Офіційний перелік регіонально рідкісних рослин Київської області

стаття-список у проєкті Вікімедіа

Офіційний перелік регіонально рідкісних рослин Київської області — список, що містить перелік видів рослин, які не занесені до Червоної книги України, але є рідкісними або такими, що перебувають під загрозою зникнення на території Київської області.

Історія

ред.

Список було затверджено рішенням Київської обласної ради № 285-15-VI від 7 лютого 2012 року на основі результатів досліджень науковців Інституту агроекології і природокористування НААН та Інституту ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України.

До списку входять 18 видів мохоподібних, 36 видів лишайників, 49 видів грибів, 32 види водоростей, 146 видів судинних рослин.

Мохоподібні

ред.
№ п/п Українська назва виду Біноміальна назва
1 Дикранодонцій оголений Dicranodontium denudatum (Brid.) Britton
2 Дрепаноклад Зендтнера Drepanocladus sendtneri (Schimp. ex H.Müll.) Warnst.
3 Гігрогіпн брудножовтий Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn.
4 Каліергон гігантський Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb.
5 Маннія запашна Mannia fragrans (Balbis) Frye et L.Clark
6 Некера Бессера Neckera besseri (Lobarz.) Jur.
7 Некера сплощена Neckera complanata (Hedw.) Huebener
8 Птилідій війчастий Ptilidium ciliare (L.) Hampe
9 Річія жолобкувата Riccia canaliculata Hoffm.
10 Сфагн скручений Sphagnum contortum Schultz
11 Сфагн бурий Sphagnum fuscum (Schimp.) H.Klinggr.
12 Сфагн великий Sphagnum majus (Russow) C.E.O.Jensen
13 Сфагн Руссова Sphagnum russowii Warnst.
14 Сфагн Варнсторфа Sphagnum warnstorfii Russow
15 Томентипн блискучий Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske
16 Трихоколея вовниста Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dumort.
17 Фонтиналіс протипожежний Fontinalis antipyretica Hedw.
18 Цинодонцій борлакуватий Cynodontium strumiferum (Hedw.) Lindb.

Лишайники

ред.
№ п/п Українська назва виду Біноміальна назва
1 Агонімія безлопатинкова Agonimia allobata (Stizenb.) P.James
2 Бацидіна бурувата Bacidina phacodes (Korber) Vezda
3 Вріорія псевдобурувата Bryoria pseudofuscescens (Gyeln.) Brodo et D.Hawksw.
4 Гіпогімнія стрічкова Hypogymnia vittata (Ach.) Parrique
5 Гіпотрахіна відігнута Hypotrachyna revoluta (Florke) Hale
6 Гіпоценоміце антракотовий Hypocenomyce anthracophila (Nyl.) P.James & G.Schneid.
7 Гіпоценоміце сороносний Hypocenomyce sorophora (Vainio) P.James & Poelt
8 Дімерелла соснова Dimerella pineti (Schrad. ex Ach.) Vezda
9 Ікмадофіла пустищна Icmadophila ericetorum (L.) Zahlbr.
10 Каліцій кам'яний Calicium salicinum Pers
11 Калоплака короноподібна Caloplaca coronata (Kremp. ex Körb.) J.Steiner
12 Кладонія здута Cladonia turgida Ehrh. ex Hoffm.
13 Коллема кучерява Collema crispum (Huds.) F.Weber ex F.H.Wigg.
14 Коллемопсидій головчастий Collemopsidium iocarpum (Nyl.) Nyl.
15 Леканія Олександри Lecania alexandrae Tomin
16 Меласпілея Окснера Melaspilea oxneri Makar.
17 Пахіфіале букове Pachyphiale fagicola (Hepp) Zwackh
18 Пелтігера горизонтальна Peltigera horizontalis (Huds.) Baumg.
19 Пелтігера м'яка Peltigera malacea (Ach.) Funck
20 Пертузарія напівсферична Pertusaria hemisphaerica (Florke) Erichsen
21 Пертузарія потріскана Pertusaria trachythallina Erichsen
22 Плацинтіум чорний Placynthium nigrum (Huds.) S.O.Gray
23 Склерофора сніжна Sclerophora nivea (Hoffm.) Tibell
24 Сфінктрина трубчаста Sphinctrina turbinata (Pers.) De Not.
25 Телокарпон Лаурера Telocarpon laureri (Flot.) Nyl.
26 Тукерманопсис війчастий Tuckermannopsis ciliaris (Ach.) Gyeln.
27 Уснея заголена Usnea glabrescens (Nyl. ex Vainio) Vainio
28 Уснея лапландська Usnea lapponica Vainio
29 Уснея квітчастенька Usnea subfloridana Stirt.
30 Уснея пухкувата Usnea sublaxa Vainio ap. Norrlin & Nyl.
31 Хенотека зерниста Chaenotheca furfuracea (L.) Tibell
32 Хенотека темноголова Chaenotheca phaeocephala (Turner) Th.Fr.
33 Цетрарія вересова Cetraria ericetorum Opiz.
34 Цетрелія чернеча Cetrelia monachorum (Zahlbr.) W.L.Culb. & C.Culb.
35 Цифелій Нотариза Cyphelium notarisii (Tul.) Blomb. ex Forssell
36 Юлелла обманлива Julella fallaciosa (Stizenb. ex Arnold) R.Harris

