Відкрити головне меню

Нерівноважний термодинамічний процес

Нерівнова́жний термодинамі́чний проце́с — термодинамічний процес, за якого система знаходиться не в рівновазі з оточенням.

За нерівноважного процесу система зазвичай обмінюється енергією чи частками із середовищем.

Наприклад, протікання струму в провіднику є нерівноважним процесом — електрони чи інші носії заряду, переміщуються з ділянки провідника, де мають більшу енергію, до ділянок провідника з меншою енергією. Надлишок енергії розсіюється у вигляді тепла чи іншим чином (наприклад, в освітлювальних приладах надлишок енергії перетворюється на світло, в електродвигунах — на енергію механічного руху, тощо).

За нерівноважних процесів часто не діють закони термодинаміки, зокрема, закон неспадання ентропії. Крім того у фізичних системах можуть виникати дисипативні структури, проявлятися ефекти самоорганізації.

Важливим нерівноважним процесом є біологічне життя.