Наукова конференція

конференція науковців для представлення та обговорення їхньої роботи

Наукова конференція — форма організації наукової діяльності, при якій дослідники (не обов'язково вчені чи студенти) представляють і обговорюють свої роботи.

Наукова конференція
Модельний елемент Colloque Walter Lippmannd
CMNS: Наукова конференція у Вікісховищі
Конференція реабілітаційної лікарської допомоги в Осло.
Відкриття ІV Європейської конференції з інформаційної грамотності у Празі. 2016 р.

Історія ред.

Першою історично зафіксованою конференцією був симпозіум друзів Агафона в 416 р. до. н. е.

Загальний опис ред.

Зазвичай заздалегідь (в інформаційному листі або стендовій оголошенні) повідомляється про тему, час і місце проведення конференції. Потім починається збір тез і доповідей та іноді оргвнесків. За своїм статусом конференція займає проміжне положення між семінаром і конгресом.

Конференції можуть проводитися на різних рівнях (вузівські або міжвузівські, міські, регіональні, всеукраїнські, міжнародні); з різним контингентом учасників (науковці, практики, представники громадськості, представники владних структур і т. ін.); з різним змістом питань, що виносяться на обговорення (наукові; науково-практичні; практичні) тощо.

Структура конференції ред.

  • Реєстрація учасників з роздачею програми конференції (із зазначенням черговості виступів)
  • Відкриття та пленарне засідання з виступом організаторів конференції
  • Робота в секціях або круглих столів з заслуховуванням доповідей або плакатів та подальшим обговоренням
  • Кава-брейк в середині роботи конференції або фуршет або бенкет по її закінченню
  • Культурні програми (екскурсії) для іногородніх гостей
  • Публікація збірника наукових праць та сертифіката учасника. Часто збірник видається учасникам конференції при реєстрації.

Види конференцій ред.

  • Науково-теоретична конференція
  • Науково-практична конференція
  • Науково-технічна конференція

Студентські конференції ред.

Залучення студентів до участі у конференціях дозволяє розвивати ініціативу, активність і самостійність та виховує відповідальність перед колективом. При її проведенні студенти привчаються працювати над додатковою літературою, удосконалюють навики логічного викладення матеріалу, вміння грамотно та послідовно пояснити матеріал теми.

Література ред.

Білецький В. С. Методологія наукових досліджень технічних об᾽єктів та їх оптимізація (Навчальний посібник), Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Київ: ФОП Халіков Руслан Халікович, 2023. — 115 с.