Гриби

ред.
№ п/п Українська назва виду Біноміальна назва
1 Альбатрел гребінчастий Albatrellus cristatus (Fr.) Kotl. et Pouzar
2 Білопечериця Бедхема Leucoagaricus badhamii (Berk. et Broome) Singer
3 Білий трюфель Choiromyces venosus (Fr.) Th.Fr.
4 Верпа богемська Verpa bohemica (Krombh.) J.Schröt.
5 Вольваріелла хвойна Volvariella hypopithys (Fr.) M.M.Moser
6 Вольваріелла Тейлора Volvariella taylorii (Berk) Singer
7 Гельвелла чорна Helvella atra J.König.
8 Гельвелла великонога Helvella macropus (Pers.) P.Karst.
9 Герицій вусиковий Hericium cirrhatum (Pers.) Nikol.
10 Герицій їжаковий Hericium erinaceum (Bull.) Pers.
11 Гігроцибе багряна Hygrocybe coccinea (Schaeff.) P.Kumm.
12 Гігроцибе дрібноніжковий Hygrocybe miniata (Fr.) P.Kumm.
13 Гігроцибе конічний Hygrocybe conica (Schaeff.) P.Kumm.
14 Гнойовик загострений Coprinus acuminatus (Romagn.) P.D.Orton
15 Гнойовик зменшений Coprinus deminutus Enderle
16 Гнойовик кошлатий Coprinus flocculosus (DC.) Fr.
17 Дісціна щитоподібна Discina ancilis (Pers.) Sacc.
18 Дісцотіс венозний Disciotis venosa (Pers.) Arnould
19 Елафокордицепс офіоглосовий Elaphocordyceps ophioglossoides (Ehrh.) G.H.Sung, J.M.Sung & Spatafora
20 Зірочник квіткоподібний Geastrum floriforme Vittad.
21 Коноцибе злаковий Conocybe graminis Hauskn.
22 Коноцибе лобауський Conocybe lobauensis Singer et Hauskn.
23 Кордицепс військовий Cordyceps militaris (L.) Link
24 Лаковиця кручена Laccaria tortilis (Bolton) Cooke
25 Мітрофора гібридна Mitrophora semilibera (DC.) Lév.
26 Отідея мушлеподібна Otidea cochleata (Huds.) Fuckel
27 Павутинник гарнозабарвлений Cortinarius calochrous (Pers.) Fr.
28 Павутинник мінливий Cortinarius multiformis Fr.
29 Павутинник синюватий Cortinarius coerulescens (Schaeff.) Fr.
30 Павутинник червонуватий Cortinarius purpurascens Fr.
31 Печериця Бенеша Agaricus benesii (Pilát) Pilát
32 Печериця взута Agaricus subperonatus (J.E.Lange) Singer
33 Печериця глинисто-жовта Agaricus lutosus (F.H.Møller) F.H.Møller
34 Печериця несправжньолучна Agaricus pseudopratensis (Bohus) Wasser
35 Печериця прибережна Agaricus litoralis (Wakef. et A.Pearson) Pilát
36 Плютей оксамитовоніжковий Pluteus plautus (Weinm.) Gillet
37 Порфірел пурпуровоспоровий Porphyrellus pseudoscaber (Secr.) Singer
38 Родот пальчастий Rhodotus palmatus (Bull.) Maire
39 Строчок великий Gyromitra gigas (Krombh.) Cooke
40 Телефора чорніюча Thelephora atra Weinm.
41 Трихоломопсис гарний Tricholomopsis decora (Fr.) Singer
42 Трутовик бульбастий Polyporus tuberaster Jacq.
43 Тулостома луската Tulostoma squamosum (Gmel.) Pers.
44 Фелодон повстистий Phellodon tomentosus (L.) Banker
45 Флавосціфа лисичкова Flavoscypha cantharella (Fr.) Harmaja
46 Фоліотіна синьоніжкова Pholiotina cyanopus (G.F.Atk.) Singer
47 Хлорофіл печерицевий Chlorophyllum agaricoides (Czern.) Vellinga
48 Хрящ-молочник ліловіючий Lactarius uvidus (Fr.) Fr.
49 Цистодермелла кіноварно-червона Cystodermella cinnabarina (Alb. et Schwein.) Harmaja

