Молярний об'єм — об'єм, що його займає 1 моль речовини.

Vν = V/n

де V — об'єм, n (v-стара позначка ню) — кількість речовини

Молярний об'єм ідеального газу (за нормальних умов (273,15 К, 101325 Па):

Vm = 22,41383(70)·10−3 м3/моль.

Молярний об'єм газів залежить від тиску й температури. Зв'язок між цими величинами задається рівнянням стану.

У системі SI молярний об'єм виражається в метрах кубічних на моль (м3/моль). У практичному використанні зручнішими одиницями є дециметри кубічні (літри) на моль (дм3/моль) для газів та сантиметри кубічні на моль для рідин та твердих тіл (см3/моль).

Див. також Редагувати

Джерела Редагувати