Офіційний перелік регіонально рідкісних рослин Житомирської області

сторінка-список у проекті Вікімедіа

Офіційний перелік регіонально рідкісних рослин Житомирської області — список, що містить перелік видів рослин, які не занесені до Червоної книги України, але є рідкісними або такими, що перебувають під загрозою зникнення на території Житомирської області.

ПерелікРедагувати

Види, які певно зникли на території областіРедагувати

№ п/п Українська назва виду Латинська назва виду
1 Арніка гірська Arnica montana L.
2 Аспленій муровий Asplenium ruta-muraria L.
3 Вільха сіра Alnus incana (L.) Moench
4 Гіацинтик блідий Hyacinthella leucophaea (C.Koch.) Schur
5 Дивосил мечолистий Inula ensifolia L.
6 Жовтець іллірійський Ranunculus illyricus L.
7 Костриця найвища Festuca altissima All.
8 Листовик сколопендровий Phyllitis scolopendrium (L.) Newman
9 Ломиніс цілолистий Clematis integrifolia L.
10 Льон австрійський Linum austriacum L.
11 Льон жовтий Linum flavum L.
12 Осока повисла Carex flacca Schreb.
13 Рястка Коха Ornithogalum kochii Parl.
14 Тирлич хрещатий Gentiana cruciata L.
15 Тирличничок осінній Gentianella amarella (L.) Börner
16 Шавлія поникла Salvia nutans L.

Дуже рідкісні (зникаючі) видиРедагувати

№ п/п Українська назва виду Латинська назва виду
1 Авринія скельна Aurinia saxatilis (L.) Desv.
2 Аденофора лілієлиста Adenophora lilifolia (L.) Ledeb. ex A.DC.
3 Аконіт шерстистовустий Aconitum lasiostomum Reichenb.
4 Апозерис смердючий Aposeris foetida (L.) Less.
5 Аспленій черговолистий Asplenium х alternifolium Wulfen
6 Астрагал датський Astragalus danicus Retz.
7 Астранція велика Astrantia major L.
8 Багаторядник Брауна Polystichum braunii (Spenner) Fée
9 Багаторядник шипуватий Polystichum aculeatum (L.) Roth
10 Бульбокомиш Кожевнікова Bolboschoenus kozhevnikovii (Litv.) A.E.Kozhevnikov
11 Верба мирзинолиста Salix myrsinifolia Salisb.
12 Вероніка гірська Veronica montana L.
13 Водяний жовтець звичайний Batrachium aquatile (L.) Dumort.
14 Волошка сумська Centaurea sumensis Kalen.
15 Гвоздика Андржейовського Dianthus andrzejowskianus (Zapał.) Kulcz.
16 Гвоздика голувата Dianthus glabriusculus (Kit.) Borbás
17 Глід згладжений Crataegus laevigata (Poir.) DC.
18 Глід дюнний Crataegus x dunensis Cinovskis.
19 Голокучник Роберта Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman
20 Живокіст серцевидний Symphytum cordatum Waldst. et Kit.
21 Звіробій сланкий Hypericum humifusum L.
22 Зніт Ліндемана Chamaecytisus lindemannii (V.Krecz.) Klásková
23 Зніт регензбурзький Chamaecytisus ratisbonensis (Schaeff.) Rothm.
24 Клопогін європейський Cimicifuga europaea Schipcz.
25 Конюшина Спригіна Trifolium spryginii Belyaeva & Sipliv.
26 Кукіль звичайний Agrostemma githago L.
27 Льон багаторічний Linum perenne L.
28 Омела австрійська Viscum austriacum Wiesb.
29 Осока волотиста Carex paniculata L.
30 Осока лігерійська Carex ligerica J.Gay
31 Осока дворядна Carex disticha Huds
32 Осока чорноколоса Carex melanostachya M.Bieb. ex Willd.
33 Осока кореневищна Carex rhizina Blytt ex Lindbl.
34 Осока повстиста Carex tomentosa L.
35 Первоцвіт безстеблий Primula acaulis (L.) L.
36 Пілоселла золотиста Pilosella aurantiaca (L.) F.Schultz & Sch.Bip.
37 Ситняг п'ятиквітковий Eleocharis quinqueflora (F.Hartmann) O.Schwartz
38 Смородина альпійська Ribes alpinum L. s.l.
39 Тростяниця кострицевидна Scolochloa festucacea (Willd.) Link
40 Спірея пиківська Spiraea pikoviensis Besser
41 Фіалка персиколиста Viola persicifolia Schreb.
42 Фіалка висока Viola elatior Fr.
43 Фіалка зросла Viola accrescens Klokov
44 Фіалка різнолиста Viola epipsila Ledeb.
45 Фітеума куляста Phyteuma orbiculare L.
46 Чемериця чорна Veratrum nigrum L.
47 Хвощ рябий Equisetum variegatum Schleich. ex Weber & Mohr
48 Черешня чагарникова Cerasus fruticosa (Pall.) Woronov
49 Шипшина Ольги Rosa x olgae Chrshan. & Barbar.
50 Ожина ільмолиста Rubus ulmifolius Schott
51 Ожина прямоколоса Rubus orthostachys G.Braun
52 Шолудивник Кауфмана Pedicularis kaufmannii Pinzg.

