Відкрити головне меню

До тексту статті:

 1. В другому реченні уточнити: «Під організацією у цьому контексті розуміється будь-яке формальне чи неформальне об'єднання громадян/організацій як то: політичні партії, громадянські рухи, комерційні чи некомерційні компанії і т. д.»
 2. З розділу Основні критерії в першому реченні видалити слова «продукт або сервіс», позаяк це не стосується організацій --Helgi (обговорення) 12:02, 14 січня 2013 (UTC)

ВишіРедагувати

Вважаю за доцільне чітко і недвзначно прописати КЗ ВНЗ України, факультетів, кафедр, лабораторій, наукових шкіл, коледжів. Прошу виносити пропозиції на обговорення бо маємо прецедент, коли спочатку кафедра НЕзначима, а потім ті самі граблі --Helgi (обговорення) 21:28, 10 січня 2013 (UTC)

Значимі:

 1. Усі Виші (ВНЗ) України ІІІ-IV рівня акредитації значимі за визначенням як основа вищої освіти в Україні
 2. Усі установи АН України (інститути, лабораторії, бібліотеки тощо)
 3. Наукові лабораторії університетів та інститутів, які зробили значний, вагомий і непересічний вклад в розвиток науки, техніки і освіти в Україні
 4. Кафедри факультетів, які мають довгу науково-педагогічну історію, видатні досягнення національного рівня, видають ВАКівські журнали, мали/мають визнані наукові школи --Helgi (обговорення) 12:16, 14 січня 2013 (UTC)
Згоден з 1 та 2. Проте 3 та 4 потребують уточнень. Зокрема частини значний, вагомий і непересічний вклад (що є свідоцтвом значимості, вагомості та непересічності вкладу? Премії? Відомість у світі?) та Кафедри факультетів, які мають довгу науково-педагогічну історію (це скільки? 20, 50, 100 років?)--Divega (обговорення) 14:31, 14 січня 2013 (UTC)
а) Наукові лабораторії університетів та інститутів, які зробили значний, вагомий і непересічний вклад в розвиток науки, техніки і освіти в Україні (відкриття нових матеріалів і технологій, що були визнані світовим науковим товариством, розробка нових наукових гіпотез та концепцій, яка отримала визнання на світових наукових конференціях та симпозіумах, отримання державних нагород) б) Кафедри факультетів, які мають довгу науково-педагогічну історію (як мінімум з 1991 року), видатні досягнення національного рівня (видані як мінімум 5 підручників з профільних дисциплін з грифом Міносвіти, проведено десятки наукових і науково-практичних конференцій, підготовлено як мінімум 5 кандидатів наук та 2 доктори наук), видають ВАКівські журнали, мали/мають визнані наукові школи --Helgi (обговорення) 15:03, 14 січня 2013 (UTC)
  1. Згоден. Мабуть, I і II рівня акредитації теж, бо це також державне визнання рівня викладання — щоправда, на I і II рівні не повинні розповсюджуватися решта умов.
  2. Інститути — безумовно, лабораторії та бібліотеки — лише відокремлені/незалежні. Наприклад, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАНУ поділяється на три відділи, до яких входить 6 лабораторій. Якщо інститут точно значимий, то лабораторії інституту, мабуть, не всі. Бібліотеки інститутів майже напевно незначимі (можливо, за рідкісними винятками): наприклад, у вищезгаданому інституті фонди бібліотеки складають 9911 прим., з яких більшість періодичні видання та електронні, це всього лиш досить велика кімната.
  3. Чим виміряти обсяг, вагомість і непересічність внеску? Боюсь, що це буде дуже суб'єктивний критерій. Мабуть, потрібна наявність джерел, які підтверджували б цей внесок.
