Національне агентство України з питань державної служби

Національне агентство України з питань державної служби (НАДС) є центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, забезпечує функціональне управління державною службою в державних органах. Агентство утворене Указом Президента України № 769 від 18 липня 2011 року шляхом реорганізації Головдержслужби України (створене 2 квітня 1994 р.).

Національне агентство України з питань державної служби
(НАДС)
ЛогоУКР.png
Загальна інформація
Країна Україна Україна
Дата створення 2 квітня 1994
Керівництво діяльністю здійснює Кабінет Міністрів України
Штаб-квартира 01601, м. Київ, вул. Прорізна, 15
Річний бюджет 207 649 300 ₴[1]
Голова Наталія Алюшина[2]
Перший заступник Голови Володимир Купрій[3]
Заступник Голови Андрій Заболотний[4]
Геннадій Заболотний[5]
Олексій Михайлов[6]
Ключовий документ Положення «Про Національне агентство України з питань державної служби»
nads.gov.ua

НАДС УкраїниРедагувати

Національне агентство України з питань державної служби (НАДС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, забезпечує функціональне управління державною службою в державних органах. У складі НАДС є 9 структурних підрозділів, де працює 120 осіб. Голова — Стародубцев Олександр Євгенійович. Заступники Голови — Шимко Наталія Миколаївна[7], Дрощенко Олена Вікторівна[8].

Основні завдання НАДСРедагувати

• забезпечення формування і реалізація державної політики у сфері державної служби;

• участь у формуванні державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування;

• здійснення функціонального управління державною службою.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 січня 2015 р. № 30 «Питання оптимізації діяльності територіальних органів Національного агентства з питань державної служби та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» утворено як юридичні особи публічного права територіальні органи Національного агентства з питань державної служби, реорганізувавши шляхом злиття територіальні органи Головного управління державної служби в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.

Основні функціїРедагувати

• забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;

• погоджує проекти положень про центральні органи виконавчої влади в частині функціонального обстеження з метою недопущення дублювання повноважень;

• надає роз’яснення щодо застосування законодавства з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, які в разі потреби оприлюднюються у друкованих засобах масової інформації для врахування особами, на яких поширюється дія Законів України “Про державну службу” та “Про службу в органах місцевого самоврядування”;

• веде облік кількісного складу державних службовців міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, проводить аналіз такого складу, за результатами якого готує пропозиції щодо підвищення ефективності управління персоналом;

• організовує в установленому законодавством порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації єдиної державної політики у сфері державної служби; • забезпечує в установленому законодавством порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є НАДС, а також розгляд запитів на інформацію;

• здійснює методичну підтримку служб управління персоналом державних органів, розроблення та впровадження методики управління персоналом, проведення оцінки персоналу та забезпечення його розвитку;

• здійснює організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби;

• затверджує перелік посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, за поданням керівника державної служби у відповідному органі;

• здійснює контроль за додержанням визначених Законом України “Про державну службу” умов реалізації громадянами права на державну службу;

• проводить в межах повноважень, визначених законом, в установленому порядку перевірки стану дотримання в державних органах вимог Закону України “Про державну службу”;

• проводить в установленому порядку службові розслідування з питань дотримання державними службовцями вимог Закону України “Про державну службу”;

• забезпечує захист прав державних службовців у разі зміни істотних умов служби;

• забезпечує формування і оприлюднення єдиного переліку вакантних посад державної служби в державних органах та переможців конкурсів;

• забезпечує формування та функціонування системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;

• забезпечує визначення потреб у професійному навчанні державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема у підвищенні кваліфікації з питань, пов’язаних із запобіганням корупції, відповідно до вимог професійних стандартів;

• здійснює міжнародне співробітництво з питань, що належать до його компетенції;

• здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю НАДС, його територіальних органів, а також підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління.

