Рівномірний розподіл (неперервний) — в теорії імовірностей розподіл, який характеризується тим, що ймовірність будь-якого інтервала залежить тільки від його довжини.

Неперервний рівномірний розподіл
Функція розподілу імовірностей для рівномірного розподілу із використанням конвенції максимуму в точках переходу.
Із застосуванням конвенції максимуму
Функція розподілу ймовірностей
Кумулятивна функція для рівномірного розподілу.
Параметри
Носій функції
Розподіл імовірностей
Функція розподілу ймовірностей (cdf)
Середнє
Медіана
Мода будь-яке значення з
Дисперсія
Коефіцієнт асиметрії 0
Коефіцієнт ексцесу
Ентропія
Твірна функція моментів (mgf)
Характеристична функція

Визначення

ред.

Кажуть, що випадкова величина має неперервний рівномірний розподіл на відрізку  , де  , якщо щільність   має вигляд:

 

Пишуть:  . Деколи значення щільності в граничних точках   і   міняють на інші, наприклад  . Так як інтеграл Лебега від щільності не залежить від поведінки останньої на множинах міри нуль, ці варіації не впливають на знаходження зв'язаних з цим розподілом імовірностей.

Функція розподілу

ред.

Інтегруючи визначену вище щільність отримуємо:

 

Оскільки щільність рівномірного розподілу розривна в граничних точках відрізка  , то функція розподілу в цих точках не є диференційовною. В інших точках справедлива рівність:

 .

Функція моментів

ред.

Простим інтегруванням отримуємо:

 ,

звідки знаходимо всі потрібні моменти неперервного рівномірного розподілу:

 ,
 ,
 .

Таким чином

 .

Стандартний рівномірний розподіл

ред.

Якщо  , а  , тобто  , то такий неперервний рівномірний розподіл називають стандартним. Має місце твердження: Якщо випадкова величина  , і  , де  , то  . Таким чином, маючи генератор випадкового вибору із стандартного неперервного рівномірного розподілу, легко побудувати генератор вибору будь-якого неперервного рівномірного розподілу.

Див. також

ред.

Джерела

ред.