Моделювання розвитку гірничих робіт на вугільних шахтах

Моделювання розвитку гірничих робіт на вугільних шахтах (рос. моделирование развития горных работ на угольных шахтах; англ. coal mining development simulation, нім. Modellierung f der Entwicklung der Bergbauarbeiten in den Kohlengruben) – один з напрямків комп’ютеризації інженерних робіт на гірничодобувних об’єктах, який передбачає створення графічних комп’ютерних моделей гірничих підприємств.

Загальний опис ред.

Переведення всієї графічної документації на комп’ютерну базу обумовлює докорінну зміну технології прийняття рішень з розвитку гірничих робіт, розрахунку схем транспорту, вентиляції, плану ліквідації аварій, по веденню геологічної і маркшейдерської документації.

Основна мета комп’ютерного моделювання – формування тримірних графічних моделей і рішення на цій основі завдань бізнес-планування а також інженерних графоаналітичних завдань гірничого виробництва.

Зарубіжний досвід ред.

Відомо декілька зарубіжних пакетів програмного забезпечення для моделювання гірничих підприємств, зокрема система геологічного моделювання і планування Minescape (фірма Mincom, Австралія); система комп’ютерного моделювання Gemcom (Канада); система геологічного моделювання і планування Vulcan (фірма Maptek).

Вітчизняні технології ред.

Варіант вітчизняної технології моделювання створений у Донецькому національному технічному університеті. Ця технологія передбачає: завантаження первинної графічної документації (планів гірничих виробок) в комп’ютер та векторизацію зображень з метою наступної автоматизації рішення графоаналітичних завдань. Забезпечується візуалізація різноманітних графічних елементів, формування графічної документації в різноманітних масштабах і з різноманітною деталізацією. Поповнення планів гірничих виробок здійснюється з використанням широкого спектра можливостей сучасних графічних пакетів програм. На основі впровадженої структури існуючих і нових гірничих виробок здійснюється формування варіантів розвитку гірничих робіт і оцінка їх характеристик. Програмні засоби забезпечують автоматизацію виконання маркшейдерських креслень і вимірів, розрахунок натуральних характеристик варіантів розвитку гірничих робіт.

Розроблені програмні засоби дозволяють на основі планів гірничих виробок сформувати об’ємну модель родовища, автоматизувати побудову аксонометричних проєкцій і перерізів. Принципово можливе модулювання розвитку гірничих робіт в динаміці. Моделювання апробовано на ряді вітчизняних шахт.

Література ред.