(калиптра чубаткова)
Calyptra thalictri
(Borkhausen, 1790)
РД -
179.   Каптурниця срібляста Cucullia argentina
(Fabricius, 1787)
РД РД[124] -
180. зображення Каптурниця пишна Cucullia magnifica
Freyer, 1839
НВ РД[125] - Лускокрилі
Lepidoptera

  
181.   Каптурниця блискуча Cucullia splendida
(Stoll, 1782)
НВ РД[126] - Совки
Noctuidae
182.   Каптурниця срібна Cucullia argentea
(Hufnagel, 1766)
НВ РД[127] -
183.   Совка сокиркова Periphanes delphinii
(Linnaeus, 1758)
РД ВР[128] -
184.   Совка розкішна Staurophora celsia
(Linnaeus, 1758)
РД РД[129] -
185. зображення Совка каппа[en] Hecatera cappa
(Hübner, 1809)
РД - Лускокрилі
Lepidoptera

  
186.   Китицехвіст степовий
(щіткохвіст сумнівний)
Teia dubia
(Tauscher, 1806)
Orgyia dubia [it]
(Tauscher, 1806)
НВ - Хвилинки
Lymantriidae
187.   Ведмедиця плямиста[en] Chelis maculosa
(Gerning, 1780)
РД - Ведмедиці
Arctiidae
188.   Ведмедиця чорна[en]
(ведмедиця цезарська)
Phragmatobia luctifera
(Denis et Schiffermüller, 1775)[130]
Epatolmis caesarea
(Goeze, 1781)
РД -
189.   Ведмедиця-господиня Callimorpha dominula
(Linnaeus, 1758)
ВР ВР[131] -
190.   Велетенський мурашиний лев західний Acanthaclisis occitanica
(Villers, 1789)
ЗК ЗК[132] ЄС K Мурашині леви
Myrmeleontidae
Сітчастокрилі
Neuroptera
191. зображення Абія блискуча Abia nitens
(Linnaeus, 1758)
РД РД[133] - Пильщики-цимбіциди
Cimbiсidae
Перетинчастокрилі
Hymenoptera

  
192.   Сколія-гігант Megascolia maculata
(Drury, 1773)
ВР НО[134] - Сколієві оси
Scoliidae
193. зображення Парнопес великий Parnopes grandior
(Pallas, 1771)[135]
РД - Хрізідіди
Chrysididae
194.   Гедіхрум шляхетний
(оса-блищанка благородна)
Hedychrum nobile
(Scopoli, 1763)[136]
РД -
195. зображення Дисцелія Дюфура Discoelius dufourii
Lepeletier, 1841
РД - Складчастокрилі оси
Vespidae
196. зображення Дисцелія зональна Discoelius zonalis
(Panzer, 1801)
РД РД[137] -
197. зображення Евмен трикрапковий Eumenes tripunctatus
(Christ, 1791)
ВР ВР[138] -
198. зображення Аноплій самарський Anoplius samariensis
(Pallas, 1771)
РД РД[139] - Дорожні оси
Pompilidae
199. зображення Бембікс середземноморський[de] Bembix olivacea
Fabricius, 1787
РД - Риючі оси-краброніди
Crabronidae
Перетинчастокрилі
Hymenoptera

  
200. зображення Церцеріс горбкувата Cerceris tuberculata
(Villers, 1787)
РД РД[140] -
201.   Лярра анафемська Larra anathema
(Rossi, 1790)
НВ НО[141] -
202. зображення Стизоїд тризубий Stizoides tridentatus
(Fabricius, 1775)
РД РД[142] -
203.   Сфекс рудуватий Sphex funerarius
Gussakovskij, 1934
НВ НО[143] - Риючі оси-сфециди
Sphecidae
204.   Мелітурга булавовуса Melitturga clavicornis
(Latreille, 1806)
ВР ВР[144]  NT [145] Андреніди
Andrenidae
205. зображення Андрена золотонога Andrena chrysopus
Perez, 1903
РД РД[146]  DD [147]
206. зображення Андрена носата Andrena nasuta
Giraud, 1863
РД  DD [148]
207. зображення Андрена рокитникова Andrena aberrans
Eversmann, 1852
РД  NT [149] Перетинчастокрилі
Hymenoptera

  
208. зображення Псевдоапіс стегновий
(бджола-номія стегнова)
Pseudapis femoralis
(Pallas, 1773)
РД  DD [150] Галіктіди
Halictidae
209. зображення Мелітта Ванковича Melitta wankowiczi
(Radoszkowski, 1891)
ЗК ЗК[151]  EN [152] Меліттиди
Melittidae
210. зображення Дазипода шипоносна
(мохнонога бджола шипоносна)
Dasypoda spinigera
Kohl, 1905
РД РД[153]  EN [154]
211. зображення Дазипода шаровидна
(мохнонога бджола шаровидна)
Dasypoda braccata
Eversmann, 1852
РД  EN [155]
212. Макропис Фрівальдського Macropis frivaldszkyi
Mocsary, 1878
РД  NT [156]
213. зображення Гоплітіс рудий Hoplitis fulva
(Eversmann, 1852)
РД РД[157]  LC [158] Мегахиліди
Megachilidae
214. зображення Стеліс кільчастий Stelis annulata
(Lepeletier, 1841)
РД РД[159]  DD [160]
215.   Літург жовтохвостий Lithurgus chrysurus
Fonscolombe, 1834
РД  LC [161] Перетинчастокрилі
Hymenoptera

  
216. зображення Антідія сьомишипа[en] Anthidium septemspinosum
Lepeletier, 1841
ЗК  DD [162]
217.   Осмія двокольорова[en] Osmia bicolor
(Schrank, 1781)
РД  LC [163]
218. зображення Мегахіла восьмипозначкова[en]
(бджола-листоріз восьмипозначкова)
Megachile octosignata
Nylander, 1852[164]
РД  DD [165]
219. зображення Колет носатий Colletes nasutus
F. Smith, 1853
РД  EN [166] Колетиди
Colletidae
220. Антофора рудувата Anthophora fulvipes
Eversmann, 1846
РД  DD [167] Справжні бджоли
Apidae
221.   Епеолоїдес цекутієнс[de] Epeoloides coecutiens
(Fabricius, 1775)
РД  LC [168]
222. зображення Амобатоїдес черевний[de] Ammobatoides abdominalis
(Eversmann, 1852)
РД  EN [169]
223. Амобатес вірменський Ammobates armeniacus
Morawitz, 1876
РД  NT [170] Перетинчастокрилі
Hymenoptera

  
224.   Ксилокопа звичайна
(бджола-тесляр звичайна)
Xylocopa valga
Gerstäcker, 1872
РД РД[171]  LC [172]
225.   Ксилокопа фіолетова
(бджола-тесляр фіолетова)
Xylocopa violacea
(Linnaeus, 1758)
РД РД[173]  LC [174] Справжні бджоли
Apidae
226.   Джміль моховий Bombus muscorum
(Linnaeus, 1758)
РД РД[175]  VU [176]
227. зображення Джміль пахучий Bombus fragrans
(Pallas, 1771)
ЗК ЗК[177]  EN [178]
228.   Джміль глинистий Bombus argillaceus
(Scopoli, 1763)[179]
ВР ВР[180]  LC [181]
229. зображення Джміль вірменський Bombus armeniacus
Radoszkowski, 1877
ЗК ЗК[182]  EN [183] Перетинчастокрилі
Hymenoptera

