Офіційний перелік регіонально рідкісних рослин Криму

Офіційний перелік регіонально рідкісних рослин Криму — список, що містить перелік видів рослин, які не занесені до Червоної книги України, але є рідкісними або такими, що перебувають під загрозою зникнення на території Криму.

ІсторіяРедагувати

Перелік було затверджено Постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 21.06.2013 р. № 1323-6/13 «Про види рослин, що підлягають особливій охороні на території Автономної Республіки Крим».

До списку входять 7 видів водоростей, 67 видів мохоподібних, і 178 видів судинних рослин.

ВодоростіРедагувати

№ п/п Латинська назва виду Українська назва виду Родина
1 Cladophora siwaschensis C.Meyer Кладофора сиваська Кладофорові
2 Cystoseira barbata (Gooden. et Woodw.) С.Agardh Цистозейра бородата Цистозейрові
3 Cystoseira crinita (Desf.) Bory Цистозейра космата Цистозейрові
4 Nereia filiformis (J.Agardh) Zanard. Нерейя нитковидна Спорохнові
5 Nitophyllum punctatum (Stackh.) Grev. Нітофілум крапковий Делессерійові
6 Phyllophora crispa (Huds.) P.S.Dixon (Phyllophora nervosa (DC.) Grev.) Філофора кучерява хвиляста Філофорові
7 Zanardinia prototypus Nardo Занардинія прототипна Кутлерійові