Внутрішня структураРедагувати

НАДС України складається з 9 структурних підрозділів, де працює 120 державних службовців:

• Генеральний департамент з питань управління персоналом на державній службі

• Департамент нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення

• Департамент контролю та взаємодії з органами влади

• Департамент інформаційних технологій та ресурсного забезпечення

• Управління стратегічного планування та аналізу політики

• Управління фінансів та бухгалтерського обліку

• Управління адміністративного забезпечення

• Управління кадрового менеджменту

• Відділ організації професійного навчання

• Відділ забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу

А також:

• 10 територіальних підрозділів

До сфери управління НАДС належать:

• Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу

• Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

Проходження державної службиРедагувати

Прийняття на державну службу:

• Вступ на державну службу здійснюється шляхом призначення громадянина України на посаду державної служби за результатами конкурсу.

• Прийняття на державну службу, просування по службі державних службовців, вирішення інших питань, пов’язаних із службою, здійснюються з урахуванням категорій посад державної служби та рангів державних службовців як виду спеціальних звань, що їм присвоюються.

• Результати службової діяльності державних службовців щороку підлягають оцінюванню для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування їхньої кар’єри, виявлення потреби у професійному навчанні.

Система категорій та рангів державних службовців:

Прийняття на державну службу, просування по службі державних службовців, вирішення інших питань, пов’язаних із службою, здійснюються з урахуванням категорій посад державної служби та рангів державних службовців як виду спеціальних звань, що їм присвоюються. Посади державної служби в державних органах поділяються на категорії залежно від порядку призначення, характеру та обсягу повноважень і необхідних для їх виконання кваліфікації та професійної компетентності державних службовців:

• категорія "А" (вищий корпус державної служби)

• категорія "Б"

• категорія "В"

Встановлюється дев’ять рангів державних службовців.:

• державним службовцям, які займають посади державної служби категорії "А", - 1, 2, 3 ранг;

• державним службовцям, які займають посади державної служби категорії "Б", - 3, 4, 5, 6 ранг;

• державним службовцям, які займають посади державної служби категорії "В", - 6, 7, 8, 9 ранг.

Ранги державних службовців присвоюються одночасно з призначенням на посаду державної служби, а в разі встановлення випробування – після закінчення його строку. Державному службовцю, який вперше призначається на посаду державної служби, присвоюється найнижчий ранг у межах відповідної категорії посад.

Агентство проводить щорічний всеукраїнський конкурс "Кращий державний службовець".

Договірно-правова база міжнародного співробітництваРедагувати

НАДС підтримує партнерські зв'язки у рамках меморандумів про співпрацю з 6 європейськими інституціями та організаціями у сфері державної служби. Станом на березень 2017 року в НАДС впроваджується 7 проектів міжнародної технічної допомоги. НАДС бере участь у діяльності таких міжнародних організацій, членом яких є Україна: Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС).

НАДС є національним координатором:

впровадження інструментів інституціональної розбудови
реалізації заходів Ініціативи ЄС «Східне партнерство»
програми Україна – НАТО з професійного розвитку цивільного персоналу сектору безпеки і оборони

Міжнародне співробітництво:

Проект зміцнення управління державними ресурсами» (частина А Проекту).

Проект фінансується Європейським Союзом та впроваджується за підтримки Міжнародного банку реконструкції та розвитку. У рамках проекту розпочато розробку Інформаційної системи управління людськими ресурсами (HRMIS).

«Консультаційний фонд впровадження реформ»

a) За тренінговою програмою «EU HRM Trainer Programme» пройшли навчання 55 державних службовців. Сертифікованими тренерами ISO з питань управління людськими ресурсами стали 12 учасників програми. b) розроблено та представлено широкому загалу науково-практичний коментар до Закону України «Про державну службу».

«Підвищення рівня інституціоналізації у системі державного управління».

Оновлено матеріально-технічну базу НАДС.