Водорості

ред.
№ п/п Українська назва виду Біноміальна назва
1 Акутодесмус правильний Acutodesmus regularis (Svirenko) P.Tsarenko
2 Гетеронема голчаста Heteronema acus (Ehrenb.) Stein
3 Гонгрозіра інкрустована Gongrosira incrustans (Reinsch) Schmidle
4 Гоніум красивий Gonium formosum Pascher
5 Десмодесмус помітний 'Desmodesmus insignis (West et G.S.West) E.Hegew.
6 Едогоніум вузьконасінний Oedogonium stictospermum (Skuja) Tiffany
7 Едогоніум Содіро Oedogonium sodiroanum Lagerh. ex Hirn.
8 Ендоклоніум поліморфний Endoclonium polymorphum Franke
9 Космаріум синьоозерний Cosmarium cyaneilacustre Lilitsk.
10 Космаріум сітчастий Cosmarium reticulatum Lilitsk.
11 Ліхнотамнус бородатий Lychnothamnus barbatus (Meyen) Leonh.
12 Нітела гнучка Nitella flexilis (L.) C.Agardh
13 Нітела гострокінцева Nitella mucronata (A.Braun) Miq. in H.C.Hall
14 Спірогіра дніпровська 'Spirogyra borysthenica Kazan. et Smirn.
15 Спірогіра дніпровська (різновидність колючоспора) 'Spirogyra borysthenica Kazan. et Smirn. var. ehinospora Kazan. et Smirn.
16 Спірогіра найбільша (форма Воронихина) Spirogyra maxima (Hass.) Wittr. f. woronichinia Poljansk.
17 Спірогіра псевдовудса Spirogyra pseudowoodsii V.Poljansk.
18 Спірогіра псевдогранульована Spirogyra pseudogranulata Ley
19 Схізогоніум настінний Schizogonium murale Kütz.
20 Сценедесмус поліський Scenedesmus polessicus P.Tsarenko
21 Трахеломонас Віслоуха Trachelomonas wislouchii Skvortsov emend. Deflandre
22 Уронема конфервна (різновидність кручкувата) Uronema confervicolum Lagerh. var. uncinatum Popova
23 Хара гололиста Chara gymnophylla A.Braun
24 Хара дрібношипувата Chara aculeolata Kütz. in Rchb.
25 Хара збігаюча Chara connivens Salzm. ex A.Braun
26 Хара звичайна Chara vulgaris L.
27 Хара ламка Chara fragilis Desv. in Loisel.
28 Хара протилежна Chara contraria A.Braun ex Kütz.
29 Хара узбецька Chara uzbekistanica Hollerb.
30 Хламідомонас багатовакуольний Chlamydomonas plurivacuolatum Wawrick
31 Хламідомонас український 'Chlamydomonas ucrainica Demchenko et Al.
32 Целаструм перетягнутий 'Coelastrum morus West et G.S.West