МохоподібніРедагувати

№ п/п Латинська назва виду Українська назва виду Відділ
1 Amphidium mougeotii Schimp. Амфідіум Мужо Бріофіти
2 Aneura pinguis (L.) Dum. Аневра жирна Маршанціофіти
3 Atrichum flavisetum Mitt. (Atrichum haussknechtii) Атрихум жовтоніжковий Бріофіти
4 Aulacomnium androgynum (Hedw.) Schwaegr. Авлакомній двостатєвий Бріофіти
5 Bartramia pomiformis Hedw. Бартрамія яблукоподібна Бріофіти
6 Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske Калієргонеля загострена Бріофіти
7 Chiloscyphus rivularis (Schrad.) Hazsl. Хілосцифус річковий Маршанціофіти
8 Cinclidotus fontinaloides (Hedw.) P.Beauv. Цинклідот фонтіналеподібний Бріофіти
9 Climacium dendroides (Hedw.) F.Weber&Mohr Клімаціум деревоподібний Бріофіти
10 Cololejeunea calcarea (Lib.) Schifn Кололеженея вапнякова Маршанціофіти
11 Coscinodon cribrosus (Hedw.) Spruce Косцінодон гранчастий Бріофіти
12 Crossidium squamiferum (Viv.) Jur. Кроссидій лускуватий Бріофіти
13 Cynodontium bruntonii Bruch & Schimp. Цинодонтіум Брунтона Бріофіти
14 Dicranoweisia cirrata (Hedw.) Lindb. Дикрановейзія вусата Бріофіти
15 Dicranum muehlenbeckii (Bruch & Schimp.) Дікранум Мюленвека Бріофіти
16 Didymodon sinuosus (Mitt.) Delogne Дідимодон глибоковиїмчастий Бріофіти
17 Didymodon spadiceus (Mitt.) Limpr. Дідимодон каштановий Бріофіти
18 Didymodon tophaceus (Brid.) Lisa Дідимодон туфовий Бріофіти
19 Drepanocladus sendtneri (Schimp.) Warnst. Дрепаноклад Зендтнера Бріофіти
20 Encalypta rhaptocarpa Schwaegr. Енкаліпта смугастоплода Бріофіти
21 Entosthodon muehlenbergii (Turn.) Fife Еностодон Мюленберга Бріофіти
22 Grimmia decipiens (Schultz) Lindb. Грімія оманлива Бріофіти
23 Grimmia elongata Kaulf. Грімія видовжена Бріофіти
24 Gymnostomum aeruginosum Sm. Гімностом синьо-зелений Бріофіти
25 Gyroweisia tenuis (Hedw.) Schimp. Гіровейзія тонка Бріофіти
26 Homalia trichomanoides (Hedw.) Brid. Гомалія трихоманоподібна Бріофіти
27 Homalothecium aureum (Spruce) Robins. Гомалотеціум золотавий Бріофіти
28 Hypnum imponens Hedw. Гіпнум розставлений Бріофіти
29 Hypnum revolutum (Mitt.) Lindb. Гіпнум відігнутий Бріофіти
30 Jungermannia atrovirens Dumort. Юнгерманія темно-зелена Маршанціофіти
31 Leptodon smithii (Hedw.) F.Weber & Mohr Лептодон Сміта Бріофіти
32 Loeskeobryum brevirostre (Brid.) Fleisch. Лескеобріум короткодзьобий Бріофіти
33 Lophocolea bidentata (L.) Dumort. Лофоколея двозуба Маршанціофіти
34 Mannia fragrans (Balbis) Frye & Clark Маннія запашна Маршанціофіти
35 Microbryum starckeanum (Hedw.) Zander Мікробріум Штарке Бріофіти
36 Mnium thomsonii Schimp. Мній Томпсона Бріофіти
37 Orthotecium intricatum (Hartm.) Schimp. Ортотеціум заплутаний Бріофіти
38 Orthotrichum tenellum Bruch ex Schimp. Ортотріхум тоненький Бріофіти
39 Oxyrrhynchium speciosum (Brid.) Warnst. Оксірінхіум прекрасний Бріофіти
40 Pellia endiviifolia (Dicks.) Dumort. Пелія розсіченолиста Маршанціофіти
41 Plagiomnium elatum (Bruch & Schimp.) T. Kop. Плагіомній високий Бріофіти
42 Plagiomnium ellipticum (Brid.) T.Kop. Плагіомній еліптичний Бріофіти
43 Plagiomnium medium (Bruch & Schimp.) T.Kop. Плагіомній середній Бріофіти
44 Plagiothecium curvifolium (Brid.) Iwats. Плагіотеціум криволистий Бріофіти
45 Plagiothecium nemorale (Mitt.) Jaeg. Плагіотеціум дібровний Бріофіти
46 Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb. Плеврохета відстовбурчена Бріофіти
47 Pogonatum aloides (Hedw.) P.Beauv. Погонатум алоєподібний Бріофіти
48 Pogonatum nanum (Hedw.) P.Beauv. Погонатум карликовий Бріофіти
49 Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. Полія сиза Бріофіти
50 Porella arborisvitae (With) Grolle Пореля надеревна Маршанціофіти
51 Pseudocrossidium hornschuchianum (Schultz) Zander Псевдокроссідіум Хорншуха Бріофіти
52 Pseudocrossidium revolutum (Brid.) Zander Псевдокроссідіум відгорнутий Бріофіти
53 Pseudoleskea saviana (De Not.) Latzel. Псевдолескея Саві Бріофіти
54 Ptilidium pulcherrimum (Weber) Vainio Птілідіум найпрекрасніший Маршанціофіти
55 Racomitrium elongatum Ehrh. ex Frisvoll Ракомітрій видовжений Бріофіти
56 Racomitrium heterostichum (Hedw.) Brid. Ракомітрій різноклітинний Бріофіти
57 Rhynchostegiella tenella (Dicks.) Limpr. Ринхостегіелла ніжна Бріофіти
58 Rhynchostegium murale (Hedw.) Schimp. Рінхостегіум стінний Бріофіти
59 Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske Саніонія крючкувата Бріофіти
60 Scapania aspera M.Bernet. & H.Bernet. Скапанія шорстка Маршанціофіти
61 Schistidium flaccidum (De Not) Ochyra Схістідіум повислий Бріофіти
62 Scorpiurium circinatum (Bruch) Fleisch. & Loeske Скорпіуріум завитий Бріофіти
63 Seligeria recurvata (Hedw.) Bruch & Schimp. Селігерія зігнута Бріофіти
64 Syntrichia norvegica F.Weber Синтріхія норвезька Бріофіти
65 Tortella inclinata (Hedw.) Limpr. Тортелла нахилена Бріофіти
66 Tortula canescens Mont. Тортула сивувата Бріофіти
67 Tortula inermis (Brid.) Mont. Тортула неозброєна Бріофіти

