Міжнародні стандарти аудиту

Міжнародні стандарти аудиту (МСА) (англ. International Standards on Auditing (ISA)) повна назва Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг - міжнародні професійні стандарти для здійснення аудиторської діяльності. Вони видаються Міжнародною федерацією бухгалтерів через Раду з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості.

Призначення стандартів полягає у забезпеченні:

 • високого рівня гарантій щодо якості аудиторських послуг;
 • високого іміджу професії аудитора;
 • взаємозв’язку між окремими елементами та процесами аудиторського циклу;
 • вирішення спірних питань між аудиторами та замовниками їх послуг, встановлення рівня відповідальності аудиторів;
 • розуміння користувачів аудиторської інформації процесу аудиторської перевірки

Структура стандартівРедагувати

200—299 Загальні принципи та відповідальністьРедагувати

 • МСА 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до Міжнародних стандартів аудиту
 • МСА 210 « Узгодження умов виконання завдань з аудиту
 • МСА 220 «Контроль якості аудиту фінансової звітності
 • МСА 230 « Аудиторська документація
 • МСА 240 « Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності»
 • МСА 250 «Розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності»
 • МСА 260 «Повідомлення інформації з питань аудиту тим, кого наділено найвищими повноваженнями»
 • МСА 265 « Повідомлення інформації про недоліки внутрішнього контролю тим, кого наділено найвищими повноваженнями, та управлінському персоналу»

300—499 Оцінка ризиків та дії у відповідь на оцінені ризикиРедагувати

 • МСА 300 « Планування аудиту фінансової звітності»
 • МСА 315 « Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища»
 • МСА 320 «Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту»
 • МСА 330 «Дії аудитора у відповідь на оцінені ризики»
 • МСА 402 «Аудиторські міркування стосовно суб’єктів господарювання, які звертаються до організацій, що надають послуги»
 • МСА 450 «Оцінка викривлень, ідентифікованих під час аудиту»

500—599 Аудиторські доказиРедагувати

 • МСА 500 «Аудиторські докази»
 • МСА 501 «Аудиторські докази— додаткові міркування щодо відібраних елементів»
 • МСА 505 «Зовнішні підтвердження»
 • МСА 510 «Перші завдання з аудиту— залишки на початок періоду»
 • МСА 520 « Аналітичні процедури»
 • МСА 530 «Аудиторська вибірка»
 • МСА 540 «Аудит облікових оцінок, у тому числі облікових оцінок за справедливою вартістю, та пов’язані з ними розкриття інформації»
 • МСА 550 « Пов’язані сторони»
 • МСА 560 «Подальші події»
 • МСА 570 «Безперервність»
 • МСА 580 «Письмові запевнення»

600—699 Використання роботи інших фахівцівРедагувати

 • МСА 600 «Особливі міркування— аудити фінансової звітності групи (включаючи роботу аудиторів компонентів)»
 • МСА 610 «Використання роботи внутрішніх аудиторів»
 • МСА 620 «Використання роботи експерта аудитора»

700—799 Аудиторські висновки та звітністьРедагувати

 • МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності»
 • МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора»
 • МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора»
 • МСА 710 «Порівняльна інформація— відповідні показники і порівняльна фінансова звітність»
 • МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність»

800—899 Спеціалізовані сфериРедагувати

 • МСА 800 «Особливі міркування— аудити фінансової звітності, складеної відповідно до концептуальних основ спеціального призначення»
 • МСА 805 «Особливі міркування— аудити окремих фінансових звітів та певних елементів, рахунків або статей фінансового звіту»
 • МСА 810 «Завдання з надання звіту щодо узагальненої фінансової звітності»

ДжерелаРедагувати

ПосиланняРедагувати