Навчальний заклад

установа, яка здійснює освітній процес
(Перенаправлено з Освітній заклад)

Навча́льний заклад, заклад освіти (осві́тній заклад) (англ. educational institution) — організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

Навчальний заклад є ланкою системи освіти та інституційною основою педагогіки.

Навчальні заклади засновуються на державній, комунальній чи приватній формі власності. Вони є юридичними особами і діють на підставі статуту.

Створення навчального закладу визначається, з однієї сторони, потребою в освітній діяльності на певній території, а з іншої — наявністю необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів.

Завдання навчальних закладів різняться в залежності від їх рівня. В цілому, вони полягають у всебічному розвитку людини, розвитку її талантів, розумових і фізичних здібностей, вихованні високих моральних якостей, забезпеченні народного господарства кваліфікованими фахівцями.

В різних державах навчальні заклади можуть бути як відокремленими від церкви (світськими), так і релігійними (духовними).

Важливим елементом статусу навчального закладу є його самоврядування (автономія).

Держава повинна контролювати якість освітніх послуг, які надаються навчальними закладами.

Короткий нарис історії навчальних закладів

ред.

Перші відомості про шкільне навчання у Стародавньому Єгипті належать до 3-го тисячоліття до н. е.

У Стародавній Греції та елліністичних державах в III столітті до н. е. склалася триступенева система освіти (школи різного рівня), яка трималася до закінчення Античності.

Університет Аль-Карауїн був заснований 859 року в місті Фес (Марокко). Вважається «найстаршим у світі постійним вищим навчальним закладом, що діє»[1].

У давньоруській писемності термін «школа» вперше зустрічається в 1382 році.

Обґрунтування введення терміну «заклад освіти»

ред.

У сучасних умовах українське освітне законодавство разом із традиційним терміном «навчальний заклад» все частіше використовує термін «заклад освіти».

Зазначене є, по-перше, спробою розмежувати два предикати цього терміну «освіта» та «навчання» у зв'язку з поширенням концепції «Безперервного навчання (Lifelong learning)».

По-друге, у сучасних умовах в число суб'єктів освітньої діяльності включено не тільки навчальні заклади, а й інші фізичні та юридичні особи, що забезпечують реалізацію права людини на освіту в формальній та неформальній освіті.

Втретє, широке застосування в міжнародній практиці концепції освітніх послуг призвело до використання терміну «надавач (провайдер) освітніх послуг», що є більш ширшим, ніж термін «навчальний заклад». Саме тому Міжнародна стандартна класифікація освіти МСКО-2011 використовує два визначення: «Навчальний заклад» та «Організація, що забезпечує надання освітніх послуг (провайдер освіти)».

 • Навчальний заклад (англ. educational institution) — офіційна організація (школа, коледж, університет або навчальний центр), основною метою якої є надання освіти. Такі організації зазвичай акредитуються і отримують офіційний дозвіл на діяльність від національних властей або рівнозначних їм органів. Приватні організації, такі як релігійні, приватні освітні заклади, навчальні підприємства, як комерційні, так і некомерційні, також можуть організовувати діяльність навчальних закладів.
 • Організація, що забезпечує надання освітніх послуг (англ. education provider) — організація, для якої надання освітніх послуг є основною або супутньою метою. Це може бути державний навчальний заклад, а також приватне підприємство, недержавна організація або державна неосвітня організація.[2]

Закон України «Про освіту» окрім визначення «заклад освіти» надає також більш широке визначення: «суб'єкт освітньої діяльності — фізична або юридична особа (заклад освіти, підприємство, установа, організація), що провадить освітню діяльність».

Приклади законодавчого визначення терміну в інших країнах

ред.

Система навчальних закладів багатьох західних країн містить:

 • навчальні заклади раннього дитинства (англ. Early childhood)
 • Первинний рівень (англ. Primary)
 • Вторинний рівень (англ. Secondary)
 • навчальні заклади подальшої та вищої освіти (англ. Further and higher education).

Види закладів освіти за українським освітнім законодавством

ред.