Судинні рослиниРедагувати

№ п/п Латинська назва виду Українська назва виду Родина
1 Acer hyrcanum Fischer et C.A.Meyer subsp. stevenii (Pojark.) E.Murray Клен Стевена Сапіндові
2 Actaea spicata L. Воронець колосистий Жовтецеві
3 Agropyron cristatum (L.) Gaertn. subsp. ponticum (Nevski) Tzvelev Житняк понтійський Тонконогові
4 Aira elegans Willd. ex Gaudin Аїра витончена Тонконогові
5 Alchemilla brevidens Juz. Приворотень дібровний Розові
6 Alchemilla buschii Juz. Приворотень Буша Розові
7 Alchemilla camptopoda Juz. Приворотень зігнуточерешковий Розові
8 Alchemilla crebridens Juz. Приворотень густозубий Розові
9 Alchemilla exsanguis Juz. Приворотень блідий Розові
10 Alchemilla exuens Juz. Приворотень скидаючий Розові
11 Alchemilla hirsutissima Juz. Приворотень найжорстоковолосий Розові
12 Alchemilla imberbis Juz. Приворотень безбородий Розові
13 Alchemilla jailae Juz. Приворотень яйли Розові
14 Alchemilla languescens Juz. Приворотень слабнучий Розові
15 Alchemilla phegophila Juz. Приворотень світлолюбний Розові
16 Alchemilla pycnantha Juz. Приворотень густоквітковий Розові
17 Alchemilla supina Juz. Приворотень низький Розові
18 Alchemilla tytthantha Juz. Приворотень дрібноквітковий Розові
19 Alchemilla veronicae Juz. Приворотень Вероніки Розові
20 Alchemilla vinacea Juz. Приворотень винний Розові
21 Allium nathaliae Seregin Цибуля червонувата Амарилісові
22 Allium tarkhankuticum Seregin Цибуля тарханкутська Амарилісові
23 Alyssum kotovii Iljinskaja Бурачок Котова Хрестоцвіті
24 Androsace villosa L. subsp. taurica (Ovcz.) Fed. Переломник кримський Первоцвіті
25 Anthemis sterilis Steven Роман неплідний Складноцвіті
26 Anthemis tranzscheliana Fed. Роман Траншеля Складноцвіті
27 Anthericum liliago L. Віхалка лілійна Спаржеві
28 Arabis verna (L.) W.T.Aiton Гусимець весняний Хрестоцвіті
29 Argusia sibirica (L.) Dandy Аргузія сибірська Геліотропові
30 Artemisia dzevanovskyi Leonova Полин Дзеванівського Складноцвіті
31 Asparagus maritimus (L.) Mill. Холодок приморський Спаржеві
32 Asperula supina M.Bieb. subsp. caespitans (Juz.) Pjatunina Маренка дерниста Маренові
33 Asphodeline taurica (Pall.) Endl. Асфоделіна кримська Ксантореєві
34 Asplenium lepidum C.Presl subsp. haussknechtii (Godet et Reut.) Brownsey Костянець витончений Аспленієві
35 Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. Костянець північний Аспленієві
36 Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby Астеролінум зірчастий Первоцвіті
37 Astragalus suprapilosus Gontsch. Астрагал зверхуволосистий Бобові
38 Astragalus varius S.G.Gmelin subsp. еupatoricus Sytin Астрагал євпаторійський Бобові
39 Avena barbata Pott ex Link Овес бородатий Тонконогові
40 Avena eriantha Durieu Овес мохнатоквітковий Тонконогові
41 Avena sterilis L. subsp. ludoviciana (Durieu) Nyman Овес Людовика Тонконогові
42 Avena sterilis L. subsp. trichophylla (K.Koch) Malz. Овес волосистолистий Тонконогові
43 Bellevalia lipskyi (Miscz.) E.Wulff Белевалія Липського Спаржеві
44 Bellis sylvestris Cirillo Стокротки лісові Складноцвіті
45 Beta vulgaris L. subsp. maritima (L.) Arcang. Буряк морський Лободові
