У лінійній алгебрі нільпотентною матрицею називається квадратна матриця N така що

для деякого додатного цілого числа k. Найменше таке k іноді називають порядком або індексом матриці N.[1]

Нільпотентним лінійним перетворенням називається лінійне перетворення L лінійного простору таке що Lk = 0 для деякого цілого числа k (і відповідно, Lj = 0 для всіх jk).[2][3][4] Обидва ці поняття є прикладами нільпотентних елементів кільця.

Приклади ред.

Матриця

 

є нільпотентною, оскільки M2 = 0. Більш загально, будь-яка трикутна матриця всі діагональні елементи якої рівні 0 є нільпотентною порядку  . Наприклад, матриця

 

є нільпотентною:

 

Матриця

 

є нільпотентною, оскільки її квадрат дорівнює нулю, хоча всі елементи матриці є ненульовими.

Класифікація ред.

Матриця розмірності n × n і виду:

 

є нільпотентною порядку n.

Як частковий випадок жорданової нормальної форми кожна нільпотентна матриця N є подібною до блокової матриці виду:

 

де кожен з блоків S1S2, ..., Sr є матрицею виду розглянутого вище.

Наприклад будь-яка ненульова нільпотентна матриця порядку 2 × 2 є подібною до матриці

 

Дана теорема про класифікацію справедлива для довільного поля, не обов'язково алгебраїчно замкнутого.

Послідовність підпросторів ред.

Нільпотентне перетворення L на просторі Rn визначає послідовність підпросторів

 

і послідовність цілих чисел

 

Дана послідовність чисел визначає L з точністю до оборотних лінійних перетворень. Окрім того справедливі нерівності:

 

Навпаки довільна послідовність натуральних чисел, що задовольняють цим послідовностям пов'язана з деяким нільнотентним перетворенням.

Властивості ред.

Для квадратної матриці N порядку n × n з дійсними чи комплексними елементами, наступні твердження є еквівалентними:

Останнє твердження справедливе для всіх полів характеристики 0 або достатньо великої характеристики.

З нільпотентності N випливає, що лише скінченна кількість доданків у ряді є ненульовими.
 • Якщо матриця N є нільпотентною то  
Навпаки якщо A є матрицею і  
для всіх t, то A є нільпотентною. Оскільки   є многочленом степеня  , достатньо виконання рівності лише для   різних значень  .
 • Кожна вироджена матриця може бути записана як добуток нільпотентних матриць.[6]
 • Якщо A і B — дві комутуючі квадратні нільпотентні матриці однакової розмірності, то нільпотендним буде і їх добуток і всі лінійні комбінації.
Справді, якщо p є більшим з порядків нільпотентності матриць A і B то:
 
і, оскільки i або 2p – i є не меншим від p то:
 

Див. також ред.

Джерела ред.

 • Гантмахер Ф. Р. Теория матриц. — 5-е. — М: : Физматлит, 2010. — 559 с. — ISBN 5-9221-0524-8.(рос.)
 • Beauregard, Raymond A.; Fraleigh, John B. (1973). A First Course In Linear Algebra: with Optional Introduction to Groups, Rings, and Fields. Boston: Houghton Mifflin Co. ISBN 0-395-14017-X. 
 • Herstein, I. N. (1964). Topics In Algebra. Waltham: Blaisdell Publishing Company. ISBN 978-1114541016. 
 • Nering, Evar D. (1970). Linear Algebra and Matrix Theory (вид. 2nd). New York: Wiley. LCCN 76091646. 
 • Nilpotent matrix і nilpotent transformation on PlanetMath.

Примітки ред.

 1. Herstein, (1964, с. 250)
 2. Beauregard та Fraleigh, (1973, с. 312)
 3. Herstein, (1964, с. 224)
 4. Nering, (1970, с. 274)
 5. Herstein, (1964, с. 248)
 6. R. Sullivan, Products of nilpotent matrices, Linear and Multilinear Algebra, Vol. 56, No. 3