Наукова експедиція (від лат. expeditio — похід) — одна з організаційних форм наукових досліджень, як правило пов'язана з переміщенням дослідників по території чи акваторії, що вивчається.

Розрізняють:

  • комплексні наукові експедиції, що охоплюють багато компонентів природного середовища;
  • галузеві наукові експедиції, що проводять цілеспрямовані дослідження одного чи двох компонентів (геологічні, гідрологічні, ґрунтові, геоботанічні та інші).

Дослідження ред.

Дослідження проходять на завчасно запланованих маршрутах. Комплексні наукові експедиції на суші як правило включають окомірну і геодезійну зйомки, геологічні пошуки, гілрологічні і метереологічні спостереження, геохімічні і геоботанічні дослідження та інше; спроводжуються замальовками фотографуванням, аерозйомкою і картографуванням вивчаємих об'єктів. Особливо широким розмахом досліджень відрізняються наукові експедиції, що проводяться за міжнародними програмами, за участю спеціалістів з різних країн.

Сучасні експедиції ред.

Сучасні експедиційні дослідження — складний виробничий процес, що включає підготовку особового складу і технічного спорядження, доставку всіх необхідних матеріалів до місця проведення робіт, рекогнистировку і оброблення отриманих матеріалів (як в польових, так і в камеральних умовах). Багато наукових експедицій продовжуються протягом декількох років. Слово «експедиція» запозичене з французької мови (франц. expeм рухаються до наступного і т. д. При кущових експедиціях вибирається основний населений пункт як базовий. У ньому проводиться найбільш повний, часто комплексний, збір матеріалів. Із своєї бази етнографи роблять короткотермінові виїзди в довколишні села. Там вони уточнюють і перевіряють зібрані на базі матеріали. При сезонних дослідженнях можуть поєднуватись обидва способи, влаштовуватись маршрутно-кущові експедиції. За таких умов члени екня, серед яких 2 основних: вибірковий та суцільний. Суть вибіркового обстеження полягає у дослідженні побутування якого-небудь одного етнографічного явища, фольклорного жанру чи декількох, об'єднаних спільністю тематики або часом виникнення (наприклад дослідження весільної обрядовості). Інші об'єкти детально не вивчаються. Під час суцільного обстеження учасники експедиції вивчають і детально фіксують всі об'єкти, всі фольклорні жанри (наприклад, всі житла даного поселення, всі сім'ї, балади, історичні пісні й т.п.).

Див. також ред.

Література ред.

  • Groh, A. (2018). Research Methods in Indigenous Contexts. New York: Springer. ISBN 978-3-319-72774-5
  • Географический энциклопедический словарь. Москва. «Советская энциклопедия». 1988. стор. 346(рос.)