  
230. зображення Джміль яскравий Bombus pomorum
(Panzer, 1805)[184]
ВР ВР[185]  VU [186] Справжні бджоли
Apidae
231. зображення Джміль лезус Bombus laesus
Morawitz, 1875
ВР ВР[187]  NT [188]
232.   Джміль червонуватий Bombus ruderatus
(Fabricius, 1775)
РД РД[189]  LC [190]
233. зображення Джміль оперезаний Bombus zonatus
F. Smith, 1854
РД РД[191]  EN [192]
234. зображення Джміль Каллума пластинчастозубий Bombus cullumanus serrisquama
Morawitz, 1888
ЗР  CR [193]
235. зображення Джміль-ветеран Bombus veteranus
(Fabricius, 1793)
РД  LC [194]
236.   Клітелярія чепрачна[en]
(львинка-потаміда[195])
Clitellaria ephippium
(Fabricius, 1775)
РД - Львинки
Stratiomyidae
Двокрилі
Diptera

237.   Ктир шершенеподібний Asilus crabroniformis
(Linnaeus, 1758)
РД РД[196] - Ктирі
Asilidae
238.   Каліпробола прегарна
(дзюрчалка-каліпробола чудова[197])
Caliprobola speciosa
(Rossi, 1790)[198]
ВР - Дзюрчалки
Syrphidae
239. зображення Пелекоцера широколоба Pelecocera latifrons
Loew, 1856
РД РД[199] -
240.   Зубарик чорнолапий Merodon nigritarsis
Rondani, 1845
ВР РД[200] -
241. зображення Зубарик карликовий Merodon nanus
Sack, 1931
РД -

Непарноніздрьові, променепері рибиРедагувати

      Вид, включений до Червоної книги України (2009 р.)
      Вид, включений до першого Переліку регіонально рідкісних видів для Харківської області (2001 р.)
Тип: Хордові Chordata

з/п
Вид Охоронні категорії[A 1] Родина Ряд Клас
зображення українська
назва
біноміальна
назва
ЧКХО ЧКУ МСОП /
ЄС
[A 2]
БЕ /
БО / ВА
242.   Мінога українська Eudontomyzon mariae
(Berg, 1931)
РД ЗК[201]  LC [202] БЕ 3 Міногові
Petro-
myzontidae
Міногоподібні
Petro-
myzontiformes
Непарно-
ніздрьові

Cephala-
spidomorphi
243.   Стерлядь Acipenser ruthenus
Linnaeus, 1758
ЗН ЗК[203]  VU [204] БЕ 3
БО 2
ВА 2
Осетрові
Acipen-
seridae
Осетроподібні
Acipen-
seriformes
Променепері риби
Actinopterygii

244.   Карась звичайний Carassius carassius
(Linnaeus, 1758)
РД ВР[205]  LC [206] Коропові
Cyprinidae
Коропоподібні
Cypriniformes
245.   Синець звичайний Ballerus ballerus
(Linnaeus, 1758)
ЗК  LC [207] БЕ 3
246.   Клепець європейський Ballerus sapa
(Pallas, 1814)
ВР  LC [208] БЕ 3
247.   Бистрянка російська Alburnoides rossicus
Berg, 1924
ЗН ЗК[209]  LC [210] Променепері риби
Actinopterygii

  
248. зображення Підуст волзький Chondrostoma variabile
Yakovlev, 1870
ВРМ ВР[211]  LC [212] Коропоподібні
Cypriniformes
249.   В'язь Leuciscus idus
(Linnaeus, 1758)
РД  LC [213] Коропові
Cyprinidae
250. зображення Ялець Данилевського Leuciscus danilewskii
(Kessler, 1877)
ВР ЗК[214]  LC [215]
251.   Вирезуб причорноморський Rutilus frisii
(Nordmann, 1840)
ЗН ЗК[216]  LC [217] БЕ 3
252.   Рибець звичайний Vimba vimba
(Linnaeus, 1758)
ЗК  LC [218] БЕ 3 Променепері риби
Actinopterygii

  
253.   Гольян озерний
(мересниця озерна)
Rhynchocypris percnurus
(Pallas, 1814)
ЗК ЗК[219]  LC [220]
 NA  ЄС
Коропоподібні
Cypriniformes
254.   Щипавка Гладкова Cobitis melanoleuca gladkovi
Vasil’ev et Vasil’eva, 2008
ВБМ ВР[221]  LC [222] В'юнові
Cobitidae
255. зображення Золотиста щипавка північна Sabanejewia baltica
Witkowski, 1994
ВР  LC [223]
256.   Вусатий слиж європейський Barbatula barbatula
(Linnaeus, 1758)
РД  LC [224] Баліторові
Balitoridae
257.   Минь річковий Lota lota
(Linnaeus, 1758)
ВБ ВР[225]  LC [226] Миневі
Lotidae
Тріскоподібні
Gadiformes
Променепері риби
Actinopterygii

258. зображення Йорж носар Gymnocephalus acerina
(Gueldenstaedt, 1774)
ЗК ЗК[227]  LC [228] Окуневі
Percidae
Окунеподібні
Perciformes
259.   Судак волзький Sander volgensis
(Gmelin, 1789)
ЗН ЗК[229]  LC [230] БЕ 3
260.   Бичок-пуголовок донський Benthophilus durrelli
Boldyrev et Bogutskaya, 2004
ЗН  LC [231] Бичкові
Gobiidae

Земноводні, рептиліїРедагувати

      Вид, включений до Червоної книги України (2009 р.)
      Вид, включений до першого Переліку регіонально рідкісних видів для Харківської області (2001 р.)
Тип: Хордові Chordata

з/п
Вид Охоронні категорії[A 1] Родина Ряд Клас
зображення українська
назва
біноміальна
назва
ЧКХО  ЧКУ  МСОП /
ЄС
[A 3]
 БЕ 
261.   Тритон гребінчастий Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)
РСН  LC [232] 2 Саламандрові
Salamandridae
Хвостаті
Caudata
Земноводні
Amphibia

262.   Квакша східна[fr]
(рахкавка,
райка деревна,
райка звичайна)
Hyla orientalis
Bedriaga, 1890
Hyla arborea
(Linnaeus, 1758)
РДМ  LC [233] 2 Райкові
Hylidae
Безхвості
Anura
263.   Ропуха звичайна
(ропуха сіра)
Bufo bufo
(Linnaeus, 1758)
РДМ  LC [234] 3 Ропухові
Bufonidae
264.   Жаба ставкова Pelophylax lessonae
(Camerano, 1882)
РДМ  LC [235] 3 Жаби
Ranidae
265.   Жаба їстівна Pelophylax esculentus
(Linnaeus, 1758)
НВ  LC [236] 3
266.   Болотяна черепаха Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)
РДМ  NT [237] 2 Прісноводні черепахи
Emydidae
Черепахи
Testudines
Рептилії
Reptilia

  
267.   Ящірка зелена Lacerta viridis
(Laurenti, 1768)
ЗКМ ВР[238]  LC [239] 2 Справжні ящірки
Lacertidae
Лускаті
Squamata
268.   Ящірка живородна Zootoca vivipara
(von Jacquin, 1787)
РДМ  LC [240] 3
269.   Ящурка піщана
(ящурка різнобарвна)
Eremias arguta
(Pallas, 1773)
ВРМ  NT [241] 3
270.   Вуж водяний Natrix tessellata
(Laurenti, 1768)
РДМ  LC [242] 2 Вужеві
Colubridae
271.   Полоз візерунковий Elaphe dione
(Pallas, 1773)
РДМ ЗК[243]  LC [244] 3 Лускаті
Squamata
Рептилії
Reptilia

272.   Полоз сарматський
(полоз Паласів)
Elaphe sauromates
Pallas, 1811
Elaphe quatuorlineata sauromates
ЗРМ ВР[245]  LC [246] 2
273.   Мідянка звичайна
(мідянка європейська)
Coronella austriaca
Laurenti, 1768
РД ВР[247]  LC [248] 2
274.   Гадюка Нікольського
(гадюка лісостепова,
гадюка чорна)
Vipera nikolskii
Vedmederja, Grubant et Rudayeva, 1986
РДМ РД[249]  LC [250] 3 Гадюкові
Viperidae
275.   Гадюка степова Vipera renardi
(Christoff, 1861)[251]
ВРМ ВР[252]  VU [253] 2

