Міжнародна організація

Міжнародна міжурядова організація (англ. International Intergovernmental Organization (IIGO's)), найчастіше асоціюється із терміном Міжнародна організація — об'єднання трьох або більше незалежних держав, їхніх урядів, інших міжурядових організацій, спрямоване на вирішення певних спільних питань чи організації проектів. Уряди діють від імені своєї держави і представляють її інтереси, дотримуючись поваги її суверенітету.

Міжнародні міжурядові організації часто називають міжнародними організаціями, хоча останніми можуть називатися також і міжнародні неурядові організації (INGOs), такі як міжнародні неприбуткові організації, чи мультинаціональні корпорації. Міжнародні міжурядові організації є важливим суб'єктом в публічному міжнародному праві, починають діяти після підписання певного взаємного договору, ратифікованого державами-учасниками.

Міністерство закордонних справ України відповідає за ведення Єдиного державного реєстру міжнародних організацій, членом яких є Україна.

Ознаки ред.

 1. членство 3-х і більше країн;
 2. наявність установчого міжнародного договору;
 3. постійні органи і штаб-квартира;
 4. повага суверенітету членів-держав;
 5. невтручання організації у внутрішні справи країн - членів організації;
 6. встановлення порядку, прийняття рішень і їх юридичної сили;

Функції міжнародних організацій

Міжнародні організації виконують, як правило, такі основні функції:

1) вони є інструментами зовнішньої політики окремих держав;

2) арена для дискусій членів організації;

3) у межах своєї компетенції беруть участь у створенні юридичних норм;

4) слугують одним з найважливіших каналів міжнародної соціалізації для держав, що прагнуть вступити до них;

5) беруть участь у регулюванні тієї чи іншої форми світогосподарських зв'язків.

Класифікація ред.

 • За предметом діяльності — політичні, економічні, кредитно-фінансові, з питань торгівлі, охорони здоров'я, культури та ін.
 • За колом учасників — універсальні, регіональні.
 • За порядком прийому нових членів — відкриті, закриті.
 • За цілями та принципами діяльності — з загальною компетенцією, зі спеціальною компетенцією.
 • За кількістю членів — всесвітні, групові.

Міжнародні організації ред.

Загальнополітичні організації: Організація Об'єднаних Націй (ООН), Ліга Арабських Держав (ЛАД), Організація Американських Держав (ОАД), Організація Африканської Єдності (ОАЄ), Азіатсько-Тихоокеанська Рада (АЗПАК).

Військово-політичні організації: Організація Північноатлантичного договору (НАТО), Західноєвропейський союз (ЗЄС), АНЗЮС

Міжнародні економічні об'єднання: Світова організація торгівлі (СОТ), Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК), Організація чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС), НАФТА.

Регіональні організації: Європейський Союз (ЄС), Співдружність Незалежних Держав (СНД), Організація за демократію та економічний розвиток ГУАМ (ГУАМ), Центральноєвропейська ініціатива (ЦЄІ).

Валютно-фінансові організації: Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародний Валютний Фонд (МВФ).

Джерела ред.

Література ред.

 • О. В. Буткевич. Міжнародних організацій внутрішнє право // Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т./Редкол.:Л. В. Губерський (голова) та ін. — К.:Знання України, 2004 — Т.2 — 812с. ISBN 966-316-045-4
 • О. Ковтун. Організація міжнародна // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. — К.:Парламентське видавництво, 2011. — с.517 ISBN 978-966-611-818-2
 • Ю. С. Скороход. Міжнародні неурядові організації // Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т./Редкол.:Л. В. Губерський (голова) та ін. — К.:Знання України, 2004 — Т.2 — 812с. ISBN 966-316-045-4
 • (рос.) Герчикова И. Н. Международные экономические организации. — М.: Консалтбанкир, 2000.
 • (рос.) Зайцева О. Г. Международные межправительственные организации. — М.: Наука, 1993.
 • Лук'яненко Д. Г. Міжнародна економічна інтеграція. — К.: Віпол, 1996.
 • Міжнародні організації: Навчальний посібник / За редакцією Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського. — К.: ЦУЛ, 2003.
 • Міжнародні організації : підручник / [В.В. Копійка, Ю.С. Скороход, В.М. Матвієнко та ін.]. – 2-е вид., переробл. і допов. – Київ : Київський ун-т, 2015. – 783 с. – ISBN 966-439-811-1.
 • (рос.) Нешатаева Т. Н. Международные организации и право. Новые тенденции в международно-правовом регулировании. — М.: Дело, 1999.
 • Україна в міжнародних організаціях: підручник / О. С. Кучик ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів: Вид. центр ЛНУ, 2014. — 412 с. : іл. — Бібліогр. в кінці розділів. — ISBN 978-617-10-0039-1
 • Шаблій О. І. Основи загальної суспільної географії. — Львів, Видавництво ЛНУ, 2003.
 • (рос.) Шреплер Х. А. Международные экономические организации: Справочник. — М.: Международные отношения, 1999.

Посилання ред.