Нікель Ренея — твердий каталізатор, що є вискодосперсним порошоком нікелю із домішками алюмінію. Метод його отримання був розроблений у 1926 році американським інженером Мюрреєм Ренеєм[en]. Цей каталізатор широко використовується в органічному синтезі для прискорення реакцій гідрування. Нікель Ренея є пірофорним, і тому робота з ними вимагає дотримання відповідних правил безпеки.

Dry Raney nickel.jpg