ПтахиРедагувати

      Вид, включений до Червоної книги України (2009 р.)
      Вид, включений до першого Переліку регіонально рідкісних видів для Харківської області (2001 р.)
Тип: Хордові Chordata | Клас: Птахи Aves

з/п
Вид Охоронні категорії[A 1] Родина Ряд
зображення українська
назва
біноміальна
назва
ЧКХО  ЧКУ   МСОП  ЄС БЕ /
БО / ВА
276.   Казарка червоновола Branta ruficollis
(Pallas, 1769)
ВР ВР[254]  EN [255]  NT  БЕ 2
БО 1, 2*
ВА 2
Качкові
Anatidae
Гусеподібні
Anseriformes

277.   Гуска сіра Anser anser
(Linnaeus, 1758)
ВР  LC [256]  LC  БЕ 3
БО 1, 2*
278.   Огар Tadorna ferruginea
(Pallas, 1764)
РДМ ВР[257]  LC [258]  LC  БЕ 2
БО 1, 2*
279.   Гоголь Bucephala clangula
(Linnaeus, 1758)
РД РД[259]  LC [260]  LC  БЕ 3
БО 1, 2*
280.   Крех середній Mergus serrator
Linnaeus, 1758
РСН ВР[261]  LC [262]  NT  БЕ 3
БО 1, 2*
281.   Чернь червонодзьоба Netta rufina
(Pallas, 1773)
РДМ РД[263]  LC [264]  LC  БЕ 3
БО 1, 2*
Качкові
Anatidae
Гусеподібні
Anseriformes

  
282.   Чернь білоока Aythya nyroca
(Güldenstädt, 1770)
РДМ ВР[265]  NT [266]  LC  БЕ 3
БО 1, 2*
283.   Нерозень Anas strepera
Linnaeus, 1758
ЗК РД[267]  LC [268]  LC  БЕ 3
БО 1, 2*
284.   Чирянка мала Anas crecca
Linnaeus, 1758
РДМ  LC [269]  LC  БЕ 3
БО 1, 2*
285.   Широконіска Anas clypeata
Linnaeus, 1758
ВР  LC [270]  LC  БЕ 3
БО 1, 2*
286.   Пірникоза чорношия Podiceps nigricollis
C. L. Brehm, 1831
ВР  LC [271]  LC  БЕ 2 Пірникозові
Podicipedidae
Пірникозоподібні
Podicipediformes

  
287.   Пірникоза сірощока Podiceps grisegena
(Boddaert, 1783)
ВР  LC [272]  LC  БЕ 2
БО 2*
288.   Лелека чорний Ciconia nigra
(Linnaeus, 1758)
РДМ РД[273]  LC [274]  LC  БЕ 2
БО 2*
ВА 2
Лелекові
Ciconiidae
Лелекоподібні
Ciconiiformes

  
289.   Квак Nycticorax nycticorax
(Linnaeus, 1758)
РДМ  LC [275]  LC  БЕ 2 Чаплеві
Ardeidae
290.   Чепура мала Egretta garzetta
(Linnaeus, 1758)
ЗК  LC [276]  LC  БЕ 2
291.   Чапля руда Ardea purpurea
Linnaeus, 1766
ВР  LC [277]  LC  БЕ 2
БО 2*
292.   Осоїд Pernis apivorus
(Linnaeus, 1758)
РСН  LC [278]  LC  БЕ 2
БО 1, 2
ВА 2
Яструбові
Accipitridae
Яструбоподібні
Accipitriformes

  
293.   Шуліка чорний Milvus migrans
(Boddaert, 1783)
РСН ВР[279]  LC [280]  LC  БЕ 2
БО 1, 2
ВА 2
294.   Лунь польовий Circus cyaneus
(Linnaeus, 1766)
РСН РД[281]  LC [282]  NT  БЕ 2
БО 1, 2
ВА 2
295.   Лунь степовий Circus macrourus
(S. G. Gmelin, 1771)
РСН ЗК[283]  NT [284]  NT  БЕ 2
БО 1, 2
ВА 2
296.   Лунь лучний Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)
РСН ВР[285]  LC [286]  LC  БЕ 2
БО 1, 2
ВА 2
Яструбові
Accipitridae
Яструбоподібні
Accipitriformes

  
297.   Канюк степовий Buteo rufinus
(Cretzschmar, 1827)
РР РД[287]  LC [288]  LC  БЕ 2
БО 1, 2
ВА 2
298.   Змієїд Circaetus gallicus
(J. F. Gmelin, 1788)
РСН РД[289]  LC [290]  LC  БЕ 2
БО 1, 2
ВА 2
299.   Орел-карлик Hieraaetus pennatus
(J. F. Gmelin, 1788)
РДС РД[291]  LC [292]  LC  БЕ 2
БО 1, 2
ВА 2
300.   Підорлик великий Aquila clanga
Pallas, 1811
ЗК РД[293]  VU [294]  EN  БЕ 2
БО 1, 2
ВА 2
301.   Підорлик малий Aquila pomarina
C. L. Brehm, 1831
РР РД[295]  LC [296]  LC  БЕ 2
БО 1, 2
ВА 2
Яструбові
Accipitridae
Яструбоподібні
Accipitriformes

  
302.   Беркут Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)
РДМ ВР[297]  LC [298]  LC  БЕ 2
БО 1, 2
ВА 2
303.   Могильник Aquila heliaca
Savigny, 1809
РД РД[299]  VU [300]  LC  БЕ 2
БО 1, 2
ВА 1
304.   Орлан-білохвіст Haliaeetus albicilla
(Linnaeus, 1758)
РСН РД[301]  LC [302]  LC  БЕ 2
БО 1, 2
ВА 1
305.   Скопа Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)
РДС ЗК[303]  LC [304]  LC  БЕ 2
БО 2
ВА 2
Скопові
Pandionidae
306.   Сапсан Falco peregrinus
Tunstall, 1771
РСН РД[305]  LC [306]  LC  БЕ 2
БО 2
ВА 1
Соколові
Falconidae
Соколоподібні
Falconiformes

  
307.   Балабан Falco cherrug
J. E. Gray, 1834
ЗК ВР[307]  EN [308]  VU  БЕ 2
БО 2
ВА 2
308.   Підсоколик великий Falco subbuteo
Linnaeus, 1758
ВР  LC [309]  LC  БЕ 2
БО 2
ВА 2
309.   Боривітер звичайний Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758
РСН  LC [310]  LC  БЕ 2
БО 2
ВА 2
310.   Кібчик Falco vespertinus
Linnaeus, 1766
ЗК  NT [311]  NT  БЕ 2
БО 2
ВА 2
311.   Дрохва Otis tarda
Linnaeus, 1758
ЗК ЗК[312]  VU [313]  LC  БЕ 2
БО 1, 2
ВА 2
Дрохвові
Otididae
Дрохвоподібні
Otidiformes
312.   Погонич звичайний Porzana porzana
(Linnaeus, 1766)
ВР  LC [314]  LC  БЕ 2
БО 2*
Пастушкові
Rallidae
Журавлеподібні
Gruiformes

  
313.   Погонич-крихітка Porzana pusilla
(Pallas, 1776)
ВР  LC [315]  LC  БЕ 2
БО 2*
314.   Журавель сірий Grus grus
(Linnaeus, 1758)
РДМ РД[316]  LC [317]  LC  БЕ 2
БО 1, 2*
ВА 2
Журавлині
Gruidae
315.   Кулик-довгоніг Himantopus himantopus
(Linnaeus, 1758)
РДМ ВР[318]  LC [319]  LC  БЕ 2
БО 2
Чоботарові
Recurvirostridae
Сивкоподібні
Charadriiformes