46 Bifora testiculata (L.) Spreng. Біфора яйцевидна Зонтичні
47 Blackstonia perfoliata (L.) Huds. Блекстонія пронизанолиста Тирличеві
48 Buglossoides tenuiflora (L.f.) I.M.Johnst. Буглосоїдес тонкоквітковий, Горобейник тонкоквітковий Бурачникові
49 Bupleurum commutatum Boiss. et Balansa Ласкавець перемінливий Зонтичні
50 Cakile maritima Scop. subsp. euxina (Pobed.) E.I.Nyarady Морська гірчиця евксинська Хрестоцвіті
51 Caltha palustris L. Калюжниця болотна Жовтецеві
52 Campanula sibirica L. subsp. taurica (Juz.) Fed. Дзвоники кримські Дзвоникові
53 Cerastium bulgaricum Uechtr. Роговик болгарський Гвоздичні
54 Conringia clavata Boiss. Конрінгія булавоподібна Хрестоцвіті
55 Convallaria majalis L. Конвалія звичайна Спаржеві
56 Convolvulus sericocephalus Juz. Березка шовковистоголова Березкові
57 Cota dubia (Steven) Holub Рум'янок сумнівний Складноцвіті
58 Cota jailensis (Zefir.) Holub Рум'янок яйлинський Складноцвіті
59 Cota monantha (Willd.) Oberprieler et Greuter Рум'янок одноквітковий Складноцвіті
60 Cotoneaster integerrimus Medik.s.l. Кизильник цілокраїй Розові
61 Cotoneaster melanocarpus (Bunge) Loudon Кизильник чорноплідний Розові
62 Cotoneaster tauricus Pojark. Кизильник кримський Розові
63 Crataegus sphaenophylla Pojark. Глід клинолистий Розові
64 Cyanus fuscomarginatus (K.Koch) Greuter Волошка бурооблямована Складноцвіті
65 Cytisus wulfii V.I.Krecz. Зиновать Вульфа Бобові
66 Dentaria bulbifera L. Зубниця бульбиста Хрестоцвіті
67 Dianthus marschallii Schischk. Гвоздика Маршалла Гвоздичні
68 Dryopteris villarii (Bellardi) Woynar ex Schinz et Thell. Щитник Віллара Щитникові
69 Ecballium elaterium (L.) A.Rich. Огірок-пирскач пружний Гарбузові
70 Echinaria capitata (L.) Desf. Їжачка головчаста Тонконогові
71 Elytrigia caespitosa (K.Koch) Nevski subsp. nodosa (Nevski) Tzvelev Пирій вузлуватий Тонконогові
72 Elytrigia strigosa (М.Bieb.) Nevski Пирій щетинистий Тонконогові
73 Epipactis persica (Soo) Nannf. Коручка перська Орхідні
74 Epipactis taurica Fateryga & Kreutz Коручка кримська Орхідні
75 Epipactis turcica Kreutz Коручка турецька Орхідні
76 Equisetum fluviatile L. Хвощ річковий Хвощові
77 Erodium malacoides (L.) L'Her. Грабельки мальвовидні Геранієві
78 Eryngium maritimum L. Миколайчики приморські Зонтичні
79 Euphrasia taurica Ganesch. Очанка кримська Вовчкові
80 Gagea aipetriensis Levichev Зірочки айпетринські Лілійні
81 Gagea microfistulosa Levichev Зірочки дрібнотрубчасті Лілійні
82 Gentiana septemfida Pall. Тирлич семинадрізаний Тирличеві
83 Geranium tuberosum L. Герань бульбиста Геранієві
84 Geropogon hybridus (L.) Sch.Bip. Геропогон гібридний Складноцвіті
85 Gladiolus communis L. Косарики звичайні Ірисові
86 Glaux maritima L. Глаукс морський Первоцвіті
87 Goniolimon elatum (Spreng.) Boiss. Гоніолімон високий Кермекові
88 Goniolimon speciosum (L.) Boiss. Гоніолімон прекрасний Кермекові
89 Hedypnois rhagadioloides (L.) F.W. Schmidt (Hedypnois cretica (L.) Dum.-Cours.) Гедипноїс крітський Складноцвіті
90 Helianthemum stevenii Rupr. ex Juz. et Pozdeeva Сонцецвіт Стевена Ладанникові