Судинні

ред.
№ п/п Українська назва виду Біноміальна назва
1 Авринія скельна Aurinia saxatilis (L.) Desv.
2 Аконіт дібровний Aconitum nemorosum Bieb. ex Rchb.
3 Аконіт протиотруйний Aconitum anthora L.
4 Андромеда багатолиста Andromeda polifolia L.
5 Анемона лісова Anemone sylvestris L.
6 Арум Бессерів Arum besserianum Schott.
7 Аспленій волосовидний Asplenium trichomanes L.
8 Аспленій північний Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.
9 Аспленій муровий Asplenium ruta-muraria L.
10 Багатоніжка звичайна Polypodium vulgare L.
11 Багаторядник Брауна Polystichum braunii (Spenn.) Fée
12 Багаторядник списовидний Polystichum lonchitis (L.) Roth
13 Багаторядник шипуватий Polystichum aculeatum (L.) Roth
14 Белевалія сарматська Bellevalia sarmatica (Pall. ex Georgi) Woronow
15 Білозір болотний Parnassia palustris L.
16 Блісмус стиснутий Blysmus compresus (L.) Panz. ex Link
17 Блітум лободовидний Blitum chenopodioides L.
18 Верблюдка Маршалла Corispermum marschallii Steven
19 Вероніка Пачоського Veronica paczoskiana Klokov
20 Вишня степова Cerasus fruticosa (Pall.) Woron.
21 Вільха сіра Alnus incana L.
22 Вовче лико отруйне Daphne mezereum L.
23 Водяний жовтець Ріона Batrachium rionii (Lagger) Nym.
24 Водяний жовтець розчепірений Batrachium divaricatum (Schrank) Schur
25 Вольфія безкоренева Wolffia arrhiza Wimm.
26 Вужачка звичайна Ophioglossum vulgatum L.
27 Гадюча цибулька занедбана Muscari neglectum Guss. ex Ten.
28 Гвоздика стиснуточашечкова Dianthus stenocalyx Juz.
29 Герань темна Geranium phaeum L.
30 Гіацинтик блідий Hyacinthella leucophaea (Koch) Schur
31 Глід Липського Crataegus lipskyi Klokov
32 Глід п'ятистовпчиковий Crataegus pentagyna Waldst. et Kit.
33 Голокучник дубовий Gymnocarpium dryoptheris (L.) Newm.
34 Горделімус європейський Hordelymus europaeus (L.) Harz
35 Грушанка зеленоцвіта Pyrola chlorantha Sw.
36 Грушанка середня Pyrola media Sw.
37 Занікелія болотна Zannichellia palustris L.
38 Дзвінка лілієцвіта Adenophora lilifolia (L.) A.DC.
39 Дзвоники оленячі Campanula cervicaria L.
40 Дихостиліс Мікелі Dichostylis micheliana (L.) Nees
41 Дрік германський Genista germanica L.
42 Дуб скельний Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.
43 Егоніхон фіолетово-голубий Aegonychon purpureo-caeruleum (L.) Holub
44 Еремогоне скельна Eremogone saxatilis (L.) Ikonn.
45 Зимолюбка зонтична Chimaphila umbellata (L.) W.Barton
46 Зіновать Блоцького Cytisus blockianus Pawl.
47 Зірочки низенькі Gagea pusilla (F.W.Schmidt) Sweet
48 Зірочки Пачоського Gagea paczoskii (Zapał.) Grossh.
49 Зміївка болгарська Cleistogenes bulgarica (Bornm.) Keng
50 Зміячка низька Scorzonera humilis L.
51 Зміячка пурпурова Scorzonera purpurea L.
52 Їжача голівка маленька Sparganium minimum Wallr.
53 Кадило сарматське Melittis sarmatica Klokov
54 Китятки Вольфганга Polygala wolfgangiana Besser ex Ledeb.
55 Клопогін європейський Cimicifuga europaea Schipcz.
56 Костриця найвища Festuca altissima All.
57 Котячі лапки дводомні Antennaria dioica (L.) Gaertn.
58 Кринітарія волохата Crinitaria villosa (L.) Grossh.
59 Кропива київська Urtica kioviensis Rogow.
60 Куга чорноплода Schoenoplectus melanospermus (C.A.Mey.) Grossh.
61 Купальниця європейська Trollius europaeus L.
62 Кушир донський Ceratophyllum tanaiticum Sapieg.
63 Латаття біле Nymphaea alba L.
64 Латаття сніжно-біле Nymphaea candida J.Presl et C.Presl
65 Лафангіум жовто-білий Laphangium luteoalbum (L.) Tzvelev
66 Листовик сколопендровий Phyllitis scolopendrium (L.) Newm.
67 Ліндернія простерта Lindernia procumbens (Krock.) Borbás
68 Лобода кленолиста Chenopodium acerifolium Andrz.
69 Ломиніс цілолистий Clematis integrifolia L.
70 Льон жовтий Linum flavum L.
71 Льон шорсткий Linum hirsutum L.
72 Маріскус маленький Mariscus hamulosus (M.Bieb.) S.S.Hooper.
73 Мигдаль степовий Amygdalus nana L.