  
316.   Кулик-сорока Haematopus ostralegus
Linnaeus, 1758
РДС ВР[320]  LC [321]  VU  БЕ 3 Куликосорокові
Haematopodidae
317.   Пісочник малий Charadrius dubius
Scopoli, 1786
ВР  LC [322]  LC  БЕ 2
БО 2
Сивкові
Charadriidae
318.   Пісочник великий Charadrius hiaticula
Linnaeus, 1758
РДС РД[323]  LC [324]  LC  БЕ 2
БО 2
319.   Слуква Scolopax rusticola
Linnaeus, 1758
РДМ  LC [325]  LC  БЕ 3
БО 1, 2
Баранцеві
Scolopacidae
320.   Баранець великий Gallinago media
(Latham, 1787)
РДС ЗК[326]  NT [327]  LC  БЕ 2
БО 1, 2*
Сивкоподібні
Charadriiformes

  
321.   Кульон великий Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)
ВР ЗК[328]  NT [329]  VU  БЕ 3
БО 1, 2*
322.   Грицик великий Limosa limosa
(Linnaeus, 1758)
ВР  NT [330]  VU  БЕ 3
БО 1, 2*
323.   Коловодник лісовий Tringa ochropus
Linnaeus, 1758
РДМ  LC [331]  LC  БЕ 2
БО 1, 2*
Баранцеві
Scolopacidae
324.   Коловодник звичайний Tringa totanus
(Linnaeus, 1758)
ВР  LC [332]  LC  БЕ 3
БО 1, 2*
325.   Коловодник ставковий Tringa stagnatilis
(Bechstein, 1803)
ЗК ЗК[333]  LC [334]  LC  БЕ 2
БО 1, 2*
326.   Набережник Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)
РДС  LC [335]  LC  БЕ 2
БО 1, 2*
Сивкоподібні
Charadriiformes

  
327.   Крячок річковий Sterna hirundo
Linnaeus, 1758
РДС  LC [336]  LC  БЕ 2
БО 2*
Мартинові
Laridae
328.   Крячок малий Sterna albifrons
Pallas, 1764
РДС РД[337]  LC [338]  LC  БЕ 2
БО 2*
329.   Крячок білокрилий Chlidonias leucopterus
(Temminck, 1815)
ВР  LC [339]  LC  БЕ 2
БО 2*
330.   Крячок білощокий Chlidonias hybrida
(Pallas, 1811)
РДМ  LC [340]  LC  БЕ 2
331.   Голуб-синяк Columba oenas
Linnaeus, 1758
РД ВР[341]  LC [342]  LC  БЕ 3 Голубові
Columbidae
Голубоподібні
Columbiformes
332.   Сиворакша Coracias garrulus
Linnaeus, 1758
ЗК ЗК[343]  NT [344]  LC  БЕ 2
БО 2
Сиворакшеві
Coraciidae
Сиворакшеподібні
Coraciiformes
333.   Пугач Bubo bubo
(Linnaeus, 1758)
ЗН РД[345]  LC [346]  LC  БЕ 2
ВА 2
Совові
Strigidae
Совоподібні
Strigiformes

  
334.   Сова болотяна Asio flammeus
(Pontoppidan, 1763)
РСН РД[347]  LC [348]  LC  БЕ 2
ВА 2
335.   Совка Otus scops
(Linnaeus, 1758)
РСН РД[349]  LC [350]  LC  БЕ 2
ВА 2
336.   Жайворонок малий Calandrella brachydactyla
(Leisler, 1814)
ЗК  LC [351]  LC  БЕ 3 Жайворонкові
Alaudidae
Горобцеподібні
Passeriformes

  
337.   Жайворонок степовий Melanocorypha calandra
(Linnaeus, 1766)
РДМ  LC [352]  LC  БЕ 2
338.   Сорокопуд сірий Lanius excubitor
Linnaeus, 1758
РДМ РД[353]  LC [354]  VU  БЕ 2 Сорокопудові
Laniidae
339.   Волове очко Troglodytes troglodytes
(Linnaeus, 1758)
РДМ  LC [355]  LC  БЕ 2 Воловоочкові
Troglodytidae
340.   Очеретянка індійська Acrocephalus agricola
(Jerdon, 1845)
РДМ  LC [356]  LC  БЕ 2 Кропив'янкові
Sylviidae
341.   Очеретянка садова Acrocephalus dumetorum
Blyth, 1849
РДМ  LC [357]  LC  БЕ 2 Горобцеподібні
Passeriformes

  
342.   Вівчарик весняний Phylloscopus trochilus
(Linnaeus, 1758)
РДМ  LC [358]  LC  БЕ 2
343.   Вівчарик зелений Phylloscopus trochiloides
(Sundevall, 1837)
РДМ  LC [359]  LC  БЕ 2
344.   Мухоловка строката Ficedula hypoleuca
(Pallas, 1764)
РДМ  LC [360]  LC  БЕ 2
БО 2
Мухоловкові
Muscicapidae
345.   Кам'янка попеляста Oenanthe isabellina
(Temminck, 1829)
ЗК  LC [361]  LC  БЕ 2
БО 2
346.   Дрізд білобровий Turdus iliacus
Linnaeus, 1766
РДМ  LC [362]  NT  БЕ 3
БО 2
Дроздові
Turdidae
Горобцеподібні
Passeriformes

347.   Дрізд-омелюх Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758
РДМ  LC [363]  LC  БЕ 3
БО 2
348.   Синиця чубата Parus cristatus
Linnaeus, 1758
Lophophanes cristatus
(Linnaeus, 1758)
РДМ  LC [364]  LC  БЕ 2 Синицеві
Paridae
349.   Чиж Spinus spinus
Linnaeus, 1758
РДМ  LC [365]  LC  БЕ 2 В'юркові
Fringillidae
350.   Просянка Emberiza calandra
Linnaeus, 1758[366]
РДМ  LC [367]  LC  БЕ 3 Вівсянкові
Emberizidae

СсавціРедагувати

      Вид, включений до Червоної книги України (2009 р.)
      Вид, включений до першого Переліку регіонально рідкісних видів для Харківської області (2001 р.)
Тип: Хордові Chordata | Клас: Ссавці Mammalia

з/п
Вид Охоронні категорії[A 1] Родина Ряд
зображення українська
назва
біноміальна
назва
ЧКХО ЧКУ МСОП /
ЄС
[A 4]
БЕ /
БО / ВА
351.   Заєць білий Lepus timidus
Linnaeus, 1758[368]
ЗН РД[369]  LC [370] БЕ 3 Зайцеві
Leporidae
Зайцеподібні
Leporiformes
352.   Ховрах крапчастий Spermophilus suslicus
(Güldenstädt, 1770)
РДМ ЗК[371]  NT [372] БЕ 2 Вивіркові
Sciuridae
Гризуни
Rodentia

353.   Ховрах малий Spermophilus pygmaeus
(Pallas, 1778)
РДМ  LC [373]
354.   Бабак степовий Marmota bobak
(Müller, 1776)[374]
ВР  LC [375]
355. зображення Мишівка темна Sicista severtzovi
(Ognev, 1935)
РД ВР[376]  LC [377] Мишівкові
Sminthidae
356.   Тушкан великий Allactaga major
(Kerr, 1792)
РД РД[378]  LC [379]
 NT  ЄС
Тушканові
Allactagidae
Гризуни
Rodentia

