Модулі ріманової поверхні

чисельні характеристики, однакові для всіх конформно еквівалентних ріманових поверхонь

Модулі ріманової поверхні — чисельні характеристики (параметри), одні й ті самі для всіх конформно еквівалентних ріманових поверхонь, що разом характеризують конформний клас еквівалентності даної ріманової поверхні.

Мотивація ред.

Необхідною умовою конформної еквівалентності двох плоских областей є однакова зв'язність цих областей. Відповідно до теореми Рімана всі однозв'язні області з більш ніж однією граничною точкою конформно еквівалентні одна одній: кожну таку область можна конформно відобразити на одну й ту саму канонічну область, якою зазвичай розглядають одиничне коло. Для областей зв'язності  ,  , Точного еквіваленту теореми Рімана не існує: не можна вказати якусь фіксовану область, на яку можна однолисто і конформно відобразити всі області даного порядку зв'язності. Це привело до гнучкішого визначення канонічної  -зв'язної області, що вказує на загальну геометричну структуру цієї області, але не фіксує її модулів.

Приклади ред.

  • Конформні класи компактних ріманових поверхонь роду   характеризуються   дійсними модулями;
  • тор ( ) характеризується двома модулями;
  •  -зв'язна плоска область, що розглядається як ріманова поверхня з краєм, при   характеризується   модулями;
  • кожну двозв'язну область   площини   з невиродженими граничними континуумами можна конформно відобразити на деяке кругове кільце
 ,   .
Відношення   радіусів граничних кіл цього кільця є конформним інваріантом і називається модулем двозв'язної області  .

Див. також ред.

Література ред.