  4. Довга науково-педагогічна історія не є критерієм, може бути молода кафедра (результат реорганізації) з солідними досягненнями, а може бути 80-річна, яка нічим не відзначилась.
  5. Загалом вважаю за потрібне звернути увагу на те, що інститути НАН поділяються на відділи, а виші — на факультети, і ніщо не заважає писати про лабораторії інститутів НАН та кафедри вишів там, якщо до самостійної статті вони не доросли — NickK (обг.) 15:45, 14 січня 2013 (UTC)
ОК. Тоді так:
 1. Статті про усі Виші (ВНЗ) України І-IV рівня акредитації значимі за визначенням як основа вищої освіти в Україні
 2. Статті про Усі відокремлені/самостійні установи АН України (інститути, лабораторії, бібліотеки тощо)
 3. Статті про усі факультети ВНЗ України ІІІ-IV рівня та відділи інститутів АН України - значимі
 4. я ж уточнив: (відкриття нових матеріалів і технологій, що були визнані світовим науковим товариством, розробка нових наукових гіпотез та концепцій, яка отримала визнання на світових наукових конференціях та симпозіумах, отримання державних нагород) - на все це можна знайти/не знайти АД
 5. стосовно кафедр КЗ діють за сукупністю: сумується довга історія/її відсітність, видатні досягнення/нема досягнень, проведення наукових конференцій/не проведення, підготовка к.н./нема, видає ВАКівський журнал/не видає, є наукова школа/нема - по кожній позиції один бал (макс 6 - мін 3). Крім того, значимі тільки кафедри ВНЗ ІІІ-IV рівня.
 6. не заважає, проте, випадок з Кафедра гідрології та гідроекології Київського університету яскравий приклад того, що якщо перенести текст у статтю Географічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка - останню сильно перекособочить в сторону однієї кафедри --Helgi (обговорення) 16:24, 14 січня 2013 (UTC)
Повертаю на обговорення, бо критерії занадто сирі. Особливо проблема з кафедрами: неясно, чи кафедра повинна відповідати всім критеріям, чи лише одному, чи достатньо кількох, деякі критерії некоректні (десятки наукових і науково-практичних конференцій → за скільки часу, 1 кафедральна чи факультетська конференція на рік протягом 20 років є майже на кожній кафедрі віком понад 20 років — десь же треба студентам набирати публікації). Крім того, очевидно, що цього обговорення майже ніхто не помітив, бо воно взагалі ніде не було оголошено, і серед освітян явно мало хто спостерігає за критеріями значимості організацій, тобто зміни фактично внесені без повноцінного обговорення — NickK (обг.) 19:46, 21 січня 2013 (UTC)
1. Зі всім, окрім кафедр, я так розумію - ти згоден. 2. Всім критеріям, не одному, а ВСІМ. 3. Так у чім проблема? Повісь оголошення - проведемо широке обговорення --Helgi (обговорення) 20:31, 21 січня 2013 (UTC)
Як на мене, то кафедри не значимі, хоча і мають довгу історію. Вони не існують поза вишу і тому є частиною історії самого вишу. В статті про вуз слід писати про окремі кафедри, а не створювати про них окремі статті. Я знаю багато кафедр, які хоча і мають довгу історію, але значення від них як з кота молока. Я проти кафедр категорично, але це моя власна думка. --Вальдимар 12:31, 22 січня 2013 (UTC)
А можете навести хоча б 2-3 приклади кафедр, значення яких «як з кота молока». Стаття про окрему кафедру МОЖЕ у 2-3 рази перевищувати обсяг статті про виш (приклад вище). Справа не тільки у довгій історії, а у сукупному значенні для освіти і науки України. І ще одне - саме кафедра випускає бакалаврів, спеціалістів і магістрів, а не факультет, чи вуз --Helgi (обговорення) 12:14, 23 січня 2013 (UTC)