  
357.   Хом'ячок сірий Cricetulus migratorius
(Pallas, 1773)
РД НВ[380]  LC [381] Хом'якові
Cricetidae
358.   Хом'як звичайний Cricetus cricetus
(Linnaeus, 1758)
РД НО[382]  LC [383] БЕ 2
359.   Строкатка степова Lagurus lagurus
(Pallas, 1773)
РД ЗК[384]  LC [385]
360.   Мідиця мала Sorex minutus
Linnaeus, 1766
ВР  LC [386] БЕ 3 Мідицеві
Soricidae
Мідицеподібні
Soricomorpha

  
361.   Рясоніжка мала
(кутора мала)
Neomys anomalus
Cabrera, 1907
РД РД[387]  LC [388] БЕ 3
362.   Білозубка білочерева Crocidura leucodon
(Hermann, 1780)
РД НВ[389]  LC [390] БЕ 3
363.   Нічниця Брандта
(нічниця північна)
Myotis brandtii
(Eversmann, 1845)
РД РД[391]  LC [392] БЕ 2
БО 2*
Лиликові
Vespertilionidae
Рукокрилі
Chiroptera

  
364.   Нічниця ставкова Myotis dasycneme
(Boie, 1825)
РД ЗК[393]  NT [394] БЕ 2
БО 2*
365.   Нічниця водяна Myotis daubentonii
(Kuhl, 1817)
ВР ВР[395]  LC [396] БЕ 2
БО 2*
366.   Нічниця Наттерера
(нічниця війчаста)
Myotis nattereri
(Kuhl, 1817)
РД ВР[397]  LC [398] БЕ 2
БО 2*
367.   Вухань бурий Plecotus auritus
(Linnaeus, 1758)
ВР ВР[399]  LC [400] БЕ 2
БО 2*
368.   Вечірниця мала Nyctalus leisleri
(Kuhl, 1817)
РД РД[401]  LC [402] БЕ 2
БО 2*
Лиликові
Vespertilionidae
Рукокрилі
Chiroptera

  
369.   Вечірниця руда Nyctalus noctula
(Schreber, 1774)
ВР ВР[403]  LC [404] БЕ 2
БО 2*
370.   Вечірниця велетенська Nyctalus lasiopterus
(Schreber, 1780)
ЗН ЗК[405]  DD [406] БЕ 2
БО 2*
371.   Нетопир середземноморський
(нетопир білосмугий)
Pipistrellus kuhlii
(Kuhl, 1817)
ЗК ВР[407]  LC [408] БЕ 2
БО 2*
372.   Нетопир лісовий Pipistrellus nathusii
(Keyserling et Blasius, 1839)
ВР НО[409]  LC [410] БЕ 2
БО 2*
Лиликові
Vespertilionidae
Рукокрилі
Chiroptera

  
373.   Нетопир карлик Pipistrellus pipistrellus
(Schreber, 1774)
РД ВР[411]  LC [412] БЕ 3
БО 2*
374.   Нетопир пігмей Pipistrellus pygmaeus
(Leach, 1825)
РД НО[413]  LC [414] БЕ 2
БО 2*
375.   Лилик двоколірний
(кажан двоколірний)
Vespertilio murinus
Linnaeus, 1758
ЗК ВР[415]  LC [416] БЕ 2
БО 2*
376.   Кажан пізній
(лилик пізній)
Eptesicus serotinus
(Schreber, 1774)
ВР ВР[417]  LC [418] БЕ 2
БО 2*
377.   Горностай Mustela erminea
Linnaeus, 1758
РД НО[419]  LC [420] БЕ 3 Куницеві
Mustelidae
Хижі
Carnivora

  
378.   Ласка
(ласиця мала)
Mustela nivalis
Linnaeus, 1766
РД  LC [421] БЕ 3
379.   Норка європейська Mustela lutreola
(Linnaeus, 1761)
РД ЗК[422]  CR [423]
 EN  ЄС
БЕ 2
380.   Тхір лісовий
(тхір чорний)
Mustela putorius
Linnaeus, 1758
РД НО[424]  LC [425] БЕ 3
381.   Тхір степовий Mustela eversmanni
Lesson, 1827
ЗК ЗК[426]  LC [427] БЕ 2
382.   Куниця лісова Martes martes
(Linnaeus, 1758)
РД  LC [428] БЕ 3 Куницеві
Mustelidae
Хижі
Carnivora


383.   Перегузня звичайна Vormela peregusna
(Güldenstädt, 1770)
ЗК РД[429]  VU [430] БЕ 2
384.   Борсук європейський Meles meles
(Linnaeus, 1758)
ВР  LC [431] БЕ 3
385.   Видра річкова Lutra lutra
(Linnaeus, 1758)
РД НО[432]  NT [433] БЕ 2
ВА 1
386.   Лось європейський Alces alces
(Linnaeus, 1758)
РД  LC [434] БЕ 3 Оленеві
Cervidae
Парнокопитні
Artiodactyla

Природоохоронні статусиРедагувати

Червона книга Харківської областіРедагувати

ЗН Зниклий Відомості про вид за останні 50 років відсутні. Брак даних не дозволяє остаточно стверджувати, що певний вид дійсно повністю зник на території Харківської області. Для багатьох таксономічних груп варто брати до уваги ймовірність виявлення «зниклих» видів і необхідність охорони їх місцеперебувань.
ЗР Регіонально зниклий
ЗРМ Регіонально зниклий на межі ареалу Вид має статус «Регіонально зниклий» на межі свого поширення, яка проходить через Харківську область.
ЗК Зникаючий Вид, темпи скорочення чисельності якого свідчать про високу ймовірність його зникнення з території області у найближчі 10 років. Існують вірогідні дані про стрімке скорочення чисельності виду за останні 20 років. Вид цієї категорії потребує негайних охоронних заходів.
ЗКМ Зникаючий на межі ареалу Вид має статус «Зникаючий» на межі свого поширення, яка проходить через Харківську область.
ВР Вразливий Вид, чисельність і область поширення якого суттєво скоротилась в останні роки. Чисельність виду знижується, проте не настільки високими темпами, щоб можна було прогнозувати його зникнення. Без застосування охоронних заходів вид може потрапити до категорії зникаючих.
ВРР Вразливий; релікт на межі ареалу Вид має статус «Вразливий». На межі свого поширення, яка проходить через Харківську область, є реліктом минулих епох з іншою природно-кліматичною обстановкою.
ВРМ Вразливий на межі ареалу Вид має статус «Вразливий» на межі свого поширення, яка проходить через Харківську область.
РД Рідкісний Вид із низькою чисельністю.
РСН Рідкісний із стабільно низькою чисельністю Чисельність виду є невисокою з природних причин, наприклад, внаслідок низьких темпів розмноження, через надто повільне набуття статевої зрілості тощо. Немає відомостей про суттєве скорочення чисельності виду в останні роки, але рідкісність робить вид виключно вразливим до дії будь-яких несприятливих факторів у майбутньому.
РДС Рідкісний стенотопний Вид, що мешкає лише в певних умовах місцеперебування і жодним чином не може пристосуватися до існування в інших біотопах. Хоча чисельність виду в останні часи є відносно стабільною, вид лишається дуже вразливим.
РДР Рідкісний реліктовий Вид із низькою чисельністю, що зустрічається лише в окремих пунктах і є реліктом минулих епох з іншою природно-кліматичною обстановкою. Вразливість виду визначається острівним характером поширення, низькою чисельністю, часто також — вузькою біотопічною спеціалізацією.
РРС Рідкісний реліктовий стенотопний Вид має ознаки рідкісного стенотопного та рідкісного реліктового.
РДМ Рідкісний на межі ареалу Вид, межа поширення якого проходить через Харківську область. Вид може бути відносно численним в центральних частинах свого ареалу, але на його периферії стає дуже рідкісним.
РР Рідкісний вид, що розселяється Розселення окремого виду є природним процесом, зумовленим коливаннями кліматичних умов, антропогенним перетворенням ландшафтів, впливом інших видів (хижаків або конкурентів). Зміни у фауністичному складі області останніми роками полягають не тільки у скороченні чисельності або зникненні окремих видів, але й у вселенні та розповсюдженні цілої низки видів, що за природними причинами є нечисленними на території області.
НВ Невизначений Вид із невизначеним, але ймовірно несприятливим статусом. Остаточне віднесення виду до будь-якої з попередніх категорій статусу поки що неможливе через брак інформації. Проте відомо, що їх статус, скоріше за все, є несприятливим і тому вони потребують охорони.
НВМ Невизначений на межі ареалу Вид має статус «Невизначений» на межі свого поширення, яка проходить через Харківську область.
ВБ Відносно благополучний Вид, сучасний стан та загальні тенденції чисельності якого наразі не дають підстави для вжиття негайних заходів охорони. Але, виходячи з оцінки можливостей негативного впливу природних та антропогенних факторів, благополучний стан виду є відносним.
ВБМ Відносно благополучний на межі ареалу Вид має статус «Відносно благополучний» на межі свого поширення, яка проходить через Харківську область.

