Нігеро-кордофанські мови

Нігеро-кордофанські або Конго-кордофанські мови — макросім'я африканських мов.

За класифікацією Джозефа Грінберга поділяється на 2 сім'ї:

Нігеро-конголезькі мови поширені на більшій частині Західної, Східної та Південної Африки, а кордофанські мови — в східному Судані.

Характерною типологічною рисою більшої частини мов є наявність системи узгоджених іменних класів, формально виражених за допомогою афіксальних показників, у більшості випадків — префіксів, але у частини мов — суфіксів або префіксів та суфіксів. Ці класні показники, як правило, парні для однини та множини. Однак деякі мови, в тому числі всі мови манде, не мають узгоджених іменних класів.

Постулат про генетичну єдність мов потребує доказів. У підтвердження своєї гіпотези Грінберг приводить більш як 50 лексичних відповідностей між нігеро-конголезькими та кордофанськими мовами, а також низку морфологічних відповідностей, в тому чсилі в системі іменних класних показників. Наприклад, кордофанський показник для класу рідин та іноді для абстрактних понять η відповідає показнику m аналогічного нігеро-конголезького класу. Фонетична відповідність кордофанського η нігеро-конголезькому m знаходить місце і в інших випадках. У кордофанській мові катла абстрактні іменники утворюються від прикметників за допомогою префікса b-, чому точно відповідає префікс bu- в мовах банту, який зустрічається і в інших нігеро-конголезьких мовах.