Не розумію, для чого у Вікіпедії складаються універсальні правила для всіх статей. Кожна стаття індивідуальна і виробляти критерії значимості не потрібно ні для річок, ні для вулиць, ні для організацій. Найвагоміший критерій — це наявність нетривіальної інформації--Kamelot (обговорення) 18:47, 23 січня 2013 (UTC)

Проблема в тому, що нетривіальну інформацію про кафедру якраз знайти легко: якщо є бодай одна сторінка на сайті про кафедру, там можна знайти дані про професорсько-викладацький склад, кількість публікацій, кількість захищених дисертацій тощо. От приклад: Кафедра методів та приладів контролю якості та сертифікації продукції. Інформація явно нетривіальна, але чи дає вона значимість? — NickK (обг.) 20:30, 23 січня 2013 (UTC)
Зоряний крейсер класу «Венатор» нааааабагато значиміша стаття за якусь зачухану кафедру западенського універу. Defected Girl - всесвітньо відома і неймовірно значима стаття у порівнянні з якоюсь незрозумілою Кафедра гідрології та гідроекології Київського університету. На біса ми створюємо найбільшу українську енциклопедію - щоб нафарширувати її покемонами і мультяшними бздурами? Я НЕ проти покемонів і статей про дитячі забавки. Я проти БЕЗДУМНОГО вилучення статей про важливий елемент освіти і науки (яка не яка, але є) в Україні. Ще раз повторюю: пропоную вважати значимими далеко НЕ всі кафедри, а ТІЛЬКИ кафедри ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації, які діють принаймні з 1991, мають докторів наук і видають ваківський журнал --Helgi (обговорення) 07:20, 24 січня 2013 (UTC)
Одне маленьке упущення: ви забули згадати про поп-музику та футболістів. Персонажів мультфільмів ви вже згадали, для повноти неконструктивної аргументації лишилося згадати про поп-музику і футболістів. А щодо кафедр, то насправді моя репліка адресувалася Камелоту стосовно нетривіальної інформації. З ідеєю чітких критеріїв я, в принципі, згоден, але всі вони повинні перевірятися АД, щоб у статті було що писати — NickK (обг.) 19:22, 25 січня 2013 (UTC)
Шановні Колеги! Мене попрохали тут висловитися як експерта. Насправді дискусія має рівень далекий від професійного. Наприклад, багато разів вище зазначається "якщо кафедра видає ВАКівський журнал". Насправді будь-яке періодичне видання в Україні може видавати тільки і тільки юридична особа. Кафедра такою не є і видавати журнали юридично не може (хай навіть де-факто і докладає до того зусиль - наприклад, журнал видається на базі кафедри). Тому про журнал ВАК - все відпадає само-собою. Всі інші критерії названі вище (і наявність докторів, і "історичність" кафедр) - все на жаль дуже й дуже СИРЕ. Однозначних критеріїв не запропоновано. Я думаю, що їх взагалі дуже важко запропонувати. Тому сьогодні доцільно підняти планку вимог до окремого опису кафедр ВИСОКО:
 • 1. Наявність на кафедрі наукових шкіл, про які є публікації в наукометричних закордонних джерелах.
 • 2. Наявність на кафедрі колективних розробок (не індивідуальних робіт!), які відзначені міжнародними преміями.
 • 3. Наявність на кафедрі колективних науково-теоретичних розробок, на основі яких розвинута нова наука чи новий науковий напрямок, який згодом виріс до нової науки чи її підгалузі (приклад: гідрогеологія в геології тощо). І це досягнення загальновизнане, тобто описане не тільки у вітчизняних, але й світовій науковій літературі.
 • 4 Наявність на кафедрі колективних науково-прикладних розробок, які суттєво вплинули на масове впровадження у промисловість нових технологій чи машин і механізмів.

Всі інші кафедри, які не мають таких досягнень (хай і 100 років вони існують, хай і десятки докторів наук мали, хай і докладають зусиль до організації конференцій....) - всі кафедри можна описувати в рамках факультетів, інститутів тощо. Окремі досягнення окремих науковців - описувати в їх персональних статтях. Кафедра ж описується тілдьки тоді, коли КОЛЕКТИВНЕ ДОСЯГНЕННЯ КАФЕДРИ визнане світовою громадськістю і про те є АД.--Білецький В.С. (обговорення) 20:11, 26 січня 2013 (UTC)