Червона книга УкраїниРедагувати

ЗН Зниклий
ЗП Зниклий у природі
ЗК Зникаючий
ВР Вразливий
РД Рідкісний
НО Неоцінений
НВ Недостатньо відомий

Червоний список Міжнародного союзу охорони природиРедагувати

англ. The IUCN Red List of Threatened Species.

 EX  Extinct Зниклий
 EN  Extinct in the Wild Зниклий у природі
  Critically Endangered На межі зникнення
  Endangered Під загрозою зникнення
  Vulnerable Вразливий
  Near Threatened Близький до загрозливого стану
  Least Concern Найменший ризик
  Data Deficient Даних недостатньо
  Not Evaluated Недосліджений

Європейський червоний списокРедагувати

Перший Європейський червоний список (англ. European Red List) вийшов у 1991 році. У ньому були використані категорії МСОП старої версії. У нових виданнях європейських червоних списків видам тварин надані природоохоронні статуси МСОП останньої версії. Для груп тварин, по яких нові списки ще не завершено, або списки взагалі не існують, наводяться старі категорії за Європейським червоним списком 1991 р.

E Зникаючі види, перебувають під загрозою зникнення; збереження їх малоймовірне, відтворення неможливе без здійснення спеціальних заходів.
V Вразливі види, які в найближчому майбутньому можуть бути віднесені до категорії «зникаючих», коли продовжиться дія факторів, що впливають на їх стан.
R Рідкісні види, популяції яких невеликі, у даний час не віднесені до категорії «зникаючих» та «вразливих», хоча їм і загрожує небезпека.
I Невизначені види, що відносяться до категорії «зникаючих», «вразливих» або «рідкісних», однак достовірна інформація, яка б дозволили визначити, до котрої саме із визначених категорій їх можна віднести, відсутня.
K Недостатньо відомі види, які можна було віднести до однієї з вищеперелічених категорій, однак у зв'язку з відсутністю повної достовірної інформації питання залишається нез'ясованим.
* Категорії тварин, про яких відомо, що вони перебувають під загрозою зникнення, і які вивчаються Міжнародним союзом охорони природи.

Бернська конвенціяРедагувати

Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі
(англ. Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats)

2 Додаток II Види фауни, що підлягають суворій охороні
3 Додаток III Види фауни, що підлягають охороні

Боннська конвенціяРедагувати

Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин
(англ. Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals, CMS)

1 Додаток I Мігруючі види, які перебувають під загрозою зникнення
2 Додаток II Мігруючі види, статус яких є несприятливим, для збереження та регулювання використання яких необхідні міжнародні угоди, а також ті види, стан збереження яких був би значно покращений у результаті міжнародного співробітництва
* додаткові угоди
 • EUROBATS — угода про збереження кажанів в Європі
 • AEWA — угода про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотяних птахів

Вашингтонська конвенціяРедагувати

Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення
(англ. The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora , CITES)

1 Додаток I Види, що перебувають під загрозою зникнення, торгівля якими спричинює чи може спричинити на їхнє існування негативний вплив. Торгівля зразками таких видів має бути особливо суворо регульована з тією метою, щоб не ставити надалі під загрозу їхнє виживання, і має бути дозволена лише у виняткових випадках.
2 Додаток II Види,

а) які на даний час не обов'язково перебувають під загрозою зникнення, але можуть опинитися під такою загрозою, якщо торгівля зразками таких видів не буде строго регулюватися з метою уникнення такого використання, що несумісне з їхнім виживанням;
б) які мають підлягати регулюванню для того, щоб за торгівлею зразками деяких видів, згаданих у підпункті a), міг бути встановлений ефективний контроль.

3 Додаток III Види, які за визначенням будь-якої сторони, що підписала конвенцію, підлягають регулюванню в межах юрисдикції сторони в цілях запобігання або обмеження експлуатації, і відносно яких необхідна співпраця інших сторін у контролі за торгівлею.

