Міжнародна стандартна галузева класифікація

Міжнародна стандартна галузева класифікація всіх видів економічної діяльності) (англ. International Standard Industrial Classification of All Economic Activities) — довідкова класифікація видів економічної діяльності, розроблена ООН. Класифікація забезпечує механізм, в рамках якого можливо збирати, обробляти та зберігати інформацію, необхідну для економічного аналізу і прийняття рішень на макроекономічному рівні. Також МСГК забезпечує безперервний потік інформації, яку можна використовувати для міжнародних зіставлень. Цю класифікацію широко використовується як на національному, так і на міжнародному рівні при систематизації даних за видами економічної діяльності у таких галузях, як економічна статистика, демографія, виробництво, зайнятість, національний дохід і т. ін. Останнім часом її дедалі частіше використовують для досягнення адміністративних цілей. Станом на 2012 рік у вжитку четверта переглянута версія класифікатора, запропонована в 2009 році (МСГК 4, ISIC v4).

Історія перегляду версій

ред.

Статистичний відділ ООН опублікував такі версії МСГК:

  • Версія 1 - опублікована 1958 року [1]
  • Версія 2 - опублікована 1968 року [1]
  • Версія 3 - опублікована 1989 року [1]
  • Версія 3.1 - опублікована 2002 року [2]
  • Версія 4 - опублікована 2008 року [3]

Загальна структура МСГК 4 [3]

ред.
Розділ Підрозділ Опис
A 01-03 Сільське господарство, лісове господарство і рибальство
B 05-09 Гірнича справа і розробка кар'єрів
C 10-33 Виробництво
D 35 Постачання електроенергії, природного газу, пари і кондиціонованого повітря
E 36-39 Водопостачання; системи каналізації, управління відходами і заходи щодо відновлення навколишнього середовища[en]
F 41-43 Будівництво
G 45-47 Оптова і роздрібна торгівля; ремонт автомобілів і мотоциклів
H 49-53 Транспорт і складське господарство
I 55-56 Короткочасне розміщення і громадське харчування
J 58-63 Інформація і зв'язок
K 64-66 Фінансова діяльність і страхування
L 68 Операції з нерухомим майном
M 69-75 Професійна, наукова і технічна діяльність
N 77-82 Діяльність у галузі адміністративних і допоміжних послуг
O 84 Державне управління і оборона; обов'язкове соціальне забезпечення
P 85 Освіта
Q 86-88 Діяльність у галузі охорони здоров'я і соціальних послуг
R 90-93 Мистецтво, розважальна галузь і відпочинок
S 94-96 Інші види діяльності у сфері послуг
T 97-98 Діяльність домогосподарств як роботодавців; недиференційована діяльність домогосподарств щодо виробництва товарів і послуг для власного користування
U 99 Діяльність екстериторіальних організацій і органів

Див. також

ред.

Примітки

ред.

Посилання

ред.