Я вдячний Вам, Володимир Стефанович за експертну оцінку, але для чого аж такі ЖОРСТКІ КРИТЕРІЇ? У нас сотні статей про другорядні і маловідомі мультяшні персонажі, дворових футболістів і маловідомих кіноакторів, тисячі статей про нікому невідомі мікроскопічні острови і зниклі села... --Helgi (обговорення) 20:24, 26 січня 2013 (UTC)
Тому, що, ПО-ПЕРШЕ, Кафедри - дуууже мінливі утворення. Вони переіменовуються, об"єднуються, закриваються-відкриваються і т.д. ПО-ДРУГЕ, тому що Кафедри не треба розглядати як механічну суму окремих осіб-науковців. ПО-ТРЕТЄ, щоб не засмічувати Українську Вікіпедію (Ви ж самі наводите приклади - як вона вже засмічена - тому не засмічуймо далі). ОПИСУВАТИ КАФЕДРИ ОКРЕМО ТРЕБА ТІЛЬКИ ТОДІ, КОЛИ САМЕ КАФЕДРИ (А НЕ ОКРЕМІ НАУКОВЦІ) МАЮТЬ ЗНАЧИМІСТЬ (і ця значимість визнана міжнародною громадськістю). Таке дійсно рідко буває. Але саме тоді КАФЕДРА значима (а не ВНЗ, окремий науковець тощо). І ще одне - я б зосередився на описі НАУКОВИХ ШКІЛ, а не кафедр.--Білецький В.С. (обговорення) 20:45, 26 січня 2013 (UTC)
З величезної кількості наукових шкіл КНУ ТІЛЬКИ ОДНА (!) має досягнення світового рівня :( Не густо... --Helgi (обговорення) 21:09, 26 січня 2013 (UTC)
Не впевнений, що тільки одна - перечитайте школи - там досить багато ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ досягнень. По наукових школах (які не є такими мінливими як кафедри, і це не організаційні утворення, а творчі) МОЖНА СТВОРИТИ ОДНОЗНАЧНІ КРИТЕРІЇ ЗНАЧИМОСТІ. По кафедрах - дуже проблематично.--Білецький В.С. (обговорення) 12:34, 27 січня 2013 (UTC)
уряди і міністерства, секретаріяти/адміністрації — теж мінливі речі. Навіть дуже. Це так, до речі…--Albedo (обговорення) 18:08, 17 лютого 2013 (UTC)
Підтримую запровадження критеріїв, запропонованих Білецьким В.С. --Neon Knight (обговорення) 12:18, 14 липня 2013 (UTC)
Стосовно критеріїв — під природничо-технічні кафедри вони, може, і підходять. А правничі(юридичні) кафедри (ну різні у нас правові системи, а подекуди і правові сім'ї!) чи, скажімо, кафедри української філології є незначущими лише тому, що у принципі мало співпрацюють із європейцями, бо європейцям досягнення української юриспруденції та лінгвістики не дуже цікаві. Окремі поодинокі випадки є, але українська правнича та філологічні (наприклад) науки існують не в першу чергу для спільних наукових досліджень із зарубіжними партнерами. Це бажано, але не лише це. Потрібно врахувати, як на мене. Для української правничої науки значущими є також внесок у нормотворчість (законотворчість; судову — ті ж самі науково-експертні та науково-методичні ради; нормотворчість органів виконавчої влади; локальну), наукові експертні висновки стосовно правозастосування, видання науково-практичних коментарів, виконання фундаментальних і прикладних наукових досліджень тощо. --Юрій25031994 Обговорення 02:52, 10 лютого 2017 (UTC)

Лабораторії, обсерваторії, музеїРедагувати

А шо робити з цими статтями: Лабораторія космічних досліджень УжНУ - це навіть не рівень факультету, Лабораторія мікотоксикології ІП УААН - не відокремлений підрозділ, а одна з багатьох лабораторій інституту, Науково-дослідна лабораторія гідроекології та гідрохімії Київського університету - хочете зарізати кафедру - заріжте і лабораторію, Науково-дослідна лабораторія регіональних проблем економіки і політики Київського університету та Лабораторія «Корсак» - теж до смітника? А оця значима чи незначима - Лабораторія законодавчих ініціатив. А з цими статтями як бути: Обсерваторія Львівської політехніки та Астрономічна обсерваторія Львівського університету? Значимі? Чи може нє? А цього бідолаху куди: Зоологічний музей імені Бенедикта Дибовського? Ось Осередок НТШ у Черкасах - він «не існує поза межами НТШ» - то може і цю статтю варто зарізати? І взагалі, мені дуже цікаво, чим видалянці керуються, коли приймають рішення про значимість/незначимість лабораторії, обсерваторії, музею, кафедри, наукового товариства...? Може розкриєте мені таємницю? Може спрацьовує студентський рефлекс відрази до кафедри, вироблений після того як прєпад-зараза на талон два рази ганяв? Гублюся у здогадках --Helgi (обговорення) 15:38, 25 січня 2013 (UTC)

