Відкрити головне меню

Обговорення:Ветеринарія

Active discussions

«Ветеринарія» - найменування ГАЛУЗІ ЗНАНЬ. Це можете проглянути тут:
1. Ветеринар#Освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст»
і тут:
2. Ветеринар#Освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» і «Магістр»
в таблицях вказано, що це НАЙМЕНУВАННЯ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ.

А ГАЛУЗЬ НАУКИ має назву «Ветеринарні науки».
Про це можете подивитись тут:
1. Ветеринар#Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені

А ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА - це назва спеціальності в галузі знань ВЕТЕРИНАРІЯ, галузі наук "Ветеринарні науки". Існують і інші спеціальності в галузі знань Ветеринарія, галузі наук "Ветеринарні науки":

 • ветеринарно-санітарна експертиза, якість та безпека продукції тваринництва
 • ветеринарна гігієна та санітарія
 • ветеринарна фармація
 • лабораторна діагностика хвороб тварин
 • ветеринарна біотехнологія


Шифр галузі знань "Ветеринарія" - 1101, а коди спеціальності в галузі цих знань:
ікс.11010101, ікс.11010102, ікс.11010102, ікс.11010203, ікс.11010203, ікс.11010204, ікс.11010204, ікс.11010205, ікс.11010205, ікс.11010206.

«Ветеринарна медицина» - це лише ОДИН КОД: 7.11010101. Спеціальність «Ветеринарна медицина» з кодом 7.11010101 не дорівнює спеціальності «Ветеринарно-санітарна експертиза, якість та безпека продукції тваринництва» з кодом 7.11010102.
7.11010101 не те ж саме, що 7.11010102.


Все-таки, "Ветеринарія" і "ветеринарна медицина" не слова-синоніми. Це зрозуміло з таблиці:

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»Редагувати

 • Період навчання (роки, кредити ЄКТС) — 3-4 роки (180-240 ЄКТС) (2-3 роки на основі диплома молодшого спеціаліста).
 • Документ про освіту — диплом бакалавра
Перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра[1]
Шифр галузі Найменування галузі знань Напрям підготовки Код напряму підготовки
1101 Ветеринарія ветеринарна медицина 6.110101

Бо, інакше, навіщо в таблиці подають "по-різному" один і той же термін, ще й із різними кодами при тому.Ветеринарна медицина і ветеринаріяРедагувати

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних
закладах
за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра[2]
Шифр галузі Найменування галузі знань Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
найменування спеціальності код спеціальності найменування спеціальності код спеціальності
Освіта
Ветеринарія
1101 Ветеринарія ветеринарна медицина (за видами) 7.11010101 ветеринарна медицина (за видами) 8.11010101
ветеринарно-санітарна експертиза, якість та безпека продукції тваринництва 7.11010102 ветеринарно-санітарна експертиза, якість та безпека продукції тваринництва 8.11010102
ветеринарна гігієна та санітарія 7.11010203 ветеринарна гігієна та санітарія 8.11010203
ветеринарна фармація 7.11010204 ветеринарна фармація 8.11010204
лабораторна діагностика хвороб тварин 7.11010205 лабораторна діагностика хвороб тварин 8.11010205
ветеринарна біотехнологія 7.11010206 ветеринарна біотехнологія 8.11010206

Якщо «ветеринарія» і «ветеринарна медицина» одне й теж, то з таблиці випливає таке:

 • підготовка фахівців «ветеринарної медицини» (спеціалістів і магістрів ветеринарної медицини) здійснюється за напрямком «ветеринарна медицина (за видами)», і ще за 5 напрямками.
 • Фахівців ветеринарної медицини готують за напрямком «ветеринарна медицина».
 • Фахівців ветеринарної медицини готують за напрямком «лабораторна діагностика хвороб тварин»
 • а галузь знань і напрямок підготовки носять одну назву, але мають різні шифри (1101 і 6.110101), або (1101 і 7.110101), або (1101 і 8.110101), так само (1101 і 5.110101)

Якщо «галузь знань» і «напрям підготовки» носять одну назву, то чому галузь науки - іншу? Будується ж не за одним принципом:
галузь наук - «ветеринарні науки»
галузь знань - не «ветеринарні знання», а «ветеринарна медицина».

хоча, деякі законодавчі акти (в кожному акті - пишуть "як попало") твердять, що "ветеринарна медицина" - це: # Назва галузі науки[3]. Тобто, виходить, що "ветеринарна медицина" це те саме, шо "ветеринарні науки" і "ветеринарія", а "галузь знань" і "галузь науки" - це одне й те ж. Парадокс... А хоч воно одне одне й теж, то вони те все передають !РІЗНИМИ кодами і шифрами, і якимось чином кожен термін !одночасно означає різне! І все це підлягає ліцензуванню: як освіта за спеціальністю "ветеринарія", так і прив.ветеринарна практика. Парадокс в !квадраті..
 1. Чи буде вірним в статтю «Ветеринарна медицина» поміщати як «галузь знань», так і «напрям підготовки» і «галузь науки» (при тому, що паралельно галузі науки «ветеринарна медицина» існує галузь науки «ветеринарні нвуки»)?
 2. Наприклад: «Економіка та підприємництво» (шифр 0305) - це найменування галузі знань, а напрям підготовки в цій галузі - «маркетинг»(код 6.030507). По такій логіці, потрібно об"єднувати в одну статтю ці два терміни з однаковою назвою, чи ні?

Лццензії Львівського національного університету вет.медицини ім. Гжицького: http://www.vetuniver.lviv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=16&lang=uk

ПриміткиРедагувати

Про об'єднання Ветеринарії і Ветеринарної медициниРедагувати

Абсолютно згодний з тим, що це треба об'єднати, а не зберігати "Ветеринарна медицина" у розділі "Медицина", адже остання за означенням стосується лише людей. АВШ (обговорення)

Повернутися до сторінки «Ветеринарія»