Рідкісні видиРедагувати

№ п/п Українська назва виду Латинська назва виду
1 Анемона лісова Anemone sylvestris L.
2 Білозір болотний Parnassia palustris L.
3 Вероніка австрійська Veronica austriaca L.
4 Вероніка орхідна Veronica orchidea Crantz
5 Вероніка широколиста Veronica teucrium L.
6 Водяний жовтець волосолистий Batrachium trichophyllum (Chaix) Bosch
7 Вужачка звичайна Ophioglossum vulgatum L.
8 Гвоздика борова Dianthus pineticola Kleopow
9 Гвоздика польова Dianthus campestris M. Bieb.
10 Голокучник дубовий Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm.
11 Дзвоники сибірські Campanula sibirica L.
12 Дивина фіолетова Verbascum phoeniceum L.
13 Жовтець стоповидний Ranunculus pedatus Waldst. et Kit.
14 Зіновать австрійська Chamaecytisus austriacus (L.) Link
15 Жовтозілля сарацинське Senecio sarracenius L.
16 Жовтозілля болотне Senecio paludosus L.
17 Їжача голівка мала Sparganium minimum Wallr.
18 Китятки Вольфганга Polygala wolfgangiana Besser ex Ledeb.
19 Китятки мінливі Polygala decipiens Bess.
20 Конюшина люпинова Trifolium lupinaster L.s.l.
21 Льонок солодкий Linaria dulcis Klokov
22 Мласкавець колосковий Valerianella locusta (L.) Laterr.
23 Одноквітка одноквіткова Moneses uniflora L.
24 Орлики звичайні Aquilegia vulgaris L.
25 Первоцвіт високий Primula elatior (L.) Hill
26 Плющ звичайний Hedera helix L.
27 Шипшина Андржейовського Rosa andrzejowskii Steven
28 Шипшина Цезельського Rosa ciesielskii Błocki
29 Шипшина гололиста Rosa glabrifolia C.A.Mey
30 Шипшина Юндзіла Rosa jundzilii Besser
31 Рдест альпійський Potamogeton alpinus Balb.
32 Рдест червоніючий Potamogeton rutilus Wolfg.
33 Скереда сибірська Crepis sibirica L.
34 Смовдь Любименка Peucedanum lubimenkoanum Kotov
35 Спірея зарубчаста Spiraea crenata L.
36 Сюзірінхій гірський Sisyrinchium septentrionale Bicknell
37 Фегоптерис з'єднуючий Phegopteris connectilis (Michx.) Watt
38 Цибуля подільська Allium podolicum (Asch. & Graebn.) Błocki ex Racib.
39 Цибуля Вальдштейна Allium waldsteinii G.Don

Порівняно рідкісні видиРедагувати

№ п/п Українська назва виду Латинська назва виду
1 Аспленій північний Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.
2 Багатоніжка звичайна Polypodium vulgare L.s.l.
3 Вовчі ягоди звичайні Daphne mezereum L.
4 Волошка паннонська Centaurea pannonica (Heuff.) Simonk.
5 Гвоздика картузіанська Dianthus carthusianorum L.
6 Гвоздика несправжньорозчепірена Dianthus pseudosquarrosus (Novak) Klokov
7 Гвоздика стиснуточашечкова Dianthus stenocalyx Juz.
8 Герань темна Geranium phaeum L.
9 Грушанка середня Pyrola media Sw.
10 Дзвоники болонські Campanula bononiensis L.
11 Дзвоники оленячі Campanula cervicaria L.
12 Залізняк бульбистий Phlomis tuberosa L.
13 Зубниця залозиста Dentaria glandulosa Waldst. et Kit.
14 Кадило сарматське Melittis sarmatica Klokov
15 Кизильник чорноплідний Cotoneaster melanocarpus Fisch.
16 Купальниця європейська Trollius europaeus L.
17 Латаття сніжно-біле Nymphaea candida C.Presl.
18 Лемботропіс чорніючий Lembotropis nigricans (L.) Griseb.
19 Медунка лікарська Pulmonaria officinalis L.
20 Медунка м'яка Pulmonaria mollis Wulfen ex Hornem.
21 Мучниця звичайна Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.
22 Нечуйвітер лісовий Hieracium silvularum Jord. еx Boreau
23 Ожина стиснута Rubus plicatus Weihe et Nees
24 Осока багнова Carex limosa L.
25 Осока кульконосна Carex pilulifera L.
26 Осока низька Carex humilis Leys
27 Перлівка трансільванська Melica transsilvanica Schur
28 Півники угорські Iris hungarica Waldst. et Kit.
29 Рдест Бертхольда Potamogeton berchtoldii Fieber
30 Рдест злаколистий Potamogeton gramineus L.
31 Ринхоспора біла Rhynchospora alba (L.) Vahl
32 Синюха голуба Polemonium caeruleum L.
33 Ситник нитковидний Juncus filiformis L.
34 Скорзонера пурпурна Scorzonera purpurea L.
35 Сонцецвіт яйцевидний Helianthemum ovatum (Viv.) Dun.
36 Спірея звіробоєлиста Spiraea hypericifolia L.
37 Спірея середня Spiraea media F.Schmidt
38 Страусове перо звичайне Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.
39 Суховершки великоквіткові Prunella grandiflora (L.) Scholl.
40 Тирлич звичайний Gentiana pneumonanthe L.
41 Фітеума колосиста Phyteuma spicatum L.
42 Хвощ зимуючий Equisetum hyemale L.
43 Цанікелія болотна Zannichellia palustris L.
44 Черешня пташина Cerasus avium (L.) Moench
45 Шоломниця висока Scutellaria altissima L.
46 Щитник австрійський Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray

Невизначені видиРедагувати

№ п/п Українська назва виду Латинська назва виду
1 Глечики малі Nuphar pumila (Timm) DC.

Див. такожРедагувати

ДжерелаРедагувати

ПосиланняРедагувати