Треба дивитися відповідність загальному критерію значимості та чинному критерію значимості організації. Лабораторія космічних досліджень, дві обсерваторії та музей їм безумовно відповідають: про них є публікації навіть у закордонних джерелах, які є гарантовано незалежними. Стосовно, наприклад, Науково-дослідна лабораторія гідроекології та гідрохімії Київського університету, то тут є сумніви, бо всі джерела зі статті написані працівниками цієї лабораторії, що викликає сумнів у точності й неупередженості інформації. По решті приблизно такий же стан справ: може бути значимим, але потрібно показати цю значимість за допомогою незалежних авторитетних джерел — NickK (обг.) 19:45, 25 січня 2013 (UTC)
Цікаво. Твоя фраза «Стосовно, наприклад, Науково-дослідна лабораторія гідроекології та гідрохімії Київського університету, то тут є сумніви, бо всі джерела зі статті написані працівниками цієї лабораторії, що викликає сумнів у точності й неупередженості інформації» - це пряме звинувачення професора, доктора геогр. наук Хільчевського у брехні. --Helgi (обговорення) 13:10, 26 січня 2013 (UTC)
Ні, це про те, що «кожен кулик своє болото хвалить». Я не думаю, що проф. Хільчевський може бути неупередженим стосовно лабораторії, яку він очолює, і не можна сумніватися, що він має інтерес написати про неї якомога краще. Але якби хтось інший, який не є її працівником, зацікавився цією лабораторією й детально написав про неї в АД, сумнівів у значимості не було б — NickK (обг.) 13:12, 26 січня 2013 (UTC)
1. Це все «вокруг да около» - конкретно де у статті упереджена/недостовірна інформація? Який рядок? 2. Усі три джерела інформації до статті (Хільчевський В.К. Кафедра гідрології і гідрохімії: освіта і наука. — К., 2000. Українські гідрологи, гідрохіміки, гідроекологи / За ред. В. К. Хільчевського. — К., 2004. Географічному факультету — 75. — К., 2008.)- не АД? 3. До прикладу: у мене були КОНКРЕТНІ сумніви щодо ХайВея, як АД до статті Бовтиська западина. І я їх перелічив у обговоренні статті. Так і тут - є конкретні сумніви про об'єктивність і неупередженість інфи - давай КОНКРЕТНО - де і які --Helgi (обговорення) 13:50, 26 січня 2013 (UTC)
Дивимось за чинними ВП:КЗО: вважається значимим, якщо він згадується у авторитетних, незалежних вторинних джерелах інформації. Джерело авторитетне, але не незалежне. Якщо будуть незалежні, в значимості не буде сумнівів. Я не маю інших джерел про цю кафедру, тож я не знаю, він написав правду чи напівправду (варіант про брехню я все ж виключаю, але цілком міг мати місце якомога яскравіший опис своїх досягнень) і тому не можу надати конкретних претензій — NickK (обг.) 14:00, 26 січня 2013 (UTC)
Уважно вдивляємось у чинне ВП:ІУП, яке є офіційним правилом, і вищим за рангом аніж настанова ВП:КЗО. Крім того, Кафедра є співорганізатором всеукраїнських наукових конференцій [1], видає ВАКівський журнал [2], + [3], + ГИДРОХИМИЧЕСКИЙ АТЛАС СССР. - М.: ГУГК, 1990 - розроблено Гідрохімічним інститутом Держгідромету СРСР і кафедрою гідрології та гідроекології КНУ ім. Т. Шевченка, + НАЦІОНАЛЬНИЙ АТЛАС УКРАЇНИ. - К.: ДНВП "Картографія", 2008 - карти якості поверхневих вод розроблено Українським н.-д. гідрометеорологічним інститутом та кафедрою гідрології та гідроекології КНУ ім. Т. Шевченка - авторитетні - раз, незалежні - два, вторинні - три. P.S. це твої слова, то де ж логіка? Спочатку говориш одне, тепер - інше... --Helgi (обговорення) 15:15, 26 січня 2013 (UTC)
От зараз ви намагаєтесь показати значимість кафедри, наводячи ті самі аргументи вже в невідомо який раз. Звісно, нема сумнівів у важливості таких досягнень, залишилось лише підтвердити деякі з них джерелами (наприклад, щодо Гідрохімічного атдасу СРСР, то решта джерел пишуть, що він розроблений Гідрохімічним інститутом Держгідромету СРСР, а кафедра гідрології та гідроекології — лише співавтори карт). Я ж вам писав про значимість лабораторії. А стосовно мого коментаря, то я мав на увазі, що статті про джерела не потрібно вилучати, якщо джерела можна знайти (йшлося про статті такого типу, де тема статті безумовно значима) — NickK (обг.) 15:50, 26 січня 2013 (UTC)
Атлас складається з конкретних карт, де кожна має своїх авторів і співавторів. І принижувати вклад співавтора карти порівняно з укладачем атласу (часто-густо «весільним генералом») - свинство. Хто-хто, а я дуже добре знаю цю кухню складання карт, бо є співавтором Тектонічної карти України м-бу 1:1000000. Треба посилання, чи на слово мені віриш? :) --Helgi (обговорення) 16:24, 26 січня 2013 (UTC)

Автоматична значимість шкілРедагувати

Вітаю, колеги! Останнім часом бачу багато статей про школи, які створюються новачками, зазвичай учнями на уроках. Більшість з них не відповідають ВП:КЗ, тож видаляються. Хочу запропонувати до обговорення пропозицію: зробити автоматично значимим будь-який державний навчальний заклад. Це допоможе зберегти інтерес до редагування новачками. --Goo3 (обговорення) 16:23, 16 листопада 2016 (UTC)

