Муромцева Ольга Георгіївна
Народилася 16 лютого 1938(1938-02-16)
Хотімля, Вовчанський район, Харківська область, Українська РСР, СРСР
Померла 19 жовтня 2008(2008-10-19) (70 років)
Харків, Україна
Країна Україна Україна
Діяльність мовознавиця
Alma mater ХНУ імені В. Н. Каразіна
Галузь лексикологія, дериватологія, історія української літературної мови
Заклад Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Звання професор
Ступінь доктор філологічних наук
У шлюбі з Муромцев Ігор Вікторович
Нагороди відмінник народної освіти УРСР

О́льга Гео́ргіївна Му́ромцева (16 лютого 1938, село Хотімля, нині Вовчанського району Харківської області — 19 жовтня 2008, Харків) — український мовознавець. Доктор філологічних наук (1987).

Біографічні відомостіРедагувати

Ольга Георгіївна народилася в учительській сім'ї. Батько, Георгій Тимофійович Аксьонов, викладав у різних населених пунктах Харківщини (Хотімля, Огіївка, Сахновщина тощо), брав участь у Другій світовій війні, й завершував свій трудовий шлях директором школи-інтернату в Сахновщині. Мати, Галина Василівна Аксьонова, була учителем молодших класів, а потім, змінивши професію, до виходу на пенсію працювала в системі народної освіти.

У 1955 р. Ольга Георгіївна закінчила Сахновщинську СШ № 1 із золотою медаллю. 1960 року закінчила з відзнакою філологічний факультет Харківський університет за спеціальністю «українська мова та література».

З 1960 до 1964 року працювала лаборантом на кафедрі української мови Харківського державного університету ім. М. Горького та в редакції газети «Харківський університет». У 1964 році перейшла на викладацьку роботу до Харківського педагогічного інституту. Протягом 1962–1966 років навчалася в заочній аспірантурі Інституту мовознавства імені О. О. Потебні АН УРСР. У 1968 році захистила кандидатську дисертацію «Семантичні зміни в групі суспільно-політичної лексики української літературної мови другої пол. XIX століття — першої пол. XX століття.» У 1986 році захистила докторську дисертацію «Розвиток лексики української літературної мови в другій пол. XIX століття — першій пол. XX століття.» Через два роки їй було присвоєне вчене звання професора.

З 1988 до 1992 року — професор кафедри української мови Харківського державного педагогічного інституту ім. Г. С. Сковороди. У 1992 році створила в ХНПУ ім. Г. С. Сковороди кафедру українознавства, яку очолювала до 2001 року.

ПраціРедагувати

Автор понад 100 наукових праць із лексикології, історії української літературної мови, дериватології. Підготувала 10 кандидатів філологічних наук.

Бібліографія праць

Дисертації

 • 1. Семантичні зміни в групі суспільно-політичної лексики української літературної мови другої половини XIX — першої половини XX ст: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. — К., 1968. −374 с.
 • 2. Розвиток лексики української літературної мови у другій половині XIX — на початку XX ст: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук. — К., 1985. — 467 с.

Монографії

 • Розвиток лексики української літературної мови у другій половині XIX — на початку XX ст. — Х.: Вища школа, 1985. — 152 с. (Рец.: Авксентьєв Л. Г.// Мовознавство. — 1986. — № 2. — С. 77-78.)

