Науково-технічна бібліотека Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна


Науково-технічна бібліотека Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (НТБ[1]) є однією з найбільших бібліотек вищих навчальних закладів та найбільшою в галузі залізничного транспорту України, що знаходиться в місті Дніпро та підпорядковується Дніпровському національному університету залізничного транспорту (ДНУЗТ).

Науково-технічна бібліотека Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (НТБ)
Вход в библиотеку ДИИТа.jpg
Країна: Flag of Ukraine.svg Україна
Тип: вузівська
Адреса Україна Україна 49010, Дніпро, вул. Лазаряна, 2
Заснована 23 березня 1930 р.
Читачів: >12 тис.чол.
Директор: Колесникова Т.О., кандидат наук із соціальних комунікацій
Сайт: library.diit.edu.ua

Загальна інформаціяРедагувати

Бібліотека розташована на площі – 2 816 м2 (у т.ч.: для зберігання фондів – 1 943 м2; для обслуговування користувачів – 837 м2). Вона обслуговує за єдиним читацьким квитком більше 12 тисяч читачів.

Вона є центром інтегрованого інформаційного забезпечення навчального та наукового процесів, культурологічної діяльності університету, а також регіональним науковим центром із соціальних комунікацій (реалізація цифрових ініціатив в бібліотеках ВНЗ).

НТБ є основним ініціатором і виконавцем впровадження нових цифрових моделей наукової комунікації (інституційний репозитарій, електронні журнали, електронна бібліотека і т.д.).

Структурні підрозділиРедагувати

НТБ в своєму складі має 7 відділів, 6 абонементів, 5 читальних залів на 450 посадкових місць. 1. Відділ комплектування. 2. Відділ наукової обробки літератури та организації каталогів.
3. Інформаційно-бібліографічний відділ з сектором:

 • сектор інформаційного та бібліотечно-бібліографічного навчання користувачів.

4. Відділ бібліотечно-інформаційних технологій з секторами:

 • сектор інформаційної аналітики;
 • сектор комп'ютерного забезпечення.

5. Відділ обслуговування навчальною литературою з секторами:

 • абонемент для студентів 1 - 3 курсів;
 • абонемент для студентів 4 - 6 курсів;
 • читальний зал;
 • книгосховище.

6. Відділ обслуговування науковою літературою із секторами:

 • абонемент наукової літератури;
 • абонемент іноземної літератури;
 • читальний зал;
 • медіа - зал;
 • книгосховище.

7. Відділ обслуговування гуманітарною та економічною літературою:

 • абонемент художньої літератури;
 • читальний зал економічної та гуманітарної літератури.

8. Філія бібліотеки у м. Львів з абонементом і читальним залом.

ІсторіяРедагувати

Науково-технічна бібліотека Дніпровського інституту інженерів залізничного транспорту (ДІІТ) була створена разом із навчальним закладом у 1930 році. В основу колекції лягли книжкові зібрання навчальної та наукової літератури Київського політехнічного інституту та політехнікуму міста Дніпра. Обслуговування читачів, обробка літератури та фондосховище знаходились у 2-х невеликих кімнатах. Але вже через 10 років НТБ перетворилася на одну з провідних вузівських бібліотек СРСР, яка мала окрему двоповерхову будівлю.

Розвиток бібліотеки безпосередньо пов'язаний з її керівниками, фахівцями та ентузіастами бібліотечної справи – Р.А. Киреєвою, С.В. Буковською, П.Д. Блохіним, М.П. Кацалухою, К.Я. Корневим, які свій життєвий і професійний марафон присвятили служінню Книзі. З 2007 року директором бібліотеки є Тетяна Олександрівна Колесникова[2], кандидат наук із соціальних комунікацій.

ФондиРедагувати

Загальний фонд бібліотеки становить майже мільйон томів політематичних друкованих видань та більше 400 тис. назв е-ресурсів (електронних журналів, книг, баз даних тощо). Щодня до бібліотеки звертаються реально або віртуально понад 3000 користувачів. НТБ щорічно поповнює фонди друкованою літературою – це 20-25 тис. примірників книг та майже 200 найменувань періодичних видань.

Електронні видання[3] представлені як інформаційними ресурсами власної генерації, так і ліцензійними мережевими ресурсами навчальної та наукової літератури. Серед них: ресурси компанії Elsevier (наукометрична БД Scopus і повнотекстова БД SciencеDirect, нідерл.), «Ліга – Закон» (укр.), «Будстандарт» (укр.), БД «Офіційний вісник України» (укр.), БД «Машиностроение. Локомотивостроение и вагоностроение» (рос.), БД «Транспорт. Автоматика, телемеханика и связь на железных дорогах»(рос.), БД «Транспорт. Управление перевозочным процессом на железных дорогах» (рос.), БД «Энергетика. Генераторы прямого преобразования тепловой и химической энергии в электрическую» (рос.) та ін.