  Проти. У селах є школи на 30 учнів. І вони стануть автоматично значимими. До того ж, українські школи будуть значимими, а школи із Зімбаве — ні? --Ходаков Павло Вікторович (обговорення) 16:25, 16 листопада 2016 (UTC)
Теоретично більшість шкіл достатньо описані в джерелах (зокрема, в краєзнавчих виданнях), щоб бути значимими. Але цю пропозицію потрібно обговорювати не тут, бо щодо цього мали б висловитися всі користувачі, а не лише адміністратори і Khodakov Pavel — NickK (обг.) 16:37, 16 листопада 2016 (UTC)
  За--Oleksandr Tahayev (обговорення) 23:11, 16 листопада 2016 (UTC)
  Проти Якщо «не відповідають ВП:КЗ», то самі розумієте, яка доля їх чекає. + чимало статей про школи порушують принцип «незалежності» джерел.
Напевно, тому у примітці до ВП:КЗ є «статті про школи можна приєднати до статті про місто чи район, де вони розташовані». Потрібні аргументи щодо винятковості школи, а не «наше? то хай буде». Саме тому я б не створював статтю про школу, де навчався: нічого особливого там нема. --Fessor (обговорення) 07:40, 17 листопада 2016 (UTC)
  Коментар Як мінімум, такі статті треба не вилучати, а переносити вміст і залишати перенаправленнями на розділ/підрозділ у «статті про місто чи район». Тоді новачок, принаймні, знайде свій текст у іншому місці і зможе продовжити з ним працювати. І не забувати доброзичливо пояснювати на СО користувача, що саме відбулося. Щодо «у селах школи на 30 учнів» — так у селах більшості шкіл багато-багато років і учнів вони випустили більше, ніж новобудови на окраїнах великих міст. --ReAlв.о. 15:01, 7 грудня 2016 (UTC)
  За Це точка входу в Вікіпедію як для вчителів, так і для її учнів, майбутніх дописувачів. Вони, навчаючись в школі, зможуть щось додавати до статті, роблячи перші кроки знайомства. Навіть сільська школа, яка має 30+ учнів часто має неординарну історію. Чи ви хочете, щоб вони зразу про фагоцитоз вам статті доповнювали на професійному рівні? — Alex Khimich 01:32, 6 січня 2017 (UTC)
От, до речі, ілюстрація про «перші кроки» Київська спеціалізована школа № 89 — судячи з імені користувача та початкового вмісту сторінки, дівчинці було 10-11 років. Ще б трохи і хтось втулив би Db-na чи подібне і на ранок би пропала. Причому на її СО ніхто б і не написав, просто пропала б стаття. --ReAlв.о. 17:41, 6 січня 2017 (UTC)
  За Невже комусь з вікіспільноти не дорога і тому не значима школа, де він сам написав перші навіть не літери, а палички-гачечки?--ROMANTYS (обговорення) 10:32, 9 січня 2017 (UTC)
  Проти Per khodakov Pavel та Fessor.--Andriy.v (обговорення) 10:50, 9 січня 2017 (UTC)
  За Минулого року створив статтю Новоград-Волинський колегіум і там одна правка з боку учнів, решта моє. Але тут треба зважати на таке: там працює моя дружина та дружина брата (була допомога з боку вчителів), навчаються мої діти і зрештою на рівні з місцевою гімназією (про неї правда статті немає, вона в мене в планах) входять до числа 150 найрейтинговіших шкіл нашої держави, є виявляється рейтинг 150 шкіл, які найчастіше видають медалістів та учні яких перемогають в різноматніх конкурсах — обласних, державних та міжнародних. І ще про допомогу «з боку вчителів». Якщо ми плануємо залучати нових редакторів, то треба визначити критерії, бо була там людина, яка вже давно винашувала ідею про статтю у Вікі, але реально ми «страі редактори» відбиваємо будь-яке бажання написати, а потім і оновлювати статті, а це згодом можуть бути і інші статті. Тому погоджуюсь з ReAl та Alex Khimich, що такі статті мають право на життя. --Jphwra (обговорення) 10:52, 9 січня 2017 (UTC)
  Проти Категорично проти, має бути доведено хоча б історична значимість будівлі де розташована школа, забагато статей є просто копівіо. Та й кожна школа України поставить собі за мету (а так воно наразі і є) створити статтю про власну школу, але де край всьому цьому? Далі підуть недільні церковні школи, дитячі садки...--Zvr (обговорення) 18:11, 16 січня 2017 (UTC)
