Ньютон-метр

одиниця СІ для моменту

Ньютон-метр (позначення: Н·м, англ. newton-metre, N·m) — одиниця вимірювання моменту сили в Міжнародній системі одиниць SI. Один ньютон-метр дорівнює моменту сили, створюваному силою, яка дорівнює 1 Н, відносно точки, розташованої на відстані 1 м від лінії дії цієї сили.

похідна одиниця SI
одиниця моменту силиd і безпрефіксна одиниця SId[1]
Ньютон-метр
Один ньютон-метр - це крутний момент, що виникає від сили в один ньютон, прикладеної перпендикулярно до кінця моментного плеча довжиною в один метр.
Загальна інформація
Система одиниць Похідні одиниці SI
Одиниця моменту сили
Позначення Н⋅м або N⋅m
Названа на честь ньютон і м
Перерахунок в інші системи
1 Н⋅м в... дорівнює...
   англійській системі мір    0,73756215 фунто-футів (lbf⋅ft)
   МКГСС    0,1019716213 кгсм

Окрім ньютон-метра (Н·м), у механіці застосовуються позасистемні одиниці вимірювання моменту сили, як-от кГс·м, фунто-дюйм (lb-in), фунто-фут (lb-ft) та інші.

Фунто-дюйм (lb-in) та фунто-фут (lb-ft) — одиниці вимірювання крутного (обертового) моменту, що використовуються в Англійській системі мір або в дюймовій системі вимірювань.

  • 1 Н·м = 0,1019 кГс·м (1 кГс·м = 9,80665 Н·м)
  • 1 Н·м = 8,8507 Lb-in
  • 1 Н·м = 0,7375 Lb-ft

Примітки ред.

Джерела ред.

  • Le Système international d’unités (SI) / The International System of Units (SI). — 9-е вид. — BIPM, 2019. — ISBN 978-92-822-2272-0.
  • Яворський Б. М., Детлаф А. А., Лебедев А. К. Довідник з фізики для інженерів та студентів вищих навчальних закладів / Переклад з 8-го переробл. і випр. вид. — Т. : Навчальна книга — Богдан, 2007. — 1040 с. — ISBN 966-692-818-3.