У фінслеровій геометрії, орисфера визначається як межа сімейства сфер, таким чином.

Спряжені орисфери в моделі Пуанкаре.

Зафіксуємо точку фінслерового простору та геодезичний промінь , що виходить з цієї точки. Розглянемо сімейство сфер , що проходять через точку , центри яких розташовані на промені . Межа послідовності цих сфер, коли радіус зростає до нескінченності, називається орисферою.

Пов'язані визначення

ред.
  • Орисфера  , що проходить через точку  , і побудована за променем  , протилежно спрямованому променю  , називається спряженою до орисфери  , побудованої по променю  .
  • Орикуля — тіло обмежене орисферою.
  • На двовимірній фінслеровій поверхні орисфера називається орициклом.
  • Сімейство орисфер, для якого точка   пробігає всю пряму  , доповнене сімейством прямих «паралельних»   утворює орициклічну систему координат.

Приклади

ред.
  • В евклідовому просторі орисферами є евклідові площини. Відповідно, в евклідовій площині орициклом буде пряма. Отже, поняття орисфери в такому сенсі узагальнює поняття площини.

Простір Лобачевського

ред.

Залежно від моделі геометрії Лобачевського, орисфери мають такий вигляд:

  • В моделі Пуанкаре в кулі   орисферами будуть сфери, дотичні до абсолюту та круги, що проходять через центр сфери  .
  • В моделі Пуанкаре у верхньому півпросторі   орисферами будуть сфери, дотичні до площини   (абсолюту) та площини  .

Властивості орисфер у многовидах Адамара

ред.

Многовидом Адамара називається повний однозв'язний ріманів многовид недодатної секційної кривини. Прикладом буде простір Лобачевського, як многовид сталої секційної кривини −1.

У многовиді Адамара класу   орисфера буде поверхнею класу  [1]. Тому для орисфер у многовиді Адамара існує нормальна кривина в кожній точці в будь-якому напрямку.

Відомо, що для сфер многовиду Адамара з обмеженими секційними кривинами   нормальна кривина сфер обмежена  [2]. Оскільки, орисфера буде межею сфер, то нормальна кривина орисфер буде обмеженою:  

Як наслідок отримуємо, що нормальна кривина орисфер у просторі Лобачевського дорівнює 1. А отже, у внутрішній метриці, індукованій[en] простором Лобачевського, орисфера ізометрична евклідовому простору.

Примітки

ред.
  1. Щербаков С. А., Орисферическая координатная сеть на гиперболическом роге. Сборник «Геометрия». — Ленинград: Изд-во им. А. И. Герцена, 1977. C. 117–128.
  2. Бураго Ю. Д., Залгаллер В. А., Введение в риманову геометрию, СПб., Наука, 1994, c. 173