Так можна зробити умови, щоб не було недільних шкіл. В чому проблема?--Divega (обговорення) 19:50, 4 лютого 2017 (UTC)
  За це точка входу в Вікіпедію для її учнів та викладачів. Робити початкові правки вони можуть лише про свою школу, а не про колоїдну хімію. Рейтинг шкіл та кількість учнів враховувати недоречно, так як кількість учнів варіабельна, в той час як школа може мати столітню історію. — Alex Khimich 19:07, 4 лютого 2017 (UTC) Повтор — Alex Khimich 16:58, 28 лютого 2017 (UTC)
  За Колись я таки й сам напишу, а може й допоможу комусь написати статтю про школу, де сам вчився, працював мій батько, де вчиться моя дочка, яка є найбільшою в місті за кількістю учнів, яку закінчили три колишні українські нардепи, один відомий волинський поет, та ще деякі відомі люди. --Yukh68 (обговорення) 19:35, 4 лютого 2017 (UTC)
  За але для шкіл, де отримується державне свідоцтво про повну або базову середню освіту, інші навчальні заклади мають доводити свою значимість. Бо в принципі ті 20 тисяч статей — це не так вже і багато буде (у нас шкіл все менше і менше).--Divega (обговорення) 19:50, 4 лютого 2017 (UTC)
Хотів би просто уточнити свою позицію - базова середня освіта дає право на отримання професії або вступ до гімназії/ліцею. Тому вважаю їх значимими, бо дають важливий крок у доросле життя (як мінімум ті, що розташовані в Україні є безумовно значимі з огляду на коментар пана Alex Khimich).--Divega (обговорення) 19:09, 8 лютого 2017 (UTC)
  За Per Divega --Павло (обговорення) 19:56, 4 лютого 2017 (UTC)
  За Це дійсно може стати точкою входу у Вікіпедію, а 20 тисяч шкіл — це не так вже й багато, в нас футболістів ще трохи й більше буде. artem.komisarenko (обговорення) 20:06, 4 лютого 2017 (UTC)
  Проти Новачки багато про що створюють — про себе, друзів, вчителів ... Не варто доводити до абсурду ідею енциклопедії. Є критерії значимості — більшість шкіл світу їм не відповідають.— Це написав, але не підписав користувач Mr.Rosewater (обговореннявнесок). Доповню. Крім того, є базове правило незалежних авторитетних джерел. Якщо там нічого про школу немає, то писати про неї із сайту самої школи — є порушенням і ВП:АД і ВП:НТЗ. --Олег (обговорення) 11:37, 28 лютого 2017 (UTC)
  Коментар Підтримую значимість лише за двох умов: 1) школи, після завершення яких учні мають право на вступ до університетів (залежно від країни, тобто для України це ЗНО, для Франції це будуть lycée, про яких навіть в англійській Вікіпедії статті є), 2) наявність бодай одного незалежного джерела про навчальний заклад. Для решти шкіл застосовувати загальні критерії значимості — NickK (обг.) 14:49, 5 лютого 2017 (UTC)
  Коментар Для початкову непогано би виглядав критерій «Навчальні заклади міст обласного і районного значення». Звісно, за умови висвітлення у незалежних джерелах. Усі інші — за наявності нетривіальної інформації. --Олег.Н (обговорення) 21:43, 6 лютого 2017 (UTC)
  За Всі школи є значимими, найперше українські. Незначимими вони можуть бути тільки для тих, хто у школі був двієчником, і, зазнавшись «видатним» вікіпедистом, вважає, що став дуже мудрим без участі тої школи. Повністю згідний з Артемом Комісаренком. --Микола Василечко (обговорення) 08:54, 7 лютого 2017 (UTC)
  За Всі заклади освіти значимі. І дитсадки, і школи. І не лише державні, але й приватні. Це історія конкретних людей, які там вчаться і працюють. Це конкретні географічні об'єкти — їхні будівлі зазвичай позначають на картах. У вікіпедії місця всім вистачить. --Zvukovsky (обговорення) 14:44, 7 лютого 2017 (UTC)
  Проти Зараз ми йдемо до системи, коли у нас будуть опорні школи та шкільний округ. Звісно, це переважно стосуватиметься сільської місцевості, але на цей фактор треба зважати. Як на мене, автоматично можуть бути значимими гімназії, ліцеї, опорні школи, школи, які завершення яких дає право на вступ до вишів (тобто І-ІІІ ступенів чи ІІ-ІІІ студентів) (згодний з NickK). Щодо інших - поки питання велике питання... Лише нетривіальна інформація і в публікаціях обласного масштабу (районка навряд чи тут підійде).
