Однорі́дна фу́нкція (англ. homogeneous function) ступеня числова функція така, що для будь-якого та виконується рівність:

причому називають порядком однорідності.

Розрізняють також

 • додатно однорідні функції, для яких рівняння виконується тільки для додатних ()
 • абсолютно однорідні функції для яких виконується рівняння
      

Властивості ред.

 1. Якщо функція   є многочленом від   змінних, тоді вона буде однорідною функцією степеню   тоді і тільки тоді, коли  однорідний многочлен степеню  , зокрема в цьому випадку   має бути цілим.
 2. Однорідна функція в нулі дорівнює нулю, якщо вона там визначена:
       
 3. Лема Ейлера. Однорідні функції пропорційні скалярному добутку свого градієнта на вектор своїх змінних з коефіцієнтом, що дорівнює порядку однорідності:
       
  Доводиться диференціюванням рівняння (*) по   при  .

Див. також ред.

Посилання ред.