Найкоротша — термін метричної геометрії, що означає криву, яка з'єднує дві точки метричного простору і довжина цієї кривої буде найменшою серед усіх кривих з кінцями у цих точках.

Найкоротших може бути декілька. Наприклад, на сфері діаметрально протилежні точки з'єднуються безліччю найкоротших.

Пов'язані визначення ред.

  • Підпростір називається геодезичним підпростором, якщо будь-які дві точки підпростору можна з'єднати найкоротшою і, вона належить підпростору.
  • Геодезична лінія — крива в метричному просторі, яка в малому околі є найкоротшою.

Приклади ред.

  • Пряма буде геодезичним підпростором площини або простору En, (n>1).
  • Площина буде геодезичним підпростором простору En, (n>2).
  • Коло буде геодезичним підпростором сфери Sn, (n>1).

Властивості ред.