Наукові статті й тези

 • 1. Розробка питань словотвору у вітчизняному мовознавстві (дожовтневий період) // Итоговая студенческая научная конференция…: Тез. докл. — Х., 1958. — С. 168–171.
 • 2. Зменшено-пестливі та збільшено-згрубілі суфікси в українській мові // Итоговая студенческая научная конференция … Тез. докл. — Х., 1960. — С.
 • 3. Відображення змін значень слова в українських словниках// Харківський державний педагогічний інститут ім. Г. С. Сковороди. XX звітна наук. конференція. Тез. доп. — Секція мови. — Х., 1965. — С. 13-14.
 • 4. Розвиток суспільно-політичної лексики сучасної української мови в радянську епоху// ХДПІ ім. Г. С. Сковороди. XXI звітна наукова конференція. Тез. доп. — Філологічна секція. — Х., 1966. — С. 35-36.
 • 5. «Змагатися», «змагання» (з історії слововживання)// Питання мовної культури. — К., 1967. — Вип. 1. — С. 25-29.
 • 6. Збагачення суспільно-політичної лексики української літературної мови шляхом переосмислювання слів (пожовтневий період)// Питання літературознавства та мовознавства: Тези респ.наук.конф. — Х., 1967. — С. 131–133..
 • 7. З історії суспільно-політичної лексики української мови («клас», «партія»)// Мовознавство. — 1968. — № 2. — С. 43-48.
 • 8. З історії суспільно-політичної лексики української мови («робітник», «пролетар», «пролетаріат»)// Мовознавчі студії. — К., 1968. — С. 100–107.
 • 9. Розвиток зображальних засобів у творах української радянської літератури (на матеріалах стилістичного використовування словотвору)// Розвиток і оновлення видів і жанрів та мовностилістичних засобів художнього зображення в радянській літературі: Тез. доп. — Одеса, 1968. — С. 186–187 (у співавт. з І. В. Муромцевим).
 • 10. Семантические изменения в группе общественно-политической лексики украинского литературного языка второй половины XIX — первой половины XX вв.: Автореферат дис…. канд. филол. наук. — К., 1968. — 17 с.
 • 11. З історії суспільно-політичної лексики української мови («громада»)// Матеріали ювілейної наук. сесії, присвяченої 50-річчю ХДПІ. — Х, 1969. — С. 116–118.
 • 12. К вопросу о соотношении общеупотребительной и терминологической лексики// Актуальные проблемы лексикологии: Тез. докл. всесоюзн. научн. конф. — Минск, 1970. — С. 6.
 • 13. Компенсирующее обучение при изучении русского языка на отделениях национальных языков и литератур филологических факультетов// Всесоюзная научная конференция по проблемам обучения русскому языку как средству межнационального общения народов СССР. — Кишенев, 1972. — С. 266–267 (у співавт. з І. В. Муромцевим).
 • 14. Мова Г. С. Сковороди як джерело вивчення історичного словотвору// Тези доп. респ. наук конф., присвяч. 250-річчю з дня народження Г. С. Сковороди. — Х., 1972. — С. 96-98 (у співавт. з А. О. Свашенко).
 • 15. Словотворчі засоби створення розмовного стилістичного забарвлення// Тези доп. та повід. межвуз. наук. конф. з питань східнослов¢янського іменного словотвору. — К., 1974. — С. 128.
 • 16. Дієслівні складання у мові Панаса Мирного// Культура слова. — К., 1976. — Вип.10. — С. 38-45.
 • 17. Про форми роботи школи юних філологів// Укр. мова і літ. в школі. −1977. — № 8. — С.???? (у співавт. з Г. Ф. Калашниковою).
 • 18. Стилістична диференціація лексики української літературної мови// Укр. мова і література в школі. — 1978. — № 12. — С. 32-39.
 • 19. Оказіоналізми у мові творів Г. Ф. Квітки-Основ'яненка// Зб. тез. доп. і повідомл. респ. наук. конф., присвяч. 200-річчю з дня народження класика укр. літератури Г. Ф. Квітки-Основ'яненка. — Х., 1978. — С. 98-99 (у співавт. з І. В. Муромцевим).