Але! необхідно працювати над створенням списків шкіл районів, міст, містечок, сіл. отут нам, шановне панство, роботи хоч греблю гати!! --Kharkivian (обг.) 23:03, 7 лютого 2017 (UTC)
  Коментар per NickK --アンタナナ 01:02, 8 лютого 2017 (UTC)
Категорично   Проти надання автоматичної значимості кожній школі, навіть якщо вона описана у краєзнавчій літературі. Звісно, шкіл на Землі непропорційно менше ніж астероїдів у Чумацькому Шлясі, але й це занадто — ці статті зможуть легко захаращити нашу енциклопедію. Разом з тим, я думаю, що можна надати їм спискову значимість — лише у списку з іншими школами, наприклад, Список шкіл Балаклійського району. Окрема стаття для окремої школи — дуже дуже погана ідея (винятки, звісно, є). -- Green Zero обг 19:38, 15 лютого 2017 (UTC)
  Проти per Green Zero --ivasykus (обговорення) 23:41, 15 лютого 2017 (UTC)
  Проти Згоден з Fessor. Автоматично значимими можуть бути ліцеї, гімназії, коледжі. Інші школи — за звичайними критеріями.--Анатолій (обг.) 23:45, 15 лютого 2017 (UTC)
  За І більше того, я вважаю, що всі школи вже проходять за загальними критеріями значимості, оскільки про будь яку з них існує достатньо публікацій в місцевих і районних газетах. В будь-якій з них вчилися люди, які заслуговують на окремі статті у Вікіпедії і ще, за десятки років, через них пройшли тисячі або десятки тисяч випускників. Якщо і є кілька відсотків шкіл, яким менше ніж десять років, то цим можна знехтувати. Тож адміністратори вже порушують правила, коли вилучають статті про школи. Я дивлюсь в інших мовних розділах повно статей про середні школи, я не кажу про дитсадки. Наприклад, в англійській Вікіпедії є статті про майже всі Secondary school Англії, це якраз відповідає від середніх до старших класів наших середніх шкіл. І від цього англійська вікіпедія не перестає існувати. А в нас тим більше школи заслуговують на статті, бо там ще є й молодші класи.--Oleksandr Tahayev (обговорення) 00:35, 16 лютого 2017 (UTC)
  користувач уже голосував вище. Якщо це матиме значення для підсумку – треба рахувати лише один голос. Аргументи, звісно, треба враховувати усі :) --Sergento 10:56, 16 лютого 2017 (UTC)
Я думав це вже заново голосування, без врахування архіву.--Oleksandr Tahayev (обговорення) 11:22, 16 лютого 2017 (UTC)
Тепер зрозумів. Це просто сюди перенесли старе голосування.--Oleksandr Tahayev (обговорення) 12:32, 16 лютого 2017 (UTC)
  За Григорій Ганзбург (обговорення) 13:11, 22 лютого 2017 (UTC)
  Проти. Звісно відповідність КЗ це необхідна, а не достатня умова для створення статті, але багато хто про це любить забувати, тому я дуже боюсь що автоматична значимість дорівнюватиме статтям з 1 реченням, або 1 реченням і купою неенциклопедичної води чи довідкової інформації. Загальні КЗ роблять кращу роботу по запобіганню цьому. До того ж формулювання дивне. В багатьох країнах є багато приватних шкіл, у всяких там США, наприклад. Я не розумію чому державні школи мають бути автоматично значимими, а приватні ні. Ну і знову ж таки, є інші країни. Робити окреме правило під школи саме України я вважаю неправильним, а робити автоматично значимими якісь там школи на кілька учнів де небудь в Африці, чи Афганістані чи де завгодно, не менш неправильно. --ᛒᚨᛊᛖ (ⰑⰁⰃ) 21:12, 23 лютого 2017 (UTC)
  За, але лише щодо шкіл України. Про інші - застосовувати загальні КЗ. --Ліонкінг (обговорення) 17:16, 14 березня 2017 (UTC)
  За, якщо школа має згадку в незалежних джерелах і стаття має фото школи. Плюсом буде - хто з згаданих у вікі (у вигляді статті) людей у ній вчився. З.І. Якщо залізничні зупинки мають значимість, то чому школи не мають мати? --Alex Blokha (обговорення) 20:18, 14 березня 2017 (UTC)
  Проти Як вище Mr.Rosewater --Tryhlav (обговорення) 19:26, 20 лютого 2018 (UTC)
Повернутися на сторінку проекту «Критерії значимості/Організації».