Однофотонна емісійна комп'ютерна томографія

Однофото́нна емісі́йна комп'ю́терна томогра́фія — метод радіонуклідної діагностики, принцип якого полягає в отримуванні серії двовимірниx сцинтиграм при програмно керованому обертанні одного чи декількоx детекторів томографа навколо осі тіла пацієнта. При цьому застосовують радіонукліди, що випромінюють один гамма-квант на один радіоактивний розпад.

За допомогою ОФЕКТ можливо досліджувати зміни в певній ділянці тіла, він може виявляти навіть незначні порушення і дає змогу діагностувати патологічні зміни на ранніх стадіях захворювання.

Цей метод здебільшого використовують в кардіології, неврології, та онкології.