Молекулярна генетика

розділ генетики та молекулярної біології

Молекуля́рна гене́тика — галузь науки, яка вивчає структури, що зберігають та формують генетичну інформацію (гени та інші структури, котрі беруть участь у генетичних процесах на субклітинному й молекулярному рівнях) та їх функціональні властивості. У центрі цієї науки лежить концепція генетичного коду, який первинно зумовлює такі ознаки живої матерії, як спадковість і мінливість.

Напрямки досліджень ред.

Основні напрямки досліджень:

  • Збереження генетичної інформації: тонка структура генів, еволюція генетичних систем клітин і вірусів.
  • Передача генетичної інформації: біосинтез ДНК, механізми та закономірності передачі генетичної інформації від клітини до клітини, від покоління до покоління.
  • Реалізація генетичної інформації: експресія генів, що проявляються в конкретних ознаках і властивостях клітин, вірусів.
  • Змінювання генетичної інформації: молекулярна природа та механізми мутацій, рекомбінацій, кросинговеру та репарацій.
  • Розроблення нових методів і біотехнологій для практичного використання.

Див. також ред.

Джерела ред.

  • Гиль М.І., Сметана О.Ю., Юлевич О.І. та Нежлукченко Т.І. Молекулярна генетика та технології дослідження генома за ред.професора М.І.Гіль, Херсон: ОЛДІ – ПЛЮС, 2015. – 320 с.
  • Ільїн В.М. Основи молекулярної генетики м’язової діяльності: навч. посіб. / В.М. Ільїн, С.Б. Дроздовська, В.С. Лизогуб, О.П. Безкопильний. – К.: Олімп. л-ра, 2013. – 112 с.
  • Молекулярна біологія: підручник / А.В. Сиволоб. К.: Видавничо-поліграфічний центр. Київський університет., 2008. 384 с. (С.?)

Література ред.

  • ВАК України. Паспорт спеціальності. (С.?)
  • Л.Довгопола Основи молекулярної біології і генетики: навч.-мет. пос. для здобувачів вищої освіти напряму підготовки 014.07 Середня освіта (Географія). Спеціалізація (Біологія). Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.): – Домбровська Я. М., 2019. 82 с. Ел.джерело [Архівовано 11 січня 2021 у Wayback Machine.]

Посилання ред.