91 Hesperis steveniana DC. Вечорниці Стевена Хрестоцвіті
92 Hippocrepis biflora Spreng. (Hippocrepis unisiliquosa L.) Гіпокрепіс двоквітковий Бобові
93 Hippocrepis ciliata Willd. (Hippocrepis multisiliquosa L.) Гіпокрепіс війчастий Бобові
94 Hyacinthella leucophaea (K.Koch) Schur Гіацинтик блідий Спаржеві
95 Hylotelephium triphyllum (Haw.) Holub. Хілотелефіум трилистий Товстолисті
96 Iberis pinnata L. Іберійка периста Хрестоцвіті
97 Iris pseudacorus L. Півники болотні Ірисові
98 Iris pumila L. Півники карликові Ірисові
99 Juniperus deltoides R.P.Adams (Juniperus oxycedrus) Яловець дельтоподібний (Яловець колючий) Кипарисові
100 Koeleria biebersteinii M.Kaleniczenko Кипець Біберштейна Тонконогові
101 Koeleria taurica M.Kaleniczenko Кипець кримський Тонконогові
102 Lamium album L. Глуха кропива біла Губоцвіті
103 Lathyrus saxatilis (Vent.) Vis. Чина скельна Бобові
104 Lathyrus setifolius L. Чина щетинолиста Бобові
105 Lens ervoides (Brign.) Grande Сочевиця лінзовидна Бобові
106 Lepidium syvaschicum Kleopov Хрінниця сиваська Хрестоцвіті
107 Linum pallasianum Schult. subsp. pallasianum Льон Палласа Льонові
108 Lobularia maritima (L.) Desv. Лобулярія морська Хрестоцвіті
109 Malus sylvestris (L.) Mill. Яблуня лісова Розові
110 Medicago disciformis DC. Люцерна дисковидна Бобові
111 Minuartia adenotricha Schischk. Мінуарція залозистоволосиста Гвоздичні
112 Minuartia eglandulosa (Fenzl) Klokov Мінуарція незалозиста Гвоздичні
113 Minuartia euxina Klokov Мінуарція евксинська Гвоздичні
114 Minuartia hirsuta (M.Bieb.) Hand.-Mazz. Мінуарція шорстка Гвоздичні
115 Minuartia taurica (Steven) Graebn. Мінуарція кримська Гвоздичні
116 Minuartia wiesneri (Stapf) Schischk. Мінуарція Візнера Гвоздичні
117 Neatostema apulum (L.) I.M.Johnst. Неатостема апулійська, Горобейник апулійський Бурачникові
118 Neotorularia contortuplicata (Stephan ex Willd.) O.E.Schulz Неоторулярія скручена Хрестоцвіті
119 Ofaiston monandrum (Pall.) Moq. Офайстон однотичинковий Лободові
120 Onobrychis jailae Czernova Еспарцет яйлинський Бобові
121 Pallenis spinosa (L.) Cass. Паленіс колючий Складноцвіті
122 Peucedanum alsaticum L. Смовдь ельзаська Зонтичні
123 Phyllitis scolopendrium (L.) Newman Листовик сколопендровий Аспленієві
124 Plantago coronopus L. Подорожник перистий Платанові
125 Potentilla depressa Willd. ex Schlecht. Перстач притиснутий Розові
126 Potentilla taurica Willd. ex Schlecht. Перстач кримський Розові
127 Primula veris L. subsp. intermedia Hricak Первоцвіт проміжний Первоцвіті
128 Psylliostachys spicata (Wiild.) Nevski Псилліостахіс колосковий Кермекові
129 Queria hispanica L. Кверія іспанська Гвоздичні
130 Ranunculus brutius Ten. subsp. crimaeus (Juz.) A.Jelen. Жовтець брутійський Жовтецеві
131 Ranunculus caucasicus M.Bieb. subsp. pavlii Jelen. et Derv.-Sok. Жовтець Павла Жовтецеві
132 Ranunculus dissectus M.Bieb. subsp. dissectus Жовтець роздільний Жовтецеві
133 Roemeria hybrida (L.) DC. Ремерія гібридна Макові
134 Rumex scutatus L. subsp. hastifolius (M.Bieb.) Borodina Щавель щитковий Гречкові
135 Ruppia maritima L. Рупія морська Рупієві
