Відкрити головне меню

Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого — одна з університетських бібліотек Харкова. Невід'ємна складова одного з провідних правничих вузів України, витоки якого сягають початку XIX ст., що пов'язано з юридичним документом Імператорського Харківського Університету («Устав Императорского Харьковского Университета», 1804).

Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Країна: Україна Україна
Тип: університетська
Адреса вул. Пушкінська, 84-а, м. Харків, Україна, 61024
Фонди: 1,465,630 прим.
Читачів: 16,880
Директор: Пасмор Надія Петрівна
Сайт: library.nlu.edu.ua

ІсторіяРедагувати

З відкриттям Імператорського Харківського Університету було одразу придбано першу юридичну бібліотеку, в якій містилося 3219 томів законодавчих актів, довідкових видань, монографічних робіт і журналів з окремих галузей права. Історично разом із університетом відбувалося становлення бібліотеки, формувалися фонди, структура і штати: у 20-ті рр. — це бібліотека Харківського інституту народного господарства (Інгосп); 30-ті рр. — бібліотека Всеукраїнського інституту радянського будівництва і права; 1937-91 рр. — бібліотека Харківського юридичного інституту; 90-ті рр. — бібліотека Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого; 2010 р. — бібліотека Національного університету «Юридична академія імені Ярослава Мудрого»; а з 2013 р. — наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

До 2017 р. основні площі бібліотеки були розміщені в будівлі головного корпусу університету (побудованій в 1893 р. у стилі неоренесансу академіком архітектури О. Бекетовим для комерційного училища і є архітектурною пам'яткою України)[1][2].

У 2012—2016 рр. реалізовано форсайт-проект будівництва нового Навчально-бібліотечного комплексу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, який було урочисто відкрито 3 березня 2017 року[3][4].

Архітектурно-композиційно нова будова бібліотеки відрізняється оригінальним дизайном — являє собою відкриту книгу; центральний елемент композиції — атріум, який з'єднує усі поверхи бібліотеки (загальна площа — 10 150,5 м2).[5][6] У 2017 р. навчально-бібліотечний комплекс НЮУ ім. Ярослава Мудрого отримав нагороду “Краща будівля закладу освітнього призначення” у номінації “Об’єкти громадського призначення” від Міністерства регіонального розвитку, будівництвава та житлово-комунального господарствава України[7].

У різні роки керівництво бібліотекою здійснювали: О. М. Охтирська (1943—1944), І. П. Шейко (1954—1957), В. В. Гречко (1957), В. К. Педько (1957—1964), В. М. Руденко (1964—1966), К. Ф. Столяров (1966—1974), Д. О. Самойленко (1975—1988). З 1988 р. бібліотеку очолює канд. пед. наук Н. П. Пасмор (2016 р. нагороджена Почесною відзнакою УБА «За відданість бібліотечній справі»).[8][9][10]

Структура бібліотекиРедагувати

У бібліотеці працюють 47 фахівців із вищою освітою у 8 відділах (структурних підрозділах): комплектування та каталогізування; науково-бібліографічному; зберігання бібліотечно-інформаційних ресурсів; рідкісних видань та дисертацій; обслуговування науковою та навчальною літературою; інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення; секторі наукометричного аналізу; науково-методичному. Діють 10 читальних залів, 6 абонементів у всіх навчальних корпусах НЮУ ім. Ярослава Мудрого і бібліотечні філії в Полтавському юридичному інституті та Інституті управління і права (м. Київ).

ФондиРедагувати

Бібліотечний фонд універсальний, відповідає вимогам стандартів освітньо-накової діяльності, нараховує більше 1 млн 456 тис. прим. видань із права та суміжних дисциплін, що викладаються у виші. Сучасна колекція книг англійською, німецькою, французькою мовами з порівняльного правознавства, законодавства країн Європейського Союзу, міжнародної судової практики тощо сформована у рамках європейських проектів та програм університету і нараховує близько 25 тис. прим.