 • 20. Г. Ф. Квітка-Основ'яненко в історії української літературної мови// Мовознавство. — 1978. — № 6. — С. 3-10 (у співавт. з І. В. Муромцевим).
 • 21. Складні слова чи префіксальні утворення? (Про утворення з пів-, напів-, полу- в сучасній українській мові)// Культура слова. — К., 1979. — Вип. 16. — С. 48-56.
 • 22. Розвиток лексики української літературної мови в 60-70-х роках XIX ст.// Українське мовознавство. — К., 1979. — Вип. 7. — С. 69-76.
 • 23. Як утворюються розмовні слова// Культура слова. — К.,1980. — Вип. 18. — С. 68-72.
 • 24. Запозичення у сфері суспільно-політичної української термінології// Науково-технічний прогрес і проблеми термінології: Тези доп. респ. наук. конф. — К., 1980. — С. 131–132.
 • 25. Головні процеси в розвитку лексичного складу української літературної мови другої половини XIX — початку XX ст.// Мовознавство. — 1983. — № 6. — С.18-25.
 • 26. Взаимосвязь семантической и морфемной деривации в процессе исторического развития языка// Деривация и история языка: Тез. докл. межвуз. научн.конф. — Пермь, 1985. — С. 151–153.
 • 27. Деякі питання семантичного розвитку української літературної мови внаслідок взаємодії з російською// Творча спадщина О. О. Потебні й сучасні філолог. науки: Тези доп. респ. наук. конф. — Х., 1985. — С. 58-59.
 • 28. Іншомовні елементи як засіб словотворення у українській літературній мові другої половини XIX — початку XX ст.// Українське мовознавство. — К., 1985. — Вип. 13. — С. 83-89.
 • 29. З історії слова «письменник» / Культура слова. — К., 1985. — Вип. 29. — С. 75-78.
 • 30. Развитие лексики украинского литературного языка во второй половине ХΙХ — начале XX века: Автореф. дис…. докт. филол. наук. — К., 1986. — 50 с.
 • 31. Лексичні засоби експресії у мові байок Л.Глібова// Глібовські читання, присвячені 160-річчю з дня народження поета: Тези доп. — Ніжин, 1987. — С. 53-54.
 • 32. Спільні процеси розвитку лексичного складу східнослов'янських мов у радянський період// IX Республіканська славістична конференція… Тез. доп. — Одеса, 1987. — С. 40-41.
 • 33. Нове в значенні слова «салон»// Культура слова. — К, 1988. — С. 47-49.
 • 34. Іншомовні слова в лінгвістичній концепції і мовленнєвій практиці Б. Д. Грінченка// Борис Грінченко: Тези доп. респ. науково-практ. конф., присв. 125-річчю від дня народж… — Ворошиловград, 1988. — С. 116–118 (у співавт. з І. В. Муромцевим).
 • 35. Роль мовної практики О.Кобилянської у збагаченні семантичної структури слова української літературної мови// Творчість Ольги Кобилянської у контексті української та світової літератури…: Тези доп. респ. наук. конф. — Чернівці, 1988. — С. 3-4.
 • 36. Іншомовні вкраплення в українській літературній мові другої половини XIX — початку XX ст.// Лінгвістичні дослідження. — Х., 1988. — С. 7-14.
 • 37. Функції германізмів у творах О. Гончара воєнної тематики// Літературний процес і творча індивідуальність письменника: Тези доп. — Дніпропетровськ, 1988. — С. 165–166 (у співавт. з В. В. Скачковою).
 • 38. Засоби виразності в «РозправЪ о языцЪ южнорускомъ…» Я. Ф. Головацького// Яків Головацький і рух за національне відродження та культурне єднання слов'янських народів: Тези доп. конф. — Тернопіль, 1989. — С. 149–150.
 • 39. Семантика лексических единиц как средство выражения авторской концепции в художественном тексте (лексема «білий» в повести О.Кобылянской «Через кладку»)// Структурно-семантический и стилистический анализ художественного текста: Сб. научн. трудов. — Х., 1989. — С. 40-42.
 • 40. З історії українського фейлетону (лінгвостилістичний аспект)// Мовознавство. — 1989. — № 4. — С. 18-25.