Див. такожРедагувати

ПриміткиРедагувати

Виноски
 1. а б в г д е ж и Скорочення:
  ЧКХО — Червона книга Харківської області (2013)
  ЧКУ — Червона книга України (2009)
  МСОП — Червоний список Міжнародного союзу охорони природи
  ЄС — Європейські червоні списки
  БЕ — Бернська конвенція
  БО — Боннська конвенція
  ВА — Вашингтонська конвенція
 2. Усі види, що наведені в таблиці «Непарноніздрьові, променепері риби», також занесені до Європейського червоного списку (англ. European Red List of Freshwater Fishes), причому їх природоохоронні категорії у Європейському червоному списку та Червоному списку МСОП збігаються, за винятком гольяна озерного Rhynchocypris percnurus, для якого в європейському списку вказано NA («не застосовується»).
 3. Види, що наведені в таблиці «Земноводні, рептилії», також занесені до Європейського червоного списку (англ. European Red List of Reptiles, European Red List of Amphibians), причому їх природоохоронні категорії у Європейському червоному списку та Червоному списку МСОП збігаються.
 4. Усі наведені в таблиці «Ссавці» види тварин також занесені до Європейського червоного списку (англ. The Status and Distribution of European Mammals). Якщо природоохоронна категорія Європейського червоного списку окремо не вказана в таблиці з позначкою ЄС, то вона збігається зі статусом у Червоному списку МСОП.
Джерела
 1. Синонім. Hydra viridissima Pallas, 1766. World Register of Marine Species. 
 2. Псевдотрохета п'ятикільчаста Fadejewobdella quinqueannulata. Червона книга України. 
 3. П'явка медична Hirudo medicinalis. Червона книга України. 
 4. Utevsky, S., Zagmajster, M. & Trontelj, P. 2014. Hirudo medicinalis. The IUCN Red List of Threatened Species 2014: e.T10190A21415816.. 
 5. П'явка аптечна Hirudo verbana. Червона книга України. 
 6. Pseudanodonta complanata (Rossmassler 1835). Fauna Europaea http://www.faunaeur.org/. 
 7. Pseudanodonta complanata. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 8. Unio crassus Philipson 1788. Fauna Europaea http://www.faunaeur.org/. 
 9. Unio crassus. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 10. Musculium lacustre. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 11. Theodoxus fluviatilis. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 12. Vallonia enniensis (Gredler 1856). Fauna Europaea http://www.faunaeur.org/. 
 13. Vallonia enniensis. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 14. Cochlicopa nitens. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 15. Vertigo angustior. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 16. Танімастикс ставковий Tanymastix stagnalis. Червона книга України. 
 17. Дрепанозурус дволикий Drepanosurus birostratus. Червона книга України. 
 18. Lepidurus apus (Linnaeus 1758). Fauna Europaea http://www.faunaeur.org/. 
 19. Triops cancriformis (Bosc 1801). Fauna Europaea http://www.faunaeur.org/. 
 20. Hemidiaptomus (Hemidiaptomus) rylovi Charin 1928. Fauna Europaea http://www.faunaeur.org/. 
 21. Гемідіаптом Рилова Hemidiaptomus rylowi. Червона книга України. 
 22. Гмеліна маленька Gmelina pusilla. Червона книга України. 
 23. Xysticus mongolicus Schenkel 1963. Fauna Europaea http://www.faunaeur.org/. 
 24. Мухоловка звичайна Scutigera coleoptrata. Червона книга України. 
 25. Chalcolestes parvidens. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 26. Coenagrion hastulatum. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 27. Nehalennia speciosa. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 28. Дозорець-імператор Anax imperator. Червона книга України. 
 29. Anax imperator. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 30. Anax parthenope. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 31. Gomphus flavipes. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 32. Somatochlora metallica. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 33. Leucorrhinia rubicunda. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 34. Leucorrhinia pectoralis. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 35. Sympetrum depressiusculum. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 36. Sympetrum danae. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 37. Бабка перев'язана Sympetrum pedemontanum. Червона книга України. 
 38. Sympetrum pedemontanum. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 39. Пилкохвіст український Poecilimon ukrainicus. Червона книга України. 
 40. Дибка степова Saga pedo. Червона книга України. 
 41. Saga pedo. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 42. Omoglymmius germari. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 43. Красотіл пахучий Calosoma (s.str.) sycophanta. Червона книга України. 
 44. Турун Щеглова Carabus (s.str.) stscheglowi. Червона книга України. 
 45. Стафілін волохатий Emus hirtus. Червона книга України. 
 46. Gnorimus variabilis. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 47. Жук-самітник Osmoderma barnabita. Червона книга України. 
 48. Osmoderma barnabita. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 49. Protaetia (Cetonischema) aeruginosa (Linnaeus 1767). Fauna Europaea http://www.faunaeur.org/. 
 50. Protaetia speciosissima. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 51. Жук-олень, рогач звичайний Lucanus cervus cervus. Червона книга України. 
 52. Lucanus cervus. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 53. Aesalus scarabaeoides. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 54. Isoriphis melasoides. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 55. Lacon querceus. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 56. Lichenophanes varius. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 57. а б Cucujus cinnaberinus. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 58. а б Плоскотілка червона Cucujus cinnabarinus. Червона книга України. 
 59. Combocerus glaber (Schaller 1783). Fauna Europaea http://www.faunaeur.org/. Процитовано 20 липня 2015. 
 60. Triplax elongata. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 61. Triplax melanocephala. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 62. Mycetophagus decempunctatus. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 63. Mycetophagus populi. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 64. Ergates faber (Linnaeus 1761). Fauna Europaea http://www.faunaeur.org/. 
 65. Ergates faber. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 66. Вусач мускусний Aromia moschata. Червона книга України. 
 67. Aromia moschata. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 68. Вусач-червонокрил Келлера Purpuricenus kaehleri. Червона книга України. 
 69. Purpuricenus kaehleri. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 70. Вусач альпійський Rosalia alpina. Червона книга України. 
 71. Rosalia alpina. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 72. Callidium aeneum. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 73. Clytus tropicus. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 74. Вусач земляний хрестоносець (коренеїд хрестоносець) Dorcadion equestre. Червона книга України. 
 75. Saperda punctata. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 76. Eusomus (Euidosomus) acuminatus Boheman 1840. Fauna Europaea http://www.faunaeur.org/. 
 77. Красик (Пістрянка) веселий Zygaena laeta. Червона книга України. 
 78. Ендроміс березовий Endromis versicolora. Червона книга України. 
 79. Сатурнія руда Aglia tau. Червона книга України. 
 80. Сатурнія велика Saturnia pyri. Червона книга України. 
 81. Сатурнія середня Eudia spini. Червона книга України. 
 82. Шовкопряд кульбабовий Lemonia taraxaci. Червона книга України. 
 83. Бражник дубовий Marumba quercus. Червона книга України. 
 84. Бражник скабіозовий Hemaris tityus. Червона книга України. 
 85. Бражник прозерпіна Proserpinus proserpina. Червона книга України. 
 86. Proserpinus proserpina. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 87. Muschampia proto. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 88. Heteropterus morpheus. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 89. Hesperia comma. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 90. Поліксена Zerynthia polyxena. Червона книга України. 
 91. Zerynthia polyxena. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 92. Мнемозина Parnassius mnemosyne. Червона книга України. 
 93. Parnassius mnemosyne. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 94. Подалірій Iphiclides podalirius. Червона книга України. 
 95. Iphiclides podalirius. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 96. Махаон Papilio machaon. Червона книга України. 
 97. Papilio machaon. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 98. Colias myrmidone (Esper 1781). Fauna Europaea http://www.faunaeur.org/. 
 99. Colias myrmidone. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 100. Colias chrysotheme. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 101. Синявець римнус Neolycaena rhymnus. Червона книга України. 
 102. Neolycaena rhymnus. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 103. Pseudophilotes vicrama. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 104. Phengaris teleius (Bergsträsser 1779). Fauna Europaea http://www.faunaeur.org/. 
 105. Phengaris teleius. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 106. Plebejus (Agriades) pyrenaica (Boisduval 1840). Fauna Europaea http://www.faunaeur.org/. 
 107. Синявець піренейський Agriades pyrenaicus. Червона книга України. 
 108. Plebejus pyrenaicus. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 109. а б Синявець Буадюваля Polyommatus boisduvalii. Червона книга України. 
 110. Polyommatus eros. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 111. Люцина Hamearis lucina. Червона книга України. 
 112. Hamearis lucina. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 113. Сонцевик фау-біле Nymphalis vaualbum. Червона книга України. 
 114. Nymphalis vaualbum. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 115. Brenthis ino. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 116. Euphydryas maturna. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 117. Стрічкарка тополева Limenitis populi. Червона книга України. 
 118. Limenitis populi. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 119. Coenonympha tullia. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 120. Сатир залізний Hipparchia statilinus. Червона книга України. 
 121. Hipparchia statilinus. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 122. Стрічкарка орденська малинова Catocala sponsa. Червона книга України. 
 123. Стрічкарка блакитна Catocala fraxini. Червона книга України. 
 124. Каптурниця срібляста Cucullia argentina. Червона книга України. 
 125. Каптурниця пишна Cucullia magnifca. Червона книга України. 
 126. Каптурниця блискуча Cucullia splendida. Червона книга України. 
 127. Каптурниця срібна Cucullia argentea. Червона книга України. 
 128. Совка сокиркова Periphanes delphinii. Червона книга України. 
 129. Совка розкішна Staurophora celsia. Червона книга України. 