Також є фонд рідкісних, раритетних видань, що вийшли друком наприкінці XVII — на початку XX ст. Систематизоване зібрання історико-правової тематики налічує більше 42 тис. од. зберігання, із них: понад 25 тис. книг українською та російською мовами, майже 2 тис. прим. — раритетні видання іноземними мовами, 194 назви рідкісних журналів та газет, 1812 дисертацій, захищених науковцями університету, 22840 авторефератів дисертацій за різними галузями права.[11][12]

Широко представлені фондові колекції особистих бібліотек. Зокрема, зібрання професорів університету В. В. Сташиса (6230 прим.), В. Я. Тація (4012), Ю. М. Грошевого (2327), І. Є. Марочкіна (521), Ю. В. Бауліна (452), Ю. М. Тодики (330) монографічної, навчальної та ін. унікальної літератури. Загальна кількість подарованих видань налічує близько 49 тис. од. зберігання.

Науково-бібліографічна діяльністьРедагувати

Здійснюється інформаційно-аналітичне наукометричне, бібліометричне забезпечення фундаментальних і прикладних досліджень, цільових комплексних науково-дослідницьких програм НЮУ ім. Ярослава Мудрого та Науково-дослідного інституту правознавства за напрямками: «Проблеми формування національної правової системи України», «Правові механізми забезпечення та захисту прав і свобод людини і громадянина», «Правове регулювання інноваційного розвитку України», «Правові засоби боротьби зі злочинністю», «Україна в системі сучасного міжнародного правопорядку» та ін. Одним із способів цієї діяльності є використання вибіркового розповсюдження інформації за допомогою АБІС «ІРБІС».

Бібліотека на вимогу часу формує власні електронні інформаційні ресурси: бюлетень нових надходжень; інформаційний дайджест «Монографії вчених Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого»; прес-кліпінг «Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого в публікаціях року»; електронні інформаційні пакети для науковців «На допомогу організації науково-дослідної роботи» та «Наукометрія. Біблометрія»; електронний ресурс «Вчені, співробітники та студенти Університету — кавалери і лауреати державних нагород, всеукраїнських та регіональних  премій, конкурсів» (переможець конкурсу Методоб'єднання бібліотек ВНЗ Харківської зони «Бібліотекар року-2015» у номінації «За найкращий іміджевий проект»)[13] ;  календар знаменних дат «Вчені-правознавці — ювіляри року» тощо. Створюються також науково-бібліографічні електронні ресурси: персональні бібліографічні покажчики серії «Представники харківської школи права» (наукова спадщина вчених-правознавців Харківщини). Вип. 1. «Гордон Володимир Михайлович, 1871—1926» (ресурс — переможець конкурсу Методичного об'єднання бібліотек ВНЗ Харківської зони «Бібліотекар року 2013» у номінації «За найкращий бібліографічний покажчик»)[14] ; Вип. 2. «Палієнко Микола Іванович, 1869—1937»; каталог «Фонди наукової бібліотеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Періодичні видання, 1812—2014»; щорічний електронний бібліографічний покажчик «Праці вчених Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого»; бібліографічні каталоги книжкових колекцій, дарованих відомими вченими-правознавцями серії «У подарунок Університету»; віртуальні списки рекомендованої літератури, огляди, книжкові виставки.

Надаються оnline-послуги службами «Віртуальна довідка» та «Оnline-консультант». Щороку виконуються більше 50 тис. бібліографічних довідок.

Користувачі бібліотекиРедагувати

Бібліотека обслуговує понад 15735 читачів, серед них 13730 студентів, 1735 науковців та викладачів. Працює автоматизована система обслуговування читачів на абонементах та у читальних залах бібліотеки. Кориcтувачам забезпечено відкритий доступ до бібліотечних фондів.

Впровадження нових інформаційних технологійРедагувати

Електронний каталогРедагувати

Автоматизований бібліотечний комплекс університету побудований на АБІС «ІРБІС». Веб-сайт бібліотеки — переможець конкурсу УБА бібліотечних інтернет-сайтів 2016 р. в номінації «Найкращий сайт бібліотеки вищого навчального закладу».[15]

База даних ЕК містить більше 549 600 бібліографічних записів. До переваг слід віднести легкий, зручний, багатоаспектний інформаційний пошук, можливість цілодобово працювати з інформаційним контентом та здійснювати електронне замовлення книг дистанційно. ЕК — переможець конкурсу УБА електронних каталогів на сайтах бібліотек України 2013 р. у номінації «Найкращий електронний каталог на сайті бібліотеки навчального закладу»[16], а також посів перше місце у ТОП-10 електронних каталогів на сайтах бібліотек України.[17]

Електронна бібліотекаРедагувати

До складу віртуально-освітнього інформаційного середовища вузу включено такі ресурси: бібліотека електронних копій раритетних видань (8000 оцифрованих книг); eLEGALIUM — іміджева електронна колекція рідкісних видань з права (повнотекстові праці представників харківської правової школи ХІХ — початку ХХ ст.), видання середини ХХ ст., зібрання газет початку ХХ ст.); стандартизовані електронні навчально-методичні комплекси (СЕНМК) — повнотекстові підручники, навчально-методичні посібники та списки рекомендованої літератури з навчальних дисциплін, що викладаються; електронні навчальні матеріали кафедр; проблемно-орієнтовані предметні банки знань; матеріали на CD та DVD.[18]

Статус електронного видання має університетський репозитарій eNULAUIR. У ньому представлено більше 12000 цифрових копій наукових праць вчених НЮУ ім. Ярослава Мудрого та НАПрН України.[19]

Участь в асоціаціях, партнерська діяльністьРедагувати

Наукова бібліотека є членом Української бібліотечної асоціації (УБА); учасником Харківського університетського консорціуму(УНІКОН).

Партнерами бібліотеки з книгообміну є НДІ НАПрН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка, Харківська державна академія культури, наукові бібліотеки Львівського національного університету ім. Івана Франка, Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, Харківського національного університету внутрішніх справ України, Запорізького національного університету, Національного університету «Одеська юридична академія», Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Національного університету «Києво-Могилянська академія», Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, видавництво «Право» та ін.

Бібліотека — учасник всеукраїнського проекту «ELibUkr — Електронна бібліотека України: створення центрів знань в університетах України» та регіональних корпоративних проектів.

Участь у національних, регіональних корпоративних проектахРедагувати

 • Державний реєстр національного культурного надбання частина «Книжкові пам'ятки України» (видання до 1839 р.) (НБУ ім. В. І. Вернадського);
 • «ELibUkr — Електронна бібліотека України: створення центрів знань в університетах України»
 • Консолоідована е-платформа «Правова освіта. Правова культура» юридичних фондів бібліотек вузів-учасників Харківського університетського консорціуму (НЮУ ім. Ярослава Мудрого, НТУ «ХПІ», ХГУ «НУА»)
 • «Єдина картка читача бібліотек ВНЗ Харкова»
 • Електронна «Бібліотечна енциклопедія Харківщини»
 • «Електронний зведений каталог періодичних видань, що надійшли до провідних бібліотек м. Харкова»
 • База даних «Соцiальнi комунікації: зведений каталог надходжень до бібліотек Харкова»
 • База даних «Метабібліографія Харківщини»
 • Зведений каталог нових надходжень до провідних бібліотек Харкова «Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографознавство»

Участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних виставкахРедагувати

2016 р.
 • VІI Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти — 2016» (березень)
 • II Міжнародна професійна спеціалізована виставка «ЗНО-2016.Освіта в Україні. Освіта за кордоном» (вересень)
 • VІII Міжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті — 2016» та Міжнародна виставка закордонних навчальних закладів «World Edu — 2016» (жовтень)
 • Регіональна виставка «Освіта Слобожанщини» (листопад)
 • III щорічна науково-освітянська виставка «Публічне управління ХХІ» (листопад)

ДжерелаРедагувати

ПосиланняРедагувати

 1. Пасмор Н. П. Подготовка юристов: традиционные и новые аспекты деятельности библиотеки / Н. П. Пасмор, Г. Е. Гигель Очерки истории вузовских библиотек г. Харькова. — Харьков: НУА, 2001. С. 122—145
 2. Наукова бібліотека. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 1804—2014. — Харків: Право, 2014. — С. 86—91.
 3. Мацегора К. Відтепер Харків має надсучасну бібліотеку // Урядовий кур'єр. — 2017. — 7 берез. — № 44. — С. 2.
 4. Муравйова О. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого: кращі традиції юридичної освіти та науки // Право України. — 2017. — № 5. — С. 172—176.
 5. Навчально-бібліотечний комплекс Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого: [буклет] / вступ. слово В. Я. Тація. — Харків, — 2017. — 20, [4] с. : іл.
 6. Навчально-бібліотечний комплекс Університету: вип. телепрогр. «Vivat Lex». YouTube. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. — [Харків], 2017, 13 берез.
 7. Перелік переможців конкурсу на кращі будівлі і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію на території України у 2016 році [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництвава та житлово-комунального господарствава України від 10 серп. 2017 р. № 200 // Міністерство регіонального розвитку, будівництвава та житлово-комунального господарствава України : офіційний сайт
 8. Пасмор Н. П. Сучасна вузівська бібліотека: окремі практики і перспективи розвитку / Н. П. Пасмор, В. В. Щабельник // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали наук.-практ. інтернет-конф., присвяч. 210-річчю Харків. нац. мед. ун-ту та 95-річчю Наук. б-ки ХНМУ, Харків, 5–12 жовт. 2015 р. — Харків, 2015. — С. 134—138.
 9. Пасмор Н. П. Роль правової інформації в підвищенні праворозуміння, правосвідомості і правової культури: контент-аналіз / Н. П. Пасмор // Безпекове інноваційне суспільство: взаємодія у сфері правової освіти та правового виховання : міжнар. інтернет-конф., 25 трав. 2016 р. — Харків, 2016.
 10. Пасмор Н. П. Бібліотека університету — нові можливості / Н. П. Пасмор // БібліоТека. — 2017. — № 1. — С. 3.
 11. Пасмор Н. Про фонди і не тільки… / Н. Пасмор, Д. Немашкало // Бібліотечний форум України. — 2014. — № 3. — С. 42–46.
 12. Пасмор Н. П. Колекційні фонди наукової бібліотеки / Н. П. Пасмор // Фонди наукової бібліотеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Періодичні видання, 1812—2014 рр. : каталог. — Харків, 2014. — С. 4-8.
 13. Конкурс «Бібліотекар року» — 2015 [Електронний ресурс] / Методичне об'єднання бібліотек вищих навчальних закладів Харківської зони; ТОВ «Компанія ПАЕР» // Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.
 14. «Бібліотекар року» — 2013[недоступне посилання з липень 2019] [Електронний ресурс] / Методичне об'єднання бібліотек вищих навчальних закладів Харківської зони; Науково-виробниче підприємство «ІДЕЯ» // Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.
 15. Всеукраїнський конкурс бібліотечних інтернет-сайтів — 2016 [Електронний ресурс] / Українська бібліотечна асоціація.
 16. Конкурс електронних каталогів 2013 [Електронний ресурс] / Українська бібліотечна асоціація.
 17. Самофал О. І. Електронна бібліографічна продукція: створення та використання у віртуальному просторі / О. І. Самофал // Імперативи розвитку електронних бібліотек: pro et contra : матеріали міжнар. веб-конф. (м. Харків, 27 берез. 2014 р.). — Харків, 2014.
 18. Пасмор Н. П. Когнітивізація у бібліотечних процесах інформаційного забезпечення освітньо-наукових потреб / Н. П. Пасмор, Н. М. Журавель, І. П. Зарвирог // Бібліотека і користувач у сучасному інформаційному середовищі : матеріали наук.-практ. конф., 17 квіт. 2015 р. — Харків, 2015.
 19. Пасмор Н. П. Унікальність інституційних репозітаріїв як складова інтеграції наукових здобутків учених у світову e-Science / Н. П. Пасмор, С. А. Шахова // Бібліотеки ВНЗ України у процесі імплементації Закону «Про вищу освіту» та інформатизації суспільства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 16-19 черв. 2015 р. — Івано-Франківськ, 2015. — С. 214—219.