136 Ruscus aculeatus L. (Ruscus ponticus) Рускус колючий (Рускус понтійський) Спаржеві
137 Sagina maritima G.Don Моховинка морська Гвоздичні
138 Salvia demetrii Juz. Шавлія Дмитрова Губоцвіті
139 Salvia pratensis L. Шавлія лучна Губоцвіті
140 Samolus valerandi L. Північниця Валеранда Первоцвіті
141 Satureja montana L. subsp. taurica (Velen.) P.W.Ball Чабер кримський Губоцвіті
142 Saussurea salsa (Pall.) Spreng. Сосюрея солончакова Складноцвіті
143 Saxifraga irrigua M.Bieb. Ломикамінь зрошуваний Ломикаменеві
144 Scabiosa praemontana Privalova Скабіоза передгірська Жимолостеві
145 Scilla bifolia L. Проліска дволиста Спаржеві
146 Scilla siberica Haw. Проліска сибірська Спаржеві
147 Scorpiurus muricatus L. Личинник колючий Бобові
148 Scrophularia exilis Popl. Ранник тонкий Ранникові
149 Scrophularia olympica Boiss. Ранник олімпійський Ранникові
150 Sedum rubens L. Очиток червоніючий Товстолисті
151 Senecio tauricus Konechn. Жовтозілля кримське Складноцвіті
152 Sideritis syriaca L. subsp. catillaris (Juz.) Gladkova Залізниця сирійська Губоцвіті
153 Sisymbrium irio L. Сухоребрик іріо Хрестоцвіті
154 Sorbus tauricola Zaikonn. Горобина таврійська Розові
155 Tanacetum paczoskii (Zefir.) Tzvelev Пижмо Пачоського Складноцвіті
156 Taraxacum bachczisaraicum Tzvelev Кульбаба бахчисарайська Складноцвіті
157 Taraxacum perenne Kirshner et Stepanek Кульбаба багаторічна Складноцвіті
158 Taraxacum pseudomurbeckianum Tzvelev Кульбаба несправжньомурбецька Складноцвіті
159 Taraxacum salsum Kirshner et Stepanek Кульбаба солончакова Складноцвіті
160 Taraxacum tauricum Kotov Кульбаба кримська Складноцвіті
161 Teesdalia coronopifolia (J.P.Bergeret) Thell. Тисдалія коронополиста Хрестоцвіті
162 Tephroseris integrifolia (L.) Holub subsp. jailicola (Juz.) Greuter Тефрозеріс яйлинський Складноцвіті
163 Theligonum cynocrambe L. Телігоній простертий Маренові
164 Thesium krymense Romo, Didukh et Boratynski Льонолисник кримський Санталові
165 Tillaea aquatica L. Тилея водна Товстолисті
166 Triglochin maritimum L. Тризубець морський Ситникові
167 Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult.f. Тюльпан Біберштейна Лілійні
168 Utricularia vulgaris L. Пухирник звичайний Пухирникові
169 Valerianella falconida Schvedtsch. Мласкавець серповидний Жимолостеві
170 Verbascum orientale (L.) All. Дивина східна Ранникові
171 Veronica incana L. subsp. hololeuca (Juz.) A.Jelen. Вероніка сива Платанові
172 Veronica taurica Willd. subsp. bordzilowskii (Juz.) A.Jelen. Вероніка Бордзилівського Платанові
173 Vicia ervilia (L.) Willd. Горошок чоткоподібний Бобові
174 Vitex agnus-castus L. Вітекс священний Губоцвіті
175 Vitis sylvestris C.C.Gmel. Виноград лісовий Виноградові
176 Zannichellia palustris L. subsp. polycarpa (Nolte) K.Richt. (Zannichellia major Boenn.) Занікелія болотна підв. багатоплідна (Занікелія велика) Рдесникові
177 Zostera marina L. Камка морська Камкові
178 Zostera noltii Hornem. (Zostera minor (Cavol.) Nolte ex Rchb. (Zostera nana Roth., nom. illeg.) Камка мала (Камка Нольта) Камкові

Див. такожРедагувати

ДжерелаРедагувати