Наукометричні показники

Наукометричні показники — основні (базові) наукометричні показники: журнальний імпакт-фактор, індекси цитування та наукової активності.

Класифікація ред.

Наукометричні показники класифікують на дві групи:

Показники, що характеризують рейтинг журналу ред.

«Нежурнальні» індекси ред.

  • Індекс Гірша
  • Середня цитованість — це загальна кількість посилань на статті вченого, поділена на загальну кількість статей.

Окремі важливі наукометричні показники ред.

  • Індекс Гірша — показник впливовості науковця, колективу науковців, наукового закладу або наукового журналу, заснований на кількості публікацій та їх цитування.
  • Індекс цитувань — ключовий показник, що широко використовується в усьому світі для оцінки роботи дослідників і наукових колективів. Оцінює вплив вченого або організації на світову науку, визначає якість проведених наукових досліджень.

Див. також ред.

Література ред.