 130. Phragmatobia luctifera (Denis & Schiffermüller 1775). Fauna Europaea http://www.faunaeur.org/. 
 131. Ведмедиця-господиня Callimorpha dominula. Червона книга України. 
 132. Велетенський мурашиний лев західний Acanthaclisis occitanica. Червона книга України. 
 133. Абія блискуча Abia nitens. Червона книга України. 
 134. Сколія-гігант Megascolia maculata. Червона книга України. 
 135. Parnopes grandior (Pallas 1771). Fauna Europaea http://www.faunaeur.org/. 
 136. Hedychrum nobile (Scopoli 1763). Fauna Europaea http://www.faunaeur.org/. 
 137. Дисцелія зональна Discoelius zonalis. Червона книга України. 
 138. Евмен трикрапковий Eumenes tripunctatus. Червона книга України. 
 139. Аноплій самарський Anoplius samariensis. Червона книга України. 
 140. Церцеріс горбкувата Cerceris tuberculata. Червона книга України. 
 141. Лярра анафемська Larra anathema. Червона книга України. 
 142. Стизоїд тризубий Stizoides tridentatus. Червона книга України. 
 143. Сфекс рудуватий Sphex funerarius. Червона книга України. 
 144. Мелітурга булавовуса Melitturga clavicornis. Червона книга України. 
 145. Melitturga clavicornis. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 146. Андрена золотонога Andrena (Euandrena) chrysopus. Червона книга України. 
 147. Andrena chrysopus. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 148. Andrena nasuta. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 149. Andrena aberrans. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 150. Nomiapis femoralis. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 151. Мелітта Ванковича Melitta (Cilissa) wankowiczi. Червона книга України. 
 152. Melitta melanura. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 153. Дазипода (мохнонога бджола) шипоносна Dasypoda (Megadasypoda) spinigera. Червона книга України. 
 154. Dasypoda spinigera. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 155. Dasypoda braccata. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 156. Macropis frivaldszkyi. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 157. Гоплітіс рудий Hoplitis (Megalosmia) fulva. Червона книга України. 
 158. Hoplitis fulva. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 159. Стеліс кільчастий Stelis (Heterostelis) annulata. Червона книга України. 
 160. Stelis annulata. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 161. Lithurgus chrysurus. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 162. Anthidium septemspinosum. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 163. Osmia bicolor. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 164. Megachile octosignata Nylander 1852. Fauna Europaea http://www.faunaeur.org/. 
 165. Megachile octosignata. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 166. Colletes nasutus. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 167. Anthophora fulvipes. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 168. Epeoloides coecutiens. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 169. Ammobatoides abdominalis. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 170. Ammobates armeniacus. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 171. Ксилокопа (бджола-тесляр) звичайна Xylocopa (Xylocopa) valga. Червона книга України. 
 172. Xylocopa valga. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 173. Ксилокопа (бджола-тесляр) фіолетова Xylocopa (Xylocopa) violacea. Червона книга України. 
 174. Xylocopa violacea. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 175. Джміль моховий Bombus (Bombus) muscorum. Червона книга України. 
 176. Bombus muscorum. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 177. Джміль пахучий Bombus (Subterraneobombus) fragrans. Червона книга України. 
 178. Bombus fragrans. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 179. Bombus argillaceus (Scopoli 1763). Fauna Europaea http://www.faunaeur.org/. 
 180. Джміль глинистий Bombus (Megabombus) argillaceus. Червона книга України. 
 181. Bombus argillaceus. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 182. Джміль вірменський Bombus (Thoracobombus) armeniacus. Червона книга України. 
 183. Bombus armeniacus. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 184. Bombus pomorum (Panzer 1805). Fauna Europaea http://www.faunaeur.org/. 
 185. Джміль яскравий Bombus (Thoracobombus) pomorum. Червона книга України. 
 186. Bombus pomorum. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 187. Джміль лезус Bombus (Thoracobombus) laesus. Червона книга України. 
 188. Bombus laesus. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 189. Джміль червонуватий Bombus (Megabombus) ruderatus. Червона книга України. 
 190. Bombus ruderatus. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 191. Джміль оперезаний Bombus (Thoracobombus) zonatus. Червона книга України. 
 192. Bombus zonatus. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 193. Bombus cullumanus. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 194. Bombus veteranus. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 195. Clitellaria ephippium (Fabricius, 1775). PESI portal. 
 196. Ктир шершенеподібний Asilus crabroniformis. Червона книга України. 
 197. Caliprobola speciosa (Rossi, 1790). PESI portal. 
 198. Caliprobola speciosa (Rossi 1790). Fauna Europaea http://www.faunaeur.org/. 
 199. Пелекоцера широколоба Pelecocera latifrons. Червона книга України. 
 200. Зубарик чорнолапий Merodon nigritarsis. Червона книга України. 
 201. Мінога українська Eudontomyzon mariae. Червона книга України. 
 202. Eudontomyzon mariae. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 203. Стерлядь прісноводна Acipenser ruthenus. Червона книга України. 
 204. Acipenser ruthenus. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 205. Карась звичайний, карась золотий Carassius carassius. Червона книга України. 
 206. Carassius carassius. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 207. Ballerus ballerus. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 208. Ballerus sapa. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 209. Бистрянка російська Alburnoides rossicus. Червона книга України. 
 210. Alburnoides rossicus. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 211. Підуст волзький Chondrostoma variabile. Червона книга України. 
 212. Chondrostoma variabile. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 213. Leuciscus idus. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 214. Ялець Данилевського Leuciscus danilewskii. Червона книга України. 
 215. Leuciscus danilewskii. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 216. Вирезуб причорноморський Rutilus frisii. Червона книга України. 
 217. Rutilus frisii. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 218. Vimba vimba. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 219. Гольян озерний Eupallasella percnurus. Червона книга України. 
 220. Rhynchocypris percnurus. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 221. Щипавка сибірська Cobitis melanoleuca Nichols, 1925. Червона книга України. 
 222. Cobitis melanoleuca. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 223. Sabanejewia baltica. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 224. Barbatula barbatula. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 225. Минь річковий Lota lota. Червона книга України. 
 226. Lota lota. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 227. Йорж носар Gymnocephalus acerinus (Güldenstädt, 1774). Червона книга України. 
 228. Gymnocephalus acerina. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 229. Судак волзький, Берш Sander volgensis. Червона книга України. 
 230. Sander volgensis. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 231. Benthophilus durrelli. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 232. Triturus cristatus. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 233. Hyla arborea. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 234. Bufo bufo. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 235. Pelophylax lessonae. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 236. Pelophylax esculentus. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 237. Emys orbicularis. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 238. Ящірка зелена Lacerta viridis. Червона книга України. 
 239. Lacerta viridis. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 240. Zootoca vivipara. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 241. Eremias arguta. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 242. Natrix tessellata. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 243. Полоз візерунковий Elaphe dione. Червона книга України. 
 244. Elaphe dione. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 245. Полоз сарматський, Палласів Elaphe sauromates. Червона книга України. 
 246. Elaphe sauromates. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 247. Мідянка звичайна Coronella austriaca. Червона книга України. 
 248. Coronella austriaca. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 249. Гадюка Нікольського, гадюка лісостепова Vipera nikolskii. Червона книга України. 
 250. Vipera berus. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 251. Vipera renardi (Christoph 1861). Fauna Europaea http://www.faunaeur.org/. 
 252. Гадюка степова Vipera renardi. Червона книга України. 
 253. Vipera renardi. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 254. Казарка червоновола Rufbrenta rufcollis. Червона книга України. 
 255. Branta ruficollis. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 256. Anser anser. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 257. Огар Tadorna ferruginea. Червона книга України. 
 258. Tadorna ferruginea. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 259. Гоголь Bucephala clangula. Червона книга України. 
 260. Bucephala clangula. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 261. Крех середній (крех довгоносий) Mergus serrator. Червона книга України. 
 262. Mergus serrator. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 263. Чернь червонодзьоба Netta rufina. Червона книга України. 
 264. Netta rufina. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 265. Чернь білоока Aythya nyroca. Червона книга України. 
 266. Aythya nyroca. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 267. Нерозень Anas strepera. Червона книга України. 
 268. Mareca strepera. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 269. Anas crecca. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 270. Spatula clypeata. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 271. Podiceps nigricollis. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 272. Podiceps grisegena. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 273. Лелека чорний Ciconia nigra. Червона книга України. 
 274. Ciconia nigra. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org. 
 275. Nycticorax nycticorax. The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org.