Відкрити головне меню

Неолатиністика — розділ філології, присвячений вивченню особливостей латиномовних текстів 15-19 століть. Літературна латиномовна спадщина європейських народів, попри низку спільних ознак, має виразні національні риси.

Дослідження «української» латини розпочалися в Україні лише нещодавно, цьому передував тривалий період неприйняття цього доробку.

Серед сучасних дослідників-неолатиністів М. Безбородько, Н. Корж, О. Лефтерова, В. Миронова, О. Осауленко, О. Савчук, М. Трофимук, О. Трофимук, Л. Шевченко-Савчинська.

Сьогодні видається некоректним проводити конфесійну межу між давніми письменниками та науковцями, протиставляючи православних (як українських) і католиків (як неукраїнських) авторів. Яскравим доказом може служити досі малодосліджена творчість члена домініканського ордену, київського єпископа Й. Верещинського (1532–1599), який у своїх творах, написаних латинською мовою, доводив, що козаки — шляхетні лицарі; розробив проект лицарської школи на Задніпров'ї; йому належить ідея створення самостійної козацької держави у формі князівства зі столицею у Києві, що спиралася б на місцеві традиції.

Релігійно-публіцистичні твори належать перу Ст. Оріховського, І. Габриєловича, А. Мазурковського, Я. Суші, М. Рилла, анонімних авторів. Це і полемічні трактати, і філософські рефлексії на релігійну тематику, й історії окремих конфесій.

Наукові трактати з медицини, астрономії, філософії написані Ю. Дрогобичем, Я. Саковичем, Я. Ласіцьким (етнографічні описи) та ін., дають чіткіше уявлення про розвиток тогочасної науки і її поширення в українських землях, а також про коло зацікавлень учених того часу, виражальні засоби, якими вони послуговувалися для передачі своїх ідей. Досліджена лише почасти і потребує продовження та поглиблення студій історіографічна проза С. Окольського, М. Хвальковського, Я. Юзефовича, М. Лучкая та твори менш відомих чи анонімних авторів, які послуговувалися латиною.

Див. такожРедагувати

ДжерелаРедагувати

  • http://medievist.org.ua - українська латиномовна література: аналіз, джерела, переклади оригінальних текстів