«Навчальні програми професійного зростання». Представники органів влади та громадського суспільства взяли участь у 4 міжнародних програмах стажування у сфері зайнятості населення, фінансування політичних процесів та інтеграції освіти в галузі прав людини.
Програма MATRA з питань верховенства права У 7 навчальних поїздках-тренінгах взяли участь 32 державних службовця у сфері закупівель, державних фінансів, правосуддя, захисту прав людини, доброчесності на державній службі, свободи масової інформації та децентралізації.
«Розвиток громадянських компетентностей в Україні-DOCCU»:

a) розроблено підручник «Порядок денний директорату міністерства: практичний посібник»;

b) розроблено посібник для державних службовців та представників місцевого самоврядування щодо розвитку громадянських компетентностей;

c) створено та впроваджено навчальні курси з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини (ОДГ/ОПЛ) до програм підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування на національному та регіональному рівнях.

«Проект розвитку спроможності НАДС щодо замовлення та розроблення програм підвищення кваліфікації державних службовців»:

a) проведено Всеукраїнську нараду-семінар на тему: «Професійна підготовка та розвиток державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування: виклики, завдання, перспективи» за участі керівників регіональних і обласних центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації, працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку магістрів у галузі знань «Публічне управління та адміністрування», представників міжнародних проектів та громадськості;

b) проведено міжнародну конференцію «Потреби і можливості розвитку людських ресурсів органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації» за участі представників центральних органів виконавчої влади, голів міських, сільських, селищних рад і об’єднаних територіальних громад України, голови асоціацій органів місцевого самоврядування.


Пріоритети розвитку державної службиРедагувати

• Підвищення якості кадрового менеджменту та управління людськими ресурсами в державних органах

• Формування нової інституціональної спроможності для професійного навчання державних службовців та розвитку вищого корпусу державної служби

• Забезпечення ефективного захисту законних прав та інтересів державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування

• Поліпшення взаємодії з міжнародними партнерами з питань реформування публічної адміністрації в Україні

• Посилення в органах виконавчої влади інституціональної спроможності, необхідної для адаптації національного законодавства до законодавства ЄС

Досягнення НАДСРедагувати

• Розпочато кадрове оновлення державної служби. Схвалено Концепцію запровадження посад фахівців з питань реформ.

• Створено умови для реформування системи професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування. Схвалено Концепцію реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.

• Імплементовано сучасні технології управління персоналом. Затверджено постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців». Схвалено Концепцію впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах та затверджено план заходів щодо її реалізації (HRMIS).

• Розпочато реформу системи центральних органів виконавчої влади. Схвалено Концепцію оптимізації системи центральних органів влади.

• Запроваджено дієву систему моніторингу прогресу реформи державного управління. Проведено конференцію «Реформа державного управління в Україні» за участі Європейської Комісії та програми SIGMA. Забезпечено проведення оцінки стану справ у системі державного управління відповідно до Принципів належного врядування, розроблених Програмою підтримки вдосконалення врядування та менеджменту SIGMA.

• Підвищено інституційну спроможність НАДС. Утворено Генеральний департамент з питань управління персоналом на державній службі.

• Створено Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування НАДС.

Див. такожРедагувати

ПриміткиРедагувати

  1. https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/76/f490523n8.xls
  2. Про призначення Алюшиної Н. О. Головою Національного агентства України з питань державної служби. Кабінет Міністрів України. 25 червня 2020. Процитовано 26 червня 2020. 
  3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 року № 750-р «Про призначення Купрія В.О. першим заступником Голови Національного агентства України з питань державної служби».
  4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 296-р «Про призначення Заболотного А.В. заступником Голови Національного агентства України з питань державної служби».
  5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 року № 833-р «Про призначення Заболотного Г.В. заступником Голови Національного агентства України з питань державної служби».
  6. Про призначення Михайлова О. С. заступником Голови Національного агентства України з питань державної служби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Кабінет Міністрів України. 26 серпня 2020. Процитовано 27 серпня 2020. 
  7. Про призначення Шимко Н. М. заступником Голови Національного агентства України з питань державної служби. Кабінет Міністрів України. 15 січня 2020. Процитовано 22 січня 2020. 
  8. Про призначення Дрощенко О. В. заступником Голови Національного агентства України з питань державної служби. Кабінет Міністрів України. 24 січня 2020. Процитовано 3 лютого 2020. 

ПосиланняРедагувати