Для студентів, викладачів і науковців через сайт бібліотеки організовано цілодобові доступи до електронного каталогу та колекцій повнотекстових документів електронної бібліотеки, репозитарію «eaDNURT» [4], системи сайтів е-журналів ДНУЗТ та предметно орієнтованих баз наукових журналів світу тощо. До послуг читачів – рідкісні та цінні видання бібліотеки (1870-1930 рр.) зі становлення й розвитку залізничного транспорту, які переведено в цифровий формат та представлено на сайті у вільному доступі в колекції «Залізнична україніка».

Автоматизація бібліотечної діяльності – створення електронного каталогу, повне переведення на електронний облік та електронне наукове опрацювання нових надходжень документів, штрих-кодування фонду, створення електронних читацьких квитків та формулярів користувачів, інформування е-поштою, надання електронних довідок, упорядкування бібліографічних покажчиків[5] та ін. – це свідоцтво нового рівня обслуговування.

Науково-технічна бібліотека університету бере активну участь у процесах створення національного інформаційного науково-освітнього простору. Так, вона є учасником державного проекту «Наукова періодика України на УРАН» зі створення українського індексу наукового цитування, поповнює реферативну БД "Україніка наукова", співпрацює в міжнародному проекті «ІРБІС-корпорація» та міжрегіональному корпоративному проекті з аналітичного розпису статей «Придніпровський корпоративний каталог». НТБ є членом Міжнародної асоціації університетських наукових бібліотек – IATUL, а також членом Української бібліотечної асоціації (УБА). Вона має договори про співпрацю в напрямку обміну науковими електронними інформаційними ресурсами з бібліотеками ВНЗ України, Польщі, Росії, Молдови, Білорусі, Казахстану.

Видавнича діяльністьРедагувати

Результатом впровадження нових цифрових ініціатив наукової комунікації є організація електронного бібліотечного видавництва (Library Publishing). Бібліотека є співвидавцем наукових журналів "Наука та прогрес транспорту" та "Антропологічні виміри філософських досліджень".

Журнал "Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна"[6] має за мету висвітлення актуальних питань наукового супроводження транспорту, рухомого складу, транспортної інфраструктури, інформаційних й інтелектуальних систем на транспорті та оприлюднення результатів фундаментальних і прикладних досліджень, сучасних наукових підходів до розробки технологій, аналізу управлінських, економічних й екологічних аспектів роботи підприємств транспорту та транспортного будівництва, а також питань удосконалення діяльності вищої школи.

У збірнику "Антропологічні виміри філософських досліджень"[7] представлені наукові статті, що висвітлюють та осмислюють нові грані людського існування на початку нового тисячоліття. Окрема увага зосереджується на формах їх оприявнення та рефлексії у філософії науки, культури, техніки, мови. Збірник призначено для співробітників науково-дослідних організацій, наукових, науково-педагогічних та інженерних працівників, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

АдресаРедагувати

49010, Україна, Дніпро, вул. Академіка Лазаряна, 2

ПриміткиРедагувати

 1. Науково-технічна бібліотека ДНУЗТ. 
 2. Профіль директора бібліотеки
 3. Наукова періодика ДНУЗТ
 4. Доступ до репозитарію
 5. Науково-допоміжний анотований бібліографічний покажчик "Дисертації, захищені в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (1952-2015)"
 6. Сайт журналу "Наука та прогрес транспорту"
 7. Сайт журналу "Антропологічні виміри філософських досліджень"

ПосиланняРедагувати

ДжерелаРедагувати

 1. Колесникова, Т. О. Бібліотека ВНЗ: відповідальність за поширення результатів наукових досліджень / Т. О. Колесникова // Вища школа. - 2014. - № 4. - С. 7-26.
 2. Колесникова, Т. А. Реализация научно-издательской модели в научно-технической библиотеке ДНУЖТ / Т. А. Колесникова, А. И. Миргородская // Сучасні видавництва вищих навчальних закладів : Матер. І Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 23-26 вересня 2014 р.) – Одеса : ОНУ, 2014. – С. 167-185.
 3. Дисертації, захищені в Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (1952-2015): науково-допоміжний анотований бібліографічний покажчик.
 4. Науково-технічна бібліотека / Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Київ : Логос, 2015. — С. 205—207.
 5. Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна / ред. О. М. Пшінько. – Київ : ТОВ "Логос Київ", 2015. – 344 с.