74 Міддендорфія дніпровська Middendorfia borysthenica (M.Bieb. ex Schrank) Trautv.
75 Молочка приморська Glaux maritima L.
76 Мучниця звичайна Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.
77 Наперстянка велика Digitalis grandiflora Mill.
78 Недорісток найменший Centunculus minimus L.
79 Образки болотні Calla palustris L.
80 Одноквітка звичайна Moneses uniflora (L.) A.Gray
81 Омела австрійська Viscum album L. subsp. austriacum (Wiesb.) Vollm.
82 Орлики звичайні Aquilegia vulgaris L.
83 Осока багнова Carex limosa L.
84 Осока волотиста Carex paniculata L.
85 Осока двотичинкова Carex diandra Schrank
86 Осока низька Carex humilis Leys.
87 Осока остюкова Carex atherodes Spreng.
88 Осока повисла Carex flacca Schreb.
89 Осока трясучковидна Carex brizoides L.
90 Первоцвіт весняний Primula veris L.
91 Первоцвіт високий Primula elatior (L.) Hill
92 Перлівка трансильванська Melica transsilvanica Schur
93 Печіночниця звичайна Hepatica nobilis Mill.
94 Півники карликові Iris pumila L.
95 Плаун булавовидний Lycopodium clavatum L.
96 Подорожник Корнута Plantago cornuti Gouan
97 Подорожник солончаковий Plantago salsa Pall.
98 Проліска дволиста Scilla bifolia L.
99 Проліска сибірська Scilla sibirica Haw.
100 Пухівка струнка Eriophorum gracile Koch
101 Рдесник альпійський Potamogeton alpinus Balb.
102 Рдесник довгий Potamogeton praelongus Wulf.
103 Рдесник маленький Potamogeton pusillus L.
104 Рдесник червонуватий Potamogeton rutilus Wolfg.
105 Ринхоспора біла Rhynchospora alba Vahl.
106 Рівноплідник рутвицелистий Isopyrum thalictroides L.
107 Рододендрон жовтий Rhododendron luteum Sweet
108 Росичка круглолиста Drosera rotundifolia L.
109 Ряска горбата Lemna gibba L.
110 Ряст Маршалла Coridalis marshalliana Pers.
111 Рястка зонтична Ornithogalum umbellatum L.
112 Синюха голуба Polemonium caeruleum L.
113 Ситник голівчастий Juncus capitatus Weigel
114 Ситник мілководний Juncus tenageia Ehrh. ex L.
115 Ситник розчепірений Juncus squarrosus L.
116 Скереда м'яка Crepis mollis (Jacq.) Aschers.
117 Сонцецвіт звичайний Helianthemum chamaecistus Mill.
118 Страусове перо звичайне Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.
119 Таволга зарубчаста Spiraea crenata L.
120 Тирлич звичайний Gentiana pneumonanthe L.
121 Тирлич хрещатий Gentiana cruciata L.
122 Тирличничок гіркуватий Gentianella amarella (L.) Börner
123 Тирличничок язичковий Gentianella lingulata (Agardh) Pritchard
124 Тризубець болотний Triglochin palustris L.
125 Тризубець морський Triglochin maritima L.
126 Фегоптерис з'єднуючий Phegopteris connectilis (Michx.) Watt
127 Фіалка багнова Viola uliginosa Besser
128 Фіалка висока Viola elatior Fr.
129 Фіалка ставкова Viola stagnina Kit.
130 Фітеума колосиста Phyteuma spicatum L.
131 Хвощ великий Equisetum telmateia Ehrh.
132 Хвощ рябий Equisetum variegatum Schleich. ex Weber et Mohr
133 Цибуля савранська Allium savranicum Besser
134 Цирцея альпійська Circaea alpina L.
135 Чемериця Лобелієва Veratrum lobelianum Bernh.
136 Шавлія буквицелиста Salvia betonicaefolia Etl.
137 Шипшина горенківська Rosa gorenkensis Besser
138 Шипшина найколючіша Rosa spinossima L.
139 Шипшина Юджила Rosa jundzillii Besser
140 Шолудивник болотний Pedicularis palustris L.
141 Шолудивник Кауфмана Pedicularis kaufmannii Pinzg.
142 Щебрик черговолистий Peplis alternifolia M.Bieb.
143 Щитник гребенястий Dryopteris cristata (L.) A.Gray
144 Юринея вапнякова Jurinea calcarea Klokov
145 Ялина європейська Picea abies (L.) Karst.
146 Ялівець звичайний Juniperus communis L.

Див. також

ред.

Джерела

ред.

Посилання

ред.
  • Офіційні переліки регіонально рідкісних рослин адміністративних територій України (довідкове видання). / Укладачі: докт. біол. наук, проф. Т. Л. Андрієнко, канд. біол. наук М. М. Перегрим. — Київ: Альтерпрес, 2012. — 148 с. ISBN 978-966-542-512-0. Архів оригіналу за 29.10.2013.