Обробка сигналів

Обробка сигналів — галузь схемотехніки, електротехніки і прикладної математики, яка досліджує теорію перетворення як цифрових, так і аналогових сигналів, що є змінними в часі або просторі фізичними величинами. Це можуть бути такі сигнали як звук, електромагнітне випромінювання, зображення, покази датчиків, наприклад, в біологічних дослідженнях це електрокардіограма, сигнали систем управління, телекомунікаційні сигнали та інші. Під обробкою сигналів розуміють математичні, статистичні, обчислювальні, евристичні і лінгвістичні аспекти, формалізації і методи для представлення, моделювання, аналізу, синтезу, вияву, відновлення, зондування, витягу, вивчення, безпеки або судово-медичної експертизи.

Сигнал на графіку ліворуч виглядає як шум, але в результаті обробки за методом перетворення Фур'є одразу стає видно, що даний сигнал має п'ять чітких частотних компонентів (графік праворуч).

Напрями застосуванняРедагувати

Існує безліч напрямів обробки сигналів, що залежить від їх природи. Для аналогових сигналів перетворення може являти собою посилення, фільтрацію, модуляцію і демодуляцію. Для цифрових сигналів існують алгоритми фільтрації, стиснення, виявлення і виправлення помилок та ін. Із основних напрямів можна виділити наступні:

КатегоріїРедагувати

Аналогова обробкаРедагувати

Детальніші відомості з цієї теми ви можете знайти в статті Аналогова обробка сигналів.

Аналогова обробка здійснюється для сигналів, які не перетворено до цифрового вигляду. Прикладами можуть слугувати класичний радіоприймач (детектування, перетворення частоти), радар, аналогове телебачення. Електричні кола, задіяні в обробці аналогових сигналів, можуть бути як лінійними (наприклад, пасивні і активні фільтри, інтегратори, лінії затримки), так і нелінійними (приклади нелінійних перетворень: компандування, перетворення частоти, перемножування сигналів, робота фільтрів та підсилювачів, контрольованих напругою, фазове автопідлаштування частоти).

ПосиланняРедагувати

ЛітератураРедагувати

  • Обробка сигналів : навч. посіб. [для студентів спец. 122 "Комп'ютер. науки та інформ. технології", 123 "Комп'ютер. інженерія", 151 "Автоматизація та комп'ютер.-інтегр. технології", 172 "Телекомунікації та радіотехніка" / А. Й. Наконечний, Р. І. Стахів, Р. А. Наконечний ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів : Растр-7, 2017. — 217 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 211—217 (77 назв). —ISBN 978-617-7359-75-2