Заклад освіти — це:

 • заклад вищої освіти відповідного типу, що провадить освітню, наукову, науково-технічну, інноваційну та методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, а також наукові установи, що здійснюють навчання здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти;
 • професійно-технічний навчальний заклад відповідного типу, що забезпечує задоволення потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні кваліфікацією з відповідної професії, спеціальності відповідно до їх інтересів, здібностей та стану здоров'я;
 • загальноосвітній навчальний заклад відповідного типу незалежно від підпорядкування і форми власності, який належить до системи загальної середньої освіти;
 • дошкільний навчальний заклад відповідного типу незалежно від підпорядкування і форми власності, який належить до системи дошкільної освіти.[3]

Навчальні заклади України

ред.
 
Червоний корпус Київського університету

Відповідно до Закону України «Про освіту», в Україні діють такі типи навчальних закладів:

 1. Дошкільні
  1. ясла
  2. ясла-садки
  3. дитячі садки
  4. ясла-садки компенсаційного типу
  5. будинки дитини
  6. дитячі будинки інтернатного типу
  7. ясла-садки сімейного типу
  8. ясла-садки комбінованого типу
  9. центри розвитку дитини
 2. Середні
  1. середня загальноосвітня школа
   1. перший ступінь — початкова школа, що забезпечує початкову загальну освіту
   2. другий ступінь — основна школа, що забезпечує базову загальну середню освіту
   3. третій ступінь — старша школа, що забезпечує повну загальну середню освіту
  2. навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад»
  3. навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад»
  4. профільні класи
  5. спеціалізовані школи, гімназії, ліцеї, колегіуми
  6. вечірні (змінні) школи
  7. класи, групи з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах
 3. Для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації
  1. загальноосвітні школи-інтернати
  2. школи-інтернати
  3. дитячі будинки, в тому числі сімейного типу, з повним державним утриманням
  4. загальноосвітні санаторні школи-інтернати
  5. спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи, дитячі будинки, дошкільні та інші навчальні заклади з утриманням коштом держави
  6. загальноосвітні школи та професійно-технічні училища соціальної реабілітації.
 4. Позашкільні
  1. палаци, будинки, центри, станції дитячої, юнацької творчості
  2. учнівські та студентські клуби
  3. дитячо-юнацькі спортивні школи
  4. школи мистецтв
  5. студії
  6. початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади
  7. бібліотеки
  8. оздоровчі та інші заклади.
 5. Професійно-технічні
  1. професійно-технічне училище відповідного профілю
  2. професійне училище соціальної реабілітації
  3. вище професійне училище
  4. професійний ліцей
  5. професійний ліцей відповідного профілю
  6. професійно-художнє училище
  7. художнє професійно-технічне училище
  8. вище художнє професійно-технічне училище
  9. училище-агрофірма
  10. вище училище-агрофірма
  11. училище-завод
  12. центр професійно-технічної освіти
  13. центр професійної освіти
  14. навчально-виробничий центр
  15. центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів
  16. навчально-курсовий комбінат
  17. навчальний центр
  18. інші типи навчальних закладів, що надають професійно-технічну освіту або здійснюють професійно-технічне навчання
 6. Вищі
  1. коледж
  2. інститут
  3. академія
  4. університет
 7. Заклади післядипломної освіти
  1. академії
  2. інститути (центри) підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення
  3. навчально-курсові комбінати
  4. підрозділи закладів вищої освіти (філіали, факультети, відділення та інші)
  5. професійно-технічні навчальні заклади
  6. науково-методичні центри професійно-технічної освіти
  7. відповідні підрозділи в організаціях та на підприємствах.

Крім того, самоосвіта громадян проходить у відкритих та народних університетах, лекторіях, бібліотеках, центрах, клубах тощо.

Див. також

ред.

Примітки

ред.
 1. The Guinness Book Of Records, Published 1998, ISBN 0-553-57895-2, P. 242
 2. International Standard Classification of Education. ISCED 2011 / UNESCO. Архів оригіналу (PDF) за 6 січня 2019. Процитовано 24 квітня 2017.
 3. Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187. Архів оригіналу за 25 квітня 2017. Процитовано 24 квітня 2017.

Посилання

ред.

Джерела

ред.