Озброєння та військова техніка

науково-технічний журнал

«Озброєння та військова техніка» (рос. «Вооружение и военная техника», англ. «Weapons and military equipment») — науково-технічний журнал, що друкує результати наукових досліджень у сфері озброєння та військової техніки.

Озброєння та військова техніка
Скорочена назва ОВТ
Країна видання Україна
Тематика технічні науки
Періодичність виходу 4 рази на рік
Мова українська, російська, англійська
Адреса редакції 28, проспект Повітрофлотський,
Київ, 03049, Україна
Головний редактор Лапицький Сергій Володимирович
Видавець Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України
Засновник Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України
Засновано 2014
Обсяг 74
Обіг 300
ISSN-L 2414-0651
ISSN 2414-0651

journal.cndiovt.com.ua

Журнал видається з 2014 р. Центральним науково-дослідним інститутом озброєння та військової техніки Збройних Сил України, щоквартально, змішаними мовами: українською, англійською та російською.

Включений до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт з технічних наук (занесений до «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» (технічні та військові науки), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528 (із змінами від 22.12.2016 № 1604)).

Видання індексується міжнародними бібліометричними та наукометричними базами даних:

Завдання журналу ред.

Журнал призначений для наукових працівників, представників промисловості, викладачів, докторантів, ад'юнктів, аспірантів, а також курсантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Основні завдання журналу:

  • публікація наукових статей з питань воєнно-технічної політики Збройних Сил України;
  • публікація оригінальних наукових статей, які присвячено проблемам військово-технічної галузі;
  • відображення результатів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;
  • формування наукової складової Збройних Сил України, пропаганда наукових шкіл та основних досягнень військово-технічної науки;
  • організація відкритої наукової полеміки, яка забезпечує підвищення якості дисертаційних досліджень, ефективності експертизи наукових робіт;
  • проведення на сторінках журналу дискусій з актуальних проблем розвитку озброєння та військової техніки;
  • виявлення наукового потенціалу для впровадження передових досягнень науки в розвиток обороноздатності України;
  • публікація критичних статей, бібліографічних оглядів та рецензій;
  • забезпечення гласності й відкритості у відображенні наукової проблематики дослідницьких колективів.

Див. також ред.

Посилання ред.