Наукова бібліотека Національного університету «Одеська юридична академія»

Наукова бібліотека Національного університету «Одеська юридична академія» (НБ НУ «ОЮА») — університетська бібліотека Півдня України, один з авторитетних інформаційно-аналітичних центрів Національного університету «Одеська юридична академія», який допомагає своїм користувачам максимально задовольняти їх інформаційні запити та набувати знань з інформаційної культури та грамотності, сприяє популяризації НУ «ОЮА» в інформаційному просторі. Сьогодні багатогалузевий фонд Наукової бібліотеки Національного університету «Одеська юридична академія» нараховує майже 1 мільйон примірників документів державною та іноземними мовами.

Наукова бібліотека Національного університету «Одеська юридична академія»
Naukova biblioteka NU OYUA.jpg
Країна: Україна Україна
Адреса 2, вул. Академічна, Одеса, 65009, Україна
Заснована грудень 1997
Фонди: 874 669 пр.
Директор: Марія Миколаївна Солодухіна (з 1997 року)
Штат: 69
Сайт: library.onua.edu.ua

Дев'ять відділів Наукової бібліотеки — це єдиний творчо згуртований механізм, який забезпечує реалізацію всього комплексу класичних та новітніх бібліотечних процесів: комплектування та облік фонду; зберігання документів; реєстрація користувачів; видача документів на абонементах та у читальному залі; забезпечення віддаленого доступу до документів фонду; інформаційно-бібліографічного обслуговування; формування електронних баз даних; інформетрична діяльність тощо.

Продовжується розбудова електронної бібліотеки та реалізація концепції відкритого доступу до наукових досліджень через розвиток моделі інституційного репозитарію НУ «ОЮА» (eNUOLAIR). З 2001 р. у НБ НУ «ОЮА» впроваджена та активно працює вітчизняна АБІС UniLib, на основі якої автоматизовано практично всі бібліотечні процеси. Електронний каталог Наукової бібліотеки Національного університету "Одеська юридична академія" нараховує понад 600 тис записів. На початку 2015-2016 навчального року НБ НУ «ОЮА» першою в Одесі реалізувала пілотний проект щодо використання електронного обслуговування читачів. Активного розвитку набула інформетрична діяльність та діяльність, спрямована на сприяння публікаційній активності науковців НУ «ОЮА».

Чільне місце серед напрацювань Бібліотеки займає вивчення документів фонду, пов’язаних із розвитком Одеської школи права. Співробітниками Наукової бібліотеки НУ ОЮА було підготовлено до видання три науково-допоміжні бібліографічні покажчики «Одеська школа права. Книги вчених ОНЮА у фонді Наукової бібліотеки академії. 1997-2007» (Одеса : Юрид. л-ра, 2008), «Національний університет «Одеська юридична академія» - шлях до успіху» (Одесса : Юрид. л-ра, 2010). «Одеська школа права. Книги вчених Національного університету «Одеська юридична академія» у фонді наукової бібліотеки. 2008-2011» (Одеса : Юрид. л-ра, 2012). Продовжується видання біобібліографічних покажчиків із серії «Вчені Одеської національної юридичної академії», в яких відображено науковий та творчий шлях вчених НУ «ОЮА». На сьогодні серія нараховує більш ніж 25 випусків.

Історія Наукової бібліотеки Національного університету «Одеська юридична академія» (НБ НУ «ОЮА»)  Наукова бібліотека Національного університету «Одеська юридична академія» є достатньо молодою, але разом з тим і зрілою бібліотекою. Вже майже 20 років вона існує як багатогалузева бібліотека ВНЗ, але у її підґрунті лежить зібрання бібліотеки першого державного показового дитячого містечка у місті Одеса, заснованого у 1920 році для навчання і перевиховання дітей-сиріт та підготовки науково-педагогічних працівників. Видатні вчені Одеси: академік Д. К. Третяков, професор А. Г. Готалов-Готліб, Г. С. Томашпольський та інші, формуючи педагогіку Дитмістечка, створювали і його бібліотеку. Вагомим внеском у розвиток та збереження бібліотеки стала віддана праця талановитого бібліотекаря-професіонала О. А. Касько, яка керувала книгозбірнею з 1932 до 1974 року. Завдяки її мужності та винахідливості найкращі видання були збережені у роки війни, і вже у травні 1944 року бібліотека гостинно відкрила двері для підростаючого покоління своїх читачів. Поступово бібліотека отримала статус методичного центру Одеського обласного управління освіти, а її незмінним директором у 1974 році стає М. М. Солодухіна, яка своєю вірністю бібліотечній справі та творчим завзяттям наполегливо скеровує діяльність бібліотеки до значних досягнень. Особливо інтенсивно бібліотека почала розвиватися з 1997 року, коли ввійшла до складу Одеської національної юридичної академії. Керівництво академії, зберігаючи та збагачуючи університетські традиції, відчуваючи нестачу необхідної літератури, доклало максимум зусиль і засобів, щоб створити фундаментальну гуманітарну бібліотеку юридичного вузу, в якій працюють вчені-юристи не лише України, але і країн зарубіжжя, а також майбутні правники – студенти Університету.

Відділ рідкісних видань (Музей книги). За всі роки існування бібліотеки укомплектовано унікальний фонд юридичної, історичної, філософської та іншої літератури, що дало можливість організувати відділ рідкісних видань (Музей книги) з фондом майже 15 000 примірників. Отримавши спеціально обладнане приміщення у 2006 році до дня народження Академії, він став окрасою та гордістю не тільки НБ НУ «ОЮА», але й усього Університету. Відділ рідкісної книги виконує велику наукову, культурно-просвітницьку роботу, бере участь в організації конференцій, «круглих столів», семінарів, проведенні оглядових та тематичних екскурсій. Особливе місце у фонді НБ НУ «ОЮА» займають особисті юридичні бібліотеки В. К. Дябло, І. В. Постики, В. П. Колмакова, які були отримані від родин знаних правників за сприяння вчених Університету. Творче надбання провідних вчених-юристів України, що представлено майже 400 екземплярами репринтних видань (вид-во «СПАРК») також є коштовністю фонду НБ НУ «ОЮА».