 • 41. НТР і художнє мовлення// Укр. мова і літ. в школі. — 1990. — № 3. — С. 73-78.
 • 42. Лінгвістична діяльність Миколи Федоровича Наконечного// Мовознавство. — 1990. — № 4. — С. 61-62.
 • 43. Мова публіцистики В. Гнатюка в контексті розвитку публіцистичного стилю української літературної мови кінця ХΙХ — початку XX ст.// Роль Володимира Гнатюка у розвитку української національної культури: Тези доп. …наук. конф. … — Тернопіль, 1991. — С. 198–200.
 • 44. Погляди І. Огієнка на запозичені слова// Іван Огієнко. Незабутні імена української науки: Тези доп. всеукр. наук. конф. — Львів, 1992. — С. 126–127.
 • 45. Мова прозових творів П. О. Куліша// Лінгвістичні дослідження. -Х., 1992. — Вип. 2. — С. 18-25.
 • 46. Шляхи творення української термінології в концепції і практиці М. П. Драгоманова// Українська мова: історія і стилі. — Х., 1992. — С. 44-51 (у співавт. з І. В. Муромцевим).
 • 47. · Ю. В. Шевельов про мову Г. С. Сковороди і завдання її вивчення// Тези доповідей Харківських Сковородинівських читань … — Х., 1992. — С. 150–152 (у співавт. з І. І. Кулинич).
 • 48. Мова — національна свідомість — духовність// Молодь в посттоталітарному суспільстві: український варіант: Тези доп. науково-практ. конф. -Х, 1993. — С. 18-19.
 • 49. Науковий стиль: стандарт і індивідуальність// Стилистика русского языка: теоретический и сопоставительный аспекты: Материалы УΙ научн. конф. …-К. -Х., 1993. — Ч.1 — С. 61-68.
 • 50. Формування мовної культури як складова частина професійної підготовки вчителя// Матеріали наук.-практ. конф. «Шляхи реалізації „Закону про мови“ в південно-східному регіоні України». — Херсон, 1994. — С. 57- 59 (у співавт. з В. Ф. Жовтобрюх).
 • 51. Поняття родинної честі в українській сім'ї// Інформаційно-методичний вісник. — Х., 1995. — Вип. 8. — С. 125–126.
 • 52. Зв'язок семантичної і морфемної деривації у процесі історичного розвитку мови// Филологический анализ: теория, методика, практика. — К. — Днепропетровск — Херсон, 1995. — Вып. 7. — С. 28. −33.
 • 53. П. Куліш як оновлювач і творець української літературної мови// Пантелеймон Куліш і українське національне відродження: Доп. … наук. конф. … — Х., 1995. — С. 11-17 (у співавт. з І. В. Муромцевим).
 • 54. Навчання мови в системі формування громадянина// Українська духовна культура в системі національної освіти: Тези доп. наук. конф. — Х., 1995. — С. 14-15.
 • 55. Погляди А. Ю. Кримського на розвиток української літературної мови// Феномен Агатангела Кримського: Матеріали … наук. конф. … — Х., 1996. — С. 37-42.
 • 56. Про стиль лінгвістичних праць Ю. В. Шевельова// Видатний філолог сучасності: Наукові виклади на честь 85-річчя Юрія Шевельова — Х., 1996. — С. 37-42.
 • 57. «Це було те, за чим ми йшли в університет» (штрихи до портрета О. О. Потебні)// Джерело педагогічної майстерності (українська мова та література): методичний бюлетень. -Х., 1997. — Вип. 2 (18). — С. 20-23.
 • 58. Українська мова у Харкові 90-х рр. XX ст. (стан і статус) // III Міжнародний конгрес україністів: Мовознавство. -Х., 1996. -С. 18-23 (у співавт. з І. В. Муромцевим).
 • 59. Зауваження і пропозиції до «Українського провопису» сектора українознавства Харківського державного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди// Український правопис: так і ні. — К., 1997. — С. 158 (без підпису автора).
 • 60. Про мову Ганни Барвінок (до 170-річчя з дня народження)// Вісник Харківського університету: Актуальніі питання сучасної філології. — Х., 1998. — № 408. — С. 16-19.
 • 61. До проблеми престижу мови// Мова і культура: 6-та міжнародна конф. -К., 1998. — № 3. — С. 16-19.
 • 62. Актуальні питання вивчення української мови у вищій школі// Лінгвістичні дослідження. — Х., 1998. — Вип. 1. — С. 142–148.
 • 63. Про деякі активні процеси в словниковому складі української літературної мови кінця 80-90 рр. XX ст.// Українська мова: з минулого в майбутнє. — К., 1998. — С. 115–116.
 • 64. Актуальні питання вивчення української мови у вищій школі// Передаймо нащадкам наш скарб — рідну мову: Матеріали науково-практичної конференції. — Х., 1999. — С. 58-65.
 • 65. І. Нечуй-Левицький в історії української літературної мови// Вісник Харківського університету: Творчий доробок Юрія Шевельова і сучасні гуманітарні науки. — Х., 1999. — № 426. — С. 106–111.
 • 66. Орфоепічні норми М. Ф. Наконечного та сучасні проблеми культури мови// Вісник Харківського університету: Традиції Харківської філологічної школи… — Х., 2000. — № 491. — С. 11-14.
 • 67. Англіцизм// Українська мова: Енциклопедія. — К., 2000. — С. 25.
 • 68. Те саме// Українська мова: Енциклопедія. −2-ге вид. — К, 2004. — С. 26.
 • 69. Галичанізм// Українська мова: Енциклопедія. — К., 2000. — С. 86.
 • 70. Те саме// Українська мова: Енциклопедія. — 2-ге вид. — К., 2004. — С. 92.
 • 71. Германізм// Українська мова: Енциклопедія. — К., 2000. — С. 89.
 • 72. Те саме //Українська мова: Енциклопедія. — 2-ге вид. — К., 2004. — С. 95
 • 73. Гладкий М. Д.// Українська мова: Енциклопедія. — К., 2000. — С. 92 (у співавт. із З. Т. Франко).
 • 74. Те саме// Українська мова: Енциклопедія. — 2-ге вид. — К., 2004. — С. 98 (у співавт. із З. Т. Франко).
 • 75. Західноукраїнська мовно-літературна практика// Українська мова: Енциклопедія. — К., 2000. — С. 182–183.
 • 76. Те саме// Українська мова: Енциклопедія. — 2-ге видання. — К., 2004. -С. 197–199.
 • 77. Курило О. Б.// Українська мова: Енциклопедія. -К., 2000. — С. 266.
 • 78. Те саме// Українська мова: Енциклопедія. — 2-ге видання. — К., 2004. -С. 288.
 • 79. Лисиченко Л. А.// Українська мова: Енциклопедія. — К., 2000. — С. 289.
 • 80. Те саме// Українська мова: Енциклопедія. -К, 2004. — С.312 (у співавт. із С. Я. Єрмоленко).
 • 81. Наконечний М. Ф.// Українська мова: Енциклопедія. — К., 2000. — С. 370.
 • 82. Те саме// Українська мова: Енциклопедія. — 2-ге вид. — К.,2004. — С. 401.
 • 83. Українсько-німецькі мовні контакти// Українська мова: Енциклопедія. — К., 2000. — С. 682–683 (у співавт. з В. В. Скачковою).
 • 84. Те саме// Українська мова: Енциклопедія. — 2-ге вид. — К., 2004. — С. 742–743.
 • 85. Язичіє// Українська мова: Енциклопедія. — К., 2000. — С. 745.
 • 86. Те саме// Українська мова: Енциклопедія. — 2-ге вид. — К., 2004. — С. 831.
 • 87. Марко Вовчок// Лінгвістичні дослідження. -Х., 2002. — Вип. 9. — С. 8-18.
 • 88. Тенденції розвитку словникового складу української літературної мови (кінець 80-х-90 рр)// Мовознавство: Доповіді та повідомлення на ΙУ Міжнародному конгресі україністів. — К., 2002. — С. 22-25.
 • 89. Г. Ф. Квітка-Основ'яненко-мініатюрист (лінгвостилістичний аспект)// Лінгвістичні дослідження. — Х., 2003. — Вип. 11. — Ч.1. — С. 18-23 (у співавт. з І. В. Муромцевим).
 • 90. Роль прози Юрія Федьковича в станоленні української літературної мови на Буковині (60-70 рр. XIX ст.)// Лінгвістичні дослідження. -Х., 2004. — Вип. 14. — С. 145–149.
 • 91. Конотована ономастика у творах Івана Багряного (соціолінгвістичний аспект)// Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. -Х., 2006. — № 742. — С. 240–280 (у співавт. з І. В. Муромцевим).
 • 92. Дещо про традиції й сучасну лінгвістичну термінологію (полемічні нотатки)// Філологія: Зб. наук. праць. — Х., 2006. — № 1. — С. 54-65 (у співавт. з І. В. Муромцевим).

Словник мови творів Г. Ф. Квітки-Основ'яненка. — Т. 1 (Га- чей). — Х., 1978. — С. 247–256. Участь у створенні картотеки словника.

 • Праці 1-12 виконано за прізвищем Аксьонова О. Г.

Навчальні та методичні посібники

 • 1. Контрольні роботи та тренувальні вправи для слухачів підготовчих відділень Харківського педагогічного інституту. — Х., 1972. — 15 с. (у співавт. з А. О. Сващенко).
 • 2. Методичні вказівки та навчальні матеріали для занять у спецсемінарі «Морфеміка і словотвір сучасної української мови та питання їх вивчення у вузі й середній школі». — Х., 1977. — 75 с. (у співавт. з .І. В. Муромцевим).
 • 3. Словотвір: Метод. рекомендації вчителям шкіл. — Х., 1977. — 15 с. (у співавт. з А. О. Свашенко).
 • 4. Лабораторні роботи з сучасної української мови і методичні вказівки до їх виконання: Частина 1. Морфеміка. Словотвір. Іменні частини мови. — Х., 1987. — 45 с. (у співавт. з О. А. Олексенко).
 • 5. Культура мови: Матеріали для практичних занять. — Х., 1994. — 48 с. (у співавт. з А. М. Нелюбою, В. Ф. Жовтобрюх, Н. І. Варич, З. А. Гузенко, О. Г. Доценко).
 • 6. Культура мови вчителя: Курс лекцій. — Х., 1998. −206 с. (у співавт. з В. Ф. Жовтобрюх).
 • 7. Методичні рекомендації до курсу «Культура мови вчителя» для студентів-заочників I курсу нефілологічних факультетів. — Х., 1999. — 46 с. (у співавт. з Н. І. Варич, О. Г. Доценко, О. С. Дьолог, В. Ф. Жовтобрюх, В. В. Меріновим).
 • 8. Збірник вправ з сучасної української літературної мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія. — Х., 1999. — 143 с.

Рецензування наукових праць

 • 1. Письменник як мовна особистість: Статєєва В. Українські письменники про проблеми літературної мови та мовознавства кінця XIX — початку XX ст. -Ужгород: Патент, 1997. — 408 с. // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. -Т. 8. — Х., 1999. — С. 229–235.
 • 2. О. А. Стишов. Українська лексика кінця XX ст. (на матеріалі мови засобів масової інформації). — К., 2003. — 388 с. // Українська мова. — К., 2003. — № 1 (6). — С. 123–127 (у співавт. з І. В. Муромцевим).
 • 3. Мойсієнко А. К. Слово в аперцептурній системі поетичного тексту: декодування Шевченкового вірша. — К., 2006. — 300 с. // Українська мова. — К., 2007. — № 3. — С. 132–136.
 • 4. Дорошенко С. І. Основи культури і техніки усного мовлення: Навч. посібник для студентів … педагог. університетів, інститутів і коледжів. -Х, 1997. — 105 с.
 • 5. Теорія і практика лінгвістичного аналізу художнього тексту/ Уклад. І. І. Ковалик, М. П. Крупа, В. Я. Мельничайко та ін. — Тернопіль, 1997. — 170 с.
 • 6. Дзиґа: українські дитячі й молодечі народні ігри та розваги/ Уклад. В.Семеренський, П. Черемський. — Х., 1999. — 528 с.
 • 7. В. В. Мерінов. Функціонально-категорійна аспектуальність граматичного роду іменника в українській мові. — Х., 2005. — 211 с.
 • 8. О. С. Черемська. Лексична та граматична інтерференція в сучасній українській літературній мові (на матеріалі преси Харківщини 50-80-х років XX століття). — Х., 2006. — 182 с.

Упорядкування та редагування науково-популярних видань

 • 1. Український письменник і діяч Іван Багряний (1906–1963): бібліографічний покажчик. — Х., 1996. — 48 с.(науковий редактор).
 • 2. Іван Багряний. Вірю/ Хрестоматія. — Детройт-Харків, 2000. — 543 с. (відповідальний редактор).
 • 3. 2001. Криниченька: календар. — Х., 2000. — 740 с.(упорядник).

Кандидатські дисертації, захищені під керівництвом О.Муромцевої

 • 1. Скачкова В. В. Німецькі лексичні запозичення в сучасній українській літературній мові. — Х., 1990.
 • 2. Нелюба А. М. Словотворчі засоби розмовності як функціонально-стилістичної категорії. — Х., 1992.
 • 3. Бакакіна Т. Ю. Відбиття явищ інтерференції та їх стилістичне використання у творах Г. Ф. Квітки-Основ'яненка російською мовою. — Х., 1996.
 • 4. Кривошеєва О. С. Питання культури української мови у періодичних виданнях української діаспори США і Канади. — Х., 1996.
 • 5. Чурсіна Л. В. Словотвірна валентність основ французького походження в сучасній українській літературній мові. — Х., 1998.
 • 6. Варич Н. І. Структура метафори в поезії Б.-І. Антонича. — Х., 1998.
 • 7. Черемська О. С. Лексична та граматична інтерференція в сучасній українській літературній мові як наслідок українсько-російського білінгвізму. — Х., 2002.
 • 8. Петрова Л. П. Власне ім¢я як засіб інтелектуалізації поетичного мовлення (на матеріалі поезії Ліни Костенко). — Х., 2003.
 • 9. Меринов В. В. Взаємодія граматичного значення й граматичної форми у вираженні лексико-граматичної категорії роду іменника. — Х., 2003.
 • 10. Ємельянова Є. С. Галліцизми в сучасній українській сільськогосподарській термінології. — Х., 2009.

Офіційне опонування на захистах дисертацій

 • 1. Януш Я. В. Мова української драматургії кінця XIX-початку XX ст. (Лексика. Функціонально-стилістичний аспект). — К., 1990.
 • 2. Крупа М. П. Мовленнєва структура образу автора у творчості Ольги Кобилянської. — К., 1992.
 • 3. Петрова О. Б. Структурно-семантична характеристика медичної термінології та народних найменувань шкірних хвороб в українській мові. — Х., 1994.
 • 4. Геращенко О. М. Історія композиції та формуляра українських гетьманських універсалів. — Х., 1996.
 • 5. Дащенко Н. Л. Паронімічна атракція в українській поезії 60-80 рр. XX ст. — К., 1996.
 • 6. Мойсієнко А. К. Слово в аперцепційній системі поетичного тексту: декодування Шевченкового вірша. — К., 1997.
 • 7. Берест Т. М. Семантика художнього слова в поезії 80-90-х рр. XX століття. -Х., 2000.
 • Дисертації 1 і 6 — докторські; решта — кандидатські

ЛітератураРедагувати

 • 1. Л. А. Лисиченко. Муромцева Ольга Георгіївна //Українська мова: Енциклопедія. — К., 2000.- С. 354.
 • 2. Те саме// Українська мова: Енциклопедія. — Вид. 2-ге. — К., 2004. — С.?????
 • 3. Н. І. Варич, А. М. Нелюба. На крилах мудрості й добра// Лінгвістичні дослідження. — Х., 2002. — С. 6-7.
 • 4. Муромцева Ольга Георгіївна// Професори Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. — Х., 2006. — С. 73.
 • 5. В. Данильченко. Професор// Колос. — 23.06.2007. — № 71-73. — С. 3
 • 6. Дорошенко С. І. Муромцева Ольга Георгіївна // Українська мова : енциклопедія / НАН України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні, Інститут української мови ; ред. В. М. Русанівський [та ін.]. — К. : Українська енциклопедія, 2000. — ISBN 966-7492-07-9. — С. 354.
 • 7. https://web.archive.org/web/20131002143858/http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/vdpu/Movozn/2013_19_2/33.pdf
 • 8. Муромцева О.Г. на scholar.google
 • 9. Життєсвіт Учителя і Друга. Збірник матеріалів ІІІ Муромцевських читань на пошану доктора філологічних наук, професора Муромцевої Ольги Георгіївни (до 75-річчя від дня народження) / Упорядники О.С. Черемська, В.Ф. Жовтобрюх. — Х., 2013.
 • 10. О.С. Черемська. Погляд на перспективу: соціолінгвістичні проблеми у висвітленні О.Г. Муромцевої / Життєсвіт Учителя і Друга.— Х., 2013. - С. 105—112.
 • 11. О. Черемська. Історико-мовна та українознавча спадщина професора Ольги Георгіївни Муромцевої // Культура слова. — 2013. — Вип. 78. - С